بایگانی بخش دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

img_yw_news
شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ -

استفاده از ژل مترونیدازول 75% می‌تواند باعث کاهش درد و تورم دندان خارج شده شود ولی احتمالا تاثیری روی میزان بروز حفره خشک (Dry Socket)ندارد.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

کنترل کیفی دستگاههای رادیولوژی معمولی در مراکز درمانی وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی کرمان و رفسنجان

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

ارتباط بین آناتومی مندیبل با سن و جنسیت در رادیوگرافی پانورامیک افراد 55-25 ساله مراجعه‌کننده به کلینیک دانشکده دندانپزشکی رفسنجان در سال ۱۳

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶ -

استفاده از برگ گردو در رژیم غذایی موش های دیابتی باعث کاهش پارامتر A1C می شود ولی بر قند خون ناشتا (FBS) اثر معنی داری ندارد.

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶ -

روشنایی یک نیاز اساسی برای انسان است و بر رفتارهای فیزیکی، فیزیولوژیکی و روانشناختی انسان اثر گذار است.

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶ -

اثر میدان مغناطیسی موضعی با فرکانس بسیار پایین بر القای خواب آلودگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶ -

Cross modal object recognition test (شناخت شیء از طریق تقاطع چند حس) یک تست رفتاری است که می تواند در حیوانات (بخصوص موش صحرایی) پدیده multisensory integration را القاء و

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶ -

ارزشیابی استاد محور سبب یک ارزشیابی صوری می‌شود و در رسیدن به اهداف آموزشی دارای کاستیهایی است. بنابراین استفاده از روشهای نوین ارزشیابی در

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶ -

کتب های دسترس آزاد Open-Access Book

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶ -

میزان mRNA مولکول S100A12 در پالپ ملتهب نسبت به پالپ سالم کاهش معنی­داری داشته است

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶ -

یرولیدین-2-کربوکسامیدی احتمالا در کنترل سلولی زنده ماندن / آپوپتوز نقش دارد

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶ -

عصاره موسیر ایرانی می تواند به عنوان یک ماده موثر برای تولید دارو برای پیشگیری یا درمان تومور کبدی انسان در نظر گرفته شود

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶ -

ماده گلوکورونیک اسید در هر دو دوز کم و زیاد باعث کاهش بیان ژنهای مورد مطالعه میشود

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶ -

برتری چسب مایع بافتی از نظر سرعت انجام ترمیم و رضایتمندی بیمار و والدین نسبت به بخیه زدن

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶ -

از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان اجرای آموزش مجازی مفید است

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶ -

تاثیراستفاده از مدل پپلاو در رضایتمندی بیماران سالمند بستری در بخش مراقبت های ویژه قلبی در بیمارستان علی بن ابیطالب شهر رفسنجان.

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶ -

تاثیر درمانی روشهای معمول در بیماران مبتلا به Stroke بر الگوی بیان کموکین های گروه CXC در سطح mRNA و پروتئین

img_yw_news
دوشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۶ -

پایگاه نتایج پژوهش‌های سلامت دانشگاه راه اندازی شد

پایگاه نتایج پژوهش های سلامت دانشگاه راه اندازی شد. هدف از راه اندازی این پایگاه ارایه دستاوردهای پژوهش های انجام شده در دانشگاه به مخاطبان می باشد. لطفا منتظر انتشار اخبار بعدی باشید.