بایگانی بخش دانشگاه علوم پزشکی تبریز

:: افزایش میزان فولات در غذای افراد با استفاده از تکنیکهای غنی سازی زیستی خطرات احتمالی کمتری نسبت به مکمل سازی مواد غذایی با اسید فولیک دارد - ۱۳۹۶/۶/۲۷ -
:: مکمل پروبیوتیک، پری بیوتیک در کاهش وزن، استرس و التهاب، درجه کبد چرب و انزیم های کبدی موثر می باشد. - ۱۳۹۶/۶/۲۵ -
:: داروهای رایج در درمان دیابت باعث کاهش میزان آپلین سرمی می شود - ۱۳۹۶/۶/۲۵ -
:: ارتباط معنی داری مابین سه پلی‌مورفیسم‌ rs9930609، rs9926289 و rs141115189 وزن، هموگلوبین گلیکوزیله و مقاومت انسولینی وجود دارد - ۱۳۹۶/۶/۲۲ -
:: میزان آپلین سرمی در افراد مبتلا به دیابت نوع دو بیشتر از افراد سالم است - ۱۳۹۶/۶/۲۲ -
:: مکمل یاری عصاره خار مریم در کاهش استرس اکسایشی ناشی از فعالیت های وامانده ساز و محیط استرس زا موثر میباشد - ۱۳۹۶/۶/۲۱ -
:: انتشار الاینده های ناشی از صنعت پتروشیمی در هوای محیط میتواند اثرات زیان بار بر روی سلامت کارکنان و ساکنین مناطق همجوار داشته باشد. - ۱۳۹۶/۶/۲۰ -
:: مدیریت مواد آلی فرار در مراحل ابتدایی تصفیه از الودگی محیط جلوگیری می کند - ۱۳۹۶/۶/۱۶ -