وضعیت سیستم ایمنی بیماران مبتلا به آرتریت روماتوویید ارزیابی شد.

این مطالعه مورد شاهدی بین سال‌های 1395 تا 1397  در بین 167 بیمار مبتلا به آرتریت روماتوئید (114 بیمار با پاسخ مطلوب و 53 بیمار با پاسخ نامطلوب) و ۳۰ فرد سالم که به طور تصادفی از استان همدان انتخاب شده بودند انجام گرفت و مقایسه‌ی فراوانی زیرگروه‌های التهابی و تنظیمی لنفوسیت‌های T در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید با گروه سالم را مورد بررسی قرار داد. نتایج مطالعه نشان داد که فراوانی سلول‌های Th1 در بیماران در مقایسه با افراد سالم افزایش می‌یابند و در هیچ یک از گروه ها تفاوت معناداری در سلول های Th2، Th17 و Treg مشاهده نشد.
منبع:
سلگی، قاسم و همکاران. تعیین پروفایل  پاسخ ایمنی بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید بر اساس الگوی پاسخ به درمان. همدان: دانشگاه علوم پزشکی همدان،۱۳۹۷.
Solgi, G., et al. Study of the Immune Response Profile in Patient with Rheumatoid Arthritis According to the Pattern of Treatment. Hamadan: Hamadan University of MedicalSciences,2018.

دفعات مشاهده: 19 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سطح خونی پروتئین پلاسمایی مرتبط با حاملگی A (PAPP-A) در بیماریهای ایسکمیک قلبی افزایش می یابد و در تشخیص زودرس کمک کننده است .

تشخیص زودهنگام بیماریهای ایسکمیک قلبی و سندرم های کرونری با روش های مناسب نقش مهمی در درمان به موقع و پیشگیری از عوارض ناگوار داشته و حتی می تواند نجات بخش باشد. در این مطالعه با روش نمونه گیری اسان از بین بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان قلب فرشچیان با شکایت درد قفسه سینه دو گروه مبتلایان به بیماریهای ایسکمیک قلبی و گروه فاقد این بیماری ( گروه کنترل ) انتخاب شدند.نتایج این بررسی نشان داد سطح کمی پروتئین پلاسمایی مرتبط با حاملگی-A (PAPP-A) همانند تروپونین در بیماران مبتلا به سکته قلبی حاد(STMI )به طور معنی داری بالاتر از مبتلایان به انژین صدری ناپایدار و افراد سالم می باشد بنابراین می توان برای افتراق بیماریهای ایسکمیک قلبی و سندرم های کرونری حاد(ACS) از سایر علل درد قفسه سینه علاوه بر تروپونین از مارکر پروتئین پلاسمایی مرتبط با حاملگی-A (PAPP-A) نیز برای تشخیص سریع استفاده کرد.
منبع:
علی­ ضمیر، اعظم و همکاران. عنوان ]  بررسی مقایسه ای  سطح کمی پروتئین پلاسمایی مرتبط با حاملگی-A (PAPP-A) در بیماران مبتلا به سندرم کرونری حاد(ACS)  با گروه کنترل و مقایسه ان با مارکرهای تروپونین قلبی(cTn) و کراتین کیناز-  MB(CK-MB)[ همدان: دانشگاه علوم پزشکی همدان،1397
Alizamir, A., et al. Title [Comparative study of  quantitative levels of Pregnancy Associated Plasma Protein-A (PAPP-A) ) in patients with Acute Coronary Syndrome (ACS)  with control group and  its comparing   with  cardiac Troponin (cTn) and Creatine Kinase - MB (CK-MB ( ]. Hamadan: Hamadan University of MedicalSciences, 2018.

دفعات مشاهده: 17 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

شایع ترین علت واکنش های داروئی پوستی شدید، داروهای ضد میکروبی هستند.

واکنش های داروئی شدید و فرم پیشرونده آن عارضه ای است که پوست و غشاهای مخاطی را درگیر می نماید به نظر می رسد که این واکنش مربوط به یک واکنش ازدیاد حساسیت می باشد که بر روی پوست و غشاهای مخاطی تأثیر می گذارد. علل مختلفی برای این بیماری مطرح می شود اما در بیش از 80 درصد موارد بدنبال مصرف داروها رخ می دهد. باتوجه به مصرف خود سرانه دارو در کشور ما  و بیشترین عامل خطر برای این بیماری  که  عوارض دارویی می باشد و تعداد اندک مطالعات کشوری در این زمینه این مطالعه انجام گردید.  این بیماری درصورت بروز یک حالت تهدید کننده حیات نیز می باشد نتایج می تواند در شناخت علل  احتمالی و مدیریت درمان بیماران مفید باشد. هدف از انجام مطالعه حاضر  بررسی جمعیت شناختی، بالینی و آزمایشگاهی واکنش های داروئی شدید در بیماران بستری در بیمارستان فرشچیان سینا در دروه 16 ساله (1381-1397) می باشد که مشخص گردید شایع ترین علت واکنش های داروئی پوستی شدید، داروهای ضد میکروبی هستند.
منبع:
پدرام علیرضائی، محمد رضا سبحان، علی سعادتمند. بررسی اپیدمیولوژیک، اتیولوژیک، بالینی و  آزمایشگاهی سندرم استیونس جانسون و TEN در بیماران بستری بیمارستان فرشچیان سینا در دروه 16 ساله (1381-1397). همدان: دانشگاه علوم پزشکی همدان،1397
Pedram Alirezaei, Mohammad Reza Sobhan. Ali Saadatmand. Stevens-Johnson syndrome and Toxic Epidermal Necrolysis in Patients Admitted to Hamadan Sina Hospital: a 16-Year Study. Hamadan: Hamadan University of Medical Sciences,2017

