بایگانی بخش دانشگاه علوم پزشکی دزفول

img_yw_news
شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۶ -

حافظه کوتاه مدت بیماران اختلال وسواس وارسی نسبت به افراد سالم کمتر است.

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ -

نابودی سلولهای سرطانی با استفاده از جزء فعال ادویه زرد چوبه ( کورکومین)

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ -

افزایش یادگیری دانشجویان پرستاری در بخش روانپزشکی با استفاده از کارت تعاملی

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۶ -

نقش دانش،نگرش و عملکرد پرستاران دراحساس کاهش درد بیماران

img_yw_news
شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ -

تاثیر تلویزیون بر هوش هیجانی و سلامت روان دانش آموزان نوجوان

img_yw_news
دوشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۶ -

پایگاه نتایج پژوهش‌های سلامت دانشگاه راه اندازی شد

پایگاه نتایج پژوهش های سلامت دانشگاه راه اندازی شد. هدف از راه اندازی این پایگاه ارایه دستاوردهای پژوهش های انجام شده در دانشگاه به مخاطبان می باشد. لطفا منتظر انتشار اخبار بعدی باشید.