بایگانی بخش دانشگاه علوم پزشکی اراک

img_yw_news
شنبه ۶ آبان ۱۳۹۶ -

اثر آلفنتانیل بر تروپونین قلبی در بیماران تحت درمان با ECT

img_yw_news
شنبه ۶ آبان ۱۳۹۶ -

بررسی سوتغذیه بالینی و آزمایشگاهی در بیماران کاندید آرتروپلاستی زانو و لگن و بررسی عوامل زمینه ای و صرفه اقتصادی

img_yw_news
یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶ -

آیا چای کوهی بر سردرد های میگرنی موثر است؟

img_yw_news
دوشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۶ -

پایگاه نتایج پژوهش‌های سلامت دانشگاه راه اندازی شد

پایگاه نتایج پژوهش های سلامت دانشگاه راه اندازی شد. هدف از راه اندازی این پایگاه ارایه دستاوردهای پژوهش های انجام شده در دانشگاه به مخاطبان می باشد. لطفا منتظر انتشار اخبار بعدی باشید.