بایگانی بخش دانشگاه علوم پزشکی البرز

img_yw_news
چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ -

تاثیر آدامس کلپوره بر کاهش تعداد استرپتوکوک موتانس در بزاق انسانی

img_yw_news
یکشنبه ۳ دی ۱۳۹۶ -

عوامل موثر بر اهمال کاری تحصیلی با استفاده از الگوی شناخت اجتماعی

img_yw_news
یکشنبه ۳ دی ۱۳۹۶ -

تبیین درک دانشجویان، فارغ التحصیلان و اساتید اتاق عمل از برنامه درسی کارشناسی ناپیوسته اتاق عمل: یک مطالعه کیفی

img_yw_news
شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ -

دانشجویان غیرخوابگاهی نسبت به خوابگاهی ها از عملکرد تحصیلی و تاب آوری بهتری برخوردارند.

img_yw_news
دوشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۶ -

پایگاه نتایج پژوهش‌های سلامت دانشگاه راه اندازی شد

پایگاه نتایج پژوهش های سلامت دانشگاه راه اندازی شد. هدف از راه اندازی این پایگاه ارایه دستاوردهای پژوهش های انجام شده در دانشگاه به مخاطبان می باشد. لطفا منتظر انتشار اخبار بعدی باشید.