بایگانی بخش دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

:: اثر عصاره خام حلزون عمامه‌ای تاج‌دار خلیج فارس (Turbo coronatus) بر سطوح پارامترهای بیوشیمیایی سرم و پارامترهای خون‌شناسی موش صحرایی - ۱۳۹۶/۷/۱ -
:: کاربرد مرجان‌ها در مهندسی بافت استخوان - ۱۳۹۶/۷/۱ -
:: تاثیر مشاوره بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور - ۱۳۹۶/۷/۱ -
:: استفاده از جلبک انترومورفوس اینتستینالیس به عنوان یک شاخص زیستی آلودگی طولانی مدت فلزات سنگین - ۱۳۹۶/۶/۲۷ -
:: اثرگذاری علمی مجلات علمی -پژوهشی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران در پایگاه استنادی گوگل اسکالر - ۱۳۹۶/۶/۲۶ -
:: شیوع بالای مقاومت چند دارویی و مقاومت به سفالوسپورین نسل سوم در بین جدایه‌های محیطی اشرشیا کلی جدا شده از سواحل بوشهر - ۱۳۹۶/۶/۲۶ -
:: روش انتخاب دستی حجم در تصاویر با استفاده از تکنیک بازیابی رزولوشن از دقت بالایی برخوردار است. - ۱۳۹۶/۶/۲۵ -
:: اثر بخشی مدل همکار آموزشی بر مهارت بالینی دانشجویان پرستاری - ۱۳۹۶/۶/۲۵ -
:: سطح اوریک اسید همراه با خودکشی در بیماران دچار افسردگی بیشتر است. - ۱۳۹۶/۶/۲۱ -
:: محاسبه میزان اکتیویته جذب شده با تصویربرداری به کمک دستگاه HiReSPECT، از دقت خوبی برخوردار است. - ۱۳۹۶/۶/۱۳ -
:: آلودگی کباب‌های کوبیده به استافیلوکوکوس اورئوس در سطح شهر برازجان - ۱۳۹۶/۶/۱۳ -
:: عملکرد پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در کل فرآیند ترجمان دانش در سطح مطلوب قرار دارد. - ۱۳۹۶/۶/۱۳ -
:: طراحی و تولید فرم نوترکیب واکسن هیپوآلرژنیک جهت ایمونوتراپی آلرژی به پروفیلین - ۱۳۹۶/۶/۱۳ -
:: تأثیر عصاره گیاهی پریپلوکا آفیلا، پرگولاریا تومنتوزا و جلبک‌های دریایی بر روی تریکوموناس واژینالیس - ۱۳۹۶/۶/۳ -
:: انسجام خانواده دارای فرزند معلول نسبت به خانواده سالم آسیب‌پذیرتر است. - ۱۳۹۶/۶/۲ -
:: ارائه برنامه‌های آموزشی جامع، ساده و قابل فهم برای مادران می‌تواند در کاهش اسهال شیرخواران نقش داشته باشد. - ۱۳۹۶/۵/۲۴ -
:: افزایش آگاهی افراد نسبت به برنامه های غربالگری همچون آزمایش خون مخفی در مدفوع، در پیشگیری سرطان روده بزرگ موثر است. - ۱۳۹۶/۵/۲۴ -
:: نرم افزار تحلیل تصاویر SPM: منبعی موثر در جهت تکمیل ارزیابی‌های بصری در عملکرد مغز - ۱۳۹۶/۵/۲۳ -
:: توسعه روش multiplex real-time PCR برای گروه‌بندی فیلوژنتیکی سویه‌های اشریشیا کلی - ۱۳۹۶/۵/۱۹ -
:: قدرت نه گفتن، تقویت اعتماد به نفس و حفظ خودباوری از عوامل موثر در کاهش وابستگی به نیکوتین در زنان مصرف‌کننده قلیان - ۱۳۹۶/۵/۱۹ -
:: پایگاه نتایج پژوهش‌های سلامت دانشگاه راه اندازی شد - ۱۳۹۶/۴/۱۲ -