بایگانی بخش دانشگاه علوم پزشکی جهرم

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ -

بررسی رابطه بیلی روبین هفته اول تولد با فصل تولدنوزاد

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ -

همسویی کیفیت زندگی با عملکرد جنسی زنان باردار

img_yw_news
شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ -

تاثیر منابع درونی و بیرونی موثر بر بازگشت به اعتیاد در مراکز باز توانی ترک اعتیاد در معتادان تحت درمان

img_yw_news
شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ -

بررسی اثر عصا ره هیدرو الکولی پیله کرم ابریشم بر سطح هورمونهای LH, FSH و فولیکولهای تخمدانی در موش ماده صحرائی

img_yw_news
شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ -

بررسی تأثیر عصاره هیدروالکلی بذر گیاه ریحان بر غلظت سرمی هورمون رزیستین در موش های صحرایی نر

img_yw_news
شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ -

بررسی تأثیر عصاره هیدروالکلی بذر گیاه ریحان بر غلظت سرمی هورمون های لپتین ، کوله سیستوکینین و فاکتورهای لیپیدی (TG, TC, LDL, HDL) در موش های صحرایی

img_yw_news
شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ -

بررسی تأثیر عصاره هیدروالکلی بذر گیاه ریحان بر غلظت سرمی هورمون های نوروپپتید Y ، گرلین و وزن بدن در موش های صحرایی نر

img_yw_news
شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ -

بررسی نقش اساتید به عنوان رول مدل در راهنمایی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم

img_yw_news
شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ -

رابطه سلامت معنوی و رفتارشهروندی سازمانی در کارکنان اداری

img_yw_news
شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ -

الگوی تجویز آنتی بیوتیک پروفیلاکسی رایج و استاندارد در بیماران تحت اعمال جراحی اورتوپدی و بررسی پیامد های بالینی آنها

img_yw_news
شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ -

راهکارهای ارتقاء برنامه های آموزش مداوم پرستاری

img_yw_news
شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ -

تأثیر عصاره هیدروالکلی افدرا (Ephedra pachyclada) بر غلظت سرمی هورمون آدیپونکتین در موش های صحرایی نر

img_yw_news
شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ -

تأثیر عصاره هیدروالکلی افدرا (Ephedra pachyclada) بر غلظت سرمی هورمون اورکسین A در موش های صحرایی نر

img_yw_news
شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ -

بررسی میزان بیان miRNAs : hsa-mir-228b و hsa-mir-146 و hsa-mir-172 و hsa-mir-115-3p در سرم خون بیماران با لوسمی حاد لنفوبلاستیک (Acute lymphoblastic leukemia)

img_yw_news
شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ -

ارتباط بین دیسترس اخلاقی و تمایل بر ترک خدمت در پرستاران

img_yw_news
شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ -

بررسی اثر درمانی عصاره بذر گیاه خارمریم ( (silybum marianumبرمیزان ، آپولیپوپروتئین A وB در خرگوش های نر آترواسکلروزی

img_yw_news
شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ -

تأثیر عصاره هیدروالکلی پنجه شیطان بر غلظت سرمی اورکسین A

img_yw_news
شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ -

تأثیر عصاره هیدروالکلی پنجه شیطان بر غلظت سرمی بر غلظت سرمی آدیپونکتین

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ -

آموزش رعایت بهداشت توسط کارکنان و کادر پزشکی بخش های بیمارستانی، می تواند در تشخیص به موقع و کاهش موارد عفونت بیمارستانی موثر باشد.

img_yw_news
سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ -

بررسی اثرات آنتی اکسیدانی لیکوپن بر هیستوپاتولوژی و شاخص های سرمی آسیب بافت کبد در موش صحرایی نر مسموم شده با اسپیروتترامات

img_yw_news
سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ -

بررسی اثرات آنتی اکسیدانی لیکوپن بر سطح سرمی آنزیم های MDA ، SOD و GSH-px در موش صحرایی نر مسموم شده با اسپیروتترامات

img_yw_news
سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ -

همراهی سخت رویی با اضطراب و استرس دوران بارداری

img_yw_news
سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ -

سال های بالقوه از دست رفته عمر به علت مرگ زودرس در جهرم

img_yw_news
سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ -

پیش بینی گرایش به باروری و بعد خانوار بر اساس عوامل اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی در زنان 15 تا 45 ساله مراجعه کننده به مراکز بهداشتی – درمانی جهرم

img_yw_news
سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ -

اثر تزریق کتورولاک وریدی جهت کنترل بی دردی قبل و بعد از استفاده از تورنیکت بر میزان مصرف اپیوئیدها در عمل جراحی ارتوپدی اندام تحتانی فمور و

img_yw_news
سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ -

نگرش پرستاران بیمارستان های آموزشی و درمانی شهرستان جهرم در مورد دستور عدم احیاء

img_yw_news
سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ -

نقش پیش بینی کننده خودتنظیمی و خودراهبری بر رضایتمندی از تحصیل در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم

img_yw_news
سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ -

نقش پیش بینی کننده خودتنظیمی و خودراهبری بر مهارت حل مسئله دانشجویان

img_yw_news
سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ -

موانع اجرای برنامه استراتژیک از دیدگاه مدیران بیمارستان های شهرستان جهرم

img_yw_news
سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ -

عوامل مؤثر بر نمرات ارزشیابی اساتید از دیدگاه دانشجویان

img_yw_news
سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ -

خودکارآمدی پژوهشی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی

img_yw_news
سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ -

میزان اگاهی ، نگرش و عملکرد پرتوکاران از اصول حفاظت در برابر اشعه در مراکز تصویربرداری پزشکی

img_yw_news
سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ -

سرواپیدمیولوژیک هپاتیت دی و ای (HEV وHDV ( در بیماران مبتلا به HBV

img_yw_news
سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ -

نقش منابع اطلاعاتی در خود مدیریتی بیماری دیابت

img_yw_news
سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ -

نقش منابع اطلاعاتی در خود مدیریتی بیماری پرفشاری خون

img_yw_news
شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ -

بررسی اثر سلنیوم و روی بر پیشگیری از آسیب کبد الکلی در موش

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

افزایش نگرانی های دوران بارداری منجر به افزایش اختلال خوردن در زنان باردار نخست زا می گردد.

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

طراحی یک برنامه آموزشی ویدئویی جهت آموزش به بیماران قلب و عروق CHF در دانشگاه علوم پزشکی جهرم

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

بررسی سطح ویتامین D در بیماران مبتلا به فیبریلاسیون دهلیزی

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

مفهوم تطابق، و شناسایی ویژگی ها، پیشایندها و پیامدهای آن در بیماران مولتیپل اسکلروزیس

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

بررسی مولفه های اجتماعی- جمعتی تاثیر گذار بر آگاهی ،نگرش و رفتار زیست محیطی دانشجویان

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

بررسی اپیدمیولوژی آنفولانزای ( H1N1) A در بیماران مبتلا به عفونت شدید دستگاه تنفسی تحتانی در شهرستان جهرم

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

فراوانی و تعیین نوع آلودگی باکتریایی فرآورده های پلاکتی درسازمان انتقال خون جهرم

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

تعیین اثرسم اسپیروتترامات بر سطح سرمی آنزیم های MDA ، SOD و GSH-px در موش صحرایی نر

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶ -

عصاره هیدروالکلی هسته خرمای شاهانی جهرم بخاطر داشتن خاصیت آنتی اکسیدانی باعث تعدیل تغییرات ایجاد شده توسط دیابت در موش های صحرایی می گردد.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶ -

بهبود وضعیت زنان نابارور مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک با اضافه کردن ویتامین D و E در رژیم دارویی آنان

img_yw_news
یکشنبه ۵ آذر ۱۳۹۶ -

رژیم گیاهی سیاه دانه و فلفل سیاه در اندازه ی فولیکول غالب، افزایش ضخامت اندومتر و نهایتا میزان بارداری تاثیر مثبت داشته است.

img_yw_news
چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶ -

ارتباط رفتارهای خودمراقبتی در سالمندان مبتلا به نارسایی قلبی با عوامل دموگرافیک

img_yw_news
دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۶ -

ارتباط زردی نوزادان و فصل تولد

img_yw_news
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶ -

رابطه سواد سلامت و کیفیت زندگی در سالمندان

img_yw_news
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶ -

اثرعصاره هیدروالکلی پیله کرم ابریشم بر سطح هورمون های GnRH,DHEA

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶ -

آگاهی دانشجویان پرستاری از کدهای اخلاقی خدمات بالینی پرستاری

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶ -

پیامد های بالینی تجویز آنتی بیوتیک پروفیلاکسی در بیماران تحت اعمال جراحی اورتوپدی

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶ -

مقایسه میزان شیوع لرز ناشی از بی حسی نخاعی با مارکایین و لیدوکایین طی عمل هرنیای اینگواینال

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶ -

تاثیرتزریق دو داروی پتدین و لیدوکایین بر عوارض پس از اکستوباسیون در بیماران تحت بیهوشی عمومی

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶ -

عصاره گیاه گل محمدی با افزایش هورمون های هیپوفیزی بر روند باروری موثر است.

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶ -

فراوانی بیماری سل ریوی و عوامل خطر آن در زندانیان

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶ -

کارکردهای اخلاقی آموزش انسان شناسی صدرایی

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶ -

بیماری سل و عفونت سلی در جمعیت روستایی بالای سی سال مبتلا به دیابت نوع دو

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶ -

عوامل موثر در استفاده از شیر کمکی در مادران دارای شیرخوار زیر 2 سال

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶ -

الگوی تغذیه در شیرخواران

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶ -

اعتیاد به اینترنت و اختلالات خواب در دانشجویان

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶ -

اثر عصاره آبی میوه اسفرزه بر میزان بهبودی کبد چرب غیر الکلی

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶ -

مقایسه اثر لیکوپن با ایبوبروفن بر آستانه حسی درد

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۶ -

عصاره برگ گیاه گردو، در بهبود دیابت بارداری موثر است.