بایگانی بخش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

:: سامانه آماری سیگما، بانک جامع و متمرکز از مجموعه شاخص ها و مولفه های آماری - ۱۳۹۶/۶/۲۸ -
:: اندازه دور کمر و نسبت دور کمر به قد ارتباط قوی با فشارخون بالا دارد - ۱۳۹۶/۶/۲۸ -
:: ELISAیک روش سریع و ارزان برای سنجش آنتی بادی ضد IFN-βدر بیماران مبتلا به MS - ۱۳۹۶/۶/۲۸ -
:: کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی کارشناسان پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سطح متوسطی قرار دارد. - ۱۳۹۶/۶/۲۸ -
:: اختلال عملکرد تیروئید در بین نوزادان بسیار کم وزن(VLBW )شایع است. - ۱۳۹۶/۶/۲۸ -
:: استرس در مادران کودکان با مشکلات ذهنی حسی – حرکتی و مشکلات جسمی مزمن از مادران با کودکان دارای مشکلات روانشناختی بیشتر است - ۱۳۹۶/۶/۲۱ -
:: فعالیت های خود مراقبتی در بیماران دیابتی سالمند - ۱۳۹۶/۶/۲۱ -
:: تهیه نسخه فارسی پرسشنامه کیفیت زندگی در بیماران با مشکلات مجرای تحتانی ادرار (ICIQ-LUTS.QoL) - ۱۳۹۶/۶/۱۳ -
:: اثر دارچین بر پیشگیری از دیابت نوع 2 در موش - ۱۳۹۶/۶/۵ -
:: پایگاه نتایج پژوهش‌های سلامت دانشگاه راه اندازی شد - ۱۳۹۶/۴/۱۲ -