بایگانی بخش دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶ -

بررسی وضعیت مصرف میوه و سبزیجات در دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر بجنورد بر اساس مدل پرسید در سال1395"

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶ -

بررسی وضعیت مصرف غذاهای فوری و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر بجنورد بر اساس مدل تئوری شناختی اجتماعی در

img_yw_news
شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ -

میزان بیان دو RNA غیر کد کننده بلندTHRIL و lnc-DC در تغییرات التهابی ایجاد شده در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس بی تاثیر است.

img_yw_news
شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ -

میزان بیان ژن STAT3 در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس و افراد سالم در استان خراسان شمالی یکسان گزارش شده است..

img_yw_news
چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶ -

ساخت دستگاه بررسی افت فشار در سیستم لوله کشی

img_yw_news
چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶ -

ساخت دستگاه میز هیدرولیکی پمپ سری و موازی

img_yw_news
شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶ -

بررسی شاخص های تنوع زیستی پشه خاکی ها و آلودگی آنها به انگل لیشمانیا با روشهای مختلف صید در دو کانون لیشمانیوز جلدی و احشائی، استان خراسان شم

img_yw_news
شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶ -

بررسی تاثیر کپسول زعفران بر شادمانی و عملکرد جنسی زنان یائسه

img_yw_news
سه شنبه ۹ آبان ۱۳۹۶ -

ارزیابی اثرات تنظیم کننده سیستم ایمنی آنتی ژن FML تهیه شده از لیشمانیا اینفانتوم بر الگوی ترشح سایتوکین ها توسط ماکروفاژهای صفاقی موش

img_yw_news
سه شنبه ۹ آبان ۱۳۹۶ -

تاثیر کلاس های آمادگی زایمان بر شادمانی و استرس، اضطراب و افسردگی دوران بارداری و حول زایمان

img_yw_news
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶ -

بررسی اپیدمیولوژیک عفونت های رایج سالمندان در بخش عفونی بیمارستان امام رضا(ع) بجنورد (دوره 5 ساله مهر 1389- مهر 1394)

img_yw_news
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶ -

بررسی رابطه استفاده از شبکه های اجتماعی با انگیزش پیشرفت تحصیلی و اختلالات خواب در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

img_yw_news
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶ -

استخراج و تعیین میزان پیر ترین در گیاه پیرتروم (گل داودی) جمع آوری شده از استان خراسان شمالی

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶ -

بررسی اکومورفوتایپ عقربهای استان خراسان شمالی در سال 1396

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶ -

بررسی فراوانی سویه های استافیلوکوکوس اورئوس تولید کننده انتروتوکسین C و پنتون والنتین لکوسیدین در کلونیزاسیون باکتریال ضایعات درماتیت آتو

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶ -

بررسی مقایسه ای بروز آسفیکسی قبل و بعد از طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان بنت الهدی

img_yw_news
چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۶ -

مقایسه اثر داروهای متادون، بوپرونورفین و تنتور اپیوم بر عملکرد تیرویید در بیماران مبتلا به اعتیاد تحت درمان های نگهدارنده

img_yw_news
چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۶ -

مقایسه اثر داروهای متادون، بوپرونورفین و تنتور اپیوم بر فاصله QTc در بیماران مبتلا به اعتیاد تحت درمان های نگهدارنده

img_yw_news
چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۶ -

بررسی میزان توانایی در انجام فعالیت های روزانه زندگی و انجام فعالیت های روزانه زندگی با استفاده از ابزار در سالمندان و ارتباط آن با میزان اف

img_yw_news
دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ -

بررسی کیست های هیداتید جراحی شده در انسان و مطالعه ژنوتایپینگ آن در شهرستان بجنورد از سال 1386 تا 1392

img_yw_news
دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ -

بررسی سرواپیدمیولوژیکی عفونت توکسوپلاسموز در زنان با قصد بارداری مراجعه کننده به درمانگاه تخصصی امام رضا بجنورد و مراکز بهداشتی بجنورد سال

img_yw_news
دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ -

طراحی و بررسی تست تشخیص ملکولی بروسلوز با روش PCR و مقایسه آن با روشهای سرولوژی و کشت

img_yw_news
دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ -

بررسی اپیدمیولوژیک مسمومیت های حاد در کودکان مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان امام علی (ع) بجنورد از سال 1394 تا 1395

img_yw_news
دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ -

بررسی میزان فلوئور در منابع آب آشامیدنی مجتمع های آبرسانی روستایی شهرستان بجنورد در سال 94-95

img_yw_news
یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ -

تعیین فون و فعالیت ماهانه پشه خاکی ها در کانون های لیشمانیوز جلدی و احشایی استان خراسان شمالی سال 1393

img_yw_news
شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ -

فراوانی تست مانتو مثبت در پرسنل شاغل در بخشهای بیمارستان های بجنورد در سال 94

img_yw_news
شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ -

عوامل مرتبط در میزان پاسخ دهی استرپتو کیناز در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد همراه با صعود قطعه ST مراجعه کننده به بیمارستان ا

img_yw_news
شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ -

بررسی وضعیت بهداشت حرفه ای در واحدهای کوچک صنفی استان خراسان شمالی در سال 1395

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ -

رانندگان شرکت واحد اتوبوس رانی شهر بجنورد دارای استرس بالای شغلی هستند.

img_yw_news
دوشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۶ -

پایگاه نتایج پژوهش‌های سلامت دانشگاه راه اندازی شد

پایگاه نتایج پژوهش های سلامت دانشگاه راه اندازی شد. هدف از راه اندازی این پایگاه ارایه دستاوردهای پژوهش های انجام شده در دانشگاه به مخاطبان می باشد. لطفا منتظر انتشار اخبار بعدی باشید.