بایگانی بخش دانشگاه علوم پزشکی تبریز

img_yw_news
یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

مکمل خوراکی اسید لینولئیک کونژوگه سبب بهبودی وضعیت التهاب و ترکیب بدن در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی می گردد.

img_yw_news
یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

روش نوین در استخراج افت کشها در گندم و درچای کشف شد.

img_yw_news
یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

پرستاران از میزان متوسط استدلال اخلاقی برخوردارند ولی این موضوع بر کیفیت مراقبت دریافتی توسط بیماران تاثیر ندارد.

img_yw_news
شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

بااستفاده از مواد افزودنی، کریستالیزاسیون سیناریزین از حالت فوق اشباع ایجاد شده در دستگاه گوارش مهار شد.

img_yw_news
شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

ماده بتا-لاپاکون می‌تواند موجب حفاظت نسبی کلیه در مقابل سمیت حاصل از داروی دوکسوروبیسین گردد.

img_yw_news
شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

مکمل‌یاری نانوزئولیت طبیعی و متفورمین سطوح کلسترول خوب را در موش‌های صحرایی مبتلا به دیابت نوع 2 افزایش داد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

تکنیکهای انحراف حواس می‌تواند در کاهش درد و استرس زایمان موثر باشد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

مشاوره با همسران زنان باردار می‌تواند باعث افزایش حمایت اجتماعی درک شده در زنان باردار و کاهش میزان اضطراب در مردان شود.

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

نرم افزار آموزش تغذیه برای بیماران دیابتی و افراد در معرض خطر دیابت طراحی و ارزیابی شد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

نظرات دانشمندان طب سنتی ایرانی در خصوص بیماری نسیان و نظر حکما برای پیشگیری و درمان دمانس بیان شد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

بیماری قندخون یا دیابت می‌تواند کیفیت زندگی در زنان مبتلا را کاهش دهد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

داروی سربرولایزین موجب کاهش التهاب کبد در موشهای مصرف کننده الکل گردید.

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

تلقیح مایع فولیکولی به داخل حفره اندومتر حین انجام پانکچر تخمدان درسیکلهای IVF-ICSI موجب افزایش میزان باروری نشد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

نانوکامپوزیت لیپوهیدروژل برای دارورسانی همزمان کارودیلول و لیزینوپریل تهیه و مورد ارزیابی قرار گرفت.

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

شناسایی عوامل موثر بر پذیرش فناوری سیار می‌تواند نقش مهمی در برآورده کردن نیازهای اطلاعاتی مصرف‌کنندگان داشته باشد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

مکمل نانوکورکومین در بهبود وضعیت بیماران مبتلا به اسپوندلیت انکلوزان تاثیر داشت.

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

نانوپد آنتی باکتریال با استفاده از بیوپلیمرها تهیه شد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

ارتباط بین سطح سرمی چربی های خون و کمبود ویتامین B12

img_yw_news
یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

مکمل کوآنزیم Q10 ضمن بهبود تغییرات همودینامیکی باعث القای اتوفاژی در بافت قلبی موش های صحرایی تحت انفارکتوس میوکاردیوم شد.

img_yw_news
شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

دکوزاهگزانوئیک بعنوان دارو بر میزان بیان ژنهای دخیل در آترواسکلروز در کشت سلولی اثر داشت.

img_yw_news
شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

آگاهی کافی در خصوص مفهوم بیمارستان های ارتقاء دهنده سلامت و استانداردهای آن در بین کارکنان بیمارستانهای آموزشی این دانشگاه وجود نداشت.

img_yw_news
شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

حل پذیری داروی ناپروکسن باافزایش دما و درصدوزنی کمک حلال های اتانول و پروپیلن گلیکول درسیستم سه تایی افزایش پیدا کرد.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

نمایش فاژی می‌تواند برای شناسایی آنتی بادی های تک زنجیره ای علیه پروتئین FGF7 استفاده شود.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

وضعیت لیپیدی مایع مغزی-نخاعی با غلظت سرمی آنزیم های کبدی ارتباط داشت.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

هدف درمانی تومورهای سرطانی با استفاده از ترکیبی بنام جوگلان انجام شد.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

مقاومت به انسولین در بیماران تخمدان پلی کیستیک با اختلالات خلقی مرتبط بود.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

مشاوره با روش مصاحبه انگیزشی منجر به ترغیب انجام رفتارهای غربالگری سرطان پستان در زنان گردید.

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

برای ایجاد محیط ایمن در بخشهای روانپزشکی ، مشارکت کارکنان، خانواده و بیماران ضروری است.

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

از مواد افزودنی جهت مهار کریستالیزاسیون سیناریزین از حالت فوق اشباع استفاده شد.

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

نانومیله طلا حاوی پوشش پلیمری حامل داروی ضد سرطان با موفقیت تهیه و علیه سلول های سرطانی استفاده شد.

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

تجویزMPAدرسیکلهایIVF-ICSIجهت پیشگیری ازترشح ناگهانی هورمونLHبه اندازه استفاده از اگونیستهای هورمون آزاد کننده گنادوترویین موثراست.

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

هیدروکسی متیل فورفورال اثرات منفی بر آسیب DNA و تکثیر اسپلنوسیت های موش BALB/c داشت.

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

زغال اخته می‌تواند تا حدودی از اثر سمیت کلیوی داروی سیس پلاتین در موشهای صحرایی بکاهد.

img_yw_news
شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

ژل پلیمرNIPAM توانایی ثبت دز میدانهای کوچک را بااختلاف کم دارا می‌باشد.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

کاربران سیستم اطلاعات آزمایشگاه، بهتر است در جهت استفاده مناسب از سیستم آموزش ببینند.

img_yw_news
یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

غلظت بالای فلزات سنگین در آب اشامیدنی، می‌تواند اثرات بهداشتی بر جامعه داشته باشد.

img_yw_news
یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

سازمان های مرتبط به تامین آب سالم باید به کنترل آلودگی آبهای توزیعی توجه کنند.

img_yw_news
یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

استروئیدزدایی سرم بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک باعث بهبود اثر آن بر افزایش میزان موفقیت بلوغ تخمک و تکامل اولیه جنین شد.

img_yw_news
یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

کورکومین نانو کپسوله شده با تغییر در بیان ژن های درگیر در سرطان باعث کاهش رشد سلول های سرطانی پستان شد.

img_yw_news
یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

سرم بیماران مبتلا به چاقی می‌تواند باعث افزایش میزان موفقیت بلوغ تخمک و تکامل اولیه جنین در تکنیک کمک باروری شود.

img_yw_news
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

کامپوزیت X-tra fil در فاصله صفر میلی متر بیشترین و کامپوزیت X-tra base در فاصله هفت میلی متر کمترین میزان درجه اختلاط و پایداری حرارتی را داشت.

img_yw_news
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

دغدغه اصلی مراقبین خانوادگی از بیماران مبتلا به اختلال روانپزشکی شدید" عدم تعادل بین وظیفه مراقبت با سایر امور زندگی" بود.

img_yw_news
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

انجام مشاوره منجر به سازگاری بهتر، کاهش اضطراب زنان با بارداری برنامه ریزی نشده شد.

img_yw_news
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

هم انتقالی داروی ضد سرطان متوتروکسات و siRNA اختصاصی HMGA2با استفاده از دندریمر پلی آمیدوآمین

img_yw_news
دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

مکمل یاری ویتامین D3 می‌تواند باعث کاهش دفع پروتئین در ادرار، قند خون و مقاومت انسولینی در بیماران مبتلا به نفروپاتی دیابتی شود.

img_yw_news
دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

ناتوانی دانشجویان در برقراری ارتباط موثر با پرستاران اجتماعی شدن حرفه ای ، آنها را دچار مشکل کرده بود.

img_yw_news
دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

دور کمر واسطه مهمی در ارتباط میزان بیان ژنها و فاکتورهای التهابی با وضعیت متابولیکی داشت.

img_yw_news
دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

مکمل غذایی اسید چرب امگا شش در جلوگیری از انتشار سلول های سرطانی سینه مفید بود.

img_yw_news
شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ -

کلونیدین در تسکین بیماران سرپایی مراجعه کننده جهت انجام EEG (نوارمغزی) موثر بود.

img_yw_news
شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ -

در ترمیم های کامپوزیتی استراتژی اچ و شستشو میزان تطابق لبه ای بهتری را در مقایسه با استراتژی سلف اچ نشان داد.

img_yw_news
شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ -

ارزیابی اندکس تنفس سطحی سریع در پیش بینی جداسازی موفق از ونتیلاتور در کودکان با نارسایی تنفسی موثر بود.

img_yw_news
شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ -

تجویز ویتامین Dبر بهبود متابولیسم و سلامت استخوان دربیماران مبتلا به دیستروفی عضلانی دوشن موثر بود.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ -

پماد آلوئه ورا با پماد بابونه بر شدت و وسعت التهاب پوستی ناشی از پوشک کودکان تفاوتی با درمان معمول بیمارستان ها نداشت.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ -

کرستین و سلیبین آسیب ناشی از غلظت بالای گلوکز بر روی سلول های ورید نافی را از طریق مداخله در اتوفاژِی جلوگیری کردند.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ -

کنترل اختلالات الکترولیتی در جلوگیری از بروز تشنج بدنبال گاستروانتریت در کودکان ممکن است موثر باشد.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ -

بیومارکرهای التهابی در تشخیص و مدیریت درمان کودکان مبتلا به آسم موثر بودند.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ -

نانوحامل های لیپیدی حاوی کازئین هیدرولیز شده جهت غنی سازی نوشیدنی های غیر الکلی تهیه شد.

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ -

کیفیت مستندات پرستاری در بیمارستان شهید مطهری شهر ارومیه در سطح مطلوبی بوده و همچنین درک پرستاران از قدرت سازمانی مطلوب بود.

img_yw_news
دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ -

نقاط کوانتومی کربنی در خواص فتوکاتالیستی کامپوزیت تهیه و تاثیر آنها در فعالیت نوری نانوذرات مغناطیسی بررسی شد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ -

پیشگیری از ارائه خدمات غیرضروری و ارائه خدمات ضروری می‌تواند تاثیرات زیادی بر کاهش هزینه و افزایش کیفیت خدمات داشته باشد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ -

قطعه نوترکیب زنجیره سنگین توکسین کزاز (Hcc) به عنوان کاندیدی برای واکسیناسیون است.

img_yw_news
دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ -

غلظت های پایین و غیرسمی سولفات مس در سلول های سرطانی ملانوسیت بیان ژن های رتروویروس های اندوژن را تغییر می دهد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ -

باکتری های دهانی افراد مصرف کننده لبنیات محلی می تواند اثر مثبتی در سلامت روان و رفتاری میزبانشان داشته باشد

img_yw_news
دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ -

از سولفات مس می توان برای ایجاد پماد های موضوعی جهت درمان سرطان پوست استفاده کرد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ -

در درمان اندودنتیک استفاده توام از لیزر Nd:YAG و هیپوکلریت سدیم 1% بر تعداد کلنی های E. Faecalis و C. Albicans موثر است.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۸ -

تبعیت از الگوی غذایی مخلوط می‌تواند باعث کاهش امتیاز شاخص التهاب رژیم غذایی گردد.

img_yw_news
سه شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۸ -

آنتی‌اکسیدان‌ها می‌توانند اثر حفاظت کننده اسپرم خروس در فرایند انجماد نگهداری آن ایفا کنند.

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۸ -

روغن خوراکی آفتابگردان با ایمنی بیشتر با استفاده از افزودن سیاهدانه تولید گردید.

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۸ -

کلسی تونین بر روی ژن های موثر پذیرندگی اندومتر رحم موش در هنگام لانه گزینی جنین اثر مثبتی داشت.

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۸ -

محیط کشت حاوی مایع فولیکولی می‌تواند برای حفظ سلول های بنیادی مفید باشد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۸ -

دارورسانی با استفاده ازنانوپارتیکل های کیتوزانی حاوی دوکسوروبیسین وsiRNA، میزان مهاجرت سلول های سرطانی و میزان رشد آنها را کاهش داد.

img_yw_news
شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۸ -

داروی ایمونوگلوبین داخل عروقی موجب درمان بیماران مبتلا به سقط مکرر جنین میگردد.

img_yw_news
شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۸ -

ترکیب آنتی اکسیدانتی و ضد التهابی Micheliolide (ترکیب لاکتون جدید گیاهی) مانع ایجاد سمیت قلبی ناشی از داروی دوکسوروبیسین می شود.

img_yw_news
شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۸ -

نانوفایبرهای حاوی داروی17-آلیل آمینو-17-دمتوکسی ژلدامایسین،پتانسیل بالقوه ای درتوزیع موضعی دارو وممانعت ازعودسرطان ریه بعدازعمل جراحی داشت.

img_yw_news
شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۸ -

رویال ژلی می‌تواند منجر به بهبود وضعیت گلایسمیک و پروفایل لیپیدی در دیابت ملیتوس گردد.

img_yw_news
شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۸ -

مکمل یاری رزوراترول اثرات مفیدی در کاهش وزن و چاقی افراد مبتلا به کبد چرب غیر الکلی داشت.

img_yw_news
شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۸ -

موانع و چالشهای مشارکت داوطلبان بهداشتی در برنامه های آموزش سلامت تبیین و برنامه پیشنهادی با موفقیت اجرا گردید.

img_yw_news
شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۸ -

درمان مبتنی بر بیان اسید نوکلییک با استفاده از miR-196 می‌تواند بعنوان یک عامل درمانی در درمان هدفمند سرطان پروستات باشد.

img_yw_news
شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۸ -

مکمل یاری با ویتامین D می‌تواند اثرات مثبتی در کنترل برخی از عوارض سندروم متابولیک داشته باشد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۸ -

در بیماران مراجعه کننده با درد قفسه سینه تست تروپونین ده ساعته، می‌تواند موثر و کارآمد باشد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۸ -

بیومارکرهای قلبی می توانند برای غربالگری درد حاد قفسه سینه مورد استفاده قرار بگیرند.

img_yw_news
یکشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۸ -

اطلاع رسانی خبر بد به بیمار و خانواده وی، یک مهارت است و انجام صحیح آن مستلزم تبعیت از پروتکل های استاندارد پذیرفته شده بین المللی است.

img_yw_news
یکشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۸ -

آموزش نحوه اطلاع رسانی خبر بد به ارایه دهندگان مراقبت سلامت لازم به نظر می رسد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۸ -

مشاوره اطلاعاتی می‌تواند باعث افزایش میزان آگاهی زنان باردار در خصوص نحوه وضح حمل شده و به آنان در انتخاب روش مناسب زایمان کمک کند.

img_yw_news
شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۸ -

آپی ژنین (APG) به عنوان یک فلاونوئید می‌تواند باعث افزایش اثر بخشی داروی دوسه تاکسل در سرطان ریه گردد.

img_yw_news
شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۸ -

با استفاده از میسل های تهیه شده می‌توان تعداد دوز مصرفی توسط بیمار را کاهش داد که این امر به نوبت خود باعث بالا رفتن پذیرش بیمارمی‌شود.

img_yw_news
شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۸ -

شیردهی می‌تواند بر روی سلامت روان مادران تاثیر مثبت داشته باشد.

img_yw_news
چهارشنبه ۷ فروردین ۱۳۹۸ -

نمایش فاژی می‌تواند برای شناسایی آنتی بادی های تک زنجیره ای علیه پروتئین FGF7 استفاده شود.

img_yw_news
سه شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۸ -

هدف درمانی تومورهای سرطانی با استفاده از ترکیبی بنام جوگلان انجام شد.

img_yw_news
سه شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۸ -

نانوسامانه جدید پلیمری برای دارورسانی هدفمند همزمان دو داروی ضد سرطان مرکاپتوپورین و دوکسوروبیسین تهیه شد.

img_yw_news
سه شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۸ -

برآوردن نیازمراقبت حمایتی وکمک به درک صحیح از بیماری ودرمان پذیری آن می‌توانددرارتقاءکیفیت زندگی زنان مبتلابه سرطان پستان کمک ک�

img_yw_news
دوشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۸ -

نگرانی و اضطراب در کسانیکه بیشتر از راهبردهیجان مدار در مقابله با نگرانی و اضطراب استفاده می‌کنند بیشتربود.

img_yw_news
دوشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۸ -

حمایت اجتماعی باعث بالارفتن خودکارآمدی شیردهی شده ولی بر عملکرد شیردهی تاثیری نداشت.

img_yw_news
دوشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۸ -

فرهنگ ایمنی بیمار در بخش های اورژانس در سطح پایین قرار داشت ولی براساس نتایج آماری میزان رعایت شاخص های ایمنی بیمار در سطح مطلوبی بود.

img_yw_news
دوشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۸ -

نانوفایبرهای حاوی داروی 17-د متوکسی آمینو - ژلدامایسین می‌تواند مانع عود سرطان پستان بعد از عمل شود.

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ -

بهبود فرهنگ ایمنی بیمار می‌تواند منجر به کاهش بروز حوادث ناخواسته در بیمارستان شود.

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ -

میزان تاب آوری و میزان تمایل به ترک حرفه در پرستاران شاغل در بخش ویژه بالا بود.

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ -

اختلال استرس پس از ترومای متعاقب زایمان با اختلال عملکرد جنسی و رضایت زناشویی زنان دردوران بعد از زایمان ارتباطی نداشت.

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ -

نسخه فارسی پرسشنامه کانرز فرم معلم دارای روایی و اعتبار خوبی است.

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ -

سیلی مارین، هسپریدین وکورستین توانستند رفتارهای اضطرابی و افسردگی در موش های مبتلا به ترومای مغزی را کاهش دهند.

صفحه 1 از 8    
اولین
قبلی
1