دفعات مشاهده: 20 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

بعد از ترک مصرف شیشه، تحریک گیرنده سروتونین مغزی تمایل به مصرف مجدد آن را کم می کند.

بازگشت مجدد به مواد روانگردانی مانند شیشه پس از ترک مصرف آنها، یکی از معضلات بزرگ روانی و اجتماعی­است. نواحی مغزی و مواد شیمیایی مغزی در روند اعتیاد و ترک و بازگشت مجدد به مصرف بعد از ترک اینگونه مواد نقش دارند. بنظر می رسد سروتونین بعنوان یکی از مواد طبیعی شیمیایی مغزی در این موضوع موثر باشد. در این مطالعه تحریک کردن گیرنده های ویژه سروتونینی در مغز موش های آزمایشگاهی بعد از ترک مصرف شیشه سبب کاهش تمایل به مصرف و اعتیاد مجدد به شیشه گردید.
منبع:
1- Shahidi S, Komaki A, Sadeghian R, Soleimani Asl S. Effect of a 5-HT1D receptor agonist on the reinstatement phase of the conditioned place preference test and hippocampal long-term potentiation in methamphetamine-treated rats. Brain Research. 2018. Brain Res. 2018 Nov 1;1698:151-160.
 
2-Shahidi S, Sadeghian R, Komaki A, Asl SS. Intracerebroventricular microinjection of the 5-HT1F receptor agonist LY 344864 inhibits methamphetamine conditioned place preference reinstatement in rats. Pharmacology Biochemistry and Behavior. 2018. Pharmacol Biochem Behav. 2018 Oct;173:27-35.

دفعات مشاهده: 22 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ارتباط مستقیم بین عوامل استرس‌زای شغلی و قصد ترک شغل در بین پرستاران همدانی وجود دارد.

این مطالعه با هدف بررسی وجود ارتباط بین دو الگوی ارزیابی کننده استرس شغلی و ارتباط آن با قصد ترک شغل پرستاران در بیمارستان های آموزشی شهر همدان انجام شد. به تعداد 300 نفر از پرستاران در پژوهش حاضر شرکت نمودند. نتایج نشان داد که هر دو مدل ذکر شده میتوانند قصد ترک شغل را در پرستاران پیش بینی کنند و عواملی مانند عدم تعادل بین تلاشها و پاداشها، حجم کار محوله زیاد و حمایتهای اجتماعی ضعیف از جمله عواملی هستند که میتوانند ایجادکننده قصد ترک شغل در این گروه کاری باشند.
منبع:
مهدیون سیدعلی، علیپور نسیم، بابامیری محمد، اسدی فخر امیر، شعبانی مهرانه. مقایسه دو الگوی استرس شغلی DCS و ERI در قصد ترک شغل پرستاران بیمارستان های آموزشی شهر همدان، همدان: دانشگاه علوم پزشکی همدان، 1397

 
Mahdiyoun SA, Alipour N, Babamiri M, Asadi Fakhr A, Shabani M. Comparing the ERI and DCS job stress models in nurses intention to leave in Hmadan educational hospitals. Title [Research Project]. Hamadan: Hamadan University of MedicalSciences, 2018.
 
 

دفعات مشاهده: 20 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

داروی ضد سرطان سورافنیب بومی سازی می شود.

داروی ضد سرطان سورافنیب که در لیست داروهای گران­قیمت وارداتی قرار دارد، در مقیاس آزمایشگاهی سنتز شد. طبق نتایج طرح حاضر، مشخصات داروی سورافنیب و مشتق نمک آن با نتایج مقالات و پتنت­های چاپ شده در این زمینه هم­خوانی دارد. بنابراین سنتز این ترکیب کاملاً مورد تأیید می­باشد. در واقع این طرح اهداف بلند مدتی را پیش­روی دارد. تحقیقات در فاز فرمولاسیون، درون­تن و برون­تن در مورد سورافنیب صورت می­گیرد و در نهایت با ارزیابی امکانات داخل کشور، اقدام به تولید در مقیاس صنعتی این داروی با ارزش می­شود. تولید داروهای مورد تأیید FDA در داخل کشور، می­تواند باعث پیشرفت تحقیقات دارویی و حتی ایجاد ایده­های نوین در زمینه سنتز داروهای نوین گردد.
منبع:
سعیدی­ جم و همکاران. سنتز در مقیاس آزمایشگاهی برخی مشتقات فنوکسی بنزآمید به عنوان داروهای ضد سرطان]طرح تحقیقاتی[. همدان: دانشگاه علوم پزشکی همدان، 1397.

