داروی روزواستاتین میزان چربی بد خون و سطح التهاب در بدن را بهتر از داروی آترواستاتین کاهش می دهد.

کاهش سطح  کلسترول بد و میزان التهاب بدن، در بیماران انفارکتوس میوکارد،سبب جلوگیری از تکرار حوادث عروقی و نارسایی قلبی می شود. بنابراین یافتن بهترین داروی پایین آورنده چربی خون  که سطح التهاب و کلسترول بد خون را هر چه بیشتر کاهش دهد، اهمیت بسزایی دارد. داروی روزواستاتین میزان چربی بد خون و سطح التهاب در بدن را بهتر از داروی آترواستاتین کاهش می دهد.
متاسفانه در حال حاضر داروی رزواستاتین تحت پوشش بیمه های درمانی نیست.

دفعات مشاهده: 11 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

هنردرمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در بهبود سبک زندگی و کاهش میزان سطح استرس زنان باردار موثر است.

  روش مداخله هنر درمانی مبتنی بر ذهن باعث کاهش استرس و  اختلا ل های خلقی و حتی بهبود عملکرد سیستم ایمنی بدن  مادر می شود. آزمون  تی مستقل بعد از مداخله، اختلاف آماری معنی داری را  در میانگین میزان فعالیت بدنی، تغذیه، مدیریت استرس، رشد معنوی، روابط بین فردی، مسئولیت پذیری در دو گروه آزمون و کنترل نشان داد (05/0P<)؛ بیشترین میانگین نمره مرتبط با تغذیه (34/5 ± 35/31) و پایین ترین میانگین نمره  مرتبط با فعالیت بدنی (89/1 ± 59/13) بدست آمد. نمره میانگین  مدیریت استرس (54/1 ± 12/19) )، این تغییرات در گروه کنترل معنی دار نبود. همچنین آزمون  تی مستقل بعد از مداخله، اختلاف آماری معنی داری را  در میانگین میزان نمره عجله کاری، حرص زدن، رقابتی بودن، انجام کار بدون برنامه ریزی  در دوگروه آ زمون و کنترل نشان داد (05/0P<). با توجه به یافته های این پژوهش ، به ارائه دهندگان خدمات سلامتی دوران بارداری پیشنهاد میشود که درکنار به کارگیری راهبردهای ارتقای سلامت جسمانی،از برنامه هنردرمانی مبتنی بر ذهن آگاهی به عنوان یکی ازمداخله های سودمند روا نشناختی با هدف افزایش سلامت روانی این زنان بهره گرفته شود؛ بنابراین هنردرمانی مبتنی برذهن آگاهی به عنوان یک روش جدید که ترکیبی از درمانهای روانشناختی و هنردرمانی است، در بهبود سبک زندگی  و کاهش میزان استرس جمعیت زنان باردار مؤثر میباشد. لذا استفاده از این روش تلفیقی در جمعیت های مشابه و در گروههای سنی دیگر پیشنهاد میگردد.

دفعات مشاهده: 17 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

انجام آزمایشات چکاپ ادراری در سنین کودکی بروز بیماری های کلیوی غیردرمان در آینده را کاهش می دهد.

بروز نارسایی کلیه در کودکان در جهان رو به افزایش است و اکثر بیماری های کلیه برای بیمار علائم بالینی ایجاد نمی­کنند، در نتیجه اهمیت غربال­گری برای شناسایی بیماران و برنامه ­ریزی با هدف پیشگیری مشخص    می شود. مشکلات ادراری بدون علامت ممکن است با آزمایش غربالگری در کودکان سنین مدرسه مشخص شود. بنابراین لازم است علت دقیق نتایج غیرطبیعی یافت شده تعیین شود و مشخص شود که آیا مربوط به بیماریهای کلیوی می باشد، تا تعداد افراد مبتلا به بیماریهای کلیوی غیرقابل درمان در آینده کاهش یابد.
 

دفعات مشاهده: 15 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مراقبت های پرستاری از دیدگاه پرستاران و بیماران بستری در بیمارستان های آموزشی نیشابور در حد مطلوب می باشد.

مراقبت­های پرستاری به عنوان یک جزء اساسی در زمینه خدمات بهداشتی درمانی از اهمیت بسیاری برخوردار است.میانگین نمره کیفیت مراقبت در پرستاران از دیدگاه پرستاران66/132±  22/18 بود. 3/34 درصد از نظر کیفیت مراقبت در حد بسیار مطلوب، 7/65 درصد در حد مطلوب قرار داشتند. میانگین نمره کیفیت مراقبت در پرستاران از دیدگاه بیماران 94/120± 37/26 بود. 6/23درصد از نظر کیفیت مراقبت در حد بسیار مطلوب، 5/70 درصد در حد مطلوب و 9/5 درصد در حد نامطلوب قرار داشتند.

دفعات مشاهده: 20 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کورکومین(ماده موثره زردچوبه) اثرات مثبتی بر اختلالات کبدی در افراد مبتلا به کبد چرب دارد.

شواهد در حال رشدبر روی ماده موثره زردچوبه(کورکومین)نشان می دهدکه این ماده اثرات مثبتی بر اختلالات کبدی مربوط به بیماری کبد چرب دارد. بااین حال،مکانیسم دقیق اثرات درمانی کورکومین هنوز مشخص نشده است.نتایج نشان می دهد که در سرم بیماران مبتلا به کبد چرب که زرچوبه مصرف کرده اند بعضی متابولیت ها تغییر یافته که از آن جمله تغییر غلظت اسید های آمینه، اسید های صفرآوی و... اشاره کرد که البته برای درک مکانیسم های زمینه ای کورکومین، روش های مکمل برای تحقیقات آینده توصیه می شود.

دفعات مشاهده: 37 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کورکومین(ماده موثره زردچوبه) موجب کاهش استرس اکسیداتیو (عدم تعادل بین اکسیدان ها و آنتی اکسیدان ها) درافراد مبتلا به کبدچرب غیرالکلی می شود.

 
در این مطالعه نشان می دهد، ماده موثر زردچوبه(کورکومین) نسبت پرواکسیدان ها به آنتی اکسیدان ها(استرس اکسیداتیو)در بیماران مبتلا به کبد چرب پس از یک دوره مداخله8 هفته را کاهش می دهد.البته تحقیقات بیشتری برای یافتن دوز ماده موثر زردچوبه ضروری است تا بتواند نسبت اکسیدان ها به آنتی اکسیدان ها را به نسبت معنی داری کاهش دهد.

دفعات مشاهده: 48 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

پره اکلامپسی از علت‌های مهم مرگ و میر مادران باردار می‌باشد که در این میان برخی عوامل ژنتیکی به عنوان یکی از فاکتور دخیل می باشند

پره اکلامپسی یک اختلال چند عاملی است که در 5 تا 8 درصد از حاملگی‌ها رخ می‌دهد و یکی از علت‌های مهم مرگ و میر مادران باردار و جنین می‌باشد،عوامل ژنتیکی و محیطی در بروز این عارضه نقش دارند.ازعوامل ژنتیکی در این میان پلی مورفیسم  در ژن های مربوط به اختلالات انعقادی و ژن های تنظیم کننده فشار خون می باشند. به تمام خانم های باردارتوصیه می شود آزمایشات وفشارخون خود راتحت کنترل داشته باشند.

دفعات مشاهده: 89 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور پرستاران دانش و عملکرد ضعیف اما نگرش مطلوب نسبت به مراقبت های تسکینی داشتند

 زمانی که بیماران به مرحله پایانی بیماری های تهدیدکننده حیات نظیر سرطان وارد می شوند، جهت حفظ کیفیت زندگی بیماران، باید مراقبت های تسکینی در نظر گرفته شود. مراقبت های تسکینی یکی از فعالیت های روزانه پرستاران به حساب می آید. سطح تحصیلات پرستاران ارتباط مستقیمی با عملکرد آنها نسبت به مراقبت های تسکینی داشت. نتایج این مطالعه نشان داد که برنامه های آموزشی در زمینه مراقبت های تسکینی در ایران باید مورد بازبینی قرار بگیرد. دانشکده های پرستاری و بیمارستان ها باید در این زمینه آموزش های مدونی را آغاز کنند وپرستاران باید در زمینه مراقبت های تسکینی آموزش مناسب دریافت کنند .

دفعات مشاهده: 21 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جاذب ارزان قیمت و سازگار با محیط زیست تولیدی از صدف دوکفه ای گونه در حذف رنگ ها از محیط های آبی می تواند مفید واقع شود.

اهمیت موضوع
رنگهای آزو بزرگترین و بیشترین کلاس از رنگهای تجاری هستند که می توانند برای سلامتی انسان خطرناک باشند . هدف اصلی این پژوهش استفاده از کربن فعال تولیدی از صدف دو کفه ای  به عنوان یک جاذب موثر و ارزان قیمت درحذف رنگ اسید بلک 1 از پساب صنایع نساجی می‌باشد.
مهمترین یافته ها :
 نتایج مطالعه نشان داد که شرایط بهینه برای جذب اسید بلک با جاذب
از صدف دوکفه ای گونه در دوز جاذب 2 گرم ، pH = 2 و زمان تماس 60 دقیقه  می باشد. همچنین داده های جذب از صدف دوکفه ای گونه با مدل های لانگمیر و شبه درجه دوم منطبق بود.
بنایراین جاذب کربن فعال تولیدی از صدف دوکفه ای گونه  می تواند به عنوان یک جاذب مناسب و ارزان قیمت برای حذف رنگ اسید بلک از پسآب مورد توجه قرار بگیرد .
پیشنهاد :
 استفاده از نتایج این طرح برای تصفیه خانه های مراکز صنعتی  می تواند مفید واقع شود .

دفعات مشاهده: 34 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

چارچوب های آلی فلزی در حذف فسفات از محلولهای آبی دارای کارایی بالایی می باشند.

اهمیت موضوع :  
چارچوب های آلی فلزی نسل جدید ترکیبات متخلخل هیبریدی میباشند که با هدف بهره گیری همزمان از قابلیت های مواد آلی و معدنی توسعه پیدا کرده اند.بنابراین امکان کاربرد این ترکیبات در حوزه صنعت تصفیه آب و در حذف فسفات به عنوان عامل محدود کننده اوتریفیکاسیون را  مورد بررسی قرار دادیم.
مهمترین یافته ها :
نتایج این تحقیق نشان داد که با افزایش دوز جاذب ، زمان تماس و کاهش PH راندمان حذف فسفر افزایش می یابد. مدل ایزوترمیک واکنش مورد مطالعه بیانگر این بود که عمل جذب فسفات بصورت تک لایه بروی جاذب مورد نظر قرار گرفته است و همچنین مطالعه دینامیکی مطالعه نشان داد که نوع جذب آلاینده بر روی جاذب از نوع جذب شیمیایی بوده است.نتایج مطالع بیانگر این است که جاذب مورد مطالعه می تواند یک جاذب کارآمد و سریع برای حذف فسفر از محیط های آبی باشد.
پیشنهاد:
 
استفاده از نتایج این طرح برای تصفیه خانه های شهری و روان آبهای کشاورزی  می تواند مفید واقع شود

 

دفعات مشاهده: 49 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش