بررسی اثرات رزوراترول و گلوکوکورتیکوئید ها، بر میزان بیان MiRNAs آپوپتوتیک، BAX/BCL2 و القاء آپوپتوز در رده سلولی لوکمی لنفوبلاستیک حاد مقاوم به ش

سل لاین  لوسمی لنفوبلاستیک حاد ALL) )  از بانک سلولی پاستور ایران تهیه شده و در محیط کشت  همراه با فاکتورها و آنتی بیوتیک های مناسب کشت داده خواهند شد. سپس با استفاده از روش رنگ سنجی MTT ، سیتوتوکسیسیتی Resveratrol، پردنیزولون و دگزامتازون نیز دوز های ساب توکسیک آن  برروی این رده سلولی تعیین می شود. رده شلولی CCRF-CEM در فلاسک های مختلف T-25 حاوی محیط کشت RPMI 1640 ، هر کدام 500 هزار سلول، کشت داده می شود  و در دمای 37 و رطوبت 95 در صد و 5 درصد CO2 برای 24 ساعت انکوبه می شوند. سپس سلولها  در پلیت های مختلف کشت سلولی و در گروه های جداگانه با رزوراترول تنها و رزوراترول به همراه پردنیزولون (با غلظت بالا High Dose)، دگزامتازون به طور جداگانه تیمار می شوند. سپس در فاصله های زمانی 24 و 48 ساعت، از این گروه ها نیز تعدادی پلیت برای بررسی میزان آپوپتوز سلولی با استفاده از رنگ آمیزی انکسین V FITC و پروپیدیوم آیوداید (PI) توسط دستگاه فلوسیتومتری انتخاب می شوند و تعدادی پلیت  نیز بعد استخراج RNA سلولها و سنتز cDNA، برای بررسی میزان بیان miR- 15a / miR 16-1 و BAX/BCL2 با استفاده از روش Syber-Green Real-Time  RT-PCR و کیت مربوطه، و توالی های آغازگر برای miR15-a / miR16-1  و BAX/BCL2 استفاده می شود. β-actin به عنوان کنترل داخلی BAX/BCL2 و HRNU6   به عنوان کنترل داخلی  miR15-a / miR16-1 مورد استفاده قرار خواهند گرفت. در نهایت برای تائید عمل مهاری این MiRNAs بر روی ژن BCL2 میزان پروتئین bcl2 با روش وسترن بلات مورد بررسی قرار می گیرد.

دفعات مشاهده: 13 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سندروم متابولیک و اجزای ان در زنان قبل و بعد از یائسگی

سندروم متابولیک یا سندروم مقاومت انسولین به عنوان ریسک فاکتورهای سنتی قلبی عروقی طبقه بندی می شود و تعدادی از مطالعات قلبی ارتباط بین منوپوز و سندروم متابولیک نشان داده اند

دفعات مشاهده: 2 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ارتباط بین سندروم متابولیک و اجزای آن با لوپوس اریتماتوز سیستماتیک: مطالعه مرور نظام مند و متاآنالیز جامع از مطالعات مشاهده ای


مطالعه حاضر بر اساس گاید لاین های PRISMMA , MOOSE HK[HL O,HIN AN انجام خواهد شد

 

دفعات مشاهده: 11 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سندروم متابولیک و اجزای آن در زنان مبتلا به سندروم پلی کلیستیک تخمدان


مطالعه حاضر براساس گاید لاین های PRISMA  و MOOSE انجام خواهد شد.ما مطالعات چاپ شده د و دهه اخیر را از یکم ژانویه 2000 تا 30 آوریل 2016 مرور خواهیم کرد.خلاصه مقالات منشر شده به زبان انگلیسی در ارتباط با شیوع متابولیک سندروم و کامپوننت های آن در میان بیماران مبتلا به PCOS در تمام کشور های دنیا از طریق جستجو در وب اف ساینس و پاب مد و اسکوپوس و ایمبیس و گوگل اسکولارشناسایی خواهیم کرد..خلاصه تمام مقالات واجد شرایط را مرور خواهیم کرد و فول تکست مقالات را از طریق دیتابیس های پاب مد و گوگل اسکولار و سایر دیتابیس های مربوط دیگر بدست خواهیم آورد دیتاها با استفاده از نرم افزار Review Manager و stata آنالیز خواهند شد.
ناهمگونی  بین مطالعات با استفاده از تست Cochran’s Q  و شاخص  I2ارزیابی خواهد شد. ما شیوع متابولیک سندروم رو بر اساس جنس و شاخص های تشخیصی مختلف  برآورد خواهیم کرد. همچنین نسبت شانس را براساس شاخص های  تشخیصی گوناگون ارائه خواهیم داد. تورش انتشار  را بر اساس منحنی فونل و تست Begg’s adjusted rank correlation ارزیابی خواهیم کرد. منابع ممکن هتروژنیسیتی در تخمین شیوع ونسبت شانس با استفاده از متارگرسیون ارزیابی خواهد شد.
           

