بایگانی بخش دانشگاه علوم پزشکی بم

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷ -

باید تمهیداتی برای ایجاد تسهیلات شغلی بیماران ضایعات نخاعی اندیشیده شود.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷ -

پماد موپیروسین در حذف عفونتهای بیمارستانی کاربرد دارد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷ -

آموزش نحوه اجرای فعالیت های پرستاری مبتنی بر شواهد بر میزان دانش پرستاران تاثیر می گذارد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷ -

بیوسنتز نانو ذرات zns با استفاده از استویا و بررسی ضد سرطانی آن در شرایط invitro

img_yw_news
سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷ -

بررسی مقایسه ای پرسولفات فعال شده با نانو ذرات آهن بیوسنتز شده و پرسولفات فعال شده با اشعه فرابنفش در حذف سفتریاکسون از آب های آلوده با رویک

img_yw_news
یکشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۷ -

Ag NS می تواند برای جلوگیری از عفونت سوختگی و بهبود زخم استفاده شود.

img_yw_news
یکشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۷ -

تعیین اثرات سیتوتوکسیتی، آنتی اکسیدانی، ضد میکروبی عصاره آبی، متانولی و اتانولی زنجبیل در مقایسه با نانوذرات اکسید روی و نقره سنتز شده با ا

img_yw_news
یکشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۷ -

تعیین اثرات سیتوتوکسیتی، آنتی اکسیدانی، ضد میکروبی عصاره آبی، متانولی و اتانولی زنجبیل در مقایسه با نانوذرات اکسید روی و نقره سنتز شده با ا

img_yw_news
شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ -

تعیین اثرات سیتوتوکسیتی، آنتی اکسیدانی، ضد میکروبی عصاره آبی، متانولی و اتانولی زنجبیل در مقایسه با نانوذرات اکسید روی و نقره سنتز شده با ا

img_yw_news
یکشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۷ -

بررسی کارایی پرسولفات فعال شده با اشعه فرابنفش در حذف MTBE از آب های آلوده

img_yw_news
سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷ -

بررسی وضعیت اقتصادی دو بیمارستان پاستور و افلاطونیان شهر بم نشان داد عمده هزینه‌ها مربوط به افزایش نیروی انسانی است.

img_yw_news
دوشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۶ -

پایگاه نتایج پژوهش‌های سلامت دانشگاه راه اندازی شد

پایگاه نتایج پژوهش های سلامت دانشگاه راه اندازی شد. هدف از راه اندازی این پایگاه ارایه دستاوردهای پژوهش های انجام شده در دانشگاه به مخاطبان می باشد. لطفا منتظر انتشار اخبار بعدی باشید.