بایگانی بخش دانشگاه علوم پزشکی البرز

img_yw_news
سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷ -

تاثیر آدامس کلپوره بر کاهش تعداد استرپتوکوک موتانس در بزاق انسانی

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۷ -

عوامل موثر بر خلاقیت و نوآوری مدیران

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۷ -

رابطه هوش هیجانی با راهبردهای مدیریت تعارض مدیران و تاثیر آن بر مشارکت کارکنان

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۷ -

بررسی کارایی روش تصفیه فاضلاب آزمایشگاهی فرایند ازن زنی کاتالیزوری غیر همگن با استفاده از کاتالیست نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن دوپ شده با

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۷ -

نگرش پرستاران و بیماران در ارتباط با مرگ از روی ترحم ( اتانازی)

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۷ -

ارتباط راهبرهای یادگیری خودتنظیمی و باورهای انگیزشی با عملکرد تحصیلی دانشجویان

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۷ -

تاثیر دی آسپارتات بر افزایش نورواستروییدها و ترمیم میلین

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۷ -

ارتباط دور گردن با عوامل خطر کاردیومتابولیک

img_yw_news
یکشنبه ۳ دی ۱۳۹۶ -

عوامل موثر بر اهمال کاری تحصیلی با استفاده از الگوی شناخت اجتماعی

img_yw_news
یکشنبه ۳ دی ۱۳۹۶ -

تبیین درک دانشجویان، فارغ التحصیلان و اساتید اتاق عمل از برنامه درسی کارشناسی ناپیوسته اتاق عمل: یک مطالعه کیفی

img_yw_news
شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ -

دانشجویان غیرخوابگاهی نسبت به خوابگاهی ها از عملکرد تحصیلی و تاب آوری بهتری برخوردارند.

img_yw_news
دوشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۶ -

پایگاه نتایج پژوهش‌های سلامت دانشگاه راه اندازی شد

پایگاه نتایج پژوهش های سلامت دانشگاه راه اندازی شد. هدف از راه اندازی این پایگاه ارایه دستاوردهای پژوهش های انجام شده در دانشگاه به مخاطبان می باشد. لطفا منتظر انتشار اخبار بعدی باشید.