بایگانی بخش دانشگاه علوم پزشکی سمنان

:: کاهش درد زایمان واژینال با دریافت پتدین - ۱۳۹۶/۶/۲۵ -
:: اثرات منفی رفتاری – شناختی مرفین مزمن با ورزش اصلاح می شود - ۱۳۹۶/۶/۲۰ -
:: بررسی نقش تجویز خوراکی پروبیوتیک ها در تغییرات ادم، هایپرآلژزی ، اینترلوکین 1 بتا سرمی و فعالیت آنزیم P38MAPK نخـاعی - ۱۳۹۶/۶/۱۲ -
:: ارتباطی بین سطح سرمی هورمون های تیروئیدی در بیماران بالغ مبتلا به عفونت های حاد باکتریال و پیش آگاهی آنها یافت نشد. - ۱۳۹۶/۶/۱۱ -
:: بربرین بر روی کاهش بقای سلولهای سرطانی خون محیطی بیماران مبتلا به لوسمی لنفوئیدی مزمن در محیط آزمایشگاهی موثر است. - ۱۳۹۶/۶/۸ -
:: بررسی عوامل خطر بروز جفت سر راهی در زنان حامله با خونریزی مراجعه‌کننده به بیمارستان امیرالمومنین (ع) سمنان (94-84) - ۱۳۹۶/۶/۴ -
:: رابطه سبک زندگی و منابع استرس با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سمنان - ۱۳۹۶/۶/۴ -
:: بررسی اثر درمان همزمان سلولهای بنیادی مزانشیال با هورمون تیروئیدی ( T٣ ) و ورزش بر تغییرات سلولی و رفتاری در یک مدل تجربی سکته مغزی در موشهای س - ۱۳۹۶/۶/۴ -
:: بررسی اثرعصاره آبی و هیدرو الکلی گیاه کهورک (Prosopis farcta) بر جذب گلوکز در رده سلولهای چربی 3T3-L1 - ۱۳۹۶/۶/۴ -
:: بکارگیری سیستم درج هدفمند ژن ( اینتگراز PhiC31) جهت تولید آنتی بادی منوکلونال هدف - ۱۳۹۶/۶/۴ -
:: اثرات ورزش ترد میل و فلوکستین بر پاسخ های مولکولی، سلولی و رفتاری ناشی ازاسترس - ۱۳۹۶/۵/۲۸ -
:: کیفیت زندگی و گرگرفتگی در بیماران وابسته متادون و تریاک و افراد سالم - ۱۳۹۶/۵/۲۸ -
:: خشونت خانگی و کیفیت زندگی و عملکرد جنسی زنان یائسه دامغان - ۱۳۹۶/۵/۲۸ -
:: ارتباط شیفت درمانی همودیالیز با کیفیت خواب بیماران تحت همودیالیز - ۱۳۹۶/۵/۲۸ -
:: وضعیت تغذیه­ تاثیر زیادی بر سلامت جسمی سالمندان دارد - ۱۳۹۶/۵/۲۸ -
:: ارتباط دزیمتری با محل تومور و نحوه قرارگیری دقیق پلاک بر روی تومور - ۱۳۹۶/۵/۲۸ -
:: پایگاه نتایج پژوهش‌های سلامت دانشگاه راه اندازی شد - ۱۳۹۶/۴/۱۲ -