بایگانی بخش دانشگاه علوم پزشکی جهرم

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸ -

تزریق آتروپین و افدینین فشارخون ناشی از بی حسی نخاعی نفرولیوترورتیپسی کاهش می دهد

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸ -

کوئرستین بر میزان مالون دی آلدهید، ظرفیت تام اکسیدانی در بیماران MS تاثیر دارد

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸ -

نوع حجاب مورد استفاده و نوع حجاب مناسب از نطر دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی جهرم تقریبا یکسان است

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸ -

ادراکات جسمی و روانی می تواند حمایت اجتماعی درک شده زنان سنین باروری 18-44 ساله را افزایش دهد.

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸ -

آلوئورا با خواص آنتی اکسیدانی که دارد مانع اثر اکسیدان های مازاد تولید شده در روند دیابت می شود.

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸ -

مقاومت آنتی بیوتیکی در بیماران زخم پای دیابتی مشخص شد

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸ -

آمیب های آزاد زی در استخرهای شنای فعال در شهر جهرم شناسایی شد

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸ -

تنوع ژنتیکی هلیکوباکترپیلوری در بیماران گوارشی بررسی شد

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸ -

میزان رضایت مراجعه کنندگان به داروخانه های روستایی بالا گزارش شد

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸ -

شیوع ویروس هپاتیت E در زمانهای مختلف بارداری در زنان باردار و ارتباط آن با فاکتورهای خطر بررسی شد

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸ -

رژیم حاوی لووفلوکساسین نمی تواند جایگزین مناسبی برای رژیم استاندارد دارویی باشد.

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸ -

سطح عوامل تنش زای محیطی و سطح اشفتگی اخلاقی در کاراموزان علوم پزشکی

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸ -

عزت نفس ​بالا، اضطراب امتحان را در دانشجویان کاهش می دهد.

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸ -

هوش عاطفی، عملکرد تحصیلی دانش آموزان را بهبود می بخشد

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸ -

آوا درمانی شدت درد سزارین را کاهش می دهد

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸ -

خاصیت ضد التهابی کوئرستین در بیماران MS بررسی شد

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸ -

کوئرستین بر میزان آنزیم های SODو GST در بیماران MS تاثیر دارد

img_yw_news
شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸ -

عصاره خارشتر می تواند ترمیم زخم را بهبود بخشد

img_yw_news
شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸ -

شیوع آمیب­ های آزادزی بیماری زا در آب استخرهای شنا شهرهای کرمان، جیرفت و کهنوج مشخص شد

img_yw_news
شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸ -

شیوع توکسوپلاسما گوندی در جفت جنین های سقط شده بررسی شد.

img_yw_news
شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸ -

روش آموزش مبتنی بر تیم یادگیری یادگیری پرسنل اورژانس افزایش می دهد

img_yw_news
شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸ -

تجارب دانشجویان و اعضای هیات علمی در مورد استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی در آموزش شد.

img_yw_news
شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸ -

عوامل خطر در تشدید نارسایی قلبی جبران نشده در بیماران قلبی شناسایی شد.

img_yw_news
شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸ -

حلوای محلی جهرم(حلوای فوفل) بر پارامترهای تولید مثلی تاثیر داشت.

img_yw_news
شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸ -

میزان بروز مالاریا در شهرستان جهرم کاهش یافت

img_yw_news
شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸ -

کبد چرب غیرالکلی ریسک ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی را افزایش می‌دهد

img_yw_news
شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸ -

کیفیت مراقبت های پرستاری مطلوب گزارش شد.

img_yw_news
سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

انتخاب آنتی بیوتیک مناسب برای درمان عفونت زخم پای دیابتی اهمیت دارد

img_yw_news
سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

عامل اصلی ایجاد لیشمانیوز جلدی در جهرم شناسایی شد

img_yw_news
سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

سطح استرس پرسنل شاغل در اتاق عمل های شهر جهرم بررسی شد.

img_yw_news
سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

سلامت معنوی با خودکارآمدی و عزت نفس در زنان سنین باروری ارتباط دارد

img_yw_news
سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

شایعترین آمیب های آزاد زی در استخرهای شهرستان جهرم، شناسایی شد

img_yw_news
سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

تلاوت آیات قران، منجر به بهبود وضعیت هوشیاری بیمار میگردد

img_yw_news
سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

هوش معنوی بر فعالیت های خود مراقبتی موثر است.

img_yw_news
سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

دیابت به عنوان یکی از ریسک فاکتور های اصلی بیماری عفونت ادراری در افراد باردار شناخته شد

img_yw_news
سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

عوامل موثر بر اضطراب ناشی از ایدز در پرسنل شناسایی شد

img_yw_news
سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در نمونه های اشریشیاکلی جدا شده از بیماران بررسی شد

img_yw_news
سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

میزان رعایت شان و کرامت بیماران از نظر پرستاران در سطح مطلوبی قرار دارد.

img_yw_news
سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

دیدگاه بیماران نسبت به حفظ محرمانگی آنها از نظر افشای نام یا تشخیص بیماری در بیمارستان های شهرستان جهرم بررسی شد

img_yw_news
سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

پلی مورفیسم های rs61138008 و rs3761249 ژن ارژنین وازوپرسین با بیماری پره اکلامپسی ارتباط ندارد

img_yw_news
سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

قاطعیت دانشجویان باعث افزایش تفکر انتقادی آنها می شود

img_yw_news
سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

پرسشنامه سنجش رضایتمندی بیماران از مراقبت های پرستاری طراحی شد

img_yw_news
سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

سواد سلامت بر سطح فعالیت فیزیکی زنان تاثیر مثبت دارد

img_yw_news
سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

اختلالات عضلانی – اسکلتی در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی جهرم بررسی شد

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ -

آشفتگی اخلاقی درپرستاران، میزان بازدهی کاری آنان را کاهش می دهد

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ -

سطح آگاهی دانشجویان پرستاری و پیراپزشکی نسبت به روش های تصویربردرای پزشکی ضعیف ارزیابی شد

img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۸ -

در بیماران مبتلا به کم کاری تیروئید غیرخودایمن با سطح مناسب ویتامین دی، داروی لووتیروکسین می‌تواند دارای اثرگذاری بیشتر درمان و دارو شود.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۸ -

در بیماران مبتلا به نقص ایمنی ، انتاموبا دیسپار، هیستولیتیکا در روش تریکروم یک نفر و در روش NESTED-PCR دو نفر مثبت گزارش شدند.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۸ -

تصویر پرستاری به عنوان عامل آسایش بیماران و مراقبت از انسان های نیازمند شناخته می شود.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۸ -

نیمی از دانشجویان اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی جهرم نسبت به رشته تحصیلی خود نگرش مثبت دارند

img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۸ -

در بیماران، مورفین بر آستانه درد موثر است اما، لیدوکایین درد را بهتر می تواند کنترل نماید

img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۸ -

در اکثر فیلدهای جراحی فاکتورهای رشد پلاکتی در ژل پلاکتی حاصل از خون بند ناف می توانند نقائص بافتی را ترمیم نمایند.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۸ -

کاهش آنزیم گلوکز ۶ فسفات دهیدروژناز را می توان یک ریسک برای ابتلا به سپسیس نوزادی تلقی نمود.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۸ -

در بیماران وتیلیگو مقاوم به درمان، درمان ضایعات به وسیله لیزرفرکشنال می­تواند نسبت به درمان میکرونیدلینگ از موفقیت بیشتری برخوردار است.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۸ -

از دیدگاه دانشجویان رفتارهای مراقبتی پرستاران و ماماها بر آسودگی و آرامش بیماران موثر است

img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۸ -

در نوجوانان مبتلا به دیابت، با افزایش هوش معنوی، خودکارامدی بیماران افزایش می یابد.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۸ -

از نظر دانشجویان وضعیت جو اخلاقی اتاق عمل و حیطه های آن مطلوب نمی باشد

img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۸ -

در بیماران دیالیزی، کفایت دیالیز بر سلامت معنوی و کیفیت زندگی تاثیر ندارد

img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۸ -

اموزش مداوم از دیدگاه پرستاران باعث اثر بخشی رعایت اصول یادگیری بزرگسالان می شود

img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۸ -

فاکتورهای التهابی بر بیماری ویتیلیگو موثر نمی باشد

img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۸ -

سن، شانس ایجاد مکرر سنگ کلیه و مجاری ادراری در بیماران را افزایش می دهد.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۸ -

داروی میدازولام می تواند از افت فشار خون بعد از تغییر پوزیسیون از سوپاین به پرون در بیماران تحت عمل جراحی نفرولیتوتریپسی جلوگیری می کند

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۸ -

موثر ترین دارو در برابر ایزوله های کلبسیلا پنومونیـه جدا شده از موارد بالینی، آنتی بیوتیک مروپنم می باشد

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۸ -

تمایل به اهدای عضو در بین مردم شهرستان جهرم در حد بالایی قرار دارد

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۸ -

معاینه توسط دانشجوی همجنس، هم برای مردان و هم برای زنان، اهمیت و حساسیت بیشتری دارد

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۸ -

ژنوتیپ نوع I به عنوان شایع ترین ژنوتیپ توکسوپلاسما در بین بزهای آلوده شناسایی شد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۸ -

سدیم در جریان خون و آثار آن بر مرگ بیماران ترومای مغزی موثر است

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۸ -

افزایش نگرش نسبت به اتانازی، با سلامت معنوی در ارتباط است.

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۸ -

نارسایی های شناختی با رخداد خطاهای پرستاری ارتباط دارد

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷ -

در زنان یائسه سواد سلامت با کیفیت زندگی ارتباط دارد

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷ -

کودک ازاری با عوامل خانوادگی و سلامت والدین ارتباط دارد

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷ -

عصاره هیدروالکلی پنجه شیطان باعث افزایش غلظت سرمی هورمون آمیلین و وزن بدن در موشهای صحرایی نر می شود.

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷ -

آموزش راهبردهای مقابله ای باعث کاهش تنش شغلی در پرستاران می شود.

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷ -

تجویز دکس مدتومدین همراه با بوپیواکائین داخل نخاعی باعث بی دردی پس از عمل جراحی ارتوپدی فمور و تیبیا می شود

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷ -

کیست هیداتید در بین چه کسانی بیشتر رخ می دهد؟

img_yw_news
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷ -

دو روش سوپاین و پرون پوزیشن با دوزهای متفاوت مارکایین باعث ثبات در علائم همودینامیک و میزان خونریزی میزان خونریزی در عمل برداشت سنگ کلیه کاه

img_yw_news
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷ -

درمان با ویتامین D موجب بهبود شاخص های انتروپومتریک در دختران دانش آموز شده است.

img_yw_news
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷ -

مواجهه با تغییرات جسمی، عاطفی، اختلالات رفتاری، و تحمل بار مالی، رویارویی با باورهای غلط فرهنگی – اجتماعی، از چالش های خودمراقبتی در بیما

img_yw_news
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷ -

در بیماران وتیلیگو مقاوم به درمان، درمان ضایعات ویتیلیگو به وسیله لیزرفرکشنال می­تواند نسبت به درمان میکرونیدلینگ از موفقیت بیشتری برخورد

img_yw_news
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷ -

داروی سیلیمارین بر بهبود ضایعات ویتیلیگو با افزایش میزان پیگمنتاسیون پری فولیکولار نقش دارد

img_yw_news
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷ -

دانشجویان هوشبری و اتاق عمل، اخلاق پزشکی در اتاق عمل را رازداری، اجرای طرح انطباق زن و مرد، احترام، مدافع حق بیمار و برآوردن کردن نیاز بیمار

img_yw_news
یکشنبه ۹ دی ۱۳۹۷ -

بهبود کیفیت زندگی کاری، رفتارهای مخرب کاری را در کارکنان کاهش می دهد

img_yw_news
یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷ -

افزایش نگرش و آگاهی زنان نسبت به خشونت منجر به بهبود عزت نفس و خودکارآمدی آنها می گردد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷ -

نیازهای آموزشی بالینی از دیدگاه دانشجویان واعضای هیات علمی

img_yw_news
دوشنبه ۹ مهر ۱۳۹۷ -

طراحی یک برنامه آموزشی مبتنی بر case های بالینی در forum

img_yw_news
دوشنبه ۹ مهر ۱۳۹۷ -

تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه بارهنگ کاردی در مقایسه با فنی تویین بر ترمیم زخم در موش های صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

img_yw_news
دوشنبه ۹ مهر ۱۳۹۷ -

اثر درمانی عصاره آبی ثعلب برمیزان پروفایل های لیپیدی (TG-TC-LDL) ، OX-LDL و آنزیمهای MDA، SOD ، CAT و NADPH oxidas در خرگوش های نر آترواسکلروزی

img_yw_news
شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷ -

سلامت معنوی و علائم روانشناختی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

img_yw_news
سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷ -

تاثیر آموزش معنویت درمانی در میزان امیدواری و عزت نفس در بیماران مولتیپل اسکلروزیس

img_yw_news
سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷ -

برنامه آموزشی ویدئویی جهت پیشگیری از بیماری دیابت نوع ۲ در دانشگاه علوم پزشکی جهرم طراحی گردید

img_yw_news
سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷ -

اثر ضدباکتریایی عصاره هیدرو الکلی میوه گیاه گلک بر باکتری های پاتوژن گرم مثبت عامل عفونت دستگاه ادراری

img_yw_news
سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷ -

تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه بارهنگ کاردی در مقایسه با فنی تویین بر ترمیم زخم در موش های صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

img_yw_news
دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷ -

بررسی ژن های بتالاکتاماز در باکتری های جدا شده از زخم پای دیابتی

img_yw_news
یکشنبه ۱ مهر ۱۳۹۷ -

الگوی خواب در کودکان ۲تا ۱۲ ساله

img_yw_news
شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ -

رابطه خودپنداره و کمالگرایی با سلامت روان زنان باردار

img_yw_news
شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ -

سلامت معنوی و کیفیت خواب درسالمندان

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ -

میزان آلودگی باکتریال تیغه های لارنگوسکوپ قبل از لارنگوسکوپی در بیمارستان

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ -

جداسازی و تعیین هویت میکروسپوریدیوم و ایزوسپورا در مبتلایان به HIV

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ -

جداسازی و تعیین هویت میکروسپوریدیوم و ایزوسپورا در مبتلایان به HIV

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ -

جداسازی و تعیین هویت کریپتوسپوریدیوم در مبتلایان به HIV

صفحه 1 از 3    
اولین
قبلی
1