بایگانی بخش دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

img_yw_news
شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷ -

عوامل اصلی تب و تشنج کودکان بستری در بیمارستان های دولتی شهرستان گرمی و پارس آباد می تواند عفونت تنفسی فوقانی و بیماری های اسهالی با شد

img_yw_news
شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷ -

انتخاب نوع زایمان

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ -

بررسی کارایی فرایند انعقاد الکتریکی

img_yw_news
پنجشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۶ -

فعالیت فیزیکی زنان و عوامل موثر بر آن بر اساس کاربرد مدل اکولوژی اجتماعی

img_yw_news
یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶ -

اثرات مفید ویتامین D و اسیدهای چرب امگا سه در روی بیو مارکرهای التهابی ،و استرس أکسی داتیو و نتیجه حاملگی در بیماران مبتلا به دیابت حاملگی

img_yw_news
سه شنبه ۵ دی ۱۳۹۶ -

اثر عصاره هیدروالکلی قارچ دنبلان بر سطح هورمون تیرویید و محور هیپوفیز تیروئید در موش صحرایی نر

img_yw_news
سه شنبه ۵ دی ۱۳۹۶ -

اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ ﻗﺎرچ دﻧﺒﻼن ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮوژن و ﭘﺮوژﺳﺘﺮون در ﻣﺪل ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﺎﻟﺘﯿﭙﻞ اﺳﮑﻠﺮوزیﺲ ﻣﻮش ﺻﺤﺮایی

img_yw_news
یکشنبه ۷ آبان ۱۳۹۶ -

ارزیابی ترکیبات ۳ اکسو بوتان آمید در لنفوسیتهایی انسانی و میتو کندریهای ایزوله شده از آنها

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۶ -

تاثیر لاوندر بر گرگرفتگی یائسگی

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۶ -

کارودیلول از طریق مهار سایتوکاین های پیش التهابی، کموکاین MCP-۱ و NF-kB و مدیاتورهای اکسیداتیو استرس آسیب ریوی ناشی از پاراکوات را کاهش می دهد

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۶ -

اثر محیط کشت بر پایداری شیمیایی و فعالیت ضد میکروبی آلیسین

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۶ -

بررسی اثر مینوکسیدیل روی تکثیر و بقاء سلولهای بنیادی فولیکول موی موش سوری

img_yw_news
دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۶ -

مهارکنندگان آنزیم بتا-سکرتاز با ساختار ۳و۵-بیس- N- (آریل/هتروآریل) کارباموئیل-۴-آریل ۱و۴-دی هیدروپیریدین

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ -

بلوک گیرنده ان-متیل دی-آسپارتات رفتارهای وابسته به اضطراب و افسردگی را بطور وابسته به جنس در موش کوچک آزمایشگاهی تغییر میدهد

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ -

بررسی اثر نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم روی بارگذاری شده بر روی کربن فعال جدید در کارایی حذف کروم شش ظرفیتی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۶ -

ارتباط بین فعالیت تلومرازی و کینتیک رشد سلول های بنیادی مزانشیمی ژله وارتون بند ناف انسان

img_yw_news
دوشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۶ -

پایگاه نتایج پژوهش‌های سلامت دانشگاه راه اندازی شد

پایگاه نتایج پژوهش های سلامت دانشگاه راه اندازی شد. هدف از راه اندازی این پایگاه ارایه دستاوردهای پژوهش های انجام شده در دانشگاه به مخاطبان می باشد. لطفا منتظر انتشار اخبار بعدی باشید.