بررسی میزان رعایت اصول کنترل عفونت در اتاق عمل توسط کادر اسکراب شده در سال 1394

نتایج مطالعه گویای این بود که افراد مورد مطالعه اصول کنترل عفونت را در سطح خوب رعایت کرده اند، اما باز هم کافی نبوده و پیشنهاد می شود آموزش های دوره ای ضمن خدمت،ایجاد علاقه به کار در بین کارکنان،استفاده از مواد آنتی سپتیک جدید جهت انجام اسکراب جراحی و نصب بروشورهای نحوه استفاده از مواد جدید در محل اسکراب صورت پذیرد

دفعات مشاهده: 145 بار   |   دفعات چاپ: 37 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

حساس سازی سلول های سرطانی کبد HepG2 با استفاده از خاموش سازی ژن p53R2 به وسیله siRNA اختصاصی در مقابل داروی دوکسوروبیسین Suppression of p53R2 gene expression with specific

در این مطالعه مشخص شد که خاموش سازی ژن p53R2  به تنهایی اثرات مهاری شدید بر رشد سول های سرطانی  HepG2 دارد. از طرفی دیگر باعث القا خود به خودی آپوپتوز در این سلول ها می شود. siRNA اختصاصی p53R2 اثرات سیتوتوکسیک دوکسوروبیسین را به طور قابل ملاحظه ای افزایش می دهد. نتایج مطالعه ما پیشنهاد می دهد که خاموش سازی ژن p53R2 با استفاده از  p53R2 اختصاصی می تواند مکمل درمانی بسیار مناسبی برای شیمی درمانی باشد.


دفعات مشاهده: 144 بار   |   دفعات چاپ: 48 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مطالعه میزان تولید اسیدگلوکورونیک، اسید سیتریک و خواص آنتی باکتریال نوشیدنی کامبوچا در طی تولید و نگهداری

این مطالعه یک مطالعه تجربی است. در این مطالعه ابتدا قارچ کامبوچا خالص سازی خواهد شد و سپس از این قارچ خالص سازی شده برای تهیه نوشیدنی کامبوچا استفاده می شود. این مایع در محیطی تاریک در دو سطح دمای 20 و 30 در جه سانتیگراد در طی 21 روز نگهداری خواهد شد.
میزان تولید اسید گلوکورونیک و اسید سیتریک در دو سطح دمایی 20 و 30 درجه سانتی گراد در طی مدت 21 روز در روزهای صفر، 7، 14 و 21 با فاصله یک هفته از هم بوسیله روش HPLC فاز معکوس اندازه گیری خواهند شد.
برای بررسی خاصیت آنتی باکتریال کامبوچا، میزان اثر سوپرناتانت این نوشیدنی بعد از سانتیفوژ (با دورrpm  1000 به مدت 3 دقیقه) بر روی رشد باکتری سالمونلا تایفی موریوم، استافیلوکوکوس آرئوس و لاکتوباسیلوس رامنوسوس آزمایش خواهد شد. برای این منظور از روش مشابه روش کربی- بائر استفاده خواهد شد. داده های بدست آمده از تحقیق در نرم افزار آماری SPSS نسخه 21 وارد خواهد شد و تاثیر زمان و همچنین دمای آزمایش بر متغیرهای پاسخی مورد مطالعه یعنی غلظت اسید گلوکورونیک و اسید سیتریک و فعالیت آنتی باکتریال با استفاده از آزمون آماری Repeated Measures ANOVA مورد سنجش قرار خواهد گرفت و نتیجه بصورت مقدار P گزارش خواهد شد. 
 


دفعات مشاهده: 138 بار   |   دفعات چاپ: 45 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

تهیه ی آنتی بادی تک زنجیره ای ضد EGFR متصل به اگزو توکسین PE-40 وارزیابی اثر آن روی سلولهای سرطانی بیان کننده ی EGFR

هدف مطالعه حاضر تهیه ایمونوتوکسین متشکل از آنتی بادی تک زنجیره ای انسانی ضد EGFR و قطعه PE40 اگزوتوکسین سدوموناس بود. برای این منظور ژن مربوط به ScFv انسانی شده ی ضد EGFR از طریق PCR تکثیر شده در وکتور بیانی کلون شد . سپس ژن PE-40 از طریق PCR تکثیر و پایین دست ژن ScFv کلون شد و در باکتری Ecoli  ترانسفرم شده و بیان پروتئین با افزودن القا کننده ، القا گردید. پروتئین نوترکیب تخلیص شده و اثر توکسیک آن بر روی سلولهای تومرال A431 که میزان بیان بالایی از EGFR را داشت بررسی گردید.


