بررسی ارتباط احساس خوب داشتن با کیفیت زندگی در بیماران تحت همودیالیز مراجعه کننده به بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی زاهدان احساس خوب داشتن می‌تواند بر کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی تأثیرگذار باشد.

اهمیت موضوع:
شناسایی ابعاد احساس خوب داشتن و ارتباط آن با کیفیت زندگی در افراد مبتلا به نارسایی کلیه حائز اهمیت بوده و مطالب معدودی در این زمینه صورت گرفته است.
مهمترین یافته ها:
با توجه به نتایج مطالعه به طور قطع نمی‌توان در خصوص تأثیرگذاری احساس خوب داشتن بر کیفیت زندگی  بین بیماران همودیالیزی اظهارنظر کرد و نیاز به انجام مطالعات و مداخلات بیشتری دراین زمینه است.
پیشنهاد برای کاربرد نتایج:
باتوجه به کمبود مطالعات در خصوص تأثیرگذاری ابعاد مختلف  احساس خوب داشتن بر کیفیت زندگی  در  بیماران همودیالیزی نیاز به انجام مطالعات و مداخلات بیشتری دراین زمینه است.

دفعات مشاهده: 187 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

بررسی ارتباط احساس خوب داشتن با کیفیت زندگی در بیماران تحت همودیالیز مراجعه کننده به بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پی بردن به تأثیر احساس خوب داشتن بر کیفیت زندگی در افراد تحت همودیالیز نیازمند مطالعات بیشتر

با سلام
در قسمت عنوان خبر لازم است نتیجه طرح تحقیقاتی به صورت یک جمله خبری واضح و قابل فهم برای عموم  و تا حد ممکن کوتاه درج گردد.

با تشکرو احترام
لیلا میرزایی             81454311-021اهمیت موضوع:
شناسایی ابعاد احساس خوب داشتن و ارتباط آن با کیفیت زندگی در افراد مبتلا به نارسایی کلیه حائز اهمیت بوده و مطالب معدودی در این زمینه صورت گرفته است.
مهمترین یافته ها:
با توجه نتایج مطالعه به طور قطع نمی توان در خصوص تأثیرگذاری احساس خوب داشتن بر کیفیت زندگی  بین بیماران همودیالیزی اظهارنظر کرد و نیاز به انجام مطالعات بیشتر و مداخلات بیشتری دراین زمینه است.
پیشنهاد برای کاربرد نتایج:
باتوجه به کمبود مطالعات در خصوص تأثیرگذاری ابعاد مختلف  احساس خوب داشتن بر کیفیت زندگی  در  بیماران همودیالیزی نیاز به انجام مطالعات بیشتر و مداخلات بیشتری دراین زمینه است.

دفعات مشاهده: 23 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

انگل ها یکی از شایعترین آلودگی های لاشه حیوانات اهلی بودند.

اهمیت موضوعسارکوسیستیس یکی از شایعترین انگلها در حیوانات اهلی است. این انگل از لحاظ اقتصادی و بیماریزایی در حیوانات اهلی مهم می باشد. هدف مطالعه حاضر تعیین میزان آلودگی لاشه های کشتار شده گاو به سارکوسیت با استفاده از روش های هضمی و هیستوپاتولوژی  در جنوب شرق ایران می‌باشد.
مهمترین یافته ها: از  500 لاشه بیشترین آلودگی مربوط به جنس نر وارداتی  با سن 2 تا 3 سال در فصل بهار بود. همچنین جنسیت و نژاد گاوها بر میزان آلودگی آن ها به سارکوسیست تاثیر داشت ولی سن و فصول بررسی بر  میزان آلودگی آن ها به سارکوسیست تأثیر نداشت.
پیشنهاد برای کاربرد نتایج: سیاستگذاری و برنامه ریزی سازمان دامپزشکی براساس نتایج مطالعه در رابطه با جلوگیری از تحمیل زیان های اقتصادی ناشی از تلفات دام و ضبط لاشه یا اندام های آلوده و همچنین کاهش تولیدات دامی می باشد. و نیز برنامه ریزی برای مقابله با خطرات بهداشتی ساکنین منطقه که با توجه به چرخه زندگی و انتقال این انگل ها اقدامات بهداشتی و کنترلی فراگیرتر و جامعی را طلب می‌نماید

دفعات مشاهده: 42 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

بررسی وضعیت همودینامیک بیماران قبل از اعمال جراحی، عامل تعیین کننده ای در انتخاب نوع بیهوشی است.

اهمیت موضوع:
با توجه به شیوع اعمال مختلف جراحی برای اهداف درمانی و تشخیصی مختلف و وجود بیماری های زمینه ای و همچنین وضعیت مددجویان باید اعمال جراحی با کمترین عارضه پس از آن صورت پذیرد در این بین انتخاب نوع بیهوشی می تواند بازگشت بیمار را پس از عمل تسریع نموده و عوارض کمتری را به دنبال داشته باشد. هر چند هر کدام دارای عوارض خاص خود می باشند.
مهمترین یافته ها:
 فشار خون بیماران قبل از عمل می تواند عامل تعیین کننده ای در انتخاب نوع بیهوشی باشد چرا که در بیماران با بی حسی نخاعی کاهش فشار خون بیشتر اتفاق افتاده بود تا بیهوشی عمومی.
پیشنهاد برای کاربرد نتایج:
ارزیابی قبل از عمل برای انتخاب نوع بیهوشی بر اساس وضعیت همودینامیک موجود بیمار و انتظارات لازم حین و پس از عمل به عنوان شیوه ای متداول برای انتخاب نوع بیهوشی قرار گیرد.

دفعات مشاهده: 28 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اثر مطلوب سواد سلامت بر کنترل دیابت نوع دوم در افراد مبتلا به این نوع دیابت

اهمیت موضوع:
تأکید بر سواد سلامت و دانسته های بهداشتی در توانایی افراد برای کنترل بیماری دیابت نوع دوم و کاهش عوارض ناشی از آن.
مهمترین یافته ها:
برنامه های افزایش استفاده از منابع و نوشته های مرتبط با بهداشت و پزشکی می تواند بر کنترل دیابت نوع دوم اثر مطلوبی داشته باشد به عبارتی دیگر افراد مبتلا به این نوع دیابت که دارای سواد سلامت بالاتر بودند با چالش های کمتری روبرو هستند.
پیشنهاد برای کاربرد نتایج:
راه اندازی کلاس های آموزشی جهت ارتقاء سواد سلامت برای بیماران دیابت نوع دوم.

دفعات مشاهده: 38 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

رضایت قابل قبول مدیران و دانش آموختگان پرستاری از نوع برنامه درسی و مهارت آموزی کارشناسی پرستاری

اهمیت موضوع:
ارزیابی یکی از مهمترین بخش های اجرای یک برنامه ی آموزشی می باشد که در دو سطح درونی و بیرونی صورت می پذیرد. آنچه که اهمیت ارزیابی را بیش از پیش می نماید دستیابی به اهداف عملی آن و اظهارات و رضایت گیرندگان خدمت ناشی از اجرای برنامه ی آموزش می باشد و در پرستاری بیماران و ارتقاء سلامت و افزایش کیفیت زندگی مدنظر می باشد با توجه به این ارزیابی های دوره ای به دلیل تغییر نیازهای افراد برای بازبینی دوره های آموزشی ضروری به نظر می رسد.
مهمترین یافته ها:
 یافته های حاصله نشان داد که در حال حاضر فارغ التحصیلان پرستاری و مدیران مربوطه به طور متوسط از نوع برنامه ی آموزشی رضایت دارند و توانایی های لازم را برای ارائه خدمات کسب می نمایند.
پیشنهاد برای کاربرد نتایج:
با توجه به اینکه میزان رضایتمندی باید بیش از این باشد بر اساس یافته های تحقیق بازنگری در محتوا و نحوۀ اجرای برنامه ی آموزش پرستاری به صورت دوره ای و بر اساس تغییر نیازها صورت پذیرد و بومی سازی گردد.

دفعات مشاهده: 31 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مصرف برنج های وارداتی بدلیل وجود آرسنیک می‌توانند خطر ابتلا به سرطان را افزایش دهند.

