بایگانی بخش دانشگاه علوم پزشکی تبریز

img_yw_news
دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ -

ورزش انتخاب مناسبی برای درمان سندرم تخمدان پلی کیستیک است.

img_yw_news
دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ -

عصاره هسته انگور دارای اثرات ضد بیوفیلمی و ضد باکتریایی قابل توجهی است و گزینه مناسبی برای درمان عفونت های ایجاد شده به وسیله باکتری ها محسو

img_yw_news
دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ -

افزایش میزان حساسیت سلولهای سرطان سینه شیمی درمانی با استفاده از علم نانو

img_yw_news
دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ -

مکمل یاری ویتامین C می تواند سطح آنزیم های قلبی را کاهش دهد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ -

بهبود عملکرد فیزیکی منجر به افزایش کیفیت زندگی بیماران دیالیزی تحت درمان با دیالیز همورال میشود و بار بیماری نیز کاهش می یابد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ -

مشاوره مامایی با رویکرد شناخت درمانی بک به تنهایی در کاهش اضطراب و ترس از زایمان زنان نخست زا موثر نبود.

img_yw_news
دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ -

کاهش بروز تحمل به اثر ضد دردی مورفین در موش صحرایی نر با مصرف مزمن عصاره‌ی هیدرو الکلی گیاه Medicago sativa

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ -

داروی قلبی- عروقی متوپرولول با یک روش استخراج فار جامد از نمونه های بیولوژیکی استخراج شده و با روش اسپکتروفلوئوریمتری اندازه گیری گردید.

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ -

کاهش سطح TNF-α سرمی و کاهش بروز وابستگی به مرفین درموش صحرایی نر به هنگام مصرف مزمن عسل طبیعی به همراه مرفین

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ -

محلولیت داروی سلکوکسیب در افزودن کمک حلال کربیتول افزایش می یابد.

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ -

تهیه کوکریستال داروی تادالافیل با متیل پارابن می تواند باعث بهبود ویژگیهای فیزیکوشیمیایی آن گردد

img_yw_news
شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ -

افزایش نظم و همکاری بین اساتید و همچنین بالا بردن روحیه کار گروهی با ارائه آموزش مارپیچی

img_yw_news
شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ -

با توجه به وجود همبستگی در میزان کاهش اوره در خون و بزاق بعد از دیالیز ,می‌توان میزان کاهش اوره خون را از روی میزان کاهش اوره بزاق تخمین زد.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ -

مصاحبه انگیزشی‌پیش‌ازبارداری‌می‌تواندبه عنوان یک‌رویکردمشاوره‌ای موثردرمداخلات مربوط به کاهش وزن درزنان چاق مورداستفاده قرار گیرد.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ -

داروی ال کارنتین بر روی اتوفاژی در بافت قلبی موش صحرایی تحت انفارکتوس میوکارد اثر نداشت.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ -

سیستم های دارورسانی لیپیدی (SLNs) و (SNEDDS) می‌تواند به عنوان یک راهکار جهت افزایش جذب روده‌ای در نظر گرفته شود.

img_yw_news
چهارشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۸ -

در مطالعه حاضر از سیستم نانویی به منظور مورد هدف قرار دادن سلول های سرطانی استفاده شد.

img_yw_news
چهارشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۸ -

نانوذرات مغناطیسی اکسیدآهن استفاده شده به منظور درمان سرطان سینه اثرات ضد سرطانی بیشتری نسبت به داروهای رایج داشتند.

img_yw_news
سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۸ -

جایگزینی miR-143 به منظور مهار رشد رده سلولی سرطان مثانه، منجر به کاهش رشد سلول های سرطان مثانه در فاز آزمایشگاهی گردید.

img_yw_news
سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۸ -

با برنامه ریزی مناسب می‌توان خدمات غیرضروری نظام سلامت را کاهش داد.

img_yw_news
سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۸ -

مصرف خوراکی گونه ای ازباکتریها(تسوکومورلااینکونینسیس)بصورت کشته شده باگرمادرموشهای دیابتی موجب بهبودپارامترهای بیوشیمی وبافت شناسی شد.

img_yw_news
یکشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۸ -

مشاوره جنسی بر اساس مدل Ex-PLISSIT منجر به کاهش اختلالات جنسی در زنان مبتلا به MS شد.

img_yw_news
شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۸ -

تروگزروتین موجب بهبود حافظه فضایی و کاهش میزان آپلین توتال سرم و هیپوکمپ درزاده‌های نر موشهای تغذیه شده با رژیم غذایی پرچرب شد.

img_yw_news
شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۸ -

انجام تست گلوکز خوراکی بلافاصله بعد زایمان در خانمهای با دیابت بارداری مشابه تست 6 هفته بعد زایمان بود.

img_yw_news
شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۸ -

شناسایی خدمات غیرضروری می‌تواند به بهبود وضعیت سلامتی مردم و جامعه کمک کند.

img_yw_news
شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۸ -

مهار رشدومهاجرت رده سلولی سرطان مثانه(ٍEJ138) بااستفاده ازتکنیک جایگزینی microRNAدر مرکز تحقیقات ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز صورت گرفت.

img_yw_news
شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۸ -

تجویزخوراکی اکتینومایست کشته شده باگرماازگونه تسوکومورلا اینکونینسیس درموشهای دیابتی موجب بهبودپارامترهای بیوشیمیایی وپاتولوژیک شد.

img_yw_news
سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸ -

نفوذ پذیری روده ای بورتزومیب و تعیین کلاس بیوفارماسی آن بررسی شد.

img_yw_news
دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸ -

اسپری با فرمولاسیون جدید در التیام زخم سوختگی در پوست موش صحرایی موثر بود.

img_yw_news
پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸ -

لاکتوباسیلوس پلانتاروم و اینولین منجر به بهبود التهاب و عملکرد عصبی با تمرکز بر نقش احتمالی سلول‌های گلیا در محور روده ـ مغز شد.

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸ -

فیتواستروژن ها و جنیستئین در گیاهان مانند سویا می‌تواند باعث بهبود شرایط مخرب تخمدان های زنان سندرم پلی کیستیک شود.

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸ -

تخمدان پلی کیستیک شایع ترین علل ناباروری زنان بود و جنیستین میزان بقاء فولیکول‌ها را با ترشح گنادوتروپین‌ها تحت تاثیر قرار داد.

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸ -

پارامترهای ساختمانی و در نظر گرفتن یونیزاسیون دارو می‌تواند جهت پیش بینی میزان اتصال داروها به پروتئین های پلاسما بکار رود.

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸ -

هر چه جهت گیری دینی زنان بارور و نابارور درونی تر باشد، سازگاری زناشویی آن ها به همان میزان می‌تواند بیشتر شود.

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸ -

بعد از بارگذاری Doxorubicin در نانوذرات سلولز-ایمیدازولیوم شاخه دار اثربخشی آن در مهار رشد سلول های سرطان پستان mcf-7 افزایش یافت.

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸ -

آنتی بادی مونوکلونال تک زنجیره ای علیه فاکتور اصلی خونرسانی و تغذیه سلول های سرطانی تولید و جداسازی شد.

img_yw_news
شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸ -

SiRNA ژن HSP27 متصل شده به اگزوزوم می‌تواند باعث مهار تمایز رده سلولی SH‐SY5Y به نرون های بالغ شود.

img_yw_news
شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸ -

کیفیت زندگی درک شده بیماران بعد از حمله حاد قلبی می‌تواند تاثیر مهمی درروند بهبودی بیمار و برگشت آنها به شرایط زندگی عادی داشته باشد.

img_yw_news
شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸ -

روند تغییرات سرانه نخاله ساختمانی افزایشی بود.

img_yw_news
شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸ -

بیشترین مقدار دریافت نیترات از طریق گروه میوه جات و سبزیجات بود.

img_yw_news
شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸ -

داروی گیاهی تعدیل کننده واکنش ایمنی بدن اثر محافظت پرتویی بر روی لنفوسیت خون محیطی انسان داشت.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ -

روش جدید برای اندازه گیری نیترات و نیتریت در نمونه های غذایی ارائه شد.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ -

نرم فزار کمک دستیار پزشک جهت آشکارسازی اختلالات عروقی در تصاویر شبکیه چشم بیماران دیابتیک رتینوپتی طراحی شد.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ -

هزینه دارو،لوازم اعمال جراحی گلوبال وهتلینگ پرداختی بیمه‌هابابت این موارد،ازلحاظ اقتصادی برای بیمارستان‌های دولتی مقرون به صرفه نبود.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ -

با استفاده از پایه های تیتانیومی بر روی ایمپلنت بریچ سه واحدی، در پشت ایمپلنت خلفی، بیشترین فشار به استخوان وارد شد.

img_yw_news
سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸ -

تهیه کوکریستال تادالافیل با متیل پارابن می‌تواند باعث بهبود ویژگیهای فیزیکوشیمیایی گردد.

img_yw_news
سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸ -

اختلال در سطوح عوامل هورمونی مرتبط با تغذیه در پیشرفت خطر سندروم متابولیک و عوارض آن در ارتباط بود.

img_yw_news
یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸ -

بین افسردگی بدنبال کم خونی دوران بارداری و پس از زایمان ارتباط وجود داشت.

img_yw_news
یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸ -

کارآمدی پرتودرمانی سرطان پستان در درمان ترکیبی با داروهای شیمی درمانی 2-دئوکسی دی گلوکز وپوندیستات(MLN4924) افزایش یافت.

img_yw_news
یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸ -

بین نمایه التهابی دریافت خوراک با مشکلات خواب در بیماران مبتلا به اوتیسم ارتباط مستقیم وجود داشت.

img_yw_news
یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸ -

بهرۀ پرتودرمانی سلولهای سرطانی پستان به روش درمان ترکیبی با داروهای شیمی درمانی 2-دئوکسی دی گلوکز وپوندیستات(2DG/MLN4924)افزایش می‌یابد.

img_yw_news
سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸ -

ساختارهیبریدنانویی‌برای افزایش‌عملکردموادآنتی‌باکتریال طبیعی‌فراربرای استفاده‌دربسته‌بندی موادغذایی‌قابل‌فسادساخته شد.

img_yw_news
سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸ -

نانولیپوزم های حامل 5- فلورا اوراسیل، سیس پلاتین و ارلوتینیب بطور موثری آپوپتوز و پرولیفراسیون سلولی را در SCC سر و گردن کاهش داد.

img_yw_news
سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸ -

شیوع عفونت دستگاه ادراری و باکتری اوری اسیمپتوماتیک درزنان باردار ایران به ترتیب8/9% و 7/8%بود و باکتری ای کولای شایعترین علت بود.

img_yw_news
دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸ -

مکمل ویتامین D اثرات مثبت بر وضعیت ویتامین D و چربیهای خون در بیماران دیابتی مبتلا به مشکلات کلیوی داشت.

img_yw_news
دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸ -

زنان با رفتارهای جنسی پرخطر در زمینه سلامت روان و ابعاد آن (عوامل موثر در رفتارهای فردی و اجتماعی) از وضعیت مطلوبی برخوردار نبودند.

img_yw_news
دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸ -

روش غیر دارویی در درمان کیست های تخمدانی (اندومتریوما) به اندازه درمان دارویی هورمونی موثر بود.

img_yw_news
یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸ -

روزه داری می‌تواند از بروز و تشدید عوامل زمینه ساز بیماریهای قلبی عروقی پیشگیری کند.

img_yw_news
یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸ -

روزه داری می‌تواند از بروز و تشدید عوامل زمینه ساز و ریسک فاکتورهای بیماریهای مزمن پیشگیری کند.

img_yw_news
یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸ -

تحریک نوری مغز و استفاده از مکمل Q10 می‌تواند بر اختلالات یادگیری و حافظه ناشی از ایسکمی فراگیر گذرا در مدل پیری موثر باشد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ -

محتوای التهابی رژیم غذایی با افزایش خطر چاقی و اختلال چربیهای خون در بیماران تحت عمل جراحی قلب در ارتباط بود.

img_yw_news
دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ -

نانو ذرات بیسموت و آهن به عنوان ماده کنتراست در تصویر برداری پزشکی بکار رفت.

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ -

ارزش آماری زندگی و جراحت برای شهر تبریز به ترتیب 18663384 و 135005 تومان به دست آمد.

img_yw_news
شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ -

استفاده از گیاه دارویی بادرنجبویه می‌تواند باعث مهار پیشروی رشد سرطان در مبتلایان سرطانهای ریه، سینه و پروستات شود.

img_yw_news
شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ -

یک سامانه نانو امولسیون خوراکی با خاصیت ضد میکربی و آنتی اکسیدانی ساخته شد.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ -

روزه داری می‌تواند از احتمال بروز و تشدید عوامل زمینه ساز بیماریهای قلبی و عروقی پیشگیری کند.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ -

ویتامین دی باعث مهار ترشح سیتوکین ها و مولکول های چسبندگی از طریق تنظیم مسیر Apelin/APJ در سلول های ماکروفاژی تحریک شده با لیپوپلی ساکارید شد.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ -

سطح سرمی کلسترول در بیماران دیابتی تیپ دو دچار کمبود ویتامین B12 بالاتر بود.

img_yw_news
دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸ -

تروگزروتین به طور موثری می‌تواند از آپوپتوز بیضه جلوگیری کرده و شاخص های اسپرماتوزوئید در رت های نر دیابتیک نوع یک را بهبود بخشد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸ -

استفاده ازشاخص های آنتروپومتریک برای پیش بینی سندرم متابولیک واقدامات به موقع تغذیه ای می‌تواند روشی کم هزینه درارتقا سلامت جامعه باشد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸ -

تجویز داروی ضد صرع توپیرامات همراه مورفین، موجب کاهش تحمل به اثرات ضد دردی مورفین در موشهای سوری نر شد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸ -

رزوراترول وکوئرسیتین به طور قابل ملاحظه ای باعث افزایش آپاپتوز و کاهش تکثیرسلولی سرطان تجربی کولون موش صحرایی شدند .

img_yw_news
یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ -

مکمل رزوراترول و کورسیتین باعث کاهش بتاکاتنین وافزایش اکسین در گروههای مورد مطالعه در سرطان تجربی کولون موش صحرایی شد.

img_yw_news
شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ -

دیدگاه صاحبنظران در مورد کاربست سیاست مشارکت بخش دولتی و خصوصی در پیشگیری از حوادث ترافیکی در ایران بررسی گردید.

img_yw_news
شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ -

نانوژل نازال ریواستیگمین برای استفاده در بیماران آلزایمری تهیه شد.

img_yw_news
چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸ -

مکمل یاری روغن دانه انار باعث کاهش قند خون ناشتا و بهبود شاخصهای التهابی در افراد دیابتی نوع 2 چاق شد.

img_yw_news
چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸ -

کسورات بیمارستانی به عنوان یکی از مهمترین گلوگاههای هدر رفت منابع و از موارد اختلاف برانگیز بین سازمانهای بیمه گر و بیمارستانها بود.

img_yw_news
چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸ -

از مهم ترین راهکارهای کاهش کسورات بیمارستانی می‌توان به تلاش در کدگذاری بر طبق کتاب اصول و ارزشهای نسبی سلامت اشاره نمود.

img_yw_news
سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸ -

میزان مقاومت باکتری اشرشیا کلی جدا شده از مدفوع افراد سالم ساکن در مناطق روستائی قزوین نسبتا بالا بود.

img_yw_news
سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸ -

باکتری های کلامیدیا پنومونیه و هلیکوباکتر پیلوری در بیماری عروق انسان (آسیب های تصلب الشرائین) نقش داشتند.

img_yw_news
یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸ -

میزان مقاومت به آنتی بیوتیک های خانواده بتالاکتام در آذربایجان بسیار بالا بود.

img_yw_news
یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸ -

دارو های ضدسرطان طبیعی وسنتزی کرایسین-متوتروکسات درنانوذرات مغناطیسی باکوپلیمرزیست سازگارپلی کاپرولاکتون بارگذاری گردید.

img_yw_news
یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸ -

اندازه سیمهای نیکل-تیتانیوم ارتودنسی برسرعت منظم شدن دندانهاودردتجربه شده توسط بیماران درمرحله اول درمان ارتودنسی ثابت تأثیرچندانی نداشت.

img_yw_news
یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸ -

اندازه‌گیری ابعادی ساختارهای مختلف جمجمه در تصاویر CBCT می‌تواند در تعیین جنسیت بسیار کمک کننده واقع شود.

img_yw_news
چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸ -

پرستاران از میزان متوسط استدلال اخلاقی برخورداربودند ولی این موضوع بر کیفیت مراقبت دریافتی توسط بیماران تاثیر نداشت.

img_yw_news
چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸ -

مشاوره در دوران بارداری، شیردهی انحصاری در مادران در دوران پس از زایمان را افزایش داده و وزن گیری مناسب نوزادان را موجب شد.

img_yw_news
چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸ -

بیومارکرهای التهابی در تشخیص و مدیریت درمان کودکان مبتلا به آسم موثر بودند.

img_yw_news
چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸ -

پاکسازی راه های هوایی در درمان بیماران مبتلا به سیستیک فیبروزیس بستری در بیمارستان کودکان موثر بود.

img_yw_news
دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

اثرات درمانی ریشه گیاه ریوند خطایی و ریشه گیاه فاوانیا بر درمان دیسمنوره بانوان ثابت شد .

img_yw_news
دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

نانوذرات پلیمری زیست تخریب پذیر و زیست سازگار می‌توانندبعنوان حامل داروها و مواد ژنتیکی در ژن درمانی و رهش کنترل شده دارو بکار روند.

img_yw_news
یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

مکمل خوراکی اسید لینولئیک کونژوگه سبب بهبودی وضعیت التهاب و ترکیب بدن در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی می گردد.

img_yw_news
یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

روش نوین در استخراج افت کشها در گندم و درچای کشف شد.

img_yw_news
شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

بااستفاده از مواد افزودنی، کریستالیزاسیون سیناریزین از حالت فوق اشباع ایجاد شده در دستگاه گوارش مهار شد.

img_yw_news
شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

ماده بتا-لاپاکون می‌تواند موجب حفاظت نسبی کلیه در مقابل سمیت حاصل از داروی دوکسوروبیسین گردد.

img_yw_news
شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

مکمل‌یاری نانوزئولیت طبیعی و متفورمین سطوح کلسترول خوب را در موش‌های صحرایی مبتلا به دیابت نوع 2 افزایش داد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

تکنیکهای انحراف حواس می‌تواند در کاهش درد و استرس زایمان موثر باشد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

مشاوره با همسران زنان باردار می‌تواند باعث افزایش حمایت اجتماعی درک شده در زنان باردار و کاهش میزان اضطراب در مردان شود.

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

نرم افزار آموزش تغذیه برای بیماران دیابتی و افراد در معرض خطر دیابت طراحی و ارزیابی شد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

نظرات دانشمندان طب سنتی ایرانی در خصوص بیماری نسیان و نظر حکما برای پیشگیری و درمان دمانس بیان شد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

بیماری قندخون یا دیابت می‌تواند کیفیت زندگی در زنان مبتلا را کاهش دهد.

صفحه 1 از 9    
اولین
قبلی
1