بایگانی بخش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸ -

53 درصد کارکنان مراقبت های اولیه بهداشتی درمانی دچار فرسودگی شغلی بالا بودند.

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸ -

استفاده از گیاهان دارویی باید ملاحظات اخلاقی در نظر گرفته شود.

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸ -

مصرف سبزیها به ویژه سبزی های برگ سبز، سیر و پیاز خطر سندرم متابولیک را در کودکان و نوجوانان کاهش می دهد.

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸ -

بیان RNA های بلند غیر کد شونده در بیماران دو قطبی در مقایسه با افراد سالم تغررات چشمگیری را نشان میدهد.

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸ -

بیان ژن NNT1 و RNA غیر بلند هدف آن NNT-AS1 در بیماران دو قطبی نسبت به افراد سالم تفاوتی نداشت.

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸ -

ارتباط بین آلل های HLA و بیماران سکته مغزی دال بر اهمیت این ژن ها در این بیماران دارد

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸ -

ارزیابی مسیر MAPK14 نقش این مسیر را در سرطان پستان نشان نداد.

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸ -

اختلال در روند مسیر کینورینین متابولیسم تریپتوفان، در سرطان پستان موثر است.

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸ -

ژنهای DNAJB2, IGHMBP2, SMN1 SIGMAR1 و PLEKHG5 با بیماری SMA مرتبط بودند.

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸ -

طراحی و ساخت بیوایمپلنت برای مثانه با استفاده مهندسی بافت و سلول درمانی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ -

کاهش ارتفاع استخوان و ایمپلنت های کوتاه تر با قطر بیشتر می‌تواند با شرایط بیولوژیک هماهنگ تر باشد.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ -

میزان حساسیت و اختصاصی بودن پرایمرهای طراحی شده جهت تشخیص مولکولی استرپتوکوکوس پنومونیه در بیماران انسداد ریوی مزمن تاثیر داشت.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ -

عصاره چای سبز سرشار از آنتی اکسیدان می‌باشد.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ -

میزان مثبت بودن کو آنتی فرون دربیماران سارکوئیدوزیس بالاتر از افراد غیر سارکوئیدوز بود.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ -

در بیماران مبتلا به تب نوتروپنیک علل سپتیسمی میکروبی بود.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ -

مسیر مهم پیام رسان سلولی اتوفاژی به عنوان اهداف درمانی بالقوه در سرطان پروستات می باشد.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ -

اپی ژنتیکی در محیط کشت و آنتی اکسیدانت ها وضعیت محیط کشت را بهبود می دهند.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ -

تغییرات ژنتیکی Wnt Transcription Factor TCF7L2 (TCF4) و آلوپسی آره آتا همراه است.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ -

میزان مقاومت القائی در استافیلوکوک اورئوس پیوسته در حال افزایش است.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ -

ریسک فاکتورهای مرتبط بابروزدیابت درطی یک دوره زمانی 15 ساله درمطالعه قندولیپیدتهران تاثیر دارد.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ -

چهار تیپ مختلف از باکتری که هر کدام دارای الگوهای متفاوت مقاومت آنتی بیوتیکی و اینتگرون هستند.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ -

منابع طبیعی بویژه گیاهان برای کشف ترکیبات دارویی جدید از اهمیت خاصی برخوردار است.ابولیکی با محیط در سلول‌های سرطانی ریه (A549) در شرایط هایپوک

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ -

شیوع فشار خون برای گایدلاین های ACC/AHA و JNC7 افزایش یافته است.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ -

لخته‌ در مناطق آنژیوژنز توده های سرطانی می‌تواند نقش در کاهش مرگ و میر و بهینه سازی درمان مبتلایان داشته باشد.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ -

بالا بردن سطح آدیپوکاین و کارتونکتین در بیماران مبتلا به دیابت می تواند نقش مهمی در پیشگیری از آسیب کلیه ها در بیماران داشته باشد.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ -

می‌توان نتایج حاصل از تحریک تخمک گذاری در زنان نابارور تحت درمان ART را پیش بینی نمود.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ -

در مطالعه قند و لیپید تهران بروز و ریسک فاکتورهای مرگ و میر زودرس مشاهده نشد

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ -

مسمومیت با سرب به عنوان یکی از عوارض مصرف خوراکی تریاک در ایران است.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ -

بیماران تشنیجی در فاصله اینتریکتال QRS و QTC کوتاهتر منشاء احتمالی مشکلات قلبی بیماران می باشد.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ -

مهارکننده هیستون استیل ترانسفراز (HATi) بر روند فعال سازی ژنوم جنین های موشی حاصل از تخمک های منجمد شده به روش شیشه ای تاثیر می گذارد.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ -

بیماریهای ناشی از غذا می‌تواند بر سلامت جامعه اثر بگذارد.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ -

رضایتمندی بیماران مراجعه کننده به درمانگاه های بیمارستان مسیح دانشوری به جنسیت و تحصیلات مرتبط بود.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ -

در صورت بروز حساسیت بیمار به فنوباربیتال می‌توان از داروی لوتیراستام به عنوان جایگزین استفاده کرد.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ -

بیوپسی مایع می‌تواند برای تشخیص زودهنگام سرطان پروستات استفاده شود.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ -

زنان دارای سابقه حاملگی های پرخطر پیامدهای قلبی و متابولیکی داشتند.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ -

درمان اختلالات تکامل جنسی نسبتا خوب و رضایت بخش بود.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ -

بین فنوتیپ های مختلف چاقی با بروز فشار خون اختلاف وجود داشت.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ -

بین مدت زمان قرار گرفتن در معرض استروژن داخلی و پیامدهای قلبی و عروقی ارتباط وجود داشت.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ -

در صنعت غذا به منظور تعیین مقدار مواد بایواکتیو از جمله ویتامین‌ها روش ریزاستخراج حساس و سریع به ‌همراه کروماتوگرافی به کار گرفته شد.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ -

با تزریق اسپرماتید در بیمار مبتلا به آزواسپرمی غیرانسدادی و درمان ناباروری بیمار می‌تواند فرزند بیولوژیک خود را داشته باشد.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ -

بالا بردن سطح آدیپوکاین و کارتونکتین در بیماران مبتلا به دیابت می تواند نقش مهمی در پیشگیری از آسیب کلیه ها در بیماران داشته باشد.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ -

TENS در کاهش درد بیماران در طی لیبر و پس از زایمان روشی موثر و کم عارضه بود.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ -

رنگ طبیعی کلروفیل تولید شده از یونجه می‌تواند در انواع محصولات غذایی بجای رنگ سنتتیک استفاده شود.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ -

روش ریزاستخر به طور دقیق قادر به اندازه گیری مقادیر بسیار کم و حقیقی ترکیب در نمونه های غذایی انتخاب شده بود.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ -

نقش TXNIP می‌تواند بعنوان یک هدف درمانی جدید در بیماری آلزایمر قابل توجه باشد.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ -

اختلالات اسکلتی عضلانی و شاخص های انتروپومتریک در بهیاران با هم مرتبط بودند.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ -

تغییر در ژن های CXCR3 وCXCL10 وCXCL11 در بیماران مبتلا به بیماری سیلیاک نقش سیستم ایمنی ذاتی در پاتوژنز بیماری سیلیاک نشان می دهد.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ -

ژن MALAT1 و AGO در بیمارارن اوتیسم تاثیر قابل توجهی ندارد.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ -

انتی بیوتیک های پاروکستین و مینوسیکلین می توانند سبب بهبود اختلالات حافظه ناشی از ایسکمی مغزی شوند.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ -

آنتی بیوتیک کوتریموکسازول در باکتری استنوتروفوموناس مالتوفیلیا مقاومت دارند.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ -

اختلالات بینایی در رانندگی خطر تصادفات را افزایش دهد.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ -

تجویز رژیم مدیترانه ای و ویتامین ت بر بیماران لوسمی تحت شیمی درمانی تاثیر دارد.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ -

اپلین -13 می تواند پتانسیل درمانی سلول های مویی مشتق از سلولهای بنیادی مزانشیمی را به واسطه افزایش میزان بقای آنها در ناشنوایی افزایش دهد.

img_yw_news
سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸ -

مسواک زدن با خمیر دندانهای حاوی زغال در صورت وجود تغییر رنگ های سطحی دندانی می‌تواند سبب از بین رفتن تغییر رنگ و سفید شدن دندان شود.

img_yw_news
سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸ -

ژن CACNA1C در پاتوژنز بیماری اوتیسم در جمعیت ایرانی نقشی نداشت.

img_yw_news
سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸ -

آنتی اکسیدان های طبیعی می‌توانند تأثیرات سوء آنتی اکسیدان های صنعتی بر سلامت مصرف کنندگان را کاهش دهند.

img_yw_news
سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸ -

مدت صحبت با خانواده، دفعات گفتگو و تعداد رضایت گیران می‌تواند در اخذ رضایت از خانواده های دهندگان موثر باشد.

img_yw_news
سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸ -

سن، شدت سکته، فشار خون بالا، سابقه سکته مغزی و سکته مغزی سمت راست ارتباط مستقیمی با افت کیفیت زندگی داشت.

img_yw_news
سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸ -

کودکان مبتلا به کرانیوسینوستوزیس به‌ طور میانگین دارای هوش‌بهر عادی بودند.

img_yw_news
سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸ -

فاکتور ویرولانس اکسفولیاتیو توکسین آ بالاترین فراوانی و تمامی سویه ها به آنتی بیوتیک های لاینوزولید و ونکومایسین حساس بودند.

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸ -

تغییرات سبک زندگی می‌تواند در پیشگیری و درمان بیماری کبد چرب غیرالکلی مفید واقع شود.

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸ -

جهت کاهش مشکلات خدمات درمانی در بیمارستان مسیح دانشوری راهکار و پیشنهاد ارائه گردید.

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸ -

مصرف غذایی اسیدهای آمینه به عنوان اجزای سازنده پروتئین بر سطوح چربی های خون اثر گذاشت.

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸ -

قلیان می‌تواند منجر به اعتیاد به نیکوتین و عوارض مرتبط شود.

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸ -

سرطان های قفسه صدری می‌تواند با سیستم GIS ثبت گردد.

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸ -

مشکلات سینونازال مزمن درکیفیت زندگی بچه های دارای سیستیک فیبروزیس تاثیر گذار بود.

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸ -

غلظت های مختلف عصاره آبی پروپولیس بر خصوصیات مکانیکی و ضدمیکروبی گلاس آینومر conventional موثر بود.

img_yw_news
یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸ -

میکروبها و باکتری های متعددی می‌توانند باعث ایجاد شکست درمان اندودانتیک شوند.

img_yw_news
یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸ -

مصرف شربت تهیه شده از به و سیب می‎تواند در کاهش مدت زمان، شدت درد و تعداد دفعات حمله میگرن موثر باشد.

img_yw_news
یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸ -

چندشکلی‌های ژنتیکی واقع در ژن GRM7 با خطر افزایش یافته ابتلا به اختلالات روحی و بیش‌فعالی مرتبط هستند.

img_yw_news
یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸ -

تابش لیزر دیود 810nm می تواند بر ریزنشت لبه ای ادهزیوهای یونیورسال اثر کاهشی داشته باشد.

img_yw_news
یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸ -

استحکام باند ریزکششی به عاج در باندینگ های یونیورسال توسط تابش لیزر دیود nm810 افزایش می یابد.

img_yw_news
یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸ -

ژل ابداعی کورکومین قادر به کاهش تحلیل ریشه بدون کاهش حرکات ارتودنسی دندانها است

img_yw_news
یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸ -

شربت سکنجبین عنصلی در کاهش درد، بهبود عملکرد فیزیکی و علائم بالینی افراد مبتلا به استئوآرتریت زانو موثر است.

img_yw_news
یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸ -

ترکیب بهمن سفید و سرخ برگرفته از طب سنتی ایران برمیزان شکست DNA اسپرم مردان اولیگواسپرم ایدیوپاتیک تاثیر نداشته است .

img_yw_news
یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸ -

جهت تبیین و ارایه تعریف عملکردی از سوءمزاج گرم و سرد کبد علایم و نشانه‌های این دو بیماری مشخص گردید.

img_yw_news
چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸ -

جراحیهای Impaction ماکزیلا، مندیبل حول مرکز خود چرخش می یابد.

img_yw_news
چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸ -

مارکر در لبه تهاجم و درجه هیستولوژیکSCC نقش دارد.

img_yw_news
چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸ -

مقادیر آمین‌های بایوژن موجود در نمونه‌‌های تن ماهی‌ با روش استخراج الکتروغشایی تعیین می گردد.

img_yw_news
چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸ -

اثر روغن زنجبیل در مقایسه با کپسول زنجبیل در میزان خونریزی قاعدگی تفاوتی نداشت.

img_yw_news
چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸ -

عصاره خشک، پودر نرم قهوه ای رنگ با خواص فیزیکوشیمیایی جهت تولید فراورده های خوراکی منضج سودا استفاده می شود.

img_yw_news
سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸ -

بین تعداد زایمان با میزان تراکم استخوان در زنان همبستگی وجود داشت.

img_yw_news
سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸ -

مکمل یاری با گلوکزآمین اثری قابل توجه در بهبود استئوآرتریت دارد.

img_yw_news
سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸ -

آنتی اکسیدانهای طبیعی با منشا گیاهی در صنایع شیلات کاربرد دارند

img_yw_news
سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸ -

جایگزینی چربی با مالتودکسترین بر ویژگیهای شیمیایی و حسی پنیر اثرگذار است

img_yw_news
سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸ -

نانو ذرات مغناطیسی در تثبیت آنزیم ها اثرگذارند

img_yw_news
سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸ -

میزان پراکسید در انواع روغن ها، کیک و شیرینیجات در ایران قابل بررسی است

img_yw_news
سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸ -

صحت تست های تکثیر اسید نوکلئیک برای تشخیص مننژیت قابل قبول می باشد.

img_yw_news
سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸ -

تشنج یک علامت شایع در بیماران نورمتابولیک است و الگوی آن متفاوت با گروه های کنترل است.

img_yw_news
سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸ -

تغییر رژیم غذایی معمول می تواند سبب کاهش تولید گازهای گلخانه ای شود.

img_yw_news
سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸ -

اختلالات اسکلتی عضلانی بوسیله Body Discomfort Chart و ارتباط آن با توانایی شغلی در آتشنشانان تهران شیوع دارد

img_yw_news
سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸ -

ریزپوشانی کردن ویتامین های A و D می تواند به طور موثری ویژگی های ان ها را بهبود بخشد

img_yw_news
سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸ -

روش های متداول نگهداری گوشت مرغ، زمان ماندگاری کافی را برای تجاری نمودن آن فراهم نمی کند.

img_yw_news
دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸ -

کودکان فلج مغزی که عملکرد حرکتی درشت آنها بهتر بود در کارکرد های اجتماعی هم بهتر عمل می کردند.

img_yw_news
دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸ -

سمعک های جهت دار و کاهنده نویز درک شنیداری عالی و راحتی را برای کاربران فراهم آوردند.

img_yw_news
دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸ -

تجویز داخل رحمی سلول های لنفوسیت خون محیطی می‌تواند باعث بهبود پیامد بارداری در بیماران مبتلا به شکست مکرر لانه‌گزینی شود.

img_yw_news
دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸ -

روش القایی جایگزین روش حرارتی برای پاستوریزاسیون شیرکاربرد دارد.

img_yw_news
دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸ -

کنترل پتاسیم سوربات و سدیم بنزوات در انواع کیک، نوشابه، دوغ و سس مایونز مصرفی در ایران ضروری می باشد.

img_yw_news
دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸ -

کورکومین زردچوبه بعنوان آنتی اکسیدان در انواع روغنها کارائی دارد.

img_yw_news
دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸ -

مخلوط استویا، مالتودکسترین بر کاهش کالری و بهبود ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی و حسی نمونه های مافین مؤثر است.

صفحه 1 از 9    
اولین
قبلی
1