بایگانی بخش دانشگاه علوم پزشکی زنجان

img_yw_news
دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ -

داروی سلنیوم در عملکرد شناختی بیماران مصروع تاثیری ندارد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ -

دربیماران مبتلا به بیماری صرع، داروی سلنیوم با کاهش استرس اکسیداتیو در عملکرد شناختی می تواند موثر باشد.

img_yw_news
شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ -

ترکیب موم زنبورعسل با MTA ( ماده کاربردی در عصب کشی ناقص دندان شیری) باعث کاهش اثرکشندگی روی سلول های بنیادی پالپ دندان می شود.

img_yw_news
شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ -

برای کاهش عوارض در بیماران دیالیزی، سولامر توصیه می شود.

img_yw_news
شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ -

دربیماران تحت دیالیز با اختلال چربی، سولامر هیدروکلراید نسبت به سولامرکربنات ارجعیت دارد.

img_yw_news
شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ -

شایع ترین سرطان در مردان سرطان پروستات است.

img_yw_news
شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ -

شایع ترین سرطان در زنان سرطان پستان است.

img_yw_news
شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ -

شیوع سرطان در جمعیت شهری بیشتر از افراد ساکن روستا است.

img_yw_news
شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ -

بکارگیری فناوری نانو درساخت دارو سبب کاهش عوارض دارو می شود.

img_yw_news
شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ -

بکارگیری فناوری نانو در ساخت دارو سبب افزایش اثر درمانی دارو می شود.

img_yw_news
شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ -

مقاومت آنتی بیوتیکی به خصوص مقاومت به گلیکوپپتیدها در بین انتروکوک ها رو به افزایش است.

img_yw_news
شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ -

مراقبت معنوی بر کاهش میزان درد، خستگی و اضطراب مرگ بیماران سرطانی موثر می باشد.

img_yw_news
شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ -

سیستم های پشتیبانی از یادگیرنده تأثیر بالایی در افزایش عملکرد و سازگاری تحصیلی دانشجویان دارد.

img_yw_news
شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ -

تغذیه مناسب در کاهش باکتری های عفونت بیمارستانی موثر به نظر می رسد.

img_yw_news
شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ -

باکتری های عفونت های بیمارستانی در گوشت مرغ مشاهد شد.

img_yw_news
شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ -

استفاده از آنتی بیوتیک ها برای درمان عفونت های بیمارستانی باید با احتیاط صورت گیرد.

img_yw_news
شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ -

مهمترین روش انتقال لیستریا مونوسیتوژنز عامل بیماری لیستریوز(نوعی بیماری مشترک انسان و حیوان) از راه مواد غذایی است.

img_yw_news
شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ -

موم زنبور عسل در مقایسه با MTA ( ماده کاربردی در عصب کشی ناقص دندان شیری) اثرکشندگی کمتری بر روی سلول های بنیادی پالپ دندان دارد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ -

شناسایی ژن های دخیل درنقص مکانیسم دفاعی در انتقال آمینواسیدها نقش دارند.

img_yw_news
یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ -

مواد ضدعفونی کننده مورد استفاده در بیمارستان ها اثر آنتی باکتریایی دارند.

img_yw_news
یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ -

میتوان از سفوروکسیم آگزتیل به عنوان جایگزین مناسب کوآموکسی کلاو در درمان موارد حاد سینوزیت باکتریال استفاده کرد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ -

پیدا کردن داروی جایگزین مناسب جهت درمان موارد سینوزیت حاد باکتریال لازم به نظر میرسد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ -

NLC (حامل های لیپیدی نانوساختار)یک سیستم مناسب دارورسانی جهت رسانش ایندیناویر به مغز می‌باشد.

img_yw_news
شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ -

فقرآهن در بیماری بیش فعالی تاثیری در شدت بیماری ندارد.

img_yw_news
شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ -

شناسایی ژن های دخیل درنقص مکانیسم دفاعی در تولید لیپوپپتید بی تاثیر است.

img_yw_news
شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ -

نانو ساختارهای لیپیدی می توانند به عنوان حاملی مناسب برای داروی کاربامازپین استفاده شوند.

img_yw_news
شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ -

انجام مشاوره معنویت محور درهنگام بارداری باعث کاهش استرس مادران میشود.

img_yw_news
شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ -

الگوی اجتناب و الگوی معنویت در آمادگی و برنامه ریزی قبل از زایمان موثر است.

img_yw_news
شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ -

مشاوره معنویت محور در بهبود کیفیت زندگی مادران نخست باردار موثر است.

img_yw_news
شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ -

داروهای هیالورونیک اسید همراه با کندرویتین سولفات در بهبود علائم بیماری آرتروز زانو مؤثر است.

img_yw_news
شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ -

مشاوره راه حل محور کیفیت زندگی زنان باردار را افزایش می دهد.

