بایگانی بخش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷ -

مهندسی بافت پوست با استفاده از پرده آمنیون و سلولهای مشتق از آن

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷ -

حضور آمیب های آزادزی پاتوژن در منابع آبی استان سمنان

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷ -

طراحی چارچوب تخصیص تخت بر پایه اولویت بندی بیماران و پیشنهاد مدل هوش تجاری تخصیص تخت

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷ -

بررسی نتایج جراحی بین رشته ای در مننژیومهای انپلاک در بیمارستان لقمان حکیم از سال 92 تا۱۳۹۵

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷ -

بهینه سازی تخصیص تخت در بخش مراقبت های ویژه مغز و اعصاب بیمارستان لقمان حکیم بر پایه اولویت بندی با استفاده از تکنیک شبیه سازی

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷ -

مدیریت بهتر بخش مراقبت های ویژه با تحلیل داده های کلینیکی و پیامد بیماران بخش مراقبت های ویژه مغز و اعصاب

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷ -

مدیریت تخت در بخش مراقبت ویژه با چالشهای زیادی از جمله ظرفیت‌های انسانی مرتبط، نحوه اولویت گذاری پذیرش و ترخیص، نظارت و کنترل بخشICU دارد.

img_yw_news
سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷ -

سنتز نالیدیکسیک اسید با استفاده از مایع خونی

img_yw_news
سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷ -

اعتبار یابی پرسشنامه صلاحیت اخلاق حرفه ای دانشجویان پزشکی

img_yw_news
سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷ -

اثر ضد افسردگی عصاره جینکو بیلوبا در موش صحرایی می تواند به واسطه تاثیر حفاظتی آن بر متیلاسیون DNA ژن BDNF هیپوکامپ ایجاد گردد.

img_yw_news
سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷ -

فرمولاسیون و استاندارد سازی قرص اطریفل مقل

img_yw_news
سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷ -

در بیماران دیالیز صفاقی مورد آزمایش سطح سرمی منیزیوم با تیتر آنتی بادی اچ پیلوری ارتباط ندارد.

img_yw_news
سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷ -

تأثیر شیر خشک مخصوص رژیم کتوژنیک در درمان صرع مقاوم به درمان

img_yw_news
سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷ -

آزمون Head-up Tilt Table می تواند به متخصصین اطفال و پزشکان فوق تخصص اعصاب اطفال در تشخیص افتراقی تشنج کمک کند.

img_yw_news
سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷ -

میانگین غلظت ذرات معلق PM2.5، در اکثر شهرهای پرجمعیت 2/23 ± 3/32 می‌باشد که بیش از 3 برابر رهنمود سازمان جهانی بهداشت است.

img_yw_news
سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷ -

’گزارش تایپ های t426 و t021 از نمونه های استافیلوکوک اورئوس جدا شده از بیماران با عفونت دستگاه ادراری

img_yw_news
سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷ -

تایپینگ مولکولی سویه های استافیلوکوک اورئوس جدا شده از نمونه های کشت خون بیماران با استفاده از روش Multilocus sequence typing

img_yw_news
سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷ -

سازگاری ایمنولوژیکی سلولهای بنیادی مشتق از پرده آمنیون جهت پیوند

img_yw_news
دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ -

اسید الفا لیپوئیک باعث جلوگیری از اختلالات رفتاری و بافتی ناشی از مصرف تیمروسال، بعنوان ماده نگهدارنده موجود در واکسن‌ها می شود.

img_yw_news
یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ -

بررسی اثر سیستم‌های توکسین-آنتی توکسین به منظور کشندگی انتخابی سلول‌های سرطانی سینه

img_yw_news
یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ -

مقاومت آنتی بیوتیکی و ژنوتایپ مولکولی نمونه های استافیلوکک کوآگولاز منفی جدا شده از عفونت های چشمی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان فاراب

img_yw_news
یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ -

طی پژوهشی دوساله ارتباط میان آزمایشهای متابولیک و تأخیر تکاملی، پسرفت تکاملی و تشنج در کودکان مبتلا مورد بررسی قرار گرفته است.

img_yw_news
یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ -

استفاده از محلولهای کلوئیدی قبل از شروع عمل در کاهش افت فشار حین بی حسی نخاعی

img_yw_news
یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ -

بررسی اثر میوه ی گیاه کدو در کاهش چربی خون در مدل موش صحرایی

img_yw_news
یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ -

ژن Cytoplasmic FMRP interacting protein 1 می‌تواند یکی از ژن‌های موثر در پاتوژنز بیماری اوتیسم باشد.

