بایگانی بخش دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۷ -

آموزش محیط زیست به کودکان پیش دبستان جهت تربیت نسلی آگاه ،مسئولیت پذیر ودوستدار محیط زیست ضروری است.

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۷ -

بین حضور کودکانی با اختلال اتیسم و رضایت زناشویی والدین آنها ارتباط معناداری وجود دارد.

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۷ -

وضعیت سلامت و تعیین کننده های آن در میان استانها به طور نابرابر توزیع شده است.

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۷ -

استفاده از بریس در افراد دارای اسکولیوز علاوه بر بهبود اسکولیوز باعث بهبود بعضی از پارامترهای راه رفتن می گردد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷ -

بین شلی عمومی مفاصل و دیسکینزیس کتف در زنان جوان ارتباط وجود دارد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷ -

افزایش آگاهی و نگرش خانواده ها به عنوان نسل میانی برای تعامل هرچه بیشتر دو نسل سالمندان و فرزندان ضروری است

img_yw_news
شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۷ -

ضرورت اجرای برنامه ها و مداخلات به منظور کاهش نابرابری های سلامت در شهر تهران

img_yw_news
شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۷ -

تفاوتهای جنسیتی در الگوهای گذران وقت در میان سالمندان ایرانی موثر است.

img_yw_news
شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۷ -

وضعیت مدیریت ایمنی و سلامت با رضایت شغلی کارکنان مراکز غیر دولتی توانبخشی شهر تهران ارتباط دارد.

img_yw_news
شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۷ -

با امدادرسانی مؤثر( به جا، به موقع و کامل) می‌توان از شدت مصدومیت‌ها و تعداد مرگ و میرهای حوادث و فوریت ها کاست

img_yw_news
شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۷ -

بین هوش معنوی با تاب اوری رابطه مثبت معنی داری وجود دارد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ -

بین استرس شغلی و عوامل زمینه ساز بیماری های قلبی – عروقی در بین پرستاران رابطه وجود دارد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷ -

کوله‌پشتی‌های سنگین، و عدم انطباق ابعاد کوله‌پشتی با ابعاد بدنی دانش آموزان، سلامت آنان را به خطر می‌اندازد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷ -

بیشترین نابرابری در هزینه‌های مصرفی خانوارها، مربوط به نابرابری در هزینه های غیرخوراکی (هزینه‌های آموزشی و حمل و نقل) است.

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷ -

شیوع ترس از پیر شدن در بین دانشجویان زیاد است و مهمترین عامل آن ترس از دست دادن یا فقدان است.

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷ -

افزایش فعالیتهای بدنی، مصرف میوه و سبزیجات، و کاهش مصرف سیگار به ویژه در شهرنشینان الزامی است.

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ -

تمرینات تنفسی می تواند در بهبود برخی از پارامتر های تنفسی و مشکلات عضلانی اسکلتی گردن موثر باشد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ -

اعتبار یابی و رواسازی نسخه فارسی "آزمون ارزیابی آمادگی عملکردی در افراد بالای 60 سال " انجام شد.

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

راه رفتن با ارتز بلند اندام تحتانی همراه با مفصل زانوی قدرتی سرعت راه رفتن را افزایش نمی دهد اما میزان مسافت طی شده توسط بیمار با استفاده از ا

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

آموزش والدین کودکان ناشنوا می تواند شیوه ها والد گری آنان را بهبود بخشد

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

بررسی تغییر لحظه ای قوس گردن، قوس کمر ، تیلت لگن، پروتروژن سر و زاویه راستای زانو به دنبال افزایش ارتفاع پاشنه کفش

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

بیش از 80 درصد کوله پشتی های دانش آموزان ایرانی بالاتر از وزن متوسط است.

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

ارتباط مثبت و غیر معناداری بین آلاینده‌های هوا و مرگ‌ومیر بیماری‌های قلبی و عروقی

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

نیاز های خانوادگی والدین مراقب کودکان مبتلا به فلج مغزی

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

شاخص چند بعدی رفاه زنان در ایران نشان داد استان های سمنان، اصفهان و تهران در بهترین وضعیت و استان سیستان و بلوچستان در بدترین وضعیت قرار دارن

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

رضایت سالمندان از فضاهای شهری در کرج در سطح متوسط قرار دارد

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

استفاده از مدل شفایافته نشان داده است که زمان تشخیص، اندازه تومور و متاستاز داشتن تاثیر معناداری بر بقای بیماران مبتلا به سرطان پستان داشته

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

ویژگی های شخصیتی در سالمندان (مانند وابستگی مکان یا سازش پذیری) ارتباط معنی دار با آسایش اجتماعی سالمندان دارد

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

مدل وایبول به عنوان مدل برتر برای شناسایی عوامل خطر مربوط به بیماران تلاسمی ماژور است.

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

ال کارنوزین به عنوان درمان کمکی در اسکیزوفرنیا موثر است.

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

سالمندان آسایشگاه های سالمندی تهران احساس تنهایی زیاد، اضطراب بالاو رضایت پایینی از زندگیشان دارند

img_yw_news
چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶ -

اثربخشی حرکت‌درمانی بر حرکت و توجه در کودکان با اختلال اتیسم

img_yw_news
شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶ -

اثربخشی بازی‌درمانی شناختی- رفتاری بر نشانه‌های اختلالات درونی‌سازی

img_yw_news
دوشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۶ -

پایگاه نتایج پژوهش‌های سلامت دانشگاه راه اندازی شد

پایگاه نتایج پژوهش های سلامت دانشگاه راه اندازی شد. هدف از راه اندازی این پایگاه ارایه دستاوردهای پژوهش های انجام شده در دانشگاه به مخاطبان می باشد. لطفا منتظر انتشار اخبار بعدی باشید.