بایگانی بخش دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

img_yw_news
سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷ -

MSCs تحت درمان با 17-β استرادیول موجب رگرسیون مطلوبتر نشانه ها و ایجاد نتایج بهتر در مقایسه با MSC های درمان نشده می شود.

img_yw_news
شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷ -

نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که آتورواستاتین اختلالات مرتبط با پیری مانند اختلالات شناختی، اضطراب و سارکوپنی را بهبود می بخشد.

img_yw_news
دوشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷ -

مرگ سلولی و آپوپتوز بعد از درمان نایسین به طور معنی داری افزایش می یابد (در مقایسه باگروه کنترل)

img_yw_news
شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷ -

مراحل تصویب و دفاع از پایان نامه و حیطه های مختلف آن از دیدگاه کارورزان از اهمیت فراوانی برخوردار است.

img_yw_news
شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷ -

باقیمانده‌ی آفت‌کش‌ها پس از عملیات مبارزه شیمیایی با آفات باغی و انباری و وجود آنها در آب و مواد غذایی اثرات منفی زیادی را بر سلامت انسان‌

img_yw_news
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷ -

رابطه مستقیم بین مهار OCT4B1 و کاهش بیان ژنهای خانواده small HSPs وجود دارد

img_yw_news
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷ -

بر اساس نتایج این مطالعه فراوانی IBS بر اساس معیار Rome III با آمارهای پیشین از سایر نقاط ایران (4.2-%18.4%) نزدیک می باشد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷ -

ویتامین B12 به همراه کوئنتیاپین می تواند جهت کاهش درد سایکوتیک در بیماران آلزایمری مورد استفاده قرار میگیرد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷ -

روغن بچه می‌تواند موجب تسکین خارش و بهبود کیفیت زندگی در بیماران تحت همودیالیز گردد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۷ -

یکی از شیوه‌های ارزشیابی بیمارستان‌های کشور استفاده از استاندارهای ملی اعتباربخشی است که توجه به آن موجب افزایش ایمنی بیمار میشود.

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۷ -

بررسی اثر یک کمپلکس مس(II) بر بیان برخی ژن های مسیر آپوپتوز در رده سلولی سرطان پستان(MCF-7) و همچنین مطالعه بر همکنش این ترکیب باآلبومین سرم گاوی(B

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ -

راه اندازی سایت اختصاصی publication.rums.ac.ir جهت دسترسی به کتابهای الکترونیک در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

img_yw_news
یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ -

عصاره موسیر ایرانی می تواند به عنوان یک ماده موثر برای تولید دارو برای پیشگیری یا درمان تومور کبدی انسان در نظر گرفته شود

img_yw_news
یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ -

از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان اجرای آموزش مجازی مفید است.

img_yw_news
یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ -

طب سوزنی با استفاده از برق ضعیف به مدت 10 جلسه می تواند در کاهش درد، بهبود حرکات بیماران مبتلا به استئوآرتریت مفصل زانو موثرتر باشد.

img_yw_news
یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ -

ماساژ سر و صورت باعث کاهش بی‌قراری و درد در سالمندان مبتلا به آلزایمر میشود.

img_yw_news
یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ -

افزایش بیان IL-8 در بیماران مبتلا به هپاتیت B مزمن افسرده، ممکن است به NF-қB و سایر عوامل رونویسی که در بیان سیتوکین ها شرکت کنند، وابسته باشد.

img_yw_news
یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ -

کوهش سیاه در کاهش علائم یائسگی مؤثر بوده و میتواند به عنوان یک داروی جایگزین درکسانی که قادر به هورمون درمانی نبوده مورد استفاده قرار گیرد.

img_yw_news
یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ -

می‌توان از شاخص شوک نیز در کنار ابزار‌ها و روش‌های دیگر تریاژ مثل سیستم تریاژ نمایه وخامت اورژانس، جهت شناسایی بیماران پرخطر و به‌ویژه تر

img_yw_news
شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ -

آموزش مدیران پرستاری نقش موثری در ارتقای خودگزارش دهی خطا دارد .

img_yw_news
شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ -

بین آگاهی و ویژگی‌های دموگرافیک از قبیل جنسیت، سابقه کار، مدرک تحصیلی، رده شغلی و وضعیت استخدامی ارتباط آماری معنی‌داری مشاهده شد

img_yw_news
شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ -

بیان خانواده ژنی IAP موجب افزایش قدرت خود تجدید شدگی میشود.