img_yw_news
یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ -

سلول های بنیادین چربی پس از القا توانایی بیان مارکرهای نورونی n‏estin وGABA را دارند. ژن های اتوفاژی GABARAP, LC3 و p62 در سلول های پیش القا بیان شد، که

img_yw_news
یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ -

سرطان پانکراس در برخی استانهای محروم کشور، کمتر از حد واقعی برآورد می‌شود

img_yw_news
یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ -

تاثیر عوامل عفونی ویروسی و باکتریال در بروز بیماری مولتیپل اسکلروزیس

img_yw_news
یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ -

تعیین تاثیر دو جزء جدید جدا شده از سم عقرب بومی ایرانی بر اسپایک کلسیمی

img_yw_news
یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ -

مدل آماری برای داده های دو متغیره همبسته ترتیبی ارایه شد.

img_yw_news
یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ -

دریافت رژیمی بالای اسیدهای آمینه آروماتیک با افزایش خطر پرفشاری خون مرتبط است.

img_yw_news
یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ -

ترکیب شیمیایی آمبلی پرنین می‌تواند باعث مرگ سلولهای سرطانی شود.

img_yw_news
یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ -

تحلیل داده های تصویر مغزی fMRI با استفاده مدل سازی کامل بیزی مکانی-زمانی برای تعیین نقاط فعال مغز انجام شد.

img_yw_news
یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ -

تحلیل داده های تصویر مغزی fMRI با استفاده از مدل سازی با رویکرد برآورد انقباضی انجام شد.

img_yw_news
یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ -

استفاده از قطره آدیپونکتین در کاهش نو رگزایی قرنیه

img_yw_news
شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷ -

بررسی اثر میکروپارتیکل های کیتین و کیتوزان بر تولید فاکتورهای التهابی در سلولهای اپیتلیال تحریک شده باعصاره آلرژن

img_yw_news
شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷ -

تابش لیزرکم توان همزمان با تجویز آلندرونیت باعث افزایش و تسریع در تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان به سلول های استخوانی در یک مد

img_yw_news
شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷ -

اثر تزریق داخل چشمی یک داروی ترکیبی در درمان بیماران مبتلا به ادم ماکولای دیابتی

img_yw_news
شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷ -

الگوی کشوری غربالگری رتینوپاتی دیابتی در ایران با استفاده از تله مدیسین و اجرای مرحله مقدماتی در بیماران مبتلا به دیابت ساکن استان ته�

img_yw_news
شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷ -

بررسی اثرات آنتی بادی مهار کننده فاکتور رشد بافت همیندی در کاهش نورگ زایی کوروئید و اسکار همراه آن به تنهایی ،در مقایسه با اثر ترکیبی آن با ا

img_yw_news
شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷ -

بررسی تاثیر قطعه متغییر آنتی بادی تک زنجیره (scFv) مهار کننده فاکتور رشد عروقی با اندازه کوچک (HR6) در کاهش نورگزایی زیر شبکیه چشم در مدل حیوانی

img_yw_news
شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷ -

بررسی نقش PRPf31 ، در پیرایش متناوب ژن های اختصاصی شبکیه دخیل در رتینیس پیگمنتوزای غالب اتوزومی

img_yw_news
شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷ -

مقایسه دو روش WFO و TG در کاهش آستیگماتیزم میوپیک

img_yw_news
شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷ -

بررسی اثر پیوند اتولوگ موکوزال دهان کشت شده بر روی پرده آمنیوتیک در بازسازی و ترمیم قرنیه

img_yw_news
شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷ -

پیلوت برای تخمین فراوانی جهش های شایع ژن در استان گیلانCYP1B1

img_yw_news
شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷ -

شدت و الگوی درگیری میدان بینایی در بیماران مبتلا به IIH

img_yw_news
شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷ -

بررسی مقاومت های آنتی بیوتیکی در بیماران دیالیزیه های بالینی اشریشیاکلی و کلبسیلا پنومونیه جدا شده از بیماران تحت دیالیز

img_yw_news
شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷ -

شناسایی جهش در ژن SMOC1 در خانواده های مبتلا به سندرم واردنبورگ-آنوفتالمیا

img_yw_news
شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷ -

همبستگی بین تکرارهای پروموتری ژن CYTH