بایگانی بخش دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

بررسی تغییرات همودینامیک و سطوح سرمی سدیم و پتاسیم حین و پس از عمل پرکوتانئوس نفرولیتوتومی در طول 24 ساعت بعد از عمل جراحی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

بررسی تغییرات همودینامیک و سطوح سرمی سدیم و پتاسیم حین و پس از عمل پرکوتانئوس نفرولیتوتومی در طول 24 ساعت بعد از عمل جراحی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

بررسی اثر ترانگزامیک اسید بر خونریزی حین عمل جراحی کرانیوتومی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

بررسی اثرات عصاره میوه کیوی (Actinidia deliciosa) بر وزن بدن، هورمون های تیروییدی، درد و حافظه در موش های صحرایی نر هیپوتیروئیدی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

مقایسه اثربخشی تیپ کشکک و بریس کشکک همراه با برنامه تمرین‌درمانی بر میزان درد و سطح عملکرد زنان مبتلا به سندرم درد کشککی-رانی

img_yw_news
دوشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۶ -

پایگاه نتایج پژوهش‌های سلامت دانشگاه راه اندازی شد

پایگاه نتایج پژوهش های سلامت دانشگاه راه اندازی شد. هدف از راه اندازی این پایگاه ارایه دستاوردهای پژوهش های انجام شده در دانشگاه به مخاطبان می باشد. لطفا منتظر انتشار اخبار بعدی باشید.