بایگانی بخش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

img_yw_news
دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ -

انار و خواص ضد میکروبی

img_yw_news
دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ -

ترکیبات شیمیایی و فعالیت‌های بیولوژیک اسانس Eremurus persicus

img_yw_news
چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶ -

ژنوتیپ مقاوم به وانکومایسین و پروفایل ژنی فاکتور ویرولانس انتروکک فکالیس جدا شده از کشت خون

img_yw_news
چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶ -

اخلاقی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶ -

همبستگی معنادار بین پلی مورفیسم های منطقه ژنومی 11p11.2 با بیماری اسکیزوفرنی در جمعیت ایران

img_yw_news
دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۶ -

کاهش شدت دردها و طول مدت زایمان با سمع آوای قرآن کریم و مشاهده آیات مبارکه آن

img_yw_news
شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶ -

آنتی بادی منوکلونال scFv نوترکیب مشتق از آنتی بادی های انسانی علیه شاخص اختصاصی سرطان مثانهNMP22

img_yw_news
شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶ -

بررسی اثر ترکیبی لوتیروکسین ولیزر کم توان بر فرایند ترمیم زخم‌های پوستی ایجاد شده در موش‌های صحرایی نر هایپوتیروئیدی

img_yw_news
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶ -

آزمون مدل رهبری معنوی پرستاری

img_yw_news
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶ -

تهیه نانوذرات مغناطیسی با پوشش سطحی پلیمری به عنوان سطح حمایتی جامد برای فاکتور 8 انعقادی انسانی

img_yw_news
یکشنبه ۷ آبان ۱۳۹۶ -

اثر محافظتی هورمون تیروئید در نقائص شناختی ناشی از مصرف مکرر متآمفتامین

img_yw_news
یکشنبه ۷ آبان ۱۳۹۶ -

تولید شبه اندام کبدی در آزمایشگاه به منظور بهره برداری از آن در مطالعات کشف دارویی، سم شناسی، مهندسی بافت و پزشکی بازساختی

img_yw_news
شنبه ۶ آبان ۱۳۹۶ -

FGF-23 بعنوان ریسک فاکتور اختلال عملکرد دیاستولیک در بیماران دیالیزی مطرح نیست

img_yw_news
شنبه ۶ آبان ۱۳۹۶ -

همبستگی رفتار باروری با وضعیت دینداری

img_yw_news
شنبه ۶ آبان ۱۳۹۶ -

هیدروکربن‌های آروماتیک چندحلقه‌ای در انواع نمونه قهوه با استفاده از روش حساس و گزینش‌پذیر ریزاستخراج به همراه ماکروویو و کروماتوگرافی گا

img_yw_news
شنبه ۶ آبان ۱۳۹۶ -

بهینه‌سازی روش ریزاستخراجی جدید به همراه کروماتوگرافی گازی- اسپکترومتری جرمی به منظور استخراج و اندازه‌گیری آکریل آمید در انواع نان‌های

img_yw_news
شنبه ۶ آبان ۱۳۹۶ -

تولید ماست قالبی حاوی ترکیبات پری بیوتیک به عنوان یک محصول سلامت‌بخش

img_yw_news
سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶ -

مقایسه روش های فرمالین- بنزین، فرمالین- توئین، فرمالین- استن و فرمالین – اتر در تشخیص انگلهای روده ای

img_yw_news
دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶ -

تاثیر ملاتونین در القاء مرگ سلولی در سلول های لوسمیک لنفوبلاستیک (Nalm-6)

img_yw_news
دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶ -

ابتلا به عفونت تو کسوپلاسما گوندی خطر توسعه بیماری سیلیاک را افزایش میدهد.

img_yw_news
دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶ -

نقش معنویت در مدیریت شرایط توسط والدین دارای کودک مبتلا به سرطان

img_yw_news
یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ -

تولید دوغ پروبیوتیک با استفاده از کاربرد نسبت مناسب شیر گاو و شیر سویا با خواص حسی مطلوب

img_yw_news
یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ -

پیشگویی عوارض عصبی در مسمومیت با سموم دفع آفات نباتی

img_yw_news
یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ -

شکایت از کاد ردرمان در رشته بیهوشی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

تشخیص بافت تومورال با استفاده از کندوسوز لیزری بافت‌های سرطانی روده و معده انسان

صفحه 1 از 3    
قبلی
1