بایگانی بخش دانشگاه علوم پزشکی اراک

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷ -

محاسبات دوز در الگوریتمهای محاسباتی درمان فوتونی در سیستم طراحی درمان ایزوگری در سرطانهای سر و گردن انجام شد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷ -

فیلم دزیمتری یکی از روشهای اندازه گیری آهنگ دوز در میدانهای کوچک در پرتوهای الکترونی می باشد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷ -

فیلم دزیمتری یکی از روشهای اندازه گیری و مقایسه دوز محور مرکزی یا دوز در جهتهای inline و crossline در شتابدهنده های مختلف می باشد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷ -

مکمل یاری منیزیم بر روی مسیر سیگنالینگ مرتبط با انسولین و چربی در زنان مبتلا به دیابت بارداری انجام شد

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷ -

در بیماران سرطان سینه شناساگر 133 افزایش می یابد

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷ -

miR-125 و miR-145 به صورت ترکیبی می توانند حساسیت سلولهای سرطانی A549 ریه به مهار کننده تیروزین کیناز EGFR را افزایش دهند

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷ -

استعداد ژنتیکی در ابتلا به بیماری سرطان معده موثر میباشد

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷ -

جنس کولیماتور و قطر حفره آن منجر به بهبود حساسیت و وضوح تصاویر در پزشکی هسته ای می شود.

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷ -

برای انجام محاسبات دوز رادیوتراپی در میدانهای منظم و نامنظم درمانی می توان از الگوریتمهای طراحی درمان استفاده کرد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷ -

داروی دکسمدتومیدین نسبت به دگزامتازون و کتامین بر جلوگیری از تهوع و استفراغ حین و پس از سزارین تحت بی حسی نخاعی اثر بهتری داشته است.

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷ -

نگهداری انگل در مایع کیست هیداتیک تغییر قابل توجهی را در مدت ماندگاری و میزان بقای تاکی زوییت ها اعمال نمی کند.

img_yw_news
چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷ -

آیا سطح آهن قلب وکبد قابل اندازه گیری با T2*MRI با سطح سرمی ویتامین D3 در بیماران تالاسمی ماژور ارتباطی دارند؟

img_yw_news
چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷ -

بررسی اثر ترکیب ویتامین D بر پروفایل متابولیک ،فاکتورهای التهابی و بیومارکرهای استرس اکسیداتیو در بیماران مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستی

img_yw_news
سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷ -

اسانس آویشن می تواند سبب کنترل رشد انگل دیکروسلیوم دندریتیکوم شود

img_yw_news
دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ -

اختلال عملکرد بطن چپ در کودکان چاق بدون فشارخون بالا با روش اکوکاردیوگرافی TDI اشکار می‌شود.

img_yw_news
دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ -

حرکت طولی بطن چپ در نوزاد پره ترم و ترم با اندازه‌گیری MAPSE و محاسبه Z-scores ارزیابی شد

img_yw_news
دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ -

شیوع اختلالات صوتی در معلمان دبستان های شهر اراک حدود 3/33 درصد می باشد

img_yw_news
دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ -

آنتی بادیهای تک دومینی با شاخصهای فیزیکوشیمیایی نسبت به آنتی بادیهای معمول مناسب ترمی‌باشند.

img_yw_news
دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ -

شایعترین علت مرگ در بیماران حوادث ترافیکی بر اساس اتوپسی پزشکی قانونی ضربه به سر است.

img_yw_news
دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ -

عوامل موثر در افزایش طول عمر بیماران همودیالیزی تعیین گردیده است

img_yw_news
دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ -

مصرف داروی پنتاپرازول بر سطح بارآهن قلب وکبد قابل اندازه گیری با T2* MRI، در بیماران تالاسمی ماژورو اینترمدیا موثر است .

img_yw_news
دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ -

میزان استرس اکسیداتیو در نوزادان نارس با نقص تنفسی افزایش چشم گیری دارد

img_yw_news
دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ -

داروی آسپیرین بر روی سلول های سرطان کولورکتال تاثیر بازدارندگی دارد

img_yw_news
یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ -

شناسایی باکتریها و قارچ های منتقله توسط هوا در بخش های مختلف بیمارستان امیرکبیر اراک انجام شد.

img_yw_news
یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ -

گیاه آویشن می تواند سبب آسیب به انگل فاسیولا هپاتیکا شود

img_yw_news
شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷ -

آیا ابتلای کودکان به بدخیمی با شغل والدینشان ارتباط دارد؟

img_yw_news
شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷ -

داروی سانی تینیب در مقایسه با داروی سیس پلاتین داری اثرات اکسیداتیو کمترآسیب های اکسیداتیومی باشد

img_yw_news
شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷ -

دکسمدتومیدین در کاهش درد حین تزریق اتومیدیت از گرانیسترون و لیدوکایین بیشتر است

img_yw_news
یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

آموزش تئوری محور بر ارتقاء رفتارهای زنان در انجام مراقبت‌های پیش از بارداری موثر است.

img_yw_news
شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

استفاده از شیر مادر در مدت زمان شیرخواران مبتلا به پنومونی تاثیر نداشته اما سبب کاهش زمان بهبودی سرفه و بهبود حال عمومی میگردد.

img_yw_news
چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

بیماری هیدرونفروز (نوعی بیماری کلیوی ) درکودکان در صورت عدم کنترل می تواند منجر به فشارخون بالا در کودکان گردد.

img_yw_news
یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

آموزش تئوری محور به روش ایفای نقش بر ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده درمصرف تنقلات کم‌ارزش در دانش‌آموزان تأثیر دارد.

img_yw_news
یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

داروی دکسمدتومیدین می تواند پیشگیری بهتری از خونریزی و فشار خون فراهم کند ولی مدت ریکاوری (بهبودی) با استفاده از آن طولانی تر می گردد.

img_yw_news
یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

در زایمان بدون درد به دو روش اپیدورال آنالژزی و اسپاینال آنالژزی اختلافی از نظر مرحله دوم زایمانی دیده نشد.

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

منحنی رشد کودکان زیر 2 سال شمال شهر تهران ترسیم و با منحنی های استاندارد NCHS مقایسه می شود.

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

آنتی هیستامین (دیفن هیدرامین) بر فشار خون کودکان مبتلا به سرماخوردگی تاثیر نسبی دارد.

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

بدست آوردن اطلاعات دموگرافی کودکان می تواند در پیشگیری از تشنج موثر واقع شود.

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

الگو انسدادی در درگیری ریوی بیماران تالاسمی مطرح نیست و بیش از نیمی از بیماران تالاسمی ماژور الگوی تحدیدی در اسپیرومتری خود نشان میدهند

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

داروی سوماتریپتان می تواند سبب مهار تشنج القا شده توسط داروی پنتیلن تترازول در موش سوری گردد.

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

داروی میزوپروستول و جویدن آدامس سبب تسریع بازگشت حرکات نرمال روده ای در بیماران بعد از سزارین میشود.

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

مصرف داروی پنتاپرازول نسبتا می تواندسبب کاهش سطح فریتین و افزایش T2* mri کبد در بیماران مبتلا به تالاسمی شود.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ -

آموزش بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر کاهش میزان ترس از زایمان طبیعی زنان باردار تأثیر دارد.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ -

دکسمدتومیدین در ترکیب بابوپیواکایین در مقایسه باسوفنتانیل در ترکیب با بوپیواکایین در اعمال جراحی D‏HSگذاری بی دردی بیشتری ایجاد میکند.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ -

اثر miR-7 را بر روی بیان ژن های EGFR،IRS-1 و IRS-2 سنجیده شد و حساسیت سلولهای گلیوبلاستوما نسبت به داروی ارلوتینیب در ترکیب با miR-7 و به تنهایی سنجیده ش

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ -

ویتامین E در کنار فعال شدن نوعی از کانالهای پتاسیمی در کنترل مدل تشنج حاد در موش صحرایی اثر نسبی دارد

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ -

کاهش مدت زمان استفاده از پمپ قلبی - ریوی بر روی خارج کردن زود هنگام لوله در بیماران کاندید پیوند عروق کرونر موثر می باشد

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ -

جلوگیری از تولد نوزادان مبتلا به ناهنجاری های کروموزومی با استفاده از مارکرهای مورد سنجش در غربالگری سندرم داون در سه ماه اول و دوم بارداری

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ -

درمان مزمن با داروی والپروات سدیم سبب تعدیل سطح افزایش یافته کاسپاز 3 در بافت هیپوکمپ حیوانات دیابتی می شود.

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ -

سطح فاکتورNF-kB درپی دیابت با قند کنترل نشده افزایش می یابد و یک دوره درمان با والپروییک اسید می تواند سبب جبران این افزایش گردد.

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ -

می توان از پروتئین نوترکیب UreD به عنوان کاندید مناسبی برای طراحی کیت های تشخیصی و واکسن اوره آپلاسما اوره آلیتیکوم استفاده نمود.

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ -

استامینوفن تزریقی به عنوان یک داروی ایمن وموثر درترکیب با مورفین جهت تسکین دردبیماران کولیک کلیوی میتواند استفاده شود.

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ -

بیومارکرها می توانند درپیش آگهی سیربالینی بیماری ام اس استفاده شوند.

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ -

رویکرد درمانی پذیرش و تعهد به صورت گروهی بر کاهش اضطراب و بهبود کیفیت زندگی زنان باردار مؤثر باشد.

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ -

کشف الگوهای پنهان در بیماران دیابتی

img_yw_news
سه شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۶ -

رویکرد درمانی پذیرش و تعهد به صورت گروهی در زنان نابارور، بر کاهش اضطراب و بهبود کیفیت زندگی آنها مؤثر می باشد.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶ -

درمان مزمن با والپروات سدیم می تواند سبب تعدیل سطح افزایش یافته کاسپاز 3 در بافت هیپوکمپ حیوانات دیابتی شده می شود.

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶ -

با راهکارهای آموزشی می توانیم استرس دانشجویان پرستاری را کاهش دهیم

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶ -

دعا بر کیفیت زندگی افراد مبتلا به دیابت تاثیر مثبت دارد

img_yw_news
سه شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۶ -

درمان بیماران با الکتروشوک تاثیری برتروپونین قلبی ندارد.

img_yw_news
سه شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۶ -

شیوع سوتغذیه آزمایشگاهی در بیماران کاندید آرتروپلاستی زانو و لگن 42 درصد گزارش شد.

img_yw_news
سه شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۶ -

چای کوهی به دلیل دارا بودن منابع قوی آنتی اکسیدانی می تواند به عنوان یک داروی کمکی در درمان بیماران مبتلا به میگرن مورد استفاد قرار گیرد.

img_yw_news
سه شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۶ -

شربت لاکتولوز می تواند به عنوان یک داروی کمکی در درمان بیماران مبتلا به میگرن مورد استفاد قرار گیرد.

img_yw_news
سه شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۶ -

عصاره آویشن می تواند باعث کاهش بار میکروبی دست پرستاران گردد

img_yw_news
سه شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۶ -

حمله تشنج با علت مشخص مثل اختلال در غلظت الکترولیتی نیاز به شروع داروهای ضد تشنج ندارد و بار فع علت می توان از بروز حملات جلوگیری کرد

img_yw_news
سه شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۶ -

سیستم طبقه بندی توانایی خوردن و آشامیدن در کودکان مبتلا به فلج مغزی برای اولین بار در ایران در شهر اراک انجام شد.

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶ -

مقایسه ای بین مدیریت زمان و خودکار آمدی مادران دارای کودکان فلج مغزی با مادران کودکان سالم انجام شد.

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶ -

با به کارگیری میکروبها می توان لجن های نفتی را بدون آسیب به محیط زیست دفع کرد

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶ -

آپوتل و رمی فنتانتیل در کنترل درد بعد از عمل سزارین بیماران موثر می باشند .

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶ -

در میدان مغناطیسی با افزایش فرکانس، روند افزایش رشد باکتری، کند می شود

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

میزان آشنایی زنان از روشهای پیشگیری از بارداری در جلو گیری از باروری این زنان در سن باروری موثر است

img_yw_news
سه شنبه ۵ دی ۱۳۹۶ -

شیردهی مادران می تواند باعث بهبود سطح شناختی مادران در زمینه های حافظه،توجه و جهت یابی،زبان و درک دیداری فضایی شود

img_yw_news
سه شنبه ۵ دی ۱۳۹۶ -

شیوع سرمی توکسوپلاسما در شهر های استان مرکزی مقایسه شده و ارتباط فاکتورهای موثر در شیوع این بیماری ارزیابی شد.