بایگانی بخش دانشگاه علوم پزشکی دزفول

img_yw_news
سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸ -

فراوانی عفونت های انگلی روده ای در مراجعه کنندگان به بیمارستان بزرگ آموزشی دزفول در سال 1396 به طور قابل ملاحظه ای نسبت به گذشته کاهش یافته بود

img_yw_news
دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸ -

ملاتونین اثرات سمیتی ناشی از دی 2-اتیل هگزیل فتالات بر بیضه موش سوری را کاهش می-دهد.

img_yw_news
دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

آموزش چهره به چهره مراقبت از زخم به کودکان حین بخیه در بخش اورژانس سبب کاهش درد و اضطراب آن ها می شود.

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۸ -

میزان رعایت استاندارد های ایمن در اجرای رویه های درمانی و مراقبتی توسط پرسنل بخش اورژانس بیمارستان گنجویان دزفول در حد مطلوب می باشد

img_yw_news
شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ -

استفاده موضعی از روغن کنجد سبب کاهش درد ناشی از التهاب ورید در بیماران تحت شیمی درمانی می شود.

img_yw_news
شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷ -

افزایش میزان پذیرشات بیمارستانی تنفسی بدلیل افزایش میزان غلظت آلاینده های هوا در شهر اهواز

img_yw_news
شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷ -

شیوع باکتری های پرخطر در حفره دهان

img_yw_news
شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷ -

کاهش شیوع شنوایی حین عمل جراحی با داروهای بیهوشی القایی ، پروپوفل و آلفنتانیل

img_yw_news
شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷ -

کاهش شیوع شنوایی حین عمل جراحی با داروهای بیهوشی القایی، پروپوفل و آلفنتانیل

img_yw_news
شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷ -

تاثیر الگوی خودمراقبتی اورم بر ابعاد سلامت روانی افراد مبتلا به بتاتالاسمی ماژور

img_yw_news
شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ -

ارزیابی اثر محافظتی لیکوپن بر سمیت ناشی از دی 2-اتیل هگزیل فتالات بر بیضه موش سوری

img_yw_news
دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷ -

تاثیر عصاره گیاه آلوئه ورا بر سمیت بیضوی ناشی از ماده بیسفنول آ

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ -

ارزیابی میزان فلزات سنگین سرب و کادمیوم در نمونه شیر خام گاو و ارزیابی ریسک خطر آنها

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ -

اهمیت برنامه های غربالگری چشم در تمام سطوح تحصیلی بدلیل بالا بودن مشکلات بینایی در دانش آموزان دزفولی

img_yw_news
دوشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۶ -

رفتارهای پرخاشگری با متغیرهای پس زمینه مانند: تحصیلات و شغل والدین ارتباط آماری معنا داری داشت.

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ -

بسیاری از محصولات کشاورزی آلوده به سموم و آفت کش ها هستند.

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ -

فلوکسیتین دارای اثر ضد درد موضعی است.

img_yw_news
دوشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۶ -

آموزش مهارتهای مقابله با استرس بر سیستم ایمنی اثر تقویت کننده ای دارد و موجب کاهش درد در بیماران مبتلا به سرطان پستان میشود.

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶ -

بین کیفیت زندگی زنان استفاده کننده از وسایل پیشگیری از بارداری و نوع روش پیشگیری ارتباط وجود دارد.

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶ -

بین میانگین نمره افسردگی و میانگین ابعاد رفتار مذهبی شخصی و رفتار عملی همبستگی منفی وجود دارد.

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶ -

ترجمه و تعیین روایی و پایایی نسخه ۱۷ عبارتی

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶ -

آموزش مراقبت از زخم قبل از عمل های جراحی سرپایی سبب کاهش اضطراب کودکا قبل، حین و بعد از عمل جراحی می گردد.

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶ -

بررسی تاثیر استفاده از کارت تعاملی بر یادگیری دانشجویان پرستاری در بخش روانپزشکی

img_yw_news
شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۶ -

حافظه کوتاه مدت بیماران اختلال وسواس وارسی نسبت به افراد سالم کمتر است.

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ -

نابودی سلولهای سرطانی با استفاده از جزء فعال ادویه زرد چوبه ( کورکومین)

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ -

افزایش یادگیری دانشجویان پرستاری در بخش روانپزشکی با استفاده از کارت تعاملی

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۶ -

نقش دانش،نگرش و عملکرد پرستاران دراحساس کاهش درد بیماران

img_yw_news
شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ -

تاثیر تلویزیون بر هوش هیجانی و سلامت روان دانش آموزان نوجوان

img_yw_news
دوشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۶ -

پایگاه نتایج پژوهش‌های سلامت دانشگاه راه اندازی شد

پایگاه نتایج پژوهش های سلامت دانشگاه راه اندازی شد. هدف از راه اندازی این پایگاه ارایه دستاوردهای پژوهش های انجام شده در دانشگاه به مخاطبان می باشد. لطفا منتظر انتشار اخبار بعدی باشید.