بایگانی بخش دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

img_yw_news
شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷ -

مصرف تنقلات در بین دانش آموزان (شهرکرد) افزایش یافته است.

img_yw_news
شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷ -

استفاده از مانیتول در مقایسه با ان استیل سیتئین تفاوت معناداری از نظر عملکرد کبد پس از جراحی و میزان آسیب کبدی و اختلالات الکترولیتی و انعقا

img_yw_news
شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷ -

بین لکنت و اختلالات آواشناختی همراه ارتباطی وجود ندارد.

img_yw_news
شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷ -

تزریق لیدوکایین داخل اتاق قدامی چشم در کاهش دردناشی از کاتاراکت موثر است.

img_yw_news
شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷ -

داروی جم فیبروزیل در برابر عوارض قلبی ناشی از شیمی درمانی اثر محافظتی دارد (نمونه حیوانی).

img_yw_news
شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷ -

بالا بردن سطح نگرش عمومی شهروندان در مورد آلودگی هوا می تواند بخشی از برنامه های آموزشی حل مشکل آلودگی هوای شهر تهران باشد.

img_yw_news
شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷ -

ژنوتایپ جدید روتاویروس کشف شد.

img_yw_news
شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷ -

کولونوسکوپی نسبت به سونوگرافی برای تشخیص کولیت زخمی دقت تشخیصی بیشتری دارد.

img_yw_news
شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷ -

ماماهایی که هوش هیجانی بالاتری دارند استرس شغلی کمتری را تجربه می کنند.

img_yw_news
شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷ -

داروی پراواستاتین می تواند بعنوان محافظت کننده کلیه در برابرعوارض سمیت کلیوی ناشی از تجویز آدریامایسین مورد استفاده قرار گیرد.

img_yw_news
شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷ -

تعیین نوع باکتری استافیلوکوس ارئوس برای انتخاب روش درمانی عفونت های ناشی از آن موثر است.

img_yw_news
شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷ -

استفاده از مکمل ملاتونین در کنترل و درمان بیماری های لثه ای بیماران دیابتی موثر است.

img_yw_news
شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷ -

کنه های مهم ناقل تب کریمه –کنگو پراکندگی وسیعی در ایران دارند و طیف وسیعی از کنه های سخت قادرند که این بیماری زئونوز را انتقال دهند.

img_yw_news
شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷ -

شناخت آفت شهری به نام ساس تختخواب و بالا رفتن آگاهی افراد نسبت به آن می تواند کمک موثری درکاهش میزان آلودگی به این حشره نماید.

img_yw_news
شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷ -

کیفیت رژیم غذایی با مؤلفه های کیفیت زندگی در پرستاران شاغل ارتباط تنگاتنگی دارد.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ -

عوامل محیطی میتواند به صورت مستقیم بر مشارکت افراد دارای ناتوانی تاثیر گذارد.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ -

شیوع عفونت روتاویروس در کودکان زیر ۵ سال در اهواز بررسی شد.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ -

کیت های ELISA و LA مبتنی بر عملکرد خوب برای تشخیص گاستروانتریت حاد کودکان به صرفه تر است.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ -

تروپونین قلبی I یک نشانگر خوب برای شناسایی بیماران با ریسک بالا در هنگام تشدید انسداد مزمن ریوی است.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ -

گیاه بادرنجبویه را می توان به عنوان داروی مکمل در درمان و کاهش عوارض بیماریهای قلبی- عروقی استفاده کرد.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ -

پیش درمانی با سولفات روی شانس سلامت بافت کبد را در مقابل آسیب ناشی از قطع خونرسانی افزایش می دهد (نمونه حیوانی).

img_yw_news
سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷ -

فرایند نانوذرات آهن/فتوالکتروپروکسون در تصفیه فاضلاب های حاوی ترکیبات غیر قابل تجزیه مانند فاضلاب صنایع نساجی، پتروشیمی، شیمیایی، داروساز

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷ -

چالش های برنامه ملاقات بیماران بستری در بخش CCU بررسی شد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷ -

اعمال تغییراتی در الگوریتم های تصویربرداری منجر به بهینه سازی آشکارسازی تومور در تصاویر مغزی می شود.