دفعات مشاهده: 5 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سندروم متابولیک و اجزای آن در زنان مبتلا به سندروم پلی کلیستیک تخمدان


مطالعه حاضر براساس گاید لاین های PRISMA  و MOOSE انجام خواهد شد.ما مطالعات چاپ شده د و دهه اخیر را از یکم ژانویه 2000 تا 30 آوریل 2016 مرور خواهیم کرد.خلاصه مقالات منشر شده به زبان انگلیسی در ارتباط با شیوع متابولیک سندروم و کامپوننت های آن در میان بیماران مبتلا به PCOS در تمام کشور های دنیا از طریق جستجو در وب اف ساینس و پاب مد و اسکوپوس و ایمبیس و گوگل اسکولارشناسایی خواهیم کرد..خلاصه تمام مقالات واجد شرایط را مرور خواهیم کرد و فول تکست مقالات را از طریق دیتابیس های پاب مد و گوگل اسکولار و سایر دیتابیس های مربوط دیگر بدست خواهیم آورد دیتاها با استفاده از نرم افزار Review Manager و stata آنالیز خواهند شد.
ناهمگونی  بین مطالعات با استفاده از تست Cochran’s Q  و شاخص  I2ارزیابی خواهد شد. ما شیوع متابولیک سندروم رو بر اساس جنس و شاخص های تشخیصی مختلف  برآورد خواهیم کرد. همچنین نسبت شانس را براساس شاخص های  تشخیصی گوناگون ارائه خواهیم داد. تورش انتشار  را بر اساس منحنی فونل و تست Begg’s adjusted rank correlation ارزیابی خواهیم کرد. منابع ممکن هتروژنیسیتی در تخمین شیوع ونسبت شانس با استفاده از متارگرسیون ارزیابی خواهد شد.
           

دفعات مشاهده: 3 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

بررسی میزان رعایت اصول کنترل عفونت در اتاق عمل توسط کادر اسکراب شده در سال 1394

نتایج مطالعه گویای این بود که افراد مورد مطالعه اصول کنترل عفونت را در سطح خوب رعایت کرده اند، اما باز هم کافی نبوده و پیشنهاد می شود آموزش های دوره ای ضمن خدمت،ایجاد علاقه به کار در بین کارکنان،استفاده از مواد آنتی سپتیک جدید جهت انجام اسکراب جراحی و نصب بروشورهای نحوه استفاده از مواد جدید در محل اسکراب صورت پذیرد

دفعات مشاهده: 168 بار   |   دفعات چاپ: 47 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

حساس سازی سلول های سرطانی کبد HepG2 با استفاده از خاموش سازی ژن p53R2 به وسیله siRNA اختصاصی در مقابل داروی دوکسوروبیسین Suppression of p53R2 gene expression with specific

در این مطالعه مشخص شد که خاموش سازی ژن p53R2  به تنهایی اثرات مهاری شدید بر رشد سول های سرطانی  HepG2 دارد. از طرفی دیگر باعث القا خود به خودی آپوپتوز در این سلول ها می شود. siRNA اختصاصی p53R2 اثرات سیتوتوکسیک دوکسوروبیسین را به طور قابل ملاحظه ای افزایش می دهد. نتایج مطالعه ما پیشنهاد می دهد که خاموش سازی ژن p53R2 با استفاده از  p53R2 اختصاصی می تواند مکمل درمانی بسیار مناسبی برای شیمی درمانی باشد.


دفعات مشاهده: 157 بار   |   دفعات چاپ: 53 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مطالعه میزان تولید اسیدگلوکورونیک، اسید سیتریک و خواص آنتی باکتریال نوشیدنی کامبوچا در طی تولید و نگهداری