دفعات مشاهده: 128 بار   |   دفعات چاپ: 39 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ارزیابی پاسخ های ایمنی بر علیه دومین اتصال به گیرنده اگزوتوکسین A نوترکیب سودوموناس آنروژینوزا در موشC/BALB

سودوموناس آئروژینوزا باسیل گرم منفی وپاتوژن فرصت طلب بوده که پخش گسترده درطبیعت دارد و بندرت باعث آلودگی در افراد سالم می شود و عفونتهای آن همیشه با ضعف سیستم دفاعی بدن میزبان مرتبط است ودر سوختگی ها ودربیماران سیستیک فیبروزیس  و یا دریافت کنندگان داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی مشکل آفرین است . در این مطالعه آثار حفاظتی ایمنیزاسیون غیر فعال با استفاده از توکسیک ترین فاکتور (اگزوتوکسین) و یک فاکتور مهم سطحی – اتصالی و پخش کننده باکتری که به روش نوترکیب تولید شده بود مورد بررسی قرار گرفت نتایج طرح نشان داد دومین اتصال به
سودوموناس آئروژینوزا باسیل گرم منفی وپاتوژن فرصت طلب بوده که پخش گسترده درطبیعت دارد و بندرت باعث آلودگی در افراد سالم می شود و عفونتهای آن همیشه با ضعف سیستم دفاعی بدن میزبان مرتبط است ودر سوختگی ها ودربیماران سیستیک فیبروزیس  و یا دریافت کنندگان داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی مشکل آفرین است . در این مطالعه آثار حفاظتی ایمنیزاسیون غیر فعال با استفاده از توکسیک ترین فاکتور (اگزوتوکسین) و یک فاکتور مهم سطحی – اتصالی و پخش کننده باکتری که به روش نوترکیب تولید شده بود مورد بررسی قرار گرفت نتایج طرح نشان داد دومین اتصال به رسپتور اگزوتوکسین A تولید آنتی بادی بالای را در مدل موشی القا کرد و در چلنج محافظت قابل قبولی در مقابل دوز کشنده سودوموناس آئروژینوزا ایجاد کرد

دفعات مشاهده: 137 بار   |   دفعات چاپ: 44 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

بررسی ارتباط احساس تنهایی با سلامت عمومی در دانشجویان دانشکده علوم پزشکی مراغه در سال 1395 بررسی ارتباط احساس تنهایی با سلامت عمومی در دانشجویان دانشکده علوم پزشکی مراغه در سال 1395

طرح پژوهشی با عنوان بررسی ارتباط احساس تنهایی با سلامت عمومی در دانشجویان دانشکده علوم پزشکی مراغه در سال 1395توسط مهری علویانی عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی مراغه و با همکاری دکتر مهدوی مشاور آماری انجام و به پایان رسید. نتایج این پزوهش که روی 323 نفر از دانشجویان انجام گرفت نشان داد که ارتباط معنی داری بین حیطه های سلامت جسمی ، علایم اضطرابی و اختلال خواب ، حیطه افسردگی و سلامت عمومی کل با احساس تنهایی دانشجویان وجود دارد.(P<.001). ولی حیطه کارکرد اجتماعی و میزان احساس تنهایی دانشجویان هیچ گونه ارتباط معنی داری مشاهده نشد (342.=P). یافته ها نشان داد که شانس داشتن اختلالات در سلامت عمومی در دانشجویان ترم های 7و8 در مقایسه با دانشجویان ترم 2-1 بالاتر می باشد (2.804OR=، 012.=P).بدین صورت که در دانشجویان ترم های 7و8 شانس وقوع اختلالات جسمی و روانی در 2.8 بیشتر از دانشجویان ترم 2-1 بوده است. لذا یافته-های این مطالعه بایستی مسئولان و را بر آن دارد که با با افزایش فعالیتهای فرهنگی و مذهبی و تفریحی بالاخص در خصوص دانشجویان خوابگاهی و ایجاد رغبت جهت مشارکت فعال دانشجویان در این برنامه ها، تقویت مراکز مشاوره دانشجویی، و ارائه تسهیلات رفاهی در خوابگاه موجب پیشگیری ازاحساس تنهایی و ارتقا سلامت دانشجویان که امروز به عنوان کارگزاران ومتخصصین آینده نقش قابل توجهی در پیشرفت جامعه دارند، شود.

دفعات مشاهده: 262 بار   |   دفعات چاپ: 58 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر