معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان آزمایشات فنوتیپی برای شناسایی ایزوله‌های تولیدکننده کارباپنماز مفید بودند، اما قادر به تشخیص افتراق بین انواع ژن‌ها نبودند.

در پژوهشی با هدف تعیین میزان شیوع کلبسیلا پنومونیه مقاوم به کارباپنم، تعداد 170 ایزوله بالینی کلبسیلاپنومونیه از نمونه‌های بیماران مراجعه‌کننده به سه بیمارستان آموزشی شهر بندرعباس، مورد مطالعه قرار گرفتند. به کارگیری آزمایش‌های فنوتیپی مانند Modified Hodge test و Triton Hodge test برای شناسایی تولید کارباپنمازها و نیز آزمایش دیسک مروپنم وبرونیک اسید برای شناسایی ایزوله‌های تولید کننده KPC نشان داد که آزمایشات فنوتیپی برای شناسایی ایزوله‌های تولیدکننده کارباپنماز مفید هستند، اما قادر به تشخیص افتراق بین انواع ژن‌ها نیستند. همچنین PCR همچنان به عنوان استاندارد طلایی جهت شناسایی کارباپنمازها بویژه NDM-1 باقی می‌ماند.

دفعات مشاهده: 165 بار   |   دفعات چاپ: 47 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مداخله آموزشی بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده از طریق تلفن همراه در اصلاح الگوی مصرف روغن در زنان خانه‌دار موثر بود.

تغذیه سالم یکی از پایه های کلیدی برای توسعه جمعیت سالم و مولد است. چربی رژیم غذایی و روغن ها منابع مهمی برای بدن و بخشی از رژیم غذایی سالم هستند و به جذب برخی از ویتامین ها کمک کرده و برای رشد و نمو بافتی ضروری هستند. نوع و مقدار چربی دریافتی اثرات مهمی بر سلامت افراد جامعه دارد. این مطالعه با هدف تأثیر برنامه آموزش بهداشت براساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده از طریق تلفن همراه بر الگوی مصرف روغن در زنان خانه دار تحت پوشش مراکز خدمات جامع سلامت شهر بندرعباس انجام شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که می‌توان از تئوری رفتار برنامه ریزی شده به عنوان چارچوبی در طراحی برنامه های آموزشی استفاده کرد و با توجه به موثر بودن آموزش از طریق تلفن همراه پیشنهاد می‌شود از این روش به عنوان یک کانال ارتباطی که می‌تواند جمعیت زیادی را در محدوده جغرافیایی گسترده پوشش دهد استفاده کرد و از اثربخشی مداخله براساس این تئوری از طریق تلفن همراه در اصلاح الگوی مصرف روغن حمایت کرد.

دفعات مشاهده: 28 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

افزایش کیفیت تولید در آب در سیستم تصفیه آب شهر بندرعباس عمدتا با تغییر در 3 واحد قابل دستیابی است.

با توجه به توسعه سریع صنعتی، رشد جمعیت و خشکسالی طولانی مدت، افزایش تقاضا و کمبود منابع آب مناسب تبدیل به یک مسئله در سراسر جهان شده است. عدم تعادل اقتصادی و افت کیفیت در تصفیه خانه های قدیمی بیشتر به چشم می خورد. با توجه به قدمت تصفیه خانه آب بندرعباس که قریب به 40 سال است، این معظل به طور پر رنگ تری به چشم می‌خورد. به طوری که متصدیان تامین آب به دلیل هزینه های سنگین تصفیه، امکان پرداختن به موارد کیفی همچون حذف طعم و بو را ندارند. این مطالعه در راستای یافتن مشکلات موجود تصفیه خانه آب بندرعباس طراحی گردیده است تا با اصلاح برخی مشکلات احتمالی و کاهش هزینه های تولید آب بتواند فرصتی برای ارتقای کیفیت آب شهر بندرعباس فراهم آورد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد راهکارهای افزایش کیفیت تولید در آب در سیستم تصفیه آب شهر بندرعباس عمدتاً با تغییر در ۳ واحد قابل دستیابی است.
الف) اعمال پیش تصفیه شیمیایی با استفاده از ازن، به منظور کاهش و شکستن ترکیبات مواد آلی موجود در آب خام ورودی که این امر می‌بایست در ابتدای تصفیه خانه میناب انجام شود.
ب) تغییر سیستم واحد انعقاد تصفیه خانه میناب از انعقاد و لخته سازی متداول به انعقاد بهبود یافته که این تغییر با استفاده از تغییر در دوز ماده مصرفی و pH آب تحت فرآیند قابل دسترسی است
ج) ارتقای سیستم فیلتراسیون با استفاده از افزودن یک بستر مضاعف آنتراسیت برروی بستر ماسه ای موجود می‌تواند در بهبود کیفیت آب بسیار موثر باشد . در خصوص راهکارهای کاهش هزینه تولید آب می‌توان به مواردی از قبیل آموزش بهره برداران و ایجاد انگیزش در نیروهای نگهدارنده و بهره بردار تصفیه خانه، انجام ممیزی انرژی به منظور کاهش انرژی مصرفی، تغییر در واحدهای فرآیندی در راستای کاهش هدر رفت آب، تغییر مواد شیمیایی مصرفی به مواد نوین که کاربردهایی در غلظتهای کمتر دارد، استفاده از تجهیزات به روز مانند فیلترهای سرامیکی و مواردی از این قبیل اشاره نمود.

دفعات مشاهده: 38 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مداخله آموزشی از طریق همسانان، بر افزایش مصرف میوه و سبزی در زنان خانه دار موثر می باشد.

یکی از راه های دست یابی به جامعه سالم، آموزش زنان خانه دار در زمینه رفتارهای سالم می باشد. علی رغم اهمیت مصرف میوه و سبزیجات در ارتقاء سطح سلامتی، مصرف این گروه از مواد غذایی در زنان خانه دار در سطح مطلوبی نمی باشد. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر مداخله آموزشی از طریق همسانان بر فاکتورهای شناختی مرتبط با مصرف میوه و سبزی در زنان خانه دار و الگوی مصرف میوه و سبزی در اعضای خانواده آنها در ساکنین شهرک مروارید بندرعباس در سال 1396 انجام شده است.نتایج بدست آمده نشان می دهد که مداخله آموزشی از طریق همسانان، بر افزایش مصرف میوه و سبزی موثر بوده است . از آن جا که سلامت زنان خانه دار و اعضای خانواده از اولویت های بهداشتی جامعه است، با توجه به اهمیت نقش مصرف کافی میوه و سبزیجات در سلامت زنان خانه دار و اعضای خانواده آنها برنامه ریزی آموزشی از طریق همسانان برای این گروه ضروری به نظر می رسد.

دفعات مشاهده: 30 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان افزایش miR-146a در سلول‌های اندوتلیال عروقی طی شرایط هایپرگلایسمیک باعث افزایش بیان ژنی Nf-kB می‌شود.

بررسی نقش  microRNA-146a بر بیان ژنی NF-kB در سلول‏‌های اندوتلیال عروقی بند ناف انسانی در شرایط هایپر‏گلایسمی از طریق کشت این سلول‌ها در محیط ویژه کشت این سلول‌ها، نشان داد که افزایش miR-146a در سلول‌های اندوتلیال عروقی طی شرایط هایپرگلایسمیک باعث افزایش بیان ژنی Nf-kB می‌شود. هرچند مشخص نیست که اثر miR-146a بر بیان ژن NF-kB بصورت مستقیم است یا یک واکنش جبرانی در پاسخ به کاهش فعالیت NF-kB و نیاز به مطالعات بیشتری دارد.
 

دفعات مشاهده: 140 بار   |   دفعات چاپ: 42 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان مخلوطی از فوم پلی‌اورتان و فیبر نخل می‌تواند بعنوان یک بستر بالقوه بیوفیلترجهت تصفیه جریانات هوای حاوی سولفید هیدروژن درنظر گرفته شود.

ارزیابی عملکرد بیوفیلتری با بستر مخلوط فوم پلی‌اورتان و فیبر نخل در حذف سولفید هیدروژن بیوفیلتر با بستر مخلوط فوم پلی‌اورتان و فیبر نخل کارایی مناسبی در تصفیه هوای آلوده به سولفید هیدروژن دارد. حذف بیولوژیکی این آلاینده در سیستم همراه با افزایش سولفات و اسیدی شدن بستر و شیرابه بود. سیستم بیوفیلتر با شرایط بهره‌برداری مورد نظر در این مطالعه افت فشار ناچیزی نشان داد.
 

دفعات مشاهده: 145 بار   |   دفعات چاپ: 47 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

استفاده از اپلیکیشن خودمراقبتی در بیماران مبتلا به سرطان می تواند باعث کمک به درمان و ارتقای کیفیت زندگی آنها شود.

امروزه اپیدمی بیماری های غیرواگیر و سرطان ها مسئول 60 درصد از مرگ ها می باشند. سرطان، بیماری مزمنی است که میزان بروز آن افزایش پیدا کرده است و بدنبال آن بیمار مجبور است درمان طولانی مدت را بپذیرد که اغلب با عوارض جانبی همچون درد، ضعف،  بی حسی و مشکلات گوارشی همراه است و می تواند تاثیر مخربی برروی کیفیت زندگی بیماران داشته باشد. تحقیقات نشان می دهد بیماران مبتلا به سرطان علاقمند به دریافت اطلاعاتی هستند که به درک موقعیت آنها و درمانشان کمک میکند. اگرچه میزان اطلاعات مورد نیاز در طول زمان و باتجربه درمان کاهش پیدا می کند اما روند کلی اطلاعات مورد نیاز بیمار در طول و بعد از درمان افزایش پیدا میکند. کاهش وزن، اختلالات تغذیه ای و درنهایت سوء تغذیه در بیماران مبتلا به سرطان پدیده شایعی است. از آنجایی که مراقبت از سرطان با کیفیت بالا و کاهش عوارض شیمی درمانی به ارتباط مداوم بین بیمار و کادر درمان نیاز دارد، استفاده از تکنولوژی های مبتنی بر موبایل می تواند پیشنهاد خوبی برای سیاستگذاران بهداشتی و باعث ارتقای کیفیت زندگی بیماران شود.

دفعات مشاهده: 27 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اجرای برنامه های آموزشی لازم در طولانی مدت در نگرش افراد در کاهش آمار سزارین نقش بسزایی دارد.

پژوهش حاضر نیز با هدف بررسی ارتباط ابعاد شخصیت و انتخاب نوع زایمان (سزارین یا طبیعی) در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان حضرت ابوالفضل شهرستان میناب در خرداد ماه و تیر ماه و مرداد ماه سال ۹۷ انجام شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد ویژگی های شخصیتی افراد با ایجاد خلق های خاص می تواند تعیین کننده نوع زایمان باشد؛ لذا با توجه به عوارض زیاد زایمان سزارین و بالا بودن آمار سزارین در کشور ایران می توان با آموزش لازم در طولانی مدت در نگرش افراد نقش در کاهش آمار سزارین داشت.

دفعات مشاهده: 26 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

درمان با ضدسرم عقرب در زمان ابتدایی مراجعه به خصوص در کودکان و سالخوردگان باید در اولویت قرار گیرد.

گونه های خیلی زیادی عقرب شناسایی شده است که حدود 50 گونه آن از لحاظ پزشکی و بهداشتی اهمیت ویژه دارند. کشور ایران با توجه به شرایط اقلیمی از نظر وجود نوع گونه های عقرب بسیار متنوع بوده و در زمره کشورهایی است که گونه های خطرناک آن گزارش شده است. بنابراین ما در این مطالعه سعی بر این داریم با بررسی عوارض عقرب گزیدگی بر حسب ساعت گزش, جنس, سن, علایم بدو ورود, منطقه جغرافیایی (شهری- روستایی) به بهبود رویکرد تشخیصی و درمانی عقرب گزیدگی بر اساس شناسایی گروه های پر خطر بپردازیم. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد شاخص های بیوشیمیایی و خون شناسی در همه موارد مورد نیاز نیست ودرمان با ضد سرم عقرب در زمان ابتدایی مراجعه به خصوص در کودکان و سالخوردگان به علت عوارض و مرگ و میر بالاتر، باید در اولویت در نظر گرفته شود.

دفعات مشاهده: 27 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آگاهی عمومی در مورد اثرات مخرب استفاده از مواد مخدر نقش مهمی در جلوگیری از بیماریهای قلبی و عروقی زودرس دارد.

بیماری های قلبی عروقی هم اکنون شایع ترین علت مرگ در بیشتر نقاط جهان و ایران است از سوی دیگر اعتیاد به مواد مخدر یکی از مسائل چالش برانگیز در دنیای امروز است. مطالعات مختلفی برای پی بردن به این موضوع که مواد مخدر عامل خطری برای بیماری عروق کرونر می باشند یا خیر؟ انجام شده است، اما با توجه به گستردگی طیف مواد مخدر امروزی و از سوی دیگر ریسک فاکتورهای مختلف موثر بر بیماری های قلبی عروقی نیاز به مطالعات بیشتر در این زمینه امری ضروری است . از این رو بر آن شدیم تا در مطالعه ی حاضر به این مهم بپردازیم. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد مطالعه حاضر نیز هم سو با برخی مطالعات مشابه می باشد که به رغم این واقعیت که نتایج مطالعات تاثیر تریاک بر روی گلوکز خون، چربی خون و فشار خون به لحاظ آماری معنادار نبود، این یافته ها نه تنها از باورهای سنتی در مورد اثرات مثبت تریاک و مشتقات آن بر دیابت ، اختلالات خون و فشار خون بالا حمایت نمی کند ، بلکه نتایج مطالعات مختلف اثرات مخرب استفاده طولانی مدت و با دوزهای اعتیاد آور مواد مخدر را بر روی اختلالات بسیاری از ارگان های بدن نشان می دهد. بنابراین، آگاهی عمومی در مورد اثرات مخرب استفاده غیر مجاز از تریاک، نقش مهمی در سلامت افراد جامعه خواهد داشت.

دفعات مشاهده: 29 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش