بایگانی بخش دانشگاه علوم پزشکی ایلام

img_yw_news
شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ -

تاثیر هورمون رشد روی قد بزرگسالی در کودکان با کوتاهی قد ایدیوپاتیک

img_yw_news
شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ -

بین پوکی استخوان و دیابت نوع 2 ارتباط معنی داری وجود دارد

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ -

حافظه، یادگیری، بهبود اختلال عملکرد شناختی و اجرایی با سطح سرمی ویتامین D ارتباط دارد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ -

اختلال افسردگی عمده و اختلال وسواسی-اجباری می تواند بیشترین پیش بینی کننده ایده های خودکشی در هر دو جنس باشد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ -

میانگین آهن و فریتین سرم در بیماران مبتلا به بیماری قلبی نسبت به افراد سالم پایین تر است.

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ -

نقشه برداری مفهومی بر موفقیت تحصیلی دانشجویان کارشناسی پرستاری تاثیر مثبت دارد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ -

عصاره هیدروالکلی مریم نخودی باعث تصحیح تغییرات سطح شاخص های التهابی و پروفایل لیپیدی می گردد.

img_yw_news
یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ -

بررسی تاثیر آموزش تفکر انتقادی بر سلامت روان، عزت نفس و مهارت های حل مساله دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر ایلام

img_yw_news
یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ -

تاثیر اجرای مدل خود مراقبتی اورم بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو شهر ایلام

img_yw_news
یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ -

شربت متادون بر بافت کبد و افزایش سطح آنزیم های کبدی موش تاثیر دارد.

img_yw_news
یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ -

عوامل موثر بر سطح اجتماعی شدن حرفه ای پرستاران شهر ایلام در سال 1395

img_yw_news
یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ -

بررسی ارتباط تیپ های شبانه روزی با وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار در پرستاران شهر ایلام

img_yw_news
یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ -

تبعیض درون حرفه ای در پرستاری: یک مطالعه تحلیل محتوی

img_yw_news
شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ -

میزان شیوع تولد نوزادان مبتلا به تأخیر رشد داخل رحمی در استان ایلام در حد استاندارد جهانی است.

img_yw_news
شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ -

میانگین غلظت ویتامین D در زنان باردار و نوزادان ایرانی بسیار پایین می باشد.

img_yw_news
شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ -

اجرای برنامه های آموزشی در زمینه تغذیه، فعالیت بدنی و استرس برای بهبود آگاهی و اصلاح رفتارهای بیماران مبتلا به بیماری فشارخون ضروری باشد.

img_yw_news
شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ -

کم خونی مادر، به ویژه در سه ماهه اول بارداری، می تواند به عنوان یک عامل خطر برای پیامدهای حاملگی در نظر گرفته شود.

img_yw_news
شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ -

پرستاران در این مطالعه نگرش منفی نسبت به سالمندان دارند.

img_yw_news
شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ -

عوامل خطر در بقاء سرطان معده مانند سیگار کشیدن، داشتن سابقه بیماری های گوارشی و تشخیص دیررس در افراد با وضعیت پایین اجتماعی- اقتصادی،بیشتر ا

img_yw_news
چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ -

مصرف عصاره هیدروالکلی باعث تصحیح تغییرات پروفایل لیپیدی در رت می شود

img_yw_news
چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ -

میزان شیوع اختلالات روانپزشکی در زندانیان ایران یک مرور سیستماتیک و متا آنالیز

img_yw_news
چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ -

پروپوفول و کتامین بر عوارض پس از سزارین تحت بی حسی نخاعی تاثیر دارد

img_yw_news
چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ -

سووفلوران و پروپوفول بر تغییرات همودینامیک و عوارض پس از جراحی لامینکتومی تاثیر دارد

img_yw_news
چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ -

نابرابری اقتصادی در بروز خودکشی موفق موثر است

img_yw_news
چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ -

آموزش خود مراقبتی بر بیماران دیابت نوع دو موثر است

img_yw_news
سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ -

تحلیل آماری طلاق

img_yw_news
سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ -

عوامل خطر کبدچرب غیر‌الکلی

img_yw_news
دوشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۶ -

پایگاه نتایج پژوهش‌های سلامت دانشگاه راه اندازی شد

پایگاه نتایج پژوهش های سلامت دانشگاه راه اندازی شد. هدف از راه اندازی این پایگاه ارایه دستاوردهای پژوهش های انجام شده در دانشگاه به مخاطبان می باشد. لطفا منتظر انتشار اخبار بعدی باشید.