دفعات مشاهده: 20 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

عوامل مرتبط با استرس امتحان در بین دانشجویان مورد بررسی قرار گرفت.

این مطالعه در بین 500 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی همدان ﺍﻧﺠﺎﻡ شد و میزان استرس امتحان و عوامل مرتبط با آن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که 57 درصد از دانشجویان نمره استرس متوسط داشتند. بزرگ‌ترین استرسورهای تجربه شده در درجه نخست تغییرات و سپس استرس خود تحمیلی بود و بیشترین واکنش به این عوامل در درجه اول واکنش هیجانی و سپس واکنش رفتاری بود. متغیرهای رشته تحصیلی، محل سکونت، مقطع تحصیلی، تحصیلات مادر و تحصیلات پدر با استرس امتحان رابطه معنی داری داشت.
منبع:
نیک انجام ر، براتی م، بشیریان س، بابامیری م، فتاحی ع، سلطانیان ع. میزان استرس زندگی دانشجویی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال ۱۳۹۴. مجله آموزش و سلامت جامعه. ۱۳۹۴; ۲ (۴) :۵۷-۶۴
Nikanjam R, Barati M, Bashirian S, Babamiri M, Fattahi A, Soltanian A. Student-Life Stress Level and its Related Factors among Medical Students of Hamadan University of Medical Sciences in 2015. J Educ Community Health. 2016; 2(4) :57-64

دفعات مشاهده: 18 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

فرآوری شیره انگور با استفاده از ژلاتین و بنتونیت می تواند به طور قابل توجهی باعث کاهش افلاتوکسین و تا حدی اکراتوکسین A گردد.

در این مطالعه تغییرات میزان سموم قارچی ( افلاتوکسین ها  و اکراتوکسین) و فلزات سنگین مثل سرب، کادمیوم، آهن و مس در طی مراحل مختلف فرآوری تولید شیره انگور مورد بررسی قرار گرفت.  نتایج نشان داد سموم قارچی (افلاتوکسین و اکراتوکسین) و فلزات سنگین در فرایند تولید شیره انگور به مقدار قابل توجهی  کاهش می یابند. علاوه بر این مشخص گردید استفاده از شفاف کننده بهداشتی مثل ژلاتین می تواند بعنوان جایگزین مناسب برای خاک سفید در فراوری شیره انگور باشد.
منبع:
Heshmati A, Ghadimi S, Ranjbar A, Khaneghah AM. Changes in aflatoxins content during processing of pekmez as a traditional product of grape. LWT. 2019.

دفعات مشاهده: 21 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کنترل، فرهنگ سازی و مدیریت جهت کاهش استفاده از وسائل تولید کننده امواج الکترو مغناطیس امری ضروری است.

با توجه به کاهش بیان بعضی از ژنهای موثر در پاسخ ایمنی همورال در اثر مواجهه با میدانهای مغناطیسی با فرکانس پائین به نظر می رسد که این میدانها سبب کاهش پاسخ ایمنی همورال شده که این کاهش در شدت 100 میکرو تسلا چشم گیر تر است.
 
منبع:
زمانی، علیرضا و همکاران بررسی اثر میدانهای مغناطیسی با فرکانس بسیار پائین بر سیستم ایمنی همورال موش صحرایی [ طرح تحقیقاتی]. همدان: دانشگاه علوم پزشکی همدان،1397

دفعات مشاهده: 68 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

درمان ریشه دندان با مواد جدیدی به عنوان سیلر معرفی شد.

این مطالعه ی آزمایشگاهی بر روی 75 دندان کشیده شده ی انسانی در 4  گروه سیلر های مورد استفاده در این MTA-Based,ZOE,AH26و وارنیش فلوراید 5% انجام شد.  تغییرات رنگ دندان ها  در فواصل زمانی بلافاصه پس از پرکردن (0), 3ماه و 6 ماه بعد از اسپکتروفتومر ارزیابی گردید.نتایج نشان داد که میزان تغییر رنگ وارنیش فلوراید به عنوان سیلر پر کننده ی کانال ریشه در حد سیلر های MTA-Based  وکمتر از  سیلرهای  ZOE و AH 26 می باشد.
منبع:
دنیوی ، زکیه و همکاران. ارزیابی آزمایشگاهی تغییر رنگ دندانی ایجاد شده ناشی از سیلرهای AH26,ZOE-Base,MTA-Base و وارنیش فلوراید در دندان های پره مولر کشیده شده پس از 6 ماه. همدان: دانشگاه علوم پزشکی همدان.1397
 
donyavi, z., et al. H In vitro tooth discoloration following the use of AH 26, fluoride varnish, zinc oxide eugenol-based and mineral-trioxide aggregate-based sealers in root canal treatment of extracted premolars after 6 months: Hamadan University of MedicalSciences,2018

دفعات مشاهده: 23 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش