بایگانی بخش دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

img_yw_news
سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷ -

استفاده ازداروی بیزاکودیل‌خوراکی نسبت به تنقیه‌با‌محلول‌نمک روش مناسب‌تری برای آمادگی قبل از اعمال جراحی فیشر، هموروئید وفیستول است.

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷ -

تغذیه زودرس به عنوان یک روش بسیار خوب در کاهش اختلالات حرکت روده و کاهش مدت زمان بستری بعد از عمل جراحی روده‌بزرگ مطرح می شود.

img_yw_news
شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷ -

عملکرد پژوهشی دانشگاه و مراکز تحقیقات علوم پزشکی بیرجند طی سالهای 1392 تا 1394پیشرفت چشمگیری نداشته است.

img_yw_news
سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷ -

ترم تحصیلی دانشجویان موثرترین عامل بازدارنده و تسهیل کننده در یادگیری مهارتهای بالینی است.

img_yw_news
سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷ -

عوامل سازمانی موثرترین عامل بر کیفیت گزارشات پرستاری از دیدگاه پرستاران و سرپرستاران است.

img_yw_news
سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷ -

فرآیند فتوفنتون دارای کارایی بهتری در حذف رنگ راکتیو بلو 19 از محلول‌های آبی می باشد.

img_yw_news
سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷ -

دیدگاه پرستاران در رابطه با شناخت، تعیین نیازهای آموزشی، امکانات اجرایی و نیروی انسانی، اجرا و اثربخشی برنامه توسعه فردی در حد متوسط است.

img_yw_news
سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷ -

با درنظرگرفتن استانداردهای بین المللی در محیط‌های اتاق عمل می توان سلامت عمومی کارکنان را ارتقاء داد.

img_yw_news
سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷ -

مشخصات دموگرافیک کودکان و والدین بر شیوع اختلالات رفتاری دانش آموزان تاثیرگذار است.

img_yw_news
سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷ -

منابع آب آشامیدنی شهرستان سرایان بر اساس شاخص پوکوریوس، رایزنر و تهاجمی دارای پتانسیل خورندگی و بر اساس اندیس لانژلیه کمی رسوبگذار می‌باشد

img_yw_news
سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷ -

خودکارآمدی، روابط اجتماعی و فعالیت فیزیکی، مهمترین عوامل روانی اجتماعی موثر بر سلامت سالمندی است.

img_yw_news
سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷ -

در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بیشترین میزان آلودگی قارچی مربوط به بخش های مراقبت های ویژه (ICU) بود.

img_yw_news
سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷ -

شاخص های فیزیکوشیمیایی و میکروبیولوژی استخرهای شنا عمومی و جکوزی شهر بیرجند، با استاندارد فاصله دارد.

img_yw_news
یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ -

میزان آگاهی و آمادگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از مفاهیم اولیه ی بیوتروریسم و حملات میکروبی پایین است.

img_yw_news
یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ -

سطح استرس دانشجویان پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند طبیعی، سطح اضطراب آنها متوسط، و سطح افسردگی خفیف است.

img_yw_news
یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ -

مسخ شخصیت پرستاران، مهمترین مولفه فرسودگی شغلی است که بر عملکرد پرستاران تاثیرگذار است.

img_yw_news
شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ -

اثربخشی آموزش پرستار به بیمار در بیمارستان‌های آموزشی شهر بیرجند

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ -

میزان امکانات حفاظتی مربوط به شیلد گنادها در بخش های رادیولوژی متوسط بوده و پرتوکاران نگرش مثبتی نسبت به استفاده از آنها دارند.

img_yw_news
دوشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۶ -

نقش سلامت عمومی و معنوی در تعلل ورزی دانشجویان پرستاری و اتاق عمل

img_yw_news
دوشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۶ -

شیوع و عوامل خطر دیابت نوع دوم در بیماران هپاتیت B و C

img_yw_news
دوشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۶ -

فعالیت فیزیکی کم، مصرف ناکافی میوه و سبزی روزانه، HDL غیر نرمال شایعترین فاکتورهای خطر قلبی عروقی در میان کارکنان ادارات شهر بیرجند است.

img_yw_news
دوشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۶ -

نانو ذرات سیلیکا می تواند به عنوان یک جاذب موثر و ارزان قیمت برای حذف یون های فلوراید در محلولهای آبی که مقدار آنها از مقادیراستاندارد بالات

img_yw_news
دوشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۶ -

میزان سرب در ریمل و تاتو ابرو بیشتر از مقدار توصیه شده FDA و میزان کادمیوم در حد مجاز بوده است.

img_yw_news
دوشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۶ -

پایگاه نتایج پژوهش‌های سلامت دانشگاه راه اندازی شد