بایگانی بخش دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

img_yw_news
چهارشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۶ -

داروی تیموکینون ( ماده موثره از سیاهدانه )از اختلال حافظه القا شده به وسیله داروی پروپیل تیواوراسیل در موش های صحرایی محافظت می کند.

img_yw_news
چهارشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۶ -

تماس افراد با مخلوطی از آفت کشها باعث القاء سمیت خونی، استرس اکسیداتیو و سمیت ژنتیکی در آنها می گردد.

img_yw_news
شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶ -

احتمالاً تمرینات ادراکی- حرکتی، با تقویت زیر ساخت‌های سیستم ادراکی- حرکتی، باعث بهبود قابلیت‌های حرکتی و شناختی در کودکان می‌شود.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۶ -

همسانه سازی و بیان ژن LDP در باکتری E. coli BL21DE3 منجر به تولید بالای پروتئین نوترکیب LDP در حدود 30 میلی گرم در لیتر شد

img_yw_news
چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۶ -

استفاده از روش طراحی آزمایشات و به دنبال آن به کارگیری RSM و نتایج آن می‌تواند باعث افزایش کارایی ریفولدینگ آنزیم شود

img_yw_news
دوشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۶ -

پایگاه نتایج پژوهش‌های سلامت دانشگاه راه اندازی شد

پایگاه نتایج پژوهش های سلامت دانشگاه راه اندازی شد. هدف از راه اندازی این پایگاه ارایه دستاوردهای پژوهش های انجام شده در دانشگاه به مخاطبان می باشد. لطفا منتظر انتشار اخبار بعدی باشید.