بایگانی بخش دانشگاه علوم پزشکی زابل

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ -

ژنو تیپینگ انواع فاسیولا جداشده از گاو و گوسفند با استفاده از ژنITS1و PCR-RFLP در کشتارگاه شهرستان زابل

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ -

ژنو تیپینگ انواع فاسیولا جداشده از گاو و گوسفند با استفاده از ژنITS1و PCR-RFLP در کشتارگاه شهرستان زابل

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ -

بررسی اثر تجویز توام اجوانتهای آلوم-نالوکسان و آلوم- نالتروکسان بهمراه آنتی ژن های دفعی-ترشحی انگل فاسیولا هپاتیکا در موش های بالب سی

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ -

بررسی اثر تجویز داخل هیپوکامپی نیکوتین وo-Acety1-L-Carnitineبرتخریب حافظه ی فضایی اکتسابی ناشی از تستوسترون در مدل ماز آبی موریس وسنجش بیان مارکرهای

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ -

بررسی میزان خاصیت ضد سرطانی کمپلکس نوترکیب نانوذرات مغناطیسی حاوی داروهای ضد سرطان متوترکسات وتاموکسفین بصورت همزمان بر روی دو رده ی سلولی

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ -

بررسی اثر ضد سرطانی والقای آپوپتوز مشتقات جدید مهارکننده هیستون داستیلاز (HDACs)برسلول های سرطانی پروستات

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ -

بررسی اثرات محافظتی کورکومین برآسیب سلولی ناشی از گلایوکسال در سلول های کلیوی رت

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ -

تاثیر آموزش خود مراقبتی معنوی بر کاهش فشار مراقبتی مادران با فرزند ناتوان ذهنی

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ -

بررسی یافته های CTوMRIدر میان بیماران با شکایت سردرد دربیمارستان زابل

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ -

بررسی حساسیت ضد قارچی گونه های کاندیدا جدا شده از مبتلایان به کاندیدوری در بیمارستان های آموزشی زابل در سال1395

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ -

مقایسه ارتباط اعتیاد،کمبود آهن وکلسیم ،سطحESR،LDH،PPDوعوارض ناشی از مسمومیت باسرب در بیماران سلی وغیر سلی

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ -

بررسی وضعیت زینک وسلنیوم در بیماران مسلول در مقایسه با بیماران غیر مسلول شهرستان زابل در سال1395

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶ -

میزان بقای بیماران کلیوی مرحله ی انتهایی تحت همودیالیز منطقه ی سیستان، 6.36% است.

img_yw_news
شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ -

ضرورت نظارت و گزارش دهی وضعیت و علل خطاهای استعمال دارو در بیمارستان آموزشی امیرالمومنین زابل

img_yw_news
شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ -

نوزادان با مادران دارای سابقه اعتیاد و نوزادان دارای سابقه فامیلی VUR و UPJO به گرید های بالاتری از هیدرونفروز مبتلا می شوند.

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶ -

مکمل ویتامین D و کلسیم بر کاهش میزان HbA1C و فشارخون دربیماران مبتلا به دیابت تیپ دو موثر است.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶ -

بررسی تاثیر پروبیوتیک کیدی لاکت در بهبود اسهال حاد ویروسی کودکان و مقایسه ی آن با درمان رایج فعلی در بیمارستان امیرالمومنین زابل

img_yw_news
دوشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۶ -

پایگاه نتایج پژوهش‌های سلامت دانشگاه راه اندازی شد

پایگاه نتایج پژوهش های سلامت دانشگاه راه اندازی شد. هدف از راه اندازی این پایگاه ارایه دستاوردهای پژوهش های انجام شده در دانشگاه به مخاطبان می باشد. لطفا منتظر انتشار اخبار بعدی باشید.