بایگانی بخش دانشگاه علوم پزشکی جهرم

img_yw_news
سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

انتخاب آنتی بیوتیک مناسب برای درمان عفونت زخم پای دیابتی اهمیت دارد

img_yw_news
سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

عامل اصلی ایجاد لیشمانیوز جلدی در جهرم شناسایی شد

img_yw_news
سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

سطح استرس پرسنل شاغل در اتاق عمل های شهر جهرم بررسی شد.

img_yw_news
سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

سلامت معنوی با خودکارآمدی و عزت نفس در زنان سنین باروری ارتباط دارد

img_yw_news
سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

شایعترین آمیب های آزاد زی در استخرهای شهرستان جهرم، شناسایی شد

img_yw_news
سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

تلاوت آیات قران، منجر به بهبود وضعیت هوشیاری بیمار میگردد

img_yw_news
سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

هوش معنوی بر فعالیت های خود مراقبتی موثر است.

img_yw_news
سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

دیابت به عنوان یکی از ریسک فاکتور های اصلی بیماری عفونت ادراری در افراد باردار شناخته شد

img_yw_news
سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

عوامل موثر بر اضطراب ناشی از ایدز در پرسنل شناسایی شد

img_yw_news
سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در نمونه های اشریشیاکلی جدا شده از بیماران بررسی شد

img_yw_news
سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

میزان رعایت شان و کرامت بیماران از نظر پرستاران در سطح مطلوبی قرار دارد.

img_yw_news
سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

دیدگاه بیماران نسبت به حفظ محرمانگی آنها از نظر افشای نام یا تشخیص بیماری در بیمارستان های شهرستان جهرم بررسی شد

img_yw_news
سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

پلی مورفیسم های rs61138008 و rs3761249 ژن ارژنین وازوپرسین با بیماری پره اکلامپسی ارتباط ندارد

img_yw_news
سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

قاطعیت دانشجویان باعث افزایش تفکر انتقادی آنها می شود

img_yw_news
سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

پرسشنامه سنجش رضایتمندی بیماران از مراقبت های پرستاری طراحی شد

img_yw_news
سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

سواد سلامت بر سطح فعالیت فیزیکی زنان تاثیر مثبت دارد

img_yw_news
سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

اختلالات عضلانی – اسکلتی در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی جهرم بررسی شد

img_yw_news
سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

ادراکات جسمی و روانی می تواند حمایت اجتماعی درک شده زنان سنین باروری را افزایش دهد.

img_yw_news
سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

نوع حجاب مورد استفاده و نوع حجاب مناسب از نطر دانشجویان تقریبا یکسان است

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ -

آشفتگی اخلاقی درپرستاران، میزان بازدهی کاری آنان را کاهش می دهد

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ -

سطح آگاهی دانشجویان پرستاری و پیراپزشکی نسبت به روش های تصویربردرای پزشکی ضعیف ارزیابی شد

img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۸ -

در بیماران مبتلا به کم کاری تیروئید غیرخودایمن با سطح مناسب ویتامین دی، داروی لووتیروکسین می‌تواند دارای اثرگذاری بیشتر درمان و دارو شود.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۸ -

در بیماران مبتلا به نقص ایمنی ، انتاموبا دیسپار، هیستولیتیکا در روش تریکروم یک نفر و در روش NESTED-PCR دو نفر مثبت گزارش شدند.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۸ -

تصویر پرستاری به عنوان عامل آسایش بیماران و مراقبت از انسان های نیازمند شناخته می شود.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۸ -

نیمی از دانشجویان اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی جهرم نسبت به رشته تحصیلی خود نگرش مثبت دارند

img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۸ -

در بیماران، مورفین بر آستانه درد موثر است اما، لیدوکایین درد را بهتر می تواند کنترل نماید

img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۸ -

در اکثر فیلدهای جراحی فاکتورهای رشد پلاکتی در ژل پلاکتی حاصل از خون بند ناف می توانند نقائص بافتی را ترمیم نمایند.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۸ -

کاهش آنزیم گلوکز ۶ فسفات دهیدروژناز را می توان یک ریسک برای ابتلا به سپسیس نوزادی تلقی نمود.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۸ -

در بیماران وتیلیگو مقاوم به درمان، درمان ضایعات به وسیله لیزرفرکشنال می­تواند نسبت به درمان میکرونیدلینگ از موفقیت بیشتری برخوردار است.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۸ -

از دیدگاه دانشجویان رفتارهای مراقبتی پرستاران و ماماها بر آسودگی و آرامش بیماران موثر است

img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۸ -

در نوجوانان مبتلا به دیابت، با افزایش هوش معنوی، خودکارامدی بیماران افزایش می یابد.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۸ -

از نظر دانشجویان وضعیت جو اخلاقی اتاق عمل و حیطه های آن مطلوب نمی باشد

img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۸ -

در بیماران دیالیزی، کفایت دیالیز بر سلامت معنوی و کیفیت زندگی تاثیر ندارد

img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۸ -

اموزش مداوم از دیدگاه پرستاران باعث اثر بخشی رعایت اصول یادگیری بزرگسالان می شود

img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۸ -

فاکتورهای التهابی بر بیماری ویتیلیگو موثر نمی باشد

img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۸ -

سن، شانس ایجاد مکرر سنگ کلیه و مجاری ادراری در بیماران را افزایش می دهد.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۸ -

داروی میدازولام می تواند از افت فشار خون بعد از تغییر پوزیسیون از سوپاین به پرون در بیماران تحت عمل جراحی نفرولیتوتریپسی جلوگیری می کند

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۸ -

موثر ترین دارو در برابر ایزوله های کلبسیلا پنومونیـه جدا شده از موارد بالینی، آنتی بیوتیک مروپنم می باشد

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۸ -

تمایل به اهدای عضو در بین مردم شهرستان جهرم در حد بالایی قرار دارد

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۸ -

معاینه توسط دانشجوی همجنس، هم برای مردان و هم برای زنان، اهمیت و حساسیت بیشتری دارد

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۸ -

ژنوتیپ نوع I به عنوان شایع ترین ژنوتیپ توکسوپلاسما در بین بزهای آلوده شناسایی شد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۸ -

سدیم در جریان خون و آثار آن بر مرگ بیماران ترومای مغزی موثر است

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۸ -

افزایش نگرش نسبت به اتانازی، با سلامت معنوی در ارتباط است.

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۸ -

نارسایی های شناختی با رخداد خطاهای پرستاری ارتباط دارد

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷ -

در زنان یائسه سواد سلامت با کیفیت زندگی ارتباط دارد

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷ -

کودک ازاری با عوامل خانوادگی و سلامت والدین ارتباط دارد

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷ -

عصاره هیدروالکلی پنجه شیطان باعث افزایش غلظت سرمی هورمون آمیلین و وزن بدن در موشهای صحرایی نر می شود.

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷ -

آموزش راهبردهای مقابله ای باعث کاهش تنش شغلی در پرستاران می شود.

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷ -

تجویز دکس مدتومدین همراه با بوپیواکائین داخل نخاعی باعث بی دردی پس از عمل جراحی ارتوپدی فمور و تیبیا می شود

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷ -

کیست هیداتید در بین چه کسانی بیشتر رخ می دهد؟

img_yw_news
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷ -

دو روش سوپاین و پرون پوزیشن با دوزهای متفاوت مارکایین باعث ثبات در علائم همودینامیک و میزان خونریزی در عمل برداشت سنگ کلیه از راه پوست با بی

img_yw_news
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷ -

درمان با ویتامین D موجب بهبود شاخص های انتروپومتریک در دختران دانش آموز شده است.

img_yw_news
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷ -

مواجهه با تغییرات جسمی، عاطفی، اختلالات رفتاری، و تحمل بار مالی، رویارویی با باورهای غلط فرهنگی – اجتماعی، از چالش های خودمراقبتی در بیما

img_yw_news
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷ -

در بیماران وتیلیگو مقاوم به درمان، درمان ضایعات ویتیلیگو به وسیله لیزرفرکشنال می­تواند نسبت به درمان میکرونیدلینگ از موفقیت بیشتری برخورد

img_yw_news
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷ -

داروی سیلیمارین بر بهبود ضایعات ویتیلیگو با افزایش میزان پیگمنتاسیون پری فولیکولار نقش دارد

img_yw_news
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷ -

دانشجویان هوشبری و اتاق عمل، اخلاق پزشکی در اتاق عمل را رازداری، اجرای طرح انطباق زن و مرد، احترام، مدافع حق بیمار و برآوردن کردن نیاز بیمار

img_yw_news
یکشنبه ۹ دی ۱۳۹۷ -

بهبود کیفیت زندگی کاری، رفتارهای مخرب کاری را در کارکنان کاهش می دهد

img_yw_news
یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷ -

افزایش نگرش و آگاهی زنان نسبت به خشونت منجر به بهبود عزت نفس و خودکارآمدی آنها می گردد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷ -

نیازهای آموزشی بالینی از دیدگاه دانشجویان واعضای هیات علمی

img_yw_news
دوشنبه ۹ مهر ۱۳۹۷ -

طراحی یک برنامه آموزشی مبتنی بر case های بالینی در forum

img_yw_news
دوشنبه ۹ مهر ۱۳۹۷ -

تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه بارهنگ کاردی در مقایسه با فنی تویین بر ترمیم زخم در موش های صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

img_yw_news
دوشنبه ۹ مهر ۱۳۹۷ -

اثر درمانی عصاره آبی ثعلب برمیزان پروفایل های لیپیدی (TG-TC-LDL) ، OX-LDL و آنزیمهای MDA، SOD ، CAT و NADPH oxidas در خرگوش های نر آترواسکلروزی

img_yw_news
شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷ -

سلامت معنوی و علائم روانشناختی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

img_yw_news
سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷ -

تاثیر آموزش معنویت درمانی در میزان امیدواری و عزت نفس در بیماران مولتیپل اسکلروزیس

img_yw_news
سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷ -

برنامه آموزشی ویدئویی جهت پیشگیری از بیماری دیابت نوع 2 در دانشگاه علوم پزشکی جهرم طراحی گردید

img_yw_news
سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷ -

اثر ضدباکتریایی عصاره هیدرو الکلی میوه گیاه گلک بر باکتری های پاتوژن گرم مثبت عامل عفونت دستگاه ادراری

img_yw_news
سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷ -

تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه بارهنگ کاردی در مقایسه با فنی تویین بر ترمیم زخم در موش های صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

img_yw_news
دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷ -

بررسی ژن های بتالاکتاماز در باکتری های جدا شده از زخم پای دیابتی

img_yw_news
یکشنبه ۱ مهر ۱۳۹۷ -

الگوی خواب در کودکان ۲تا ۱۲ ساله

img_yw_news
شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ -

رابطه خودپنداره و کمالگرایی با سلامت روان زنان باردار

img_yw_news
شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ -

سلامت معنوی و کیفیت خواب درسالمندان

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ -

میزان آلودگی باکتریال تیغه های لارنگوسکوپ قبل از لارنگوسکوپی در بیمارستان

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ -

جداسازی و تعیین هویت میکروسپوریدیوم و ایزوسپورا در مبتلایان به HIV

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ -

جداسازی و تعیین هویت میکروسپوریدیوم و ایزوسپورا در مبتلایان به HIV

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ -

جداسازی و تعیین هویت کریپتوسپوریدیوم در مبتلایان به HIV

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ -

فراوانی فاکتور های بیماری زایی اشریشیاکلی جدا شده از ادرار خانم های باردار سالم و دیابتی مبتلا به عفونت مجاری ادراری در شهرستان جهرم

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ -

رضایتمندی دانشجویان کارورز پرستاری و پیراپزشکی از محیط یادگیری بالینی

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ -

برآورد اندازه جمعیت گروه های پرخطر برای اچ آی وی/ ایدز با استفاده از روش بسط شبکه ای در جنوب ایران

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ -

آموزش توسط همتایان بر سواد سلامت بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس موثر است

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ -

واحد های اختیاری و کوریکولوم پوچ برنامه درسی از دیدگاه دانشجویان جهرم

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ -

یافته های سونوگرافی Fast قبل و بعد از سرم تراپی در بیماران ترومای بلانت شکمی

img_yw_news
دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۷ -

تجارب بیماران مراجعه کننده به درمانگاه های آموزشی بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جهرم نسبت به حضور دانشجویان پزشکی

img_yw_news
دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۷ -

اضطراب امتحان و رویکرد مطالعاتی در دانشجویان پزشکی

img_yw_news
دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۷ -

بررسی فرایندهای پذیرش تا ترخیص جهت ارتقای رضایت بیماران

img_yw_news
یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷ -

تاثیر آموزش معنویت درمانی بر امیدواری و عزت نفس در بیماران مولتیپل اسکلروزیس

img_yw_news
یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷ -

حرکات اصلاحی با و بدون تحریکات الکتریکی بر زانوی پرانتزی ناشی از ورزش فوتبال در نوجوانان موثراست.

img_yw_news
یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷ -

مهارت های ارتباطی دانشجویان و همدلی با بیماران

img_yw_news
شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۷ -

بررسی سطح کمی آنزیم G6PD در نوزادان مشکوک به باکتریال

img_yw_news
شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۷ -

مقایسه میزان سلامت معنوی منتج از پرسشنامه ایرانی و خارجی

img_yw_news
شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۷ -

عوامل مرتبط با تصمیم گیری بالینی پرستاران بیهوشی در اتاق عمل

img_yw_news
سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷ -

تاثیر عصاره آبی دانه گیاه اسپند(Peganum harmala L.‎‌ ) بر کاهش شدت برخی رفتارهای تشنجی در شرایط آزمایشگاهی

img_yw_news
سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷ -

استفاده از شبکه های مجازی در آموزش از دیدگاه اساتید و دانشجویان با فرصت ها و چالش‌هایی روبرو است.

img_yw_news
سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷ -

رعایت اصول جراحی ایمن توسط پرستاران اتاق عمل و بیهوشی ( بر اساس چک لیست جراحی ایمن WHO) درحدمطلوب بوده و با تعهد سازمانی آنان مرتبط است.

img_yw_news
سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷ -

تاثیر عصاره آبی الکلی میوه گیاه گلک (Capparis spinosa L.‎‌) بر تشنج القا شده توسط پیلوکارپین در شرایط آزمایشگاهی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷ -

پرسشنامه سنجش عملکرد کار تیمی در پرستاران طراحی گردید

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷ -

آلودگی محلول های نگه دارنده ی لنز های تماسی آرایشی و طبی به آمیب های آزاد زی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷ -

رضایتمندی بیماران از هزینه های بستری و خدمات بیمارستانی پس از اجرای طرح نظام سلامت در بیمارستانهای شهرستان جهرم

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷ -

طراحی و روانسنجی پرسشنامه سنجش مسئولیت پذیری اجتماعی در پرستاران

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷ -

اکثریت زمان رخداد قصور بیهوشی حین عمل بوده و وضعیت جسمی شاکیان، بصورت نقص عضو، فوت و درحال بهبود گزارش شده است.

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷ -

سواد سلامت در بیماران ام اس یک مفهوم پویا است و شامل ویژگی‌های ازجمله دانش مراقبتی، توان کسب و بکارگیری اطلاعات و عملکرد موثر می‌باشد.

صفحه 1 از 2    
اولین
قبلی
1