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷ -

گفتار و کیفیت صدا تحت تاثیر پیشرفت بیماری MS است و تغییرات زیر سامانه آواسازی مستقل از وضعیت نورولوژیکی افراد دارای MS اتفاق می افتد

img_yw_news
یکشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۷ -

پرتو‌های فوتونی مگاولتاژی با انرژی های مختلف از طریق ترکیب دو انرژی با فاکتور‌های وزنی مختلف در پرتودرمانی بیماران سرطانی تولید شد.

img_yw_news
یکشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۷ -

تصاویر CT از تصاویر MRI بدون تابش دهی بیمار قابلیت استخراج دارد.

img_yw_news
یکشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۷ -

عقرب زدگی و مارگزیدگی در شمال استان خوزستان شیوع بالایی دارد.

img_yw_news
یکشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۷ -

گونه ای غنی عقرب های موجود در ایران شناسایی شد.

img_yw_news
یکشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۷ -

آلرژی تماسی زنان به مواد آرایشی شیوع بالایی دارد.

img_yw_news
شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷ -

روانسنجی پرسشنامه خوردن آگاهانه بررسی شد.

img_yw_news
شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷ -

آنژیوپلاستی در پیشگیری و بهبود زخم ایسکمیک پا دربیماران دیابتیک با بیماری عروق محیطی موثر است.

img_yw_news
شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷ -

عصاره Hibiscus sabdariffa و انالاپریل از فیبروز ریوی ناشی از بلئومایسین جلوگیری می کند. (نمونه حیوانی)

img_yw_news
شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷ -

اسانس رازیانه از اختلالات رفتاری-حرکتی ایجاد شده در بیماری پارکینسون جلوگیری می کند (نمونه حیوانی).

img_yw_news
شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷ -

بلاستوسیستیس در بیماران با سندروم روده تحریک پذیر وجود دارد.

img_yw_news
شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷ -

عصاره گیاه بن سرخ باعث محافطت کبد در برابر ماده شیمیایی تتراکلریدکربن شد.

img_yw_news
شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷ -

بروز زخم پای دیابتی در اهواز سالانه2/8 % می باشد.

img_yw_news
شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷ -

دانش آموزان استفاده کننده از کاشت حلزون نسبت به سمعکی ها می توانند داستانهای خوش ساخت تر و منسجم تری بگویند و بنویسند.

img_yw_news
شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷ -

ترکیب یافته های سونوگرافی مقیاس خاکستری و داپلر رنگی حساسیت سونوگرافی را در تشخیص ماهیت توده ها افزایش قابل توجهی دهد.

img_yw_news
شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷ -

اولین آنالیز ترانسکریپتوم غده زهری عقرب ایرانی مزوبوتوس ائوپیوس انجام شد.

img_yw_news
شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷ -

پماد رزماری کاهش دهنده بروز التهاب سیاهرگ در بیماران تحت آنتی بیوتیک درمانی تزریفی است.

img_yw_news
شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷ -

برنامه های آموزشی خوب طراحی شده می تواند در تشخیص به موقع سرطان سینه در زنان موثر باشد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷ -

آموزش مقاومت جامع بدن در سالمندان توصیه می شود.

img_yw_news
یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷ -

گونه های شیگلای تولید کننده انتروتوکسین از عوامل مهم اسهال خونی درکودکان می باشند.

img_yw_news
یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷ -

تمرین های مقاومتی بر حجم عضلات چهارگانه و برخی عوامل رشد در سالمندان و مردان جوان موثر است.

img_yw_news
یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷ -

تزریق پیش-عصبی هدایت شده توسط CT ترامیسینولون و لیدوکائین 2٪ بر درد بیماران مبتلا به پارگی دیسک کمر تاثیر دارد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷ -

تمرین مقاومتی 8 هفته ای بر میزان هیپرتروفی، شدت، و مایواستین عضلانی در مردان پیر و جوان تاثیر دارد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷ -

دارو انوکساپارین و آسپرین در پیشگیری از ایجاد ترومبوز وریدی بعد از اسپلنکتومی موثر نیست.

img_yw_news
یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷ -

با کنترل مگسهای بخشهای بستری بیماران از بروز میازیس بیمارستانی جلوگیری بعمل می آید.

img_yw_news
یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷ -

آگاهی بیشتر درباره نحوه انجام حرکات عملکردی در افراد دارای کمردرد مزمن منجر به بهبود عملکردی حرکات و پیشگیری یا کاهش دوره های کمردرد می شود.

img_yw_news
یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷ -

داروی لووفلوکساسین در درمان هلیکوباکتر پیلوری کارایی ندارد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷ -

قصه‌گویی بر اضطراب کودکان بستری شده در بیمارستان تاثیر دارد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷ -

متابولیت های لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس بر استرپتوکوک های دهانی خواص آنتی باکتریال دارد.

img_yw_news
شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷ -

سونوگرافی در تشخیص اپاندیسیت در اورژانس بخصوص اطفال دقیق است

img_yw_news
شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷ -

اسپیرومتری برای پیگیری سلامتی بیماران دچار مسمومیت با پاراکوات موثر است.

img_yw_news
شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷ -

در رابطه با مقایسه تاثیر کربوتوسین با میزوپروستول و سایر داروهای منقبض کننده رحم مانند اکسی توسین تحقیقات کارازمایی بالینی بیشتری لازم است.

img_yw_news
شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷ -

نیترات موجود در آب توسط نانو کامپوزیت کربن فعال - اکسید آهن حذف می شود

img_yw_news
شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷ -

مصرف زعفران در بهبود علائم آسم آلرژیک نقش دارد.

img_yw_news
شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷ -

ایمنی بیمارستان شاخص کلیدی در ارزیابی عملکرد بیمارستان در زمان بحران است.

img_yw_news
شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷ -

طرح ادغام آموزش پزشکی با خدمات درمانی مزایای زیادی برای نظام آموزشی و مردم ایجاد کرده است.

img_yw_news
شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷ -

ابزار سنجش شدت لکنت ار اعتبار خوبی برخوردار است.

img_yw_news
شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷ -

سونوگرافی می تواند به عنوان یک روش تشخیص در بیماران مشکوک به سرطان مثانه در مرحله اول استفاده شود.

img_yw_news
شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷ -

آموزش تنظیم هیجان به مادران بر روی علائم کودکان با اختلال نقص توجه / بیش فعالی موثر است.

img_yw_news
شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷ -

ارتباط بین پلی مورفیسم G/C در ژن بتاسکرتاز با بیماری آلزایمر

img_yw_news
شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷ -

عقرب اورتوشیروس ایرانوس گونه ای مستقل می باشد و خصوصیات مرفومتریک نیز این ویژگی را تایید کرد.

img_yw_news
شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷ -

سدیم هیدروسولفاید حرکت روده باریک را تعدیل می کند.

img_yw_news
شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷ -

آنالیز ژن NSP4 روتا ویروس در نمونه مدفوعی بیماران در شهر اهواز انجام شد.

img_yw_news
شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷ -

کدام یک اول اتفاق می افتد، خطر ابتلا به میگرن در اثر آسم یا خطر ابتلا به آسم در اثر میگرن؟

img_yw_news
شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷ -

مصرف زعفران به افراد دوچار چاقی شکمی که سندرم متابولیک دارند توصیه می شود.

img_yw_news
شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷ -

نبولایز لیدوکایین در بهبود آسم تاثیر مفیدی حداقل در فاز حاد ندارد.

img_yw_news
شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷ -

اجرای برون سپاری خدمات بیمارستانی با موانع جدی مواجه است.

img_yw_news
شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷ -

اثرات حفاظتی عصاره میوه تمشک در برابر اختلال حافظه احترازی و درد ایجاد شده در اثر ایسکمی بررسی شد.

img_yw_news
جمعه ۱۱ آبان ۱۳۹۷ -

مهمترین متغیرهای تشخیص هویت ژنتیکی در استان خوزستان معرفی شد.

img_yw_news
یکشنبه ۶ آبان ۱۳۹۷ -

روش Nested-PCR sequencing با استفاده از پرایمرهای جدید جهت شنایی گونه های درماتوفیتی مهم در دامپزشکی معرفی می شود. (نمونه حیوانی)

img_yw_news
یکشنبه ۶ آبان ۱۳۹۷ -

شیوع سندرم روده تحریک پذیر در دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر آبادان زیاد است.

img_yw_news
دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷ -

کارکنان بخشهای روانپزشکی در معرض فرسودگی شغلی هستند.

img_yw_news
دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷ -

سیستم نوین CRISPR/Cas 9 برای دستکاری ژنتیکی ویروس ها می باشد.

img_yw_news
یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷ -

متوکلوپرامید به همراه دگزامتازون ضداستفراغ قویتری نسبت به متوکلوپرامید به تنهایی در ضربه به سر هست.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷ -

استفاده از الیزا بدلیل ارزانتر و در دسترس بودن در مقایسه با HPLC در شناسایی اکراتوکسین در گیاهان دارویی توصیه می شود.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷ -

ارتباط بیمار و پزشک می تواند در فرآیند بهبود بیمار موثر باشد

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷ -

تاخیر در ترخیص بیماران می تواند بر شاخص های عملکردی بیمارستان تاثیر منفی بگذارد.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷ -

مدل چند حالته یک روش مناسب برای بررسی تاریخ رویداد بیماران و تعیین عوامل اصلی پیش آگهی است.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷ -

اسیدهای چرب ترانس از طریق کاهش ABCA1 در ایجاد آترواسکلروز نقش دارند.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷ -

سطح آگاهی کارکنان کشتارگاهها و دامداریهای شهرستان شوشتر پیرامون بیماری تب کریمه – کنگو پایین می باشد.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷ -

درمان ساب سیستم های پردازش واج شناسی نقش مهمی در کاهش شدت لکنت و افزایش روانی گفتار دارد.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷ -

دریافت رژیم غذایی سالم حاوی سبزیجات و گوشت تازه می تواند میزان دیس پپسی و اختلالات معدی را در میان مردم خوزستان کاهش دهد.

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷ -

پرستاران بخش های اورژانس بیمارستان های سطح اهواز اطلاعات متوسطی در مورد روش های تریاژ دارند.

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷ -

نسخه فارسی مقیاس میزان حمایت در افراد بزرگسال دارای ناتوانی رشدی و ذهنی به عنوان یک ابزار روا، پایا و مطابق با فرهنگ و زبان ایرانی در زمینه ا

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷ -

درمان شناختی رفتاری با تمرکز بر خود مراقبتی بر پیامد زایمان در زنان نخست زا موثر است.

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷ -

شایع ترین نوع نیدل استیک در اتاق عمل نیدل استیک شدن با سوزن بخیه می باشد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷ -

برگزاری کلاس های آموزشی مناسب در خصوص میزان آگاهی و عملکرد دندانپزشکان نسبت به رعایت بهداشت جیوه ضروری است.

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷ -

با استفاده از مشخصات دموگرافیکی و ابعاد آنتروپومتریکی می توان ظرفیت انجام کار فیزیکی را تخمین زد

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷ -

معرفی مهمترین متغیرهای تشخیص هویت ژنتیکی در استان خوزستان

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷ -

سن بر پردازشهای فضایی شنوایی مانند جهت یابی و درک گفتار در نویز موثر است.

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷ -

ماهیان شبه شوریده منطقه خور موسی از نظر وجود تالیم سالم نمی باشند.

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷ -

ماهیان منطقه خور موسی از نظر وجود جیوه سالم نمی باشند.

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷ -

رنگ اسید آبی (Acid brown 14) از محلول های آبی حدف شد

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷ -

پساب خروجی و فاضلاب شرکت ملی حفاری با استندارد ملی تخلیه فاضلابها به آبهای سطحی نشان داد که خروجی پارامترهای pH ,BOD5 با استاندارد مطابقت دارد و

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷ -

ارزیابی زود هنگام و دقیق عملکرد بلع و تعادل در بیماران مبتلا به مالتیپیل اسکلروزیس در اتخاذ رویکردهای مناسب درمان موثر است.

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷ -

رنگ آب این رودخانه گر گر زرد و برای ادامه حیات آبزیان تنش زا است و مصارف تفریحی از این آب باید با آگاهی همراه باشد.

صفحه 1 از 2    
اولین
قبلی
1