img_yw_news
سه شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۶ -

میزان شیوع چاقی دوران بارداری و عوارض ناشی از آن در زنان باردار شهرستان رفسنجان بالاست.

img_yw_news
یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶ -

بین عدالت سازمانی درک شده و رضایت شغلی پرستاران ارتباط مثبت وجود دارد.

img_yw_news
یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶ -

هر دو زمان پیاده روی صبحگاهی و عصرگاهی به طور مشابه توانایی بهبود کیفیت خواب را دارند.

img_yw_news
شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ -

بین فعالیت بدنی و موانع ادارکی ارتباط معنی داری دیده شده است.

img_yw_news
شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ -

آواهای طبیعیت میتواند به عنوان راهکاری برای کاهش اضطراب بیماران کاندید جراحی پیوند عروق کرونری مورد استفاده قرار گیرد.

img_yw_news
شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ -

هیپنوتیزم می تواند باعث کاهش اضطراب و درد بعد از کار شود.

img_yw_news
شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ -

ژل کلرهگزیدین2/0 درصد می تواند روند ترمیم را تا حدودی تسریع کند.

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶ -

یکی از مسایل مهم در انجام صحیح و به موقع عملیات احیاء علاوه بر مهارت، میزان اعتماد به نفس فرد در اقدام به احیا می باشد.

img_yw_news
یکشنبه ۳ دی ۱۳۹۶ -

از مراحل ضروری درمان ریشه ،تعیین طول کارکرد کانال ریشه پیش از آماده سازی کانال ریشه است ،خطا در اندازه گیری آن می تواند منجر به عواقب نامطلوب

img_yw_news
شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ -

استفاده از ژل مترونیدازول 75% می‌تواند باعث کاهش درد و تورم دندان خارج شده شود ولی احتمالا تاثیری روی میزان بروز حفره خشک (Dry Socket)ندارد.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

کنترل کیفی دستگاههای رادیولوژی معمولی در مراکز درمانی وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی کرمان و رفسنجان

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

ارتباط بین آناتومی مندیبل با سن و جنسیت در رادیوگرافی پانورامیک افراد 55-25 ساله مراجعه‌کننده به کلینیک دانشکده دندانپزشکی رفسنجان در سال ۱۳

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶ -

استفاده از برگ گردو در رژیم غذایی موش های دیابتی باعث کاهش پارامتر A1C می شود ولی بر قند خون ناشتا (FBS) اثر معنی داری ندارد.

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶ -

روشنایی یک نیاز اساسی برای انسان است و بر رفتارهای فیزیکی، فیزیولوژیکی و روانشناختی انسان اثر گذار است.

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶ -

اثر میدان مغناطیسی موضعی با فرکانس بسیار پایین بر القای خواب آلودگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶ -

Cross modal object recognition test (شناخت شیء از طریق تقاطع چند حس) یک تست رفتاری است که می تواند در حیوانات (بخصوص موش صحرایی) پدیده multisensory integration را القاء و

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶ -

ارزشیابی استاد محور سبب یک ارزشیابی صوری می‌شود و در رسیدن به اهداف آموزشی دارای کاستیهایی است. بنابراین استفاده از روشهای نوین ارزشیابی در

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶ -

میزان mRNA مولکول S100A12 در پالپ ملتهب نسبت به پالپ سالم کاهش معنی­داری داشته است

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶ -

یرولیدین-2-کربوکسامیدی احتمالا در کنترل سلولی زنده ماندن / آپوپتوز نقش دارد

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶ -

ماده گلوکورونیک اسید در هر دو دوز کم و زیاد باعث کاهش بیان ژنهای مورد مطالعه میشود

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶ -

برتری چسب مایع بافتی از نظر سرعت انجام ترمیم و رضایتمندی بیمار و والدین نسبت به بخیه زدن

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶ -

تاثیراستفاده از مدل پپلاو در رضایتمندی بیماران سالمند بستری در بخش مراقبت های ویژه قلبی در بیمارستان علی بن ابیطالب شهر رفسنجان.

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶ -

تاثیر درمانی روشهای معمول در بیماران مبتلا به Stroke بر الگوی بیان کموکین های گروه CXC در سطح mRNA و پروتئین

img_yw_news
دوشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۶ -

پایگاه نتایج پژوهش‌های سلامت دانشگاه راه اندازی شد

پایگاه نتایج پژوهش های سلامت دانشگاه راه اندازی شد. هدف از راه اندازی این پایگاه ارایه دستاوردهای پژوهش های انجام شده در دانشگاه به مخاطبان می باشد. لطفا منتظر انتشار اخبار بعدی باشید.