بایگانی بخش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

img_yw_news
چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶ -

بار مالی بالای بیماری سلیاک برای بیماران ایرانی

img_yw_news
شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶ -

سلولهای بنیادی مزانشیمی پیوند شده از طریق پنجره گرد به مدت 1 هفته در اندولنف کوکله آ موش صحرایی کم شنوا زنده هستند

img_yw_news
شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶ -

محور کموتاکتیک CXCR4/SDF بر خانه گزینی سلولهای بنیادی مزانشیمی در کوکله آ در موشهای کم شنوا و همچنین در میزان مهاجرت این سلولها دراندولنف حلزون

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۶ -

ررسی واریانتهای عملکردی foxp3 و رخداد Pre-Eclampsia

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۶ -

تاثیرضد میکروبی پپتیدها ی ایمنی ذاتی

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۶ -

بررسی فعالیت ضد میکروبیال عصاره اسپند بر استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین جدا شده از بیماران بستری در بخش آی سی یو و ارزیابی سمیت آن بر

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۶ -

بررسی تنوع کاست کروموزومی mecAدر استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین جدا شده از بیماران بستری در بخش آی سی یو بیمارستانهای شهر تهران در سال 1

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۶ -

بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن پری پروگرلین (Leu72Met) و سطح سرمی گرلین با نفروپاتی دیابتی و دیابت نوع 2 با عملکرد طبیعی کلیه

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۶ -

بررسی ارتباط بین نمره فریمن گالوی و پارامترهای هیپر آندروژنیسم بیوشیمیایی در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک: یک مطالعه مرور سیستم

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۶ -

مدل موش صحرایی مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک القاء شده توسط هورمون ها (مطالعه مروری)

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۶ -

ویژگی های بیماران فراری از بیمارستان و بار مالی ناشی ازآن

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ -

استفاده از کاندویی وریدی به جای ترمیم عصب قطع شده در موارد آسیب دیدگی های شدید عصبی روش جایگزین مناسب تری می باشد .

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ -

تاثیر جایگاه جدا سازی سلولهای بنیادی از بافت چربی بر رفتار سلول در مهندسی بافت استخوان

img_yw_news
دوشنبه ۴ دی ۱۳۹۶ -

مصرف آب چغندر به کاهش فشارخون کمک می کند

img_yw_news
شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ -

مهار تلومراز در القاء مرگ سلولی در سلول‌های لوسمی پرومیلوسیتیک حاد موثر است.

img_yw_news
شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ -

فرمولاسیون و شرایط نگهداری بر ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و میکروبی پنیر لیقوان تاثیر می گذارد.

img_yw_news
شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ -

ارتباط شبکه های برهمکنش پروتئین-پروتئین (PPI) در بیماری سلیاک و هپاتیت سی

img_yw_news
شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ -

تاثیر نانوپارتیکل های طلا برمرگ سلول های سرطان سینه

img_yw_news
شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ -

مصرف آب چغندر به کاهش فشارخون کمک می کند

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶ -

سرطان کبد در برخی استانهای محروم کشور، کمتر از حد واقعی برآورد میشود

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶ -

ضرورت تاکید برنامه های آموزشی و محتواهای آموزشی پرستاری به تقویت نگرش اخلاقی دانشجویان پرستاری و توجه مدرسین پرستاری بر این جنبه مهم آموزشی

img_yw_news
دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶ -

بهبود ویژگیهای عملکردی کنستانتره ی پروتئینی ارزن با استفاده از امواج فراصوت

img_yw_news
دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶ -

مقایسه وجه مشترک مولکولی بیماری های آدنوکارسینومای مری، معده و کولون

img_yw_news
دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶ -

معرفی ژن GFI1 به عنوان یک مارکر پروگنوزی احتمالی در بیمارن مبتلا به لوسمی میلوبلاستی حاد

img_yw_news
یکشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۶ -

تأثیر شبکه دوستی همسالان بر رفتار سلامت دانش آموزان در شهر تهران با رویکرد مدل سازی دینامیکی

صفحه 1 از 4    
اولین
قبلی
1