img_yw_news
شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ -

مشاوره راه حل محور میزان خشونت برعلیه زنان باردار کاهش می دهد.

img_yw_news
شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ -

بکارگیری رویکرد مشاوره حل مسئله درکاهش استرس مادران باردارموثر است.

img_yw_news
شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ -

بکارگیری رویکرد مشاوره حل مسئله درارتقاء کیفیت زندگی مادران باردارمبتلا به دیابت ضروری به نظر می رسد.

img_yw_news
شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ -

نانوامولسیون بوپرونورفین میتواند در تهیه دارو مورد استفاده قرارگیرد.

img_yw_news
شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ -

رضایتمندی بیماران از وضعیت تریاژ پرستاران مطلوب است.

img_yw_news
شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ -

استفاده از تهویه با فشارمثبت نیاز مجدد به استفاده از لوله تراشه را در نوزادان نارس کاهش می دهد.

img_yw_news
شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ -

فاکتور رشد شبه انسولینی در اختلال عروق شبکیه چشم نوزادان نقش چندانی ندارد.

img_yw_news
شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ -

گیاه هندوانه ابوجهل در کاهش اثر سمی گلوکز بر سلول موثر است.

img_yw_news
شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ -

استفاده از گیاه هندوانه ابوجهل به عنوان یک داروی گیاهی در درمان دیابت موثر است.

img_yw_news
شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ -

استفاده از گیاه هندوانه ابوجهل به عنوان یک داروی گیاهی در کاهش اثرات دیابت موثر است.

img_yw_news
شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ -

سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت می تواند در پیشگیری از بیماری ها موثر باشد.

img_yw_news
شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ -

سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت می تواند بر بهبود کیفیت زندگی افراد تاثیر مثبت بگذارد.

img_yw_news
شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ -

از اسانس آویشن دنایی می توان به عنوان یک ماده ضدباکتری در فرآورده های دارویی بکار برد.

img_yw_news
شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ -

نانوامولسیون آویشن دنایی به عنوان یک ماده ضدباکتری در فرآورده های غذایی کارایی دارد.

img_yw_news
شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ -

تجویز ویتامین د باعث کاهش بیماری دیسترس تنفسی نوزادان نارس می شود.

img_yw_news
شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ -

افزایش سطح ویتامین D در نوزادان نارس نیاز به سورفاکتانت را کاهش می دهد.

img_yw_news
شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ -

تجویز ویتامین D در مادران دارای کمبود این ویتامین، از بروز بیماری دیسترس تنفسی نوزادان نارس جلوگیری می کند.

img_yw_news
شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ -

استفاده همزمان داروهای آتورواستاتین و ویتامینE در درمان دیابت نوع2 موثر است.

img_yw_news
شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ -

تجویز ویتامین E به عنوان مکمل دارویی در درمان دیابت نوع 2 توصیه می شود.

img_yw_news
شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ -

اسانس رازیانه اثرات ضد میکروبی مناسبی در فرآورده های غذایی و دارویی دارد.

img_yw_news
شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ -

اسانس رازیانه در مقایسه با سایر گیاهان دارویی اثرات ضد باکتریایی چندان قوی از خود نشان نمی دهد.

img_yw_news
شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ -

اسانس رازیانه اثرات ضد میکروبی مناسبی در فرآورده های غذایی و دارویی دارد.

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ -

مصرف روی در کودکان مبتلا به عفونت ادراری با درد شکم واستفراغ توصیه نمیشود.

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ -

استفاده از لوله مستقیم در تهویه مکانیکی در بخش مراقبت های ویژه توصیه میشود.

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ -

آکانتامبا (نوعی آمیب آزادزی) سبب افزایش عفونت در افراد مبتلا به نقص سیستم ایمنی میشود.

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ -

داکسی سایکیلین نسبت به سایر آنتی بیوتیک ها کمترین میزان مقاومت در برابر باکتری ها دارد.

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ -

عصاره هیدروالکلی گیاه بوقناق اثرات پایین آورندگی قند خون دارد.

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ -

عصاره هیدروالکلی گیاه بوقناق به دلیل اثرات آنتی اکسیدانی و ضد التهابی اثر محافظتی بر روی کبد و کلیه را دارد.

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ -

افزودن عصاره هیدروالکلی گیاه بوقناق به رژیم غذایی افراد دیابتی در بهبود آنها موثر است.

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ -

دندانپزشکان عمومی نسبت به دانشجویان سال آخر درخصوص تشخیص و مدیریت اورژانس در محیط کار آگاهی بالاتری دارند.

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ -

انجام آزمایش تست پوستی توبرکولین در تشخیص اولیه بیماری سل موثر است.

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ -

درمان های نوین بیماری سرطان باعث افزایش بازدهی درمان و کاهش مرگ و میر میشود.

