بایگانی بخش دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

img_yw_news
شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷ -

پروتئین های FHIT و P53 در درمان سرطان سینه موثر هستند.

img_yw_news
شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷ -

نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم تثبیت شده قابلیت حذف فتوکاتالیستی بخار زایلن از جریان هوا را دارد.

img_yw_news
شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷ -

در ابتلا کودکان به دیابت عوامل غیر ژنتیکی نیز موثر هستند.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷ -

در کودکان مبتلا به کم کاری تیروئید انجام اسکن مغزی در پایان سه سالگی برای تعیین وضعیت و پیش آگهی در خصوص عقب افتادگی ذهنی توصیه می شود.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷ -

با غربالگری و ارزیابی ژنتیکی در خصوص بیماری هیپرکلسترولمی فامیلی می توان از تولد نوزادان مبتلا جلوگیری کرد.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷ -

جهت ارائه راهکارهایی برای کنترل و درمان شناسایی ژنوتایپ های مختلف استافیلوکوکوس اورئوس ضروری است.

img_yw_news
سه شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۷ -

بیماری لیشمانیوز در شرق استان مازندران به عنوان ﻣﻌﻀﻞ ﻣﻬـﻢ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ ﻣﻄـﺮح است.

img_yw_news
سه شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۷ -

گالیک اسید در آسیب ریوی ناشی از پاراکوات اثر درمانی دارد (نمونه حیوانی).

img_yw_news
سه شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۷ -

پراواستاتین از سمیت بیضه در مقابل دوکسوروبیسین محاظت می کند.

img_yw_news
سه شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۷ -

ارزیابی کیفیت خدمات پزشکان عمومی مراکز سلامت جامعه یک الزام در بهبود کیفیت است.

img_yw_news
سه شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۷ -

کیفیت زندگی بیماران قبل از عمل جراحی قلب باز در سطح متوسط می باشد.

img_yw_news
سه شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۷ -

استفاده از ابزارهای استاندارد و معتبر برای بررسی درد در کودکان تحت تهویه مصنوعی توسط پرستاران لازم می باشد.

img_yw_news
یکشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۷ -

استان خوزستان در آستانه حذف مالاریا قرار دارد.

img_yw_news
یکشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۷ -

اسانس چهل درصد گیاه مرزنجوش دارای خاصیت دورکنددگی علیه ساس تختواب است.

img_yw_news
یکشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۷ -

ریشه های اصلی خشونت با تاکید بر تنازعات خیابانی در ایران بررسی شد.

img_yw_news
یکشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۷ -

سلنیوم در درمان اختلال وسواسی جبری تاثیر دارد.

img_yw_news
شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷ -

ارتباط بین دو مشخصه ژنتیکی ژنهای مرتبط با عوامل خطرزای سرطان کولورکتال در جمعیتی از اهواز مشخص گردید.

img_yw_news
شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷ -

کارایی و بهره وری یک ابزار مهم در ارزیابی عملکرد دانشکده ها در دانشگاه های علوم پزشکی است

img_yw_news
شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷ -

رضایت بیماران از پرستاران در بیمارستانهای دولتی و خصوصی تفاوت دارد.

img_yw_news
شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷ -

یک عامل جدید نیش زن به نام دنتیلا در شهرستان کاشان شناسایی شد.

img_yw_news
شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷ -

با مهار کانال های کلسیمی نوع ال وابستگی فیزیکی به مرفین در موش های سفید مهار شد (نمونه حیوانی)

img_yw_news
شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷ -

آگاهی از ژنوتیپ های شایع ویروس پاپیلومای انسانی در تدوین برنامه های غربالگری موثر است.

img_yw_news
شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷ -

سیتوکاین در پیشگیری و درمان کیست هیداتیک موثر است.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷ -

تماس با آرسنیک همراه با رژیم چرب موجب اختلال در تنظیم حیات سلولی (آپوپتوز) متیوکندری (میتوفاژی) می شود.

img_yw_news
سه شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۷ -

تغییرات فصلی بر بروز فتق دیافراگم مادرزادی در جنوب غربی ایران تاثیر مثبت دارد.

img_yw_news
سه شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۷ -

استفاده از زنجیر حافظه الاستیک به عنوان چشمه NiTi موثر است.

img_yw_news
سه شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۷ -

اضافه وزن/چاقی کودکان و نوجوانان یک نشانه خطر مهم برای بیماری های قلبی و دیابت در سنین بالاتر است.

img_yw_news
سه شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۷ -

میزان سایش مینای دندان طبیعی در مقابل زیرکونیا کمتر از پرسلن فلدسپاتیک می‌باشد.

img_yw_news
سه شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۷ -

متفورمین و بربرین (ماده موثره گیاه زرشک) می توانند با اثرات دیابت زایی آرسنیک مقابله نمایند.

img_yw_news
سه شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۷ -

چاقی نقش مهمی در کیفیت زندگی مرتبط با سلامت و عملکرد عاطفی کودکان و نوجوانان ایران دارد.

img_yw_news
سه شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۷ -

در استان های کشور، حساسیت به عفونت آبله مرغان در میان جمعیت بالغ متفاوت است.ا

img_yw_news
شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۷ -

سالبوتامول استنشاقی بر سیر بالینی تاکی پنه گذرای نوزادی موثر است.

img_yw_news
چهارشنبه ۷ آذر ۱۳۹۷ -

شیوع چاقی در کودکان بین ۷ تا ۱۶ درصد است.

img_yw_news
سه شنبه ۶ آذر ۱۳۹۷ -

ابعاد گردن و مچ دست با برخی عوامل خطرساز قلبی ارتباط دارد.

img_yw_news
سه شنبه ۶ آذر ۱۳۹۷ -

در شرایط آب و هوایی خوزستان در فصل زمستان بیماران دیابتی با فلج اعصاب چشمی از نظر ابتلا به موکورمایکوز بررسی شوند

img_yw_news
سه شنبه ۶ آذر ۱۳۹۷ -

آیا بین سلامت عمومی مادر و اضطراب فرزندان سن مدرسه ارتباطی وجود دارد؟

img_yw_news
سه شنبه ۶ آذر ۱۳۹۷ -

ضریب تصحیح واداش در تعیین میدان های درمانی معادل بطور تحلیلی محاسبه شد.

img_yw_news
سه شنبه ۶ آذر ۱۳۹۷ -

جهت تشخیص مراحل اولیه فیبروز کبد، ام.ار.ای. با سکانس های دیفیوژنی کاربرد دارد.

img_yw_news
سه شنبه ۶ آذر ۱۳۹۷ -

عوامل خطر رفتار خودارضایی در کودکان بررسی شد.

img_yw_news
سه شنبه ۶ آذر ۱۳۹۷ -

افزایش فعالیت بدنی، مصرف صبحانه و محدود کردن زمان تماشای تلویزیون در کنترل چاقی در دانش آموزان موثر است.

img_yw_news
سه شنبه ۶ آذر ۱۳۹۷ -

سلامتی خود ارزیابی می تواند تحت تاثیر ویژگی های مرتبط با جمعیت شناسی و سبک زندگی در میان جمعیت باشد.

img_yw_news
سه شنبه ۶ آذر ۱۳۹۷ -

سلامتی خود ارزیابی می تواند تحت تاثیر ویژگی های مرتبط با جمعیت شناسی و سبک زندگی در میان جمعیت باشد.

img_yw_news
سه شنبه ۶ آذر ۱۳۹۷ -

برای ارزیابی کارایی اثر رژیم های کاهش وزن درصد چربی بدن و شاخص نسبت دور کمر را نیز باید بررسی کرد.

img_yw_news
سه شنبه ۶ آذر ۱۳۹۷ -

سندرم متابولیک در کودکان و نوجوانان دارای اضافه وزن و چاق شیوع بالایی دارد و با شدت اضافه وزن شیوع آن افزایش می یابد.

img_yw_news
سه شنبه ۶ آذر ۱۳۹۷ -

برای ارتقاء روان شناختی در کودکان و نوجوانان، استراتژی های پیشگیری از دخانیات باید در خدمات بهداشتی مدرسه مورد توجه قرار گیرد.

img_yw_news
سه شنبه ۶ آذر ۱۳۹۷ -

شاخص توده بدن، کم وزن، اضافه وزن و چاقی از سال 1975 تا سال 2016 افزایش یافته است.

img_yw_news
سه شنبه ۶ آذر ۱۳۹۷ -

علت فشار خون بالا بیشتر تغییرات اجتماعی در تغذیه، مسکن و سیستم های بهداشتی، توسعه اجتماعی و اقتصادی وپیشرفت تکنولوژی می باشد.

img_yw_news
سه شنبه ۶ آذر ۱۳۹۷ -

درصد بسیار زیادی از کم کاری مادرزادی تشخیص داده شده در ابتدای تولد گذرا هستند.

img_yw_news
سه شنبه ۶ آذر ۱۳۹۷ -

سندرم نادر سنجاد ساکاتی در خوزستانی های عرب منشا یکسانی دارد.

img_yw_news
سه شنبه ۶ آذر ۱۳۹۷ -

شیوع چاقی بدون سندرم متابولیک ان با بروز سندرم متابولیک و دیابت در ارتباط است.

img_yw_news
سه شنبه ۶ آذر ۱۳۹۷ -

بخش زیادی از بیماران با کم کاری تیروئید مادرزادی دائم به علت اختلال در ساخت هورمون در تیروئید ایجاد شده اند.

img_yw_news
سه شنبه ۶ آذر ۱۳۹۷ -

طیف اختلال ژنتیکی هیپرکلسترولمی فامیلی در ایران متنوع و وسیع است.

img_yw_news
سه شنبه ۶ آذر ۱۳۹۷ -

سطح سرمی ویتامین د در کودکان و نوجوانان دیابتی نسبت به افراد بدون دیابت کمتر است.

img_yw_news
سه شنبه ۶ آذر ۱۳۹۷ -

شاخص توده بدنی یک چهارم دانش آموزان ایرانی بالاتر از محدوده طبیعی می باشد.

img_yw_news
سه شنبه ۶ آذر ۱۳۹۷ -

دارو پردنیزولون در درمان سندرم نفروتیک نقش حیاتی دارد و در کوتاه مدت و تکرار کم تاثیر منفی بر قد نهایی کودکان ندارد.

img_yw_news
سه شنبه ۶ آذر ۱۳۹۷ -

اختلال افسردگی در کودکی بر کارکردهای روانی- اجتماعی کودک تاثیر منفی و بلند مدت می گذارد.

img_yw_news
سه شنبه ۶ آذر ۱۳۹۷ -

یک سیستم تشخیص کامپیوتری برای پیش بینی دیس لپیدمی پیشنهاد شد.

img_yw_news
سه شنبه ۶ آذر ۱۳۹۷ -

معیار آلوارادو در تشخصیص آپاندیسیت حساسیت بالا ولی اختصاصی بودن پایینی دارد.

img_yw_news
دوشنبه ۵ آذر ۱۳۹۷ -

دندان‌های مصنوعی کامپوزیتی یا آکریلی ایوکلار می‌توانند گزینه‌های مناسب‌تری نسبت به سایر دندان‌های استفاده شده برای کاربرد در کیس‌های ب

img_yw_news
دوشنبه ۵ آذر ۱۳۹۷ -

شرکت کنندگان در کلاس های مشاوره قبل از ازدواج کمتر دچار مشکلات زناشویی می شوند.

img_yw_news
شنبه ۳ آذر ۱۳۹۷ -

با شناسایی باورهای مردم می توان افراد در معرض ریسک را شناسایی نمود و برنامه آموزشی مناسب را برای آنان طراحی نمود.

img_yw_news
شنبه ۳ آذر ۱۳۹۷ -

مداخله آموزشی باعث کاهش عوارض سندرم متابولیک می شود.

img_yw_news
شنبه ۳ آذر ۱۳۹۷ -

جهت کاهش چاقی موضعی نشستن های طولانی کودکان و نوجوانان به کمتر از 2 ساعت در روز محدود شود.

img_yw_news
شنبه ۳ آذر ۱۳۹۷ -

مشارکت مردان ایرانی در مراقبت­های دوران بارداری، زایمان و پس از زایمان در سطح قابل قبولی قرار دارد.

img_yw_news
شنبه ۳ آذر ۱۳۹۷ -

در بیماران تالاسمی روش ساده اندازه گیری فریتین خون با ملاحظات خاص می تواند میزان بار آهن در کبد و قلب را پیش بینی کند.

img_yw_news
شنبه ۳ آذر ۱۳۹۷ -

با استفاده از مدل بیماری- مرگ مشخص شد که عواملی چون تعداد گره‌های لنفی درگیر و اندازه‌ی تومور در رخداد متاستاز نقش موثری دارند.

img_yw_news
شنبه ۳ آذر ۱۳۹۷ -

عادات غذایی سالم و فعالیت بدنی باعث رضایت کودکان و نوجوانان و بهبود عملکرد تحصیلی در آنها می شود

img_yw_news
شنبه ۳ آذر ۱۳۹۷ -

حدود 10 درصد مادران حداقل یک بار خشونت جسمانی و حدود 30 درصد حداقل یک بار خشونت روحی را در طول دوران بارداری و پس از زایمان تجربه کردند.

img_yw_news
شنبه ۳ آذر ۱۳۹۷ -

بیکاری و عدم امنیت شغلی باعث می شود جوانان تنش های روحی و روانی بیشتری را تجربه کنند.

img_yw_news
شنبه ۳ آذر ۱۳۹۷ -

گنجاندن یک میان وعده ی مناسب می تواند بر حافظه ی کوتاه مدت، تاثیر مثبت داشته باشد.

img_yw_news
شنبه ۳ آذر ۱۳۹۷ -

مرگ مربوط به خودکشی شایعترین علت مرگ و میر در میان این زنان در سن باروری است.

img_yw_news
شنبه ۳ آذر ۱۳۹۷ -

حدود یک پنجم مادران از واحدهای سطح اول نظام شبکه خدمات سلامت ایران ناراضی اند.

img_yw_news
شنبه ۳ آذر ۱۳۹۷ -

برای جلوگیری از بروز چاقی در بین کودکان، موضوع سابقه خانوادگی در ارزیابی های مدارس مد نظر باشد.

img_yw_news
شنبه ۳ آذر ۱۳۹۷ -

شاخص های وزن، دور کمر و دور باسن و همچنین بافت چربی با خطر بالایی از متاستاز در اطفال همراه است.

img_yw_news
شنبه ۳ آذر ۱۳۹۷ -

تغییر در سبک های زندگی و عوامل محیطی و استرس های اجتماعی در دوره نوزادی و سال های اولیه زندگی به طور قابل ملاحظه ای بر میزان شیوع اضافه وزن و چ

img_yw_news
شنبه ۳ آذر ۱۳۹۷ -

ارتباط ژنتیک با سطح چربی لیپوپروتئین-کلسترول مورد بررسی واقع شد.

img_yw_news
شنبه ۳ آذر ۱۳۹۷ -

نابرابری های اجتماعی با شیوع چاقی، در سطح ملی رابطه مثبت دارد.

img_yw_news
شنبه ۳ آذر ۱۳۹۷ -

عوامل خطر متابولیک در کودکان و نوجوانان ایرانی با وزن طبیعی شیوع یافته است.

img_yw_news
شنبه ۳ آذر ۱۳۹۷ -

فشار خون بالا یک عامل خطر مهم برای بیماری های قلبی-عروقی و بیماری مزمن کلیه است.

img_yw_news
شنبه ۳ آذر ۱۳۹۷ -

ویتامین سی در بیماران دیالیزی با نشانگان پای بیقرار به اندازه پرامی پکسول موثر بوده ضمن اینکه عوارض کمتری دارد و می تواند انتخاب بهتری باشد

img_yw_news
شنبه ۳ آذر ۱۳۹۷ -

توسعه اجتماعی، خلاقیت و فعالیت ارزشمند بدون احساس امنیت تاثیر چندانی بر زندگی بشر ندارد.

img_yw_news
شنبه ۳ آذر ۱۳۹۷ -

دات اسکن با فرمولاسیون جدید می تواند در تشخیص موارد مشکوک بیماری پارکینسون کمک کننده باشد.

img_yw_news
شنبه ۳ آذر ۱۳۹۷ -

داروی زولپیدم با داشتن اثرات آنتی اکسیدانی قادر است سمیت کلیوی ناشی از سیس پلاتین در موش صحرایی را کاهش دهد (نمونه حیوانی).

img_yw_news
شنبه ۳ آذر ۱۳۹۷ -

مدل های رده بندی درختی می توانند برای کشف متغیرهای پیشگویی کننده مهم برای افتراق بین کم خونی فقر آهن و بتا تالاسمی مفید باشند.

img_yw_news
شنبه ۳ آذر ۱۳۹۷ -

هایپرفیلتراکشن گلومرولی و پرفشاری خون با چاقی اطفال ارتباط دارد.

img_yw_news
شنبه ۳ آذر ۱۳۹۷ -

سم عقرب Hemiscorpiuslepturus باعث کشندگی سلول های سرطانی k562 می گردد.

img_yw_news
شنبه ۳ آذر ۱۳۹۷ -

سطح سرمی ویتامین D در بیماران جدید ام اس نسبت به خویشاوندان درجه یک آنها تفاوت معنی داری ندارد.

img_yw_news
شنبه ۳ آذر ۱۳۹۷ -

مصرف کوتاه مدت قرص های جلوگیری از بارداری می تواند سبب سکته مغزی خصوصاً از نوع وریدی گردد.

img_yw_news
شنبه ۳ آذر ۱۳۹۷ -

اپیدمی بوتولیسم ممکن است به دنبال مصرف پنیر آلوده به وجود آید که علائم مختلف عصبی از جمله ضعف چهار اندام و اختلال در بلع را ایجاد می کند.

img_yw_news
شنبه ۳ آذر ۱۳۹۷ -

آِیا تاب آوری و سرسختی روانشناختی زنان مبتلا به سرطان سینه با میزان افسردگی آنها ارتباط دارد؟

img_yw_news
شنبه ۳ آذر ۱۳۹۷ -

وضعیت مدیریت علایم در کودکان مبتلا به سرطان در ایران نسبت به کشورهای پیشرو خیلی ضعیف می باشد.

img_yw_news
چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷ -

در بیماران میگرنی که به طور همزمان از نشانگان پای بی قرار رنج می برند، درمان با پرامی پکسول علاوه بر بهبود پای بی قرار سبب کاهش قابل توجه سردر

img_yw_news
چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷ -

مقیاس طبقه بندی راه رفتن در ارزیابی تعادل افراد مبتلا به سکته مغزی مزمن قابلیت کاربرد در بخشهای بستری و سرپایی را دارد.

img_yw_news
چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷ -

جی پی ای3 به عنوان یک استراتژی جدید برای حذف باکتری ها از محلول های آبی می باشد.

img_yw_news
چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷ -

تشخیص مولکولی عامل عفونت های تک یاخته ای روده ای مشترک بین انسان و دام اهمیت دارد.

img_yw_news
چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷ -

اندازه گیری سطح سرمی فریتین برای تعیین میزان درگیری کبد در بیماری کبد چرب غیر الکلی به عنوان یک روش تشخیصی جدید ارائه شد.

img_yw_news
چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷ -

طب سوزنی در مقایسه با داروی متوکلوپرامید، تهوع و استفراغ بعد از عمل را بهتر کنترل می کند.

img_yw_news
چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷ -

آماده سازی روانی باعث کاهش اضطراب قبل آندوسکوپی فوقانی می شود.

img_yw_news
چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷ -

استرس با نگرش به انتخاب نوع زایمان ارتباط ندارد.

img_yw_news
چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷ -

داروی جدید مهار کننده گیرنده پروژسترونی با استفاده از روشهای مدلسازی کامپوتری برای درمان سرطان سینه طراحی شد.

صفحه 1 از 3    
اولین
قبلی
1