بایگانی بخش دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

img_yw_news
شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ -

بین فعالیت بدنی و موانع ادارکی ارتباط معنی داری دیده شده است.

img_yw_news
شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ -

آواهای طبیعیت میتواند به عنوان راهکاری برای کاهش اضطراب بیماران کاندید جراحی پیوند عروق کرونری مورد استفاده قرار گیرد.

img_yw_news
شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ -

شیوع سوئ‌تغذیه در دوره بارداری از نظر چاقی نسبت به سایر مطالعات دیگر در ایران بیشتر است در حالیکه سوتغذیه با تظاهر لاغری نسبت به چاقی بسیار

img_yw_news
شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ -

هیپنوتیزم می تواند باعث کاهش اضطراب و درد بعد از کار شود.

img_yw_news
شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ -

ژل کلرهگزیدین2/0 درصد می تواند روند ترمیم را تا حدودی تسریع کند.

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶ -

یکی از مسایل مهم در انجام صحیح و به موقع عملیات احیاء علاوه بر مهارت، میزان اعتماد به نفس فرد در اقدام به احیا می باشد.

img_yw_news
یکشنبه ۳ دی ۱۳۹۶ -

از مراحل ضروری درمان ریشه ،تعیین طول کارکرد کانال ریشه پیش از آماده سازی کانال ریشه است ،خطا در اندازه گیری آن می تواند منجر به عواقب نامطلوب

img_yw_news
یکشنبه ۳ دی ۱۳۹۶ -

یکی از شیوه‌های ارزشیابی بیمارستان‌های کشور استفاده از استاندارهای ملی اعتباربخشی است که توجه به آن موجب افزایش ایمنی بیمار میشود.

img_yw_news
شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ -

استفاده از ژل مترونیدازول 75% می‌تواند باعث کاهش درد و تورم دندان خارج شده شود ولی احتمالا تاثیری روی میزان بروز حفره خشک (Dry Socket)ندارد.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

کنترل کیفی دستگاههای رادیولوژی معمولی در مراکز درمانی وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی کرمان و رفسنجان

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

ارتباط بین آناتومی مندیبل با سن و جنسیت در رادیوگرافی پانورامیک افراد 55-25 ساله مراجعه‌کننده به کلینیک دانشکده دندانپزشکی رفسنجان در سال ۱۳

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶ -

استفاده از برگ گردو در رژیم غذایی موش های دیابتی باعث کاهش پارامتر A1C می شود ولی بر قند خون ناشتا (FBS) اثر معنی داری ندارد.

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶ -

روشنایی یک نیاز اساسی برای انسان است و بر رفتارهای فیزیکی، فیزیولوژیکی و روانشناختی انسان اثر گذار است.

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶ -

اثر میدان مغناطیسی موضعی با فرکانس بسیار پایین بر القای خواب آلودگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶ -

Cross modal object recognition test (شناخت شیء از طریق تقاطع چند حس) یک تست رفتاری است که می تواند در حیوانات (بخصوص موش صحرایی) پدیده multisensory integration را القاء و

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶ -

ارزشیابی استاد محور سبب یک ارزشیابی صوری می‌شود و در رسیدن به اهداف آموزشی دارای کاستیهایی است. بنابراین استفاده از روشهای نوین ارزشیابی در

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶ -

کتب های دسترس آزاد Open-Access Book

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶ -

میزان mRNA مولکول S100A12 در پالپ ملتهب نسبت به پالپ سالم کاهش معنی­داری داشته است

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶ -

یرولیدین-2-کربوکسامیدی احتمالا در کنترل سلولی زنده ماندن / آپوپتوز نقش دارد

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶ -

عصاره موسیر ایرانی می تواند به عنوان یک ماده موثر برای تولید دارو برای پیشگیری یا درمان تومور کبدی انسان در نظر گرفته شود

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶ -

ماده گلوکورونیک اسید در هر دو دوز کم و زیاد باعث کاهش بیان ژنهای مورد مطالعه میشود

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶ -

برتری چسب مایع بافتی از نظر سرعت انجام ترمیم و رضایتمندی بیمار و والدین نسبت به بخیه زدن

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶ -

از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان اجرای آموزش مجازی مفید است

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶ -

تاثیراستفاده از مدل پپلاو در رضایتمندی بیماران سالمند بستری در بخش مراقبت های ویژه قلبی در بیمارستان علی بن ابیطالب شهر رفسنجان.

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶ -

تاثیر درمانی روشهای معمول در بیماران مبتلا به Stroke بر الگوی بیان کموکین های گروه CXC در سطح mRNA و پروتئین

صفحه 1 از 2    
اولین
قبلی
1