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ -

سرمایه گذاری در بخش نانوفناوری منجر به درآمدزایی میشود.

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ -

مصرف روی در کودکان مبتلا به عفونت ادراری همراه با اسهال در بهبود علایم بالینی مفید است.

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ -

افزایش میزان تجویز آنتی بیوتیک در بیماری عفونت مجاری ادراری باعث افزایش مقاومت آنتی بیوتیکی میشود.

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ -

با توجه به افزایش مقاومت آنتی بیوتیکی، بررسی مناسب بودن آنتی بیوتیک تجویز شده ضروری به نظر میرسد.

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ -

لیزر درمانی درکاهش میزان باکتری های موجود در زخم و استحکام بافت موثر است.

img_yw_news
شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ -

قلدری در پرستاران باعث کاهش کیفیت مراقبت از بیماران میشود.

img_yw_news
شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ -

قلدری در پرستاران سبب افزایش فرسودگی شغلی درآنها میشود.

img_yw_news
شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ -

برای سنجش روایی نسخه فارسی پرسشنامه استرس محیطی به مطالعه بیشتر نیاز است.

img_yw_news
شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ -

لیزر به همراه سلول های بنیادی میتواند در روند بهبود زخم های دیابتی موثر باشد.

img_yw_news
شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ -

لیزر درمانی همراه با محیط کشت بهینه سبب کاهش سلول های التهابی بر روی زخم های دیابتی میشود.

img_yw_news
شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ -

ملاتونین با اثر پیشگیری مانع تخریب استیل کولین مغزی میشود.

img_yw_news
شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ -

ملاتونین در روند درمان بیماری آلزایمر بی تاثیر می باشد.

img_yw_news
شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ -

ملاتونین در پیشگیری بیماری آلزایمر موثر است.

img_yw_news
شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ -

ترکیب عصاره کاکوتی با اثر روی سیستم اکسیدانی باعث کاهش التهاب کبد میشود.

img_yw_news
شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ -

داروی ماینوسایکلین در درمان آلزایمر موثر است.

img_yw_news
شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ -

داروی ماینوسایکلین درپیشگیری از بیماری آلزایمر تاثیری ندارد.

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ -

انجام بلیچینک (سفیدکردن دندان) باعث آسیب رساندن به پالپ دندان میشود.

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ -

انجام بلیچینک (سفیدکردن دندان) با دز پایین در زیبایی دندان موثر است.

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ -

انجام بلیچینک (سفیدکردن دندان) با دز بالا سبب تخریب ریشه دندان میشود.

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ -

خشونت علیه انترن ها در اورژانس بیشتر از سایر بخش های بیمارستان می باشد.

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ -

خشونت علیه انترن ها سبب کاهش رضایت شغلی آنها می شود.

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ -

توجه به دوز ویتامین دی بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه ضروری است.

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ -

ویتامین دی در کاهش مرگ و میر بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه موثر است.

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ -

کودکان بیش فعال کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهانی پایین تری نسبت به کودکان سالم دارند.

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ -

بهداشت دهان در کودکان بیش فعال به مراتب کمتر از کودکان سالم است.

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ -

داروی کلاولانیک اسید در پیشگیری از آلزایمر موثر است.

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ -

داروی کلاولانیک اسید در درمان آلزایمر تاثیری ندارد.

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ -

بهره گیری از نرم افزار تحت وب System Wise Dentistry Education در جهت ارتقاء آموزش دانشجویان مقطع دندانپزشکی موثر می باشد.

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ -

استفاده از یک مرطوب کننده استاندارد راه هوایی مصنوعی درثبات بهتر پارامترهای ریوی بیماران موثر است.

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ -

مصرف فولیک اسید به عنوان مکمل غذایی تاثیری در بهبود شدت علایم ‌افسردگی ندارد.

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ -

ترکیب استیگماسترول می تواند سبب کاهش علایم بیماری الزایمر شود.

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ -

ترکیب استیگماسترول در پیشگیری از بیماری آلزایمر موثر است.

img_yw_news
شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ -

ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه ارتقاء سبک دلبستگی ایمن در مادران دچار بارداری ناخواسته موثر است.

img_yw_news
شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ -

راه اندازی مراکز مشاوره دوران بارداری جهت ارتقاء سلامت جسمانی و روانشناختی مادران باردارضروری به نظر می رسد.

img_yw_news
شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ -

استفاده از دهانشویه ترکیبی کورکومین و زنجبیل در کاهش التهاب لثه موثر است.

img_yw_news
شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ -

ارتقاء سطح کیفیت روابط زناشویی باعث افزایش دلبستگی مادر به جنین می شود.

img_yw_news
شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ -

انجام مشاوره های ماما محور درحاملگی ناخواسته سبب کاهش مشکلات عاطفی و هیجانی مادران میشود.

صفحه 1 از 4    
اولین
قبلی
1