اهمیت موضوع:
فلزات سنگین به دلیل آنکه دارای خاصیت زیست تجمع پذیری می باشند، حتی در مقادیر کم نیز بی نهایت سمی هستند و می توانند سبب بروز بیماری های مختلف شوند. برنج یکی از گونه های گیاهی است که به دلیل خصوصیات فیزیولوژیکی، دارای پتانسیل بالایی جهت تجمع فلزات سنگین می باشد.
مهمترین یافته ها:
در مطالعه حاضر از 12 برند پرمصرف برنج های پاکستانی موجود در بازار شهرستان ایرانشهر 36 نمونه (هر برند 3 نمونه) برداشت گردید و غلظت 6 عنصر آرسنیک، کادمیوم، سرب، مس، آلمینیوم و مولیبدنیوم در نمونه های جمع آوری شده توسط تکنیک ICP-MS تعیین شد. نتایج نشان داد که میزان متوسط غلظت عناصر آرسنیک، کادمیوم، سرب، مس، آلمینیوم و مولیبدنیوم در نمونه های جمع آوری شده به ترتیب 0/094±0/369، 0/039±0/337، 0/14±0/123، 0/439±3/095، 6/73±39/14 و 0/133±1/106 میلی گرم در کیلوگرم می باشد. بررسی ریسک اثرات غیر سرطانزا نشان داد بجز عنصر آرسنیک سایر عناصر مورد بررسی در محدوده بی خطر می باشند. اما نتایج حاصل از بررسی میزان ریسک سرطانزایی عنصر آرسنیک مشخص نمود که استفاده از برنج های مورد بررسی می تواند همراه با افزایش بیش از مقادیر قابل قبول ریسک ابتلا به سرطان باشد.
پیشنهاد برای کاربرد نتایج:
استفاده از برنج های پاکستانی موجود در بازار ایرانشهر برای شهروندان بهداشتی به نظر نمی رسد و پیشنهاد می شود جهت کاهش ریسک ابتلا به بیماری های مختلف قبل از استفاده از برنج های مذکور اقدام به نگهداری برنج در آب از شب قبل از پخت نماییم، همچنین طبخ برنج بصورت آبکش باعث کاهش غلظت فلزات سنگین نسبت به روش پخت بصورت کته می شود. پیشنهاد می شود با نظارت و پایش دقیق تر و مستمر سازمان غذا و دارو و همچنین مراکز بهداشتی، از ورود بارهای برنج آلوده به سطح بازار جلوگیری بعمل آید.

دفعات مشاهده: 61 بار   |   دفعات چاپ: 11 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آموزش و استفاده از تریاژ نمایه وخامت اورژانس در کارکنان فوریت های پزشکی می تواند زمان تحویل و تحول بیماران را کاهش دهد.

اهمیت موضوع:
تریاژ یا اولویت بندی بیماران بصورت مستمر توسط پرستاران و کارکنان فوریتهای پزشکی برای مراقبت و انتقال بیماران استفاده می شود و نقش تریاژ در طبقه بندی و انتقال بیماران بسیار مهم است، هدف از این مطالعه تعیین تاثیر استفاده از تریاژ نمایه وخامت اورژانس بر زمان تحویل و تحول بیماران بین کارکنان فوریت های پزشکی و پرستاران اورژانس شهر ایرانشهر بود.
مهمترین یافته ها:
میانگین زمان تحویل و تحول بیماران، بین پرستاران تریاژ و کارکنان فوریت های پزشکی قبل از آموزش تریاژ نمایه وخامت اورژانس 14.09 دقیقه و بعد از آموزش 11.46 دقیقه بود که نشان دهنده کاهش قابل توجه در تحویل و تحول بیماران می باشد.
پیشنهاد برای کاربرد نتایج:
آموزش و استفاده از تریاژ نمایه وخامت اورژانس در کارکنان فوریت های پزشکی می تواند زمان تحویل و تحول بیماران بین پرستاران اورژانس و کارکنان فوریت های پزشکی را کاهش دهد. از این رو پیشنهاد می شود تریاژ نمایه وخامت اورژانس توسط اورژانس پیش بیمارستانی استفاده و اجرا شود .

دفعات مشاهده: 43 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

همزمان با برپایی پایگاه نتایج پژوهش‌های سلامت کشور پایگاه نتایج پژوهش‌های سلامت دانشگاه راه اندازی شد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۱۲ | 

پایگاه نتایج پژوهش های سلامت دانشگاه راه اندازی شد. هدف از راه اندازی این پایگاه ارایه دستاوردهای پژوهش های انجام شده در دانشگاه به مخاطبان می باشد. لطفا منتظر انتشار اخبار بعدی باشید.


دفعات مشاهده: 356 بار   |   دفعات چاپ: 83 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر