بایگانی بخش دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷ -

افزایش مدت زمان مواجهه و سابقه کار با اشعه ماوراء بنفش و مادون قرمز می‌تواند باعث بروز مشکلات چشمی در جوشکاران شود.

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷ -

افزایش سن می‌تواند در میزان تمایلات جنسی زنان سالمند موثر باشد.

img_yw_news
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷ -

طراحی، ساخت و ارزیابی لوله استومای جدید با قابلیت جمع شدن در سرطان های کولورکتال

img_yw_news
شنبه ۸ دی ۱۳۹۷ -

بررسی میزان بیان miR-17 و miR-29a در اگزوزوم های تلخیص شده از جفت با جنین سقط شده با LPS

img_yw_news
شنبه ۸ دی ۱۳۹۷ -

میزان مصرف داروی آلبومین در بیماران بستری بیمارستان امام علی و امام رضا در بجنورد

img_yw_news
شنبه ۸ دی ۱۳۹۷ -

برنامه ریزی فرهنگی و نوع نگاهش به مشکلات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

img_yw_news
شنبه ۸ دی ۱۳۹۷ -

بررسی میزان تماس در اتوبوس های شهری بجنورد با ذرات قابل استنشاق

img_yw_news
شنبه ۸ دی ۱۳۹۷ -

روش استخراج با حلال تحت فشار با دستگاه سیال فوق بحرانی اصلاح شده جهت استخراج فنلی در چوب گردو

img_yw_news
شنبه ۸ دی ۱۳۹۷ -

بین حیطه های دانش پرستاری و حیطه های کیفیت مراقبت پرستاری ارتباطی وجود نداشت.

img_yw_news
چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷ -

طراحی و بررسی تست تشخیص ملکولی بروسلوز با روش PCR و مقایسه آن با روشهای سرولوژی و کشت

img_yw_news
شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷ -

در تمام جراحی های لاپراسکوپی تعبیه درن منجر به کاهش عفونت میگردد

img_yw_news
شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷ -

در افراد سالمند بین فعالیت های روزمره زندگی و ترس از سقوط ارتباط وجود دارد

img_yw_news
شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷ -

از کروسین و عصاره آبی زعفران می توان به عنوان یک درمان کمکی در درمان نوروپاتی استفاده کرد

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۷ -

مهمترین علت خطای دارویی در حیطه مدیریت پرستاری "ناخوانا بودن دستور پزشک" و در حیطه عوامل مربوط به پرستار "عدم آگاهی پرستار از داروها"است.

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۷ -

افزایش عصاره قان تپر باعث بیاتی و سفتی کیک روغنی می شود

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۷ -

رودخانه بابا امان بجنورد فاقد آلودگی می باشد

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷ -

سواد سلامت افراد شاغل نسبت به افراد خانه دار بیشتر است

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷ -

ناپایداری اثر عصاره اتانولی گیاه قان تپر در پنیر

img_yw_news
شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ -

بین اسکراب کردن با بتادین یا محلول بر پایه الکلی از نظر کشت در مراحل زمانی بعد عمل تفاوتی وجود ندارد

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ -

سبزیجات خام مصرفی شهرستان بجنورد به تخم و کیست انگل‌های منتقله از خاک آلوده نمی باشند.

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ -

سطح تحصیلات کارکنان مجتمع صنعتی فولاد اسفراین با بروز حادثه ارتباط دارد به طوری که با افزایش سطح سواد نرخ بروز حوادث کاهش یافته است.

img_yw_news
شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۷ -

بررسی عواملی که باعث افت شنوایی کارگران مجتمع های صنعتی میشوند

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ -

ارزیابی فعالیت ضد قارچی، ضد باکتری و آنتی اکسیدانی عصاره های آبی، متانولی ، دی کلرومتان و اتیل استاتی گیاه Euphorbia monostyla

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ -

شناسایی عوامل مرتبط با سقط های تکراری و غیر تکراری در مراجعین به بیمارستان بنت الهدی بجنورد

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ -

بررسی تاثیر آموزش به شیوه ارسال پیام کوتاه بر دانش پرستاران مراقبت ویژه در خصوص پنومونی ناشی از ونتیلاتور

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ -

گامی موثر در جهت خودکفایی کشور در زمینه ی ساخت تجهیزات آزمایشگاه های آلودگی هوا: ساخت پمب نمونه برداری دو کاناله با قابلیت برنامه ریزی

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ -

برنامه ریزی جامع و کامل جهت برآورده سازی نیازهای سالمندان خصوص پیگیریهای پس از ترخیص از بستری مجدد پیشگیری می نماید.

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ -

بررسی برخی آسیب های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان علوم پزشکی خراسان شمالی

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۷ -

تعیین اثرات تجویز تحت حاد اوراپتن بر درد عصبی ناشی از بستن عصب سیاتیک در موش سوری و درگیری احتمالی گیرنده های اوپیوییدی در این اثر

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۷ -

بررسی اثرات عصاره الکلی مغزگردو بر تغییرات اکسیداتیو کولون به دنبال کولیت اولسراتیو القا شده با اسیداستیک در موش های صحرایی نر

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۷ -

بررسی اثرات عصاره الکلی مغز گردو بر میزان برر میرزان شرشرس اسری و شغییرات اکسی اشیو بافت مع ی به دنبال آسیب ایسرکمی - رپرفیرونن مع ی در موش ها

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۷ -

کیفیت بهداشتی آبسرد کن های دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۷ -

بررسی میکروبیولوژی آب یونیت دانشکده دندانپزشکی بجنورد در سال 1396

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶ -

بررسی وضعیت مصرف میوه و سبزیجات در دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر بجنورد بر اساس مدل پرسید در سال1395"

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶ -

بررسی وضعیت مصرف غذاهای فوری و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر بجنورد بر اساس مدل تئوری شناختی اجتماعی در

img_yw_news
شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ -

میزان بیان دو RNA غیر کد کننده بلندTHRIL و lnc-DC در تغییرات التهابی ایجاد شده در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس بی تاثیر است.

img_yw_news
شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ -

میزان بیان ژن STAT3 در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس و افراد سالم در استان خراسان شمالی یکسان گزارش شده است..

img_yw_news
چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶ -

ساخت دستگاه بررسی افت فشار در سیستم لوله کشی

img_yw_news
چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶ -

ساخت دستگاه میز هیدرولیکی پمپ سری و موازی

img_yw_news
شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶ -

بررسی شاخص های تنوع زیستی پشه خاکی ها و آلودگی آنها به انگل لیشمانیا با روشهای مختلف صید در دو کانون لیشمانیوز جلدی و احشائی، استان خراسان شم

img_yw_news
شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶ -

بررسی تاثیر کپسول زعفران بر شادمانی و عملکرد جنسی زنان یائسه

img_yw_news
سه شنبه ۹ آبان ۱۳۹۶ -

ارزیابی اثرات تنظیم کننده سیستم ایمنی آنتی ژن FML تهیه شده از لیشمانیا اینفانتوم بر الگوی ترشح سایتوکین ها توسط ماکروفاژهای صفاقی موش

img_yw_news
سه شنبه ۹ آبان ۱۳۹۶ -

تاثیر کلاس های آمادگی زایمان بر شادمانی و استرس، اضطراب و افسردگی دوران بارداری و حول زایمان

img_yw_news
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶ -

بررسی اپیدمیولوژیک عفونت های رایج سالمندان در بخش عفونی بیمارستان امام رضا(ع) بجنورد (دوره 5 ساله مهر 1389- مهر 1394)

img_yw_news
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶ -

بررسی رابطه استفاده از شبکه های اجتماعی با انگیزش پیشرفت تحصیلی و اختلالات خواب در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

img_yw_news
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶ -

استخراج و تعیین میزان پیر ترین در گیاه پیرتروم (گل داودی) جمع آوری شده از استان خراسان شمالی

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶ -

بررسی اکومورفوتایپ عقربهای استان خراسان شمالی در سال 1396

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶ -

بررسی فراوانی سویه های استافیلوکوکوس اورئوس تولید کننده انتروتوکسین C و پنتون والنتین لکوسیدین در کلونیزاسیون باکتریال ضایعات درماتیت آتو

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶ -

بررسی مقایسه ای بروز آسفیکسی قبل و بعد از طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان بنت الهدی

img_yw_news
چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۶ -

مقایسه اثر داروهای متادون، بوپرونورفین و تنتور اپیوم بر عملکرد تیرویید در بیماران مبتلا به اعتیاد تحت درمان های نگهدارنده

img_yw_news
چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۶ -

بررسی میزان توانایی در انجام فعالیت های روزانه زندگی و انجام فعالیت های روزانه زندگی با استفاده از ابزار در سالمندان و ارتباط آن با میزان اف

img_yw_news
دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ -

بررسی کیست های هیداتید جراحی شده در انسان و مطالعه ژنوتایپینگ آن در شهرستان بجنورد از سال 1386 تا 1392

img_yw_news
دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ -

بررسی سرواپیدمیولوژیکی عفونت توکسوپلاسموز در زنان با قصد بارداری مراجعه کننده به درمانگاه تخصصی امام رضا بجنورد و مراکز بهداشتی بجنورد سال

img_yw_news
دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ -

بررسی اپیدمیولوژیک مسمومیت های حاد در کودکان مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان امام علی (ع) بجنورد از سال 1394 تا 1395

img_yw_news
دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ -

بررسی میزان فلوئور در منابع آب آشامیدنی مجتمع های آبرسانی روستایی شهرستان بجنورد در سال 94-95

img_yw_news
یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ -

تعیین فون و فعالیت ماهانه پشه خاکی ها در کانون های لیشمانیوز جلدی و احشایی استان خراسان شمالی سال 1393

img_yw_news
شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ -

فراوانی تست مانتو مثبت در پرسنل شاغل در بخشهای بیمارستان های بجنورد در سال 94

img_yw_news
شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ -

عوامل مرتبط در میزان پاسخ دهی استرپتو کیناز در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد همراه با صعود قطعه ST مراجعه کننده به بیمارستان ا

img_yw_news
شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ -

بررسی وضعیت بهداشت حرفه ای در واحدهای کوچک صنفی استان خراسان شمالی در سال 1395

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ -

رانندگان شرکت واحد اتوبوس رانی شهر بجنورد دارای استرس بالای شغلی هستند.

img_yw_news
دوشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۶ -

پایگاه نتایج پژوهش‌های سلامت دانشگاه راه اندازی شد

پایگاه نتایج پژوهش های سلامت دانشگاه راه اندازی شد. هدف از راه اندازی این پایگاه ارایه دستاوردهای پژوهش های انجام شده در دانشگاه به مخاطبان می باشد. لطفا منتظر انتشار اخبار بعدی باشید.