این مطالعه یک مطالعه تجربی است. در این مطالعه ابتدا قارچ کامبوچا خالص سازی خواهد شد و سپس از این قارچ خالص سازی شده برای تهیه نوشیدنی کامبوچا استفاده می شود. این مایع در محیطی تاریک در دو سطح دمای 20 و 30 در جه سانتیگراد در طی 21 روز نگهداری خواهد شد.
میزان تولید اسید گلوکورونیک و اسید سیتریک در دو سطح دمایی 20 و 30 درجه سانتی گراد در طی مدت 21 روز در روزهای صفر، 7، 14 و 21 با فاصله یک هفته از هم بوسیله روش HPLC فاز معکوس اندازه گیری خواهند شد.
برای بررسی خاصیت آنتی باکتریال کامبوچا، میزان اثر سوپرناتانت این نوشیدنی بعد از سانتیفوژ (با دورrpm  1000 به مدت 3 دقیقه) بر روی رشد باکتری سالمونلا تایفی موریوم، استافیلوکوکوس آرئوس و لاکتوباسیلوس رامنوسوس آزمایش خواهد شد. برای این منظور از روش مشابه روش کربی- بائر استفاده خواهد شد. داده های بدست آمده از تحقیق در نرم افزار آماری SPSS نسخه 21 وارد خواهد شد و تاثیر زمان و همچنین دمای آزمایش بر متغیرهای پاسخی مورد مطالعه یعنی غلظت اسید گلوکورونیک و اسید سیتریک و فعالیت آنتی باکتریال با استفاده از آزمون آماری Repeated Measures ANOVA مورد سنجش قرار خواهد گرفت و نتیجه بصورت مقدار P گزارش خواهد شد. 
 


دفعات مشاهده: 149 بار   |   دفعات چاپ: 47 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

تهیه ی آنتی بادی تک زنجیره ای ضد EGFR متصل به اگزو توکسین PE-40 وارزیابی اثر آن روی سلولهای سرطانی بیان کننده ی EGFR

هدف مطالعه حاضر تهیه ایمونوتوکسین متشکل از آنتی بادی تک زنجیره ای انسانی ضد EGFR و قطعه PE40 اگزوتوکسین سدوموناس بود. برای این منظور ژن مربوط به ScFv انسانی شده ی ضد EGFR از طریق PCR تکثیر شده در وکتور بیانی کلون شد . سپس ژن PE-40 از طریق PCR تکثیر و پایین دست ژن ScFv کلون شد و در باکتری Ecoli  ترانسفرم شده و بیان پروتئین با افزودن القا کننده ، القا گردید. پروتئین نوترکیب تخلیص شده و اثر توکسیک آن بر روی سلولهای تومرال A431 که میزان بیان بالایی از EGFR را داشت بررسی گردید.


دفعات مشاهده: 137 بار   |   دفعات چاپ: 40 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ارزیابی پاسخ های ایمنی بر علیه دومین اتصال به گیرنده اگزوتوکسین A نوترکیب سودوموناس آنروژینوزا در موشC/BALB

سودوموناس آئروژینوزا باسیل گرم منفی وپاتوژن فرصت طلب بوده که پخش گسترده درطبیعت دارد و بندرت باعث آلودگی در افراد سالم می شود و عفونتهای آن همیشه با ضعف سیستم دفاعی بدن میزبان مرتبط است ودر سوختگی ها ودربیماران سیستیک فیبروزیس  و یا دریافت کنندگان داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی مشکل آفرین است . در این مطالعه آثار حفاظتی ایمنیزاسیون غیر فعال با استفاده از توکسیک ترین فاکتور (اگزوتوکسین) و یک فاکتور مهم سطحی – اتصالی و پخش کننده باکتری که به روش نوترکیب تولید شده بود مورد بررسی قرار گرفت نتایج طرح نشان داد دومین اتصال به
سودوموناس آئروژینوزا باسیل گرم منفی وپاتوژن فرصت طلب بوده که پخش گسترده درطبیعت دارد و بندرت باعث آلودگی در افراد سالم می شود و عفونتهای آن همیشه با ضعف سیستم دفاعی بدن میزبان مرتبط است ودر سوختگی ها ودربیماران سیستیک فیبروزیس  و یا دریافت کنندگان داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی مشکل آفرین است . در این مطالعه آثار حفاظتی ایمنیزاسیون غیر فعال با استفاده از توکسیک ترین فاکتور (اگزوتوکسین) و یک فاکتور مهم سطحی – اتصالی و پخش کننده باکتری که به روش نوترکیب تولید شده بود مورد بررسی قرار گرفت نتایج طرح نشان داد دومین اتصال به رسپتور اگزوتوکسین A تولید آنتی بادی بالای را در مدل موشی القا کرد و در چلنج محافظت قابل قبولی در مقابل دوز کشنده سودوموناس آئروژینوزا ایجاد کرد

دفعات مشاهده: 145 بار   |   دفعات چاپ: 46 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش