شناسایی پروتیین های ایمنوژنیک بزاق پشه خاکی فلبتوموس سرژانتی و ارزیابی نقش حفاظتی آن بر علیه عفونت لیشمانیا تروپیکا در مدل موشی BALB/c

انگل لیشمانیا، پروتوزوئر داخل سلولی است که با نیش پشه خاکی آلوده، به میزبان پستاندار انتقال می یابد و لیشمانیوز را ایجاد می کند. با وجود تلاش های بسیار در حال حاضر هیچ واکسن انسانی مناسبی برعلیه این بیماری در دسترس نیست. بزاق پشه خاکی و سایر موجودات خونخوار حاوی ترکیبات دارویی است که موجب تسهیل خونخواری، تخریب سیستم ایمنی و التهابی میزبان می شود. گزارش های اخیر اهمیت پروتئین های بزاق پشه خاکی را به عنوان اهداف کارا در تهیه واکسن برعلیه عفونت لیشمانیایی را نشان داده اند . در این طرح برای اولین بار پروتئین های مختلف بزاق پشه خاکی Ph. Sergenti وکتور ایجاد کننده لیشمانیوز پوستی توسط L. tropica  مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته های این تحقیق نشان می دهد یکی از پروتئین های غده بزاقی این ناقل می تواند نقش محافظتی در برابر عفونت با لیشمانیا تروپیکا عامل ایجاد لیشمانیوز پوستی در ایران باشد.

دفعات مشاهده: 11 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

معاونت تحقیقات و فناوری تعیین سریع و همزمان جهش های رایج ژن PAH در بیماران ایرانی با استفاده از روش مینی سکونسینگ

فنیل کتونوری (PKU) رایج ترین اختلال ژنتیکی مغلوب آتوزومی است که به دلیل نقص در متابولیسم اسید های آمینه ایجاد می شود. بارزترین عارضه ی PKU در صورت عدم پیگیری و درمان، عقب ماندگی ذهنی شدید می باشد. بنابر این تشخیص زود هنگام و درمان تغذیه ای با محدود سازی فنیل آلانین در رژیم غذایی و کنترل غلظت این اسید آمینه در خون مهمترین اقدام در پیشگیری از این نوع عقب ماندگی ذهنی می باشد.در این بیماری نقص در آنزیم فنیل آلانین هیدروکسیلاز (PAH) به دلیل نقص در ژن کد کننده آن وجود دارد. بیش از ۵۰۰ جهش مختلف در ژن PAH شناخته شده است که حدود ۹۰% آنها از نوع موتاسیون نقطه ای می باشند. امروزه جهت تشخیص جهش های ژن PAH در افراد مبتلا به فنیل کتونوری در کشور، ابتدا اگزون های خاص با شیوع بالای جهش و در صورت عدم وجود جهش در آنها، کل ژن  توالی یابی می شود که به علت تنوع و پراکندگی جهش ها امری زمانبر و پر هزینه است و نیاز به طراحی روشی که بتواند چندین جهش را به طور همزمان در زمانی کوتاه بررسی نماید کاملا احساس می شود.
مینی سکونسینگ روشی کارا و حساس برای تعیین جهش های شناخته شده یک یا چندین ژن است که قابلیت انجام به صورت مولتی پلکس را دارد. در این روش برای هر جهش یک پرایمر طراحی می شود که این پرایمر ها از نظر طول با یکدیگر متفاوتند. ۳ پرایمر ها دقیقا مجاور نوکلئوتید دارای جهش است و با اتصال ddNTP  نشاندار مکمل توالی مورد نظر(بر حسب ژنوتیپ)، خاتمه زنجیره صورت می پذیرد و در نهایت مجموعه ای از قطعات با طول متفاوت و با رنگ های فلورسنت متفاوت خواهیم داشت. این قطعات توسط روش Fragment analysis  بررسی شده و ژنوتایپینگ نمونه ها بر این اساس صورت می پذیرد.
در این مطالعه به بررسی سریع و همزمان جهش های رایج ژن PAH در بیماران ایرانی توسط این روش می پردازیم. مزیت این روش به روشهای رایج، قابلیت انجام برای چندین جهش به صورت مالتی پلکس در یک لوله است که باعث افزایش سرعت و نیز  کاهش هزینه ژنوتایپینگ در بیماران می گردد

دفعات مشاهده: 60 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

معاونت تحقیقات و فناوری تعیین پروفایل بیماری زای سندرم Long QTدرمیان خانواده ای ایرانی

سندرمLong QTنوعی آریتمی قلبی است که سبب ایست قلبی در بیماران می شود و شیوع آن در جمعیت سراسر دنیا می باشد.تحقیقات درمورد ژنه های مرتبط با این سندرم نشان داده که ژن های متعددی در فرایند این بیماری ها نقش دارند بطوریکه از سالهای قبل،این بیماری به عنوان الگویی برای تنوع ژنتیکی مطرح بوده است.در این تحقیق50 خانواده ایرانی دارای فرد مبتلا به سندرومLONG QTکه براساس علائم بالینی و یافته های الکتروکاردیوگرافی جزء موارد سندرم Long QTبا ژن های مسبب این بیماری،آنالیز پیوستگی انجام شد.در مرحله بعد تعیین توالی ژن مرتبط باLong QT،در میان خانواده هایی که با یکی از لوکوسها ارتباط نشان دادهاند انجام گردید.آنالیز پیوستگی وتعیین توالی ژن های مربوطه  به شناسایی علت بیماری Long QTدر14(28%کل موارد مورد بررسی)گردید.از طرفدیگر بررسی علت بیماریLong QTدر شش خانواده دیگر به کمک نسل جدید تعیین توالی نیز منجر به تشخیص جهش بیماری زا درچهار خانواده گردید.

دفعات مشاهده: 29 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

معاونت تحقیقات و فناوری تولید آنتی بادی منوکلونال علیه عقرب همیسکورپیوس لپتوروس

عقرب‌گزیدگی به‌ عنوان یکی‌از مشکلات در سیستم بهداشت عمومی بسیاری از کشورهای دنیا مطرح است. سالیانه‌حدود 30 هزار نفر در ایران گزیده می‌شوند. در میان این شش گونه عقرب خطرناک ایران، عقرب زرد خوزستان با نام علمی همیسکورپیوس لپتوروس (Hemiscorpius lepturus) یکی‌از شایع‌ترین و خطرناک‌ترین عقرب‌های موجود در ایران می‌باشد. همیسکورپیوس لپتوروس دارای سم سیتوتوکسیک بسیار قوی می‌باشد که منجر به ایجاد زخم‌های پوستی و التهاب بسیار شدید در ناحیه گزش می‌شود. سرم‌تراپی تنها راه درمان بیماران عقرب زده می‌باشد. این آنتی سرم ها به دلیل اینکه از سرم حیوان تهیه می شوند، احتمال ایجاد شوک ناشی از تزریق را دارند لذا در سال های اخیر بر تهیه آنتی بادی های نوترکیب و جایگزینی آنها به جای سرم حیوانی تاکید می شود.

در مطالعات گذشته ای که در آزمایشگاه ونوم انستیتو پاستور ایران انجام شد نشان داده شد که سم عقرب همیسکورپیوس لپتوروس دارای پروتئین های مختلف با خصوصیات متفاوت می باشد. یکی از این پروتئین ها پروتئین 32 کیلودالتونی به نام همی نکرولیزین می باشد، این پروتئین دارای اثر سمی قوی در مدل حیوانی بوده و باعث مرگ موش ها می شد. در پژوهش گذشته علیه این پروتئین نانوبادی منوکلونال تهیه و نشان داده شدکه این نانوبادی قادر است این پروتئین را در تست های in vitro و مدل های حیوانی خنثی نماید.

همچنین در مطالعات گروه ما مشخص گردید که یک فراکشن دیگر که قابلیت همولیز گلبول های قرمز را دارد نیز وجود دارد که سبب مرگ موش ها می گردد. لذا در این پژوهش ابتدا این فراکشن از سم عقرب جداسازی شد. شتر توسط سم عقرب ایمن شد و پس از ساخت کتابخانه نانوبادی، با استفاده از این فراکشن نانوبادی اختصاصی علیه آن بدست آمد. این نانوبادی به صورت نوترکیب بیان شد و توسط یکسری از تست ها اختصاصیت آن مورد ارزیابی قرار گرفت. برای بررسی عملکرد نانوبادی در خنثی سازی فراکشن سم از مدل موشی استفاده شد. نشان داده شد که این نانوبادی به همراه نانوبادی اختصاصی علیه همونکرولیزین دارای اثرات هم افزایی در حنثی سازی سم عقرب در مدل حیوانی می باشد.


دفعات مشاهده: 108 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

معاونت تحقیقات و فناوری شیوع اروفارنژیال کاندیدیازیس (OPC) در مبتلایان به سرطان سر و گردن 28 % بوده و بیشترین عامل کاندیدا آلبیکنس میباشد. بیشترین مقاومت به کتوکونازول

بطور کلی درمورد اروفارنژیال کاندیدیازیس در افراد مبتلا به سرطان سر و گردن در ایران اطلاعات کمی وجود دارد. از بین 180 نفر بیمار دارای بدخیمی سر و گردن، 50 بیمار مبتلا به اروفارنژیال کاندیدیازیس بودند که شیوع را 28% نشان می دهد.  64% در استیج 3، 30% در استیج 2 و 6% در استیج 1 بوده اند. بیشترین عامل کاندیدا آلبیکنس  بوده و کاندیدا تروپیکالیس و گلابراتا  در جایگاه دوم و سوم قرار دارند. ترتیب تولید بیوفیلم در افراد مبتلا به اروفارنژیال کاندیدیازیس به ترتیب کاندیدا تروپیکالیس، کفیر، گلابراتا و آلبیکنس می باشد، که نشان دهنده افزایش قدرت بیماریزایی در گونه های غیر البیکنسی است. همه ایزوله ها دارای فعالیت فسفولیپازی و پروتئینازی هستند. گونه های البیکنس 96% مقاوم به کتوکونازول و 32% حساس به فلوکونازول بودند. ایزوله های غیر آلبیکنسی 90% مقاوم به کتوکونازول و 54% حساس به فلوکونازول بودند.  این نتایج نشان می دهد که بیشترین مقاومت در گونه های آلبیکنس و غیر آلبیکنس نسبت به کتوکونازول و بیشترین حساسیت نسبت به فلوکونازول بوده است. در این مطالعه هیچ ارتباطی بین گروههای ژنوتایپی  و مقاومت دارویی و فاکتورهای پاتوزنز مشاهده نشد که شاید بدلیل کوچک بودن جمعیت مورد مطالعه بوده است.
 

دفعات مشاهده: 6 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

معاونت تحقیقات و فناوری روش الایزا یکی از کاربردیترین روش ها برای شناسایی تیپ A،Bو C.botulinumC در نمونه های سرم، مدفوع و غذا

 
C. botulinum  باکتری گرم مثبت، بی هوازی اجباری، اسپوردار و عامل بیماری مهلک بوتولیسم می باشد. سویه های C. botulinum بر اساس خصوصیات آنتی ژنیک توکسین ها به 7 تیپ  A تا G تقسیم می شوند. تیپ های توکسین A، B ، E در انسان بیماری زا هستند. تشخیص بوتولیسم با یافتن نوروتوکسین ها در نمونه های مدفوع، سرم  و یا غذا انجام می شود. روش استاندارد برای بررسی توکسین ها روش Bioassay می باشد. در این روش، نمونه مشکوک به بوتولیسم پس از یکسری تیمار با آنتی توکسین های مجزا، مجاور و در نهایت به موش های آزمایشگاهی تلقیح می شود. بنابراین روش Bioassay،  روشی پرهزینه، وقت گیر و با ملاحظات اخلاقی مغایرت دارد. روش الایزا، یکی از کاربردی ترین روش های ایمونو اسی در تشخیص نوروتوکسین های بوتولینوم است. روش های الایزای طراحی شده در این طرح بسیار آسان و با حساسیت بالا بودند بطوریکه به راحتی با کمک آنتی بادی های مونوکلونال که تنها سکانس خاصی از اپی توپ های هر یک از توکسین ها را شناسایی می کرد، هر یک از تیپ های A، B  و E به راحتی در نمونه های سرم ، مدفوع و موادغذایی شامل دوغ، کشک ، ترشی و.. شناسایی شد.
 

دفعات مشاهده: 34 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

معاونت تحقیقات و فناوری تولید سویه موتانت هلیکوباکتر پیلوری که فاقد ژن و پروتئین فعال کننده نوتروفیل ها میباشد.

هلیکوباکتر پیلوری، باکتری آلوده کننده معده میباشد که موجبات التهاب معده و بتدریج زخمهای گوارشی و سرطان معده را فراهم می آورد. پروتئین فعال کننده نوتروفیل ها از شاخص های اصلی این باکتری در ایجاد التهاب معده و عوارض خطرناکی چون سرطان معده محسوب میشود. طرح تحقیقاتی مذکور با استفاده  از علم مهندسی ژنتیک، برای اولین بار در ایران، موفق به حذف این ژن و محصول پروتئینی آن در هلیکوباکتر پیلوری گشته است.
 

دفعات مشاهده: 34 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

معاونت تحقیقات و فناوری تیمار سلولهای بنیادی با برخی داروها موجب افزایش اثرات ضد التهابی در سکرتوم (ترشحات) این سلولها می گردد.

مطالعات اخیر نشان داده است که سلول‌های بنیادی پس از پیوند از طریق اثرات پاراکراینی باعث بهبودی بافت آسیب دیده می‌شوند. در واقع ترشحات سلول‌های بنیادی (سکرتوم) با اثر بر روی سلول‌های بافت آسیب دیده و سلول‌های سیستم ایمنی و ساختار مولکولی محیط بافت،  موجب ایجاد عکس العمل در سلولهای مستقر در بافت و بهبودی آن می‌شوند. در این دیدگاه سکرتوم سلولهای بنیادی به عنوان دارو و یا منبعی غنی از داروهای بالقوه قابل جداسازی در نظر گرفته می شود.  چنین دیدگاهی موجب جهت گیری تحقیقات جاری به سمت تلاشهایی برای روشن کردن، افزایش دادن و تحت کنترل در آوردن مکانیسم های پاراکرینی سلول‌های بنیادی شده است. بنابراین استفاده از ترشحات موجود در محیط رویی حاصل از کشت این نوع سلول‌ها می‌تواند یک جایگزین مناسب برای پیوند سلول‌های بنیادی باشد. از این رو  طراحی معقول برای  بهبود درمان های موجود بر پایه این سلولها ضروری به نظر می رسد. در این مورد پیش تیمار کردن(preconditioning) سلول‌های بنیادی (در معرض قرار دادن آنها با مقادیر کنترل شده از محرک ها در یک دوره زمانی مشخص به منظور ایجاد پاسخ مورد نظر) با روشهای فیزیکی(هایپوکسی یا انوکسی)، فارماکولوژیکی( استفاده از داروها و small moleculeها)، استفاده از سایتوکین ها یا فاکتور های رشد و یا دستکاری های ژنتیکی منجر به افزایش بقای سلولهای پیوند شده، طولانی شدن زمان ترشح  و افزایش  ترشح بیومولکولهای موثر سلول‌های بنیادی شده است. Diazoxide یک فعال کننده شناخته شده پمپ پتاسیم حساس به ATP است و در درمان هیپوگلایسمی کاربرد دارد. مطالعات نشان داده است که این دارو  منجر به سطوح بیان افزایش یافته برخی  فاکتورهای رشد انها مثل HGF وVEGF می گردد و نیز موجب افزایش بقای سلول‌های بنیادی مزانشیمی می شود.  TMZ یا تری متازیدین نیز یک داروی آنتی ایسکمیک است که برای درمان آنژین در بیماران قلبی استفاده می شود. نتایج مطالعات نشان داده  پیش تیمار کردن MSC ها با این دارو منجر به افزایش حفاظت سلولها در برابر استرس اکسیداتیو پس از پیوند  از طریق افزایش معنی دار HIF-1، فسفریلاسیون Akt و افزایش سطوح  پروتئین Bcl-2 می شود. از آنجا که مطالعات متعدد حاکی از وجود اثرات ضد التهابی سلولهای بنیادی مزانشیمی پس از پیوند می باشد و نیز با توجه به اینکه  این داروها هر دو باعث فعال شدن مسیر سیگنالینگ Akt می شوند  که  از مسیرهای مهم در تولید و ترشح سکرتوم  MSC ها  است، در تحقیق حاضر  با پیش تیمار سلولهای بنیادی با این داروها اثرات ایمونولوژیک آنها را در تغییر فاکتورهای دخیل در التهاب در سکرتوم سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از سلولهای بنیادی جنینی  و در مدل موشی التهاب سیستمیک القا شده با LPS بررسی کردیم. نتایج این برسی نشان داد پیش تیمار سلولهای بنیادی با  هر دو داروی یاد شده موجب کاهش اثرات التهابی  (کاهش IL1α و IL1β و TNFr1,2) و افزایش اثرات ضد التهابی (افزایش IL-10) می گردد. با توجه به این یافته ها می توان جهت درمان بیماریهای التهابی و یا کاهش اثرات مخرب التهاب در روند اکثر بیماریهایی که التهاب در آنها نقش دارد از این روش درمانی استفاده کرد.
 
 
 

دفعات مشاهده: 305 بار   |   دفعات چاپ: 58 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

شناسایی گونه های مختلف مایکوباکتریومهای غیر سلی با روش MLSA

به جز مایکوباکتریوم توبرکلوزیس کمپلکس و مایکوباکتریوم لپره که در گروه پاتوژن های اصلی انسانی و حیوانی به حساب می آیند، گونه های دیگر مایکوباکتریوم MOTT  (Mycobacterium other than tuberculosis)یا NTM (Non tuberculosis mycobacterium)) به عنوان پاتوژن های فرصت طلب شناخته می شوند. شناسایی گونه های مختلف مایکو باکتریوم با روشهای بیوشیمیایی و فنوتیپی وقت گیر و دشوار می باشد، ضمن اینکه استفاده از این روشها مشکلات تاگزونومیکی را برای شناسایی تعدادی از این گونه ها ایجاد نموده است. امروزه تشخیص مولکولی نوع سویه مایکوباکتریوم آلوده کننده جوامع انسانی از جایگاه مهمی در اپیدمیولوژی و کنترل بیماری برخوردار میباشد، لذا در این راستا شناسایی نوع سویه منتشره در هر منطقه میتواند دید خوبی از لحاظ اپیدمیولوژی مولکولی این بیماری برای هر جامعه ایجاد نماید.این مورد در شناسایی کلیه موارد آلوده کننده مایکوباکتری (آتپیکال و توبرکلوزیس) اهمیت داشته است. با توجه به اینکه گونه های بیماریزای مایکو باکتریایی به معضلی جهانی تبدیل شده است و در زمینه شناسایی این گونه ها با روشهای مولکولی که از چندین لوکوس استفاده شود امری بدیهی است. هدف از این طرح جداسازی مایکو باکتریومها از بیماران مراجعه کننده به بخش سل وتحقیقات ریوی طی مدت سه سال و تشخیص افتراقی گونه ها و سویه های مایکوباکتریوم از هم و نهایتا شناسایی ژنوتایپ نمونه های جمع آوری شده به روش مولکولی و ژنوتایپینگ خواهد بود.
 

دفعات مشاهده: 260 بار   |   دفعات چاپ: 57 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

معاونت تحقیقات و فناوری طراحی و ساخت فیوژن پروتئین E-D هموفیلوس آنفولانزا بدون کپسول به عنوان کاندیدای واکسن در مدل حیوانی

هموفیلوس آنفولانزا به دو صورت کپسول دار و بدون کپسول وجود دارد. سویه های بدون کپسول ایجاد کننده عفونتهای غیر تهاجمی از جمله اوتیت میانی و سینوزیت بوده و همچنین به عنوان عوامل مهمی در عفونتهای دستگاه تنفسی در تمام سنین میباشند. باکتری هموفیلوس آنفلوانزای غیر تیپ(NTHi) به عنوان یک باکتری  کومنسال در نازوفارنکس مستقر است و همچنین به عنوان پاتوژن فرصت طلب در عفونتهای بخش فوقانی و تحتانی تنفسی است که همراه با استرپتوکوکوس پنومونیه و موراکسلا کاتارالیس منجر به اوتیت میانی و تهاجم به فضای استریل گوش میانی میگردد. هموفیلوس آنفلوانزای غیر تیپ به صورت رایج در دستگاه تنفسی فوقانی انسان کلونیزه میگردد . واکسنهای موثر در برابر هموفیلوس آنفلوانزای تیپ b (Hib) صورت گسترده ای مورد استفاده قرار میگیرند اما آنها در برابر عفونتهای هموفیلوس آنفلوانزای غیر تیپ حفاظت کننده نمیباشد. برای تکامل و توسعه واکسنی که در برابر Hib و NTHI حفاظت کننده باشد تعدادی از پروتئین های سطحی هموفیلوس آنفلوانزای از جمله پیلی و پروتئین های غشای خارجی به صورت گسترده ای مورد مطالعه قرار گرفته است. یکی از کاندیدهای واکسنی, پروتئین D میباشد ، این پروتئین در بین سویه های فاقد کپسول حفاظت شده است. عملکرد اصلی پروتئین D تخریب مژه بافت نازوفارنکس انسانی بوده است و بیشترین خاصیت ویرولانس پروتئین D مرتبط با فعالیت گلیسروفسفودی استرازی آن میباشد. پروتئین D ، پروتئینی هیدروفوبیک بوده و در ویرولانس دارای اهمیت است.
پروتئین E یکی دیگر از کاندیداهای واکسنی مناسب میباشد .این پروتئین نیز در اتصال به سلولهای اپیتلیال نقش دارد و مانند پروتئین D در سویه های کپسول دار و سویه های بدون کپسول به مقدار زیادی حفاظت شده است. این پروتئین با دارا بودن 160 اسید آمینه دارای خاصیت چسبندگی به سلولهای اپیتلیال میباشد و به عنوان یک فاکتور قاطع در بیماریزایی است که منجر به چسبیدن ابتدایی به موکوس تنفسی میگردد و مشاهده شده است که جهش در ژن کد کننده پروتئین E میان سویه های فاقد کپسول هموفیلوس آنفلوانزا  به طور غالب , کاهش در چسبندگی به سلولهای اپیتلیال را در مقایسه با سویه وحشی نشان میدهند.پروتئین E پروتئینی  16 KDa است که بخش مرکزی این پروتئین از اسید آمینه 84 تا اسید آمینه 108 مسئول اتصال به سلولهای اپیتلیال میباشد.
هدف از این  تحقیق، کلونینگ، بیان و تخلیص  پروتئین  D و پروتئین E  به صورت جداگانه و همچنین به صورت یک فیوژن پروتئین D-E  از سویه بدون کپسول هموفیلوس آنفلوانزا میباشد , در خاتمه پروتئین های نوترکیب تولیدی از نظر ویژگیهای فیزیکوشیمیائی و عدم سمیت، بررسی شدند ، و از لحاظ ایجاد ایمنی و بازدهی  پس از تلقیح به مدل حیوانی مورد ارزیابی قرار گرفتند.

 

دفعات مشاهده: 270 بار   |   دفعات چاپ: 63 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش