بایگانی بخش دانشگاه علوم پزشکی تهران

img_yw_news
دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶ -

سن، دوره و کوهورت تولد بر شیوع پرفشاری خون تاثیر گذار است.

img_yw_news
دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶ -

انواع کرم های ضدآفتاب ساخت ایران، استانداردهای بین المللی را رعایت می نمایند و از لحاظ سلامت با کرم های ضد آفتاب خارجی تفاوتی ندارند.

img_yw_news
سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ -

بررسی تأثیر مصرف مکمل ایکوزاپنتاانوئیک اسید (EPA) بر سطوح سرمی پروتئین شوک حرارتی 27 HSP 27 و Kynurenineدر افراد مبتلا به دیابت نوع .II

img_yw_news
سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ -

بررسی کارآیی وتعیین بهترین آستانه میزان برداشت تکنسیوم تیروئید در پیش بینی عود شش ماهه پرکاری تیروئید پس از قطع درمان آنتی تیروئید بیماران

img_yw_news
سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ -

بررسی تاثیر آموزش، بر آگاهی و خودکارآمدی مشاوران دبیرستان های دخترانه پیرامون آموزش سلامت جنسی و باروری به نوجوانان با دو روش آموزشی مبتنی

img_yw_news
سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ -

بررسی بیان رسپتور فاکتور رشد اپیدرمال انسانی نوع 2 (HER2)به روش ایمونوهیستوشیمی در نمونه های اندومتر بیماران مبتلا به کارسینوم سروز پاپیلری رح

img_yw_news
سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ -

بررسی تاثیر تحریک عمقی مغز با الگوی پرفرکانس در هیپوتالاموس جانبی بر پدید آمدن رفتار جستجوی مواد در موشهای صحرایی

img_yw_news
سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ -

بررسی فراوانی طرح های ناتمام در حوزه مدیریت تحقیقات و فناوری دانشگاه و عوامل موثر بر آن در سال 1393

img_yw_news
سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ -

بررسی تاثیر حضور برنامه‌ریزی شده عضو خانواده بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه قلبی بر اضطراب خانواده و درک ایشان از رفتار‌ مراقبتی پر

img_yw_news
دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶ -

بررسی بیان ژن های Vimentin , E-Cadherin به عنوان نشانگر EMT و ژن TNF-a به عنوان نشانگر التهاب در کارسینومای حفره دهانی سرطان سر و گردن

img_yw_news
دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶ -

بررسی نقش سلولهای جنینی در بازسازی بافت های آسیب دیده مادر

img_yw_news
دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶ -

بررسی مقایسه ای اثر تکنیک های فیزیوتراپی ضد احتقانی و روش ترکیبی فشار متناوب پمپ پنوماتیک و تکنیک های فیزیوتراپی ضد احتقانی بر روی حجم لنف ا

img_yw_news
دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶ -

روانسنجی ابزار سنجش امادگی برای کارتیمی در بین دانشجویان پزشکی و پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران

img_yw_news
دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶ -

اندازه گیری مقادیر نرمال تست mini BEST و تست Brief BEST در ارزیابی تعادل افراد سالم ایرانی بالای 18 سال ساکن تهران

img_yw_news
دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶ -

بررسی نقشه ارتباطی مغز انسان در افراد مبتلا به بیماری پارکینسون در مقایسه با افراد نرمال به وسیله شبکه مبتنی بر گراف آماری.

img_yw_news
دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶ -

بررسی ادارک پرستاران از خطا و عدم گزارش دهی خطاهای پرستاری در بیمارستان های منتخب تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران ؛ مطالعه ی ترکیبی

img_yw_news
شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶ -

باستان انگل شناسی (Paleoparasitology) با تأکید بر عفونت های کرمی در محوطه باستانی شهر سوخته(زابل-استان سیستان و بلوچستان) در عصر مفرغBronze age 3200-1800 BC

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

بررسی اثرات ضد کرمی گونه های قارچ های نماتوفاگوس در شرایط In vitro و تعیین تاثیر آنها در کنترل بیولوژیک عفونت های شایع انگلی حیوانات آزمایشگاهی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

اثر تزریق داخل بطن مغزی هورمون تری یدوتیرونین (T3) و سلول های بنیادی ماتریکس بند ناف القاء شده با رتینوییک اسید بر ناحیه تحت بطنی (SVZ) در مدل حیو

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

بررسی اثر بخشی پلاسمیدهای تولید کننده (siRNA(small interferring RNA علیه رونوشت های نوکلئوپروتئین و فیوژن ویروس سینسیشیال تنفسی در سیستم کشت سلول

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر ارتقای رفتارهای خود مراقبتی وابستگان درجه یک مبتلایان به سرطان پستان

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

بررسی مولکولی جدایه های انتروکوکوس فیسیوم مقاوم به ونکومایسین از بیماران ، محیط و پرسنل بیمارستانهای دانشگاهی اهواز

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

بررسی ارتباط عوارض بارداری با میزان خطر ابتلا به بیماری عروق کرونر بر اساس روش محاسبه خطر فرامینگهام در زنان مراجعه کننده به مراکز تحت پوشش

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

بررسی تاثیر به کارگیری دستورالعمل های پیشگیری نوع اول بیماری عروق کرونردرکاهش سطح فاکتورهای خطر ومیزان خطر ابتلابه بیماری درکلینیک های پیش

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

بررسی تاثیر افزایشی 940-miR بر میزان بیان هموگلوبین F و شاخص های رده اریتروئیدی در رده سلولی k562

صفحه 1 از 2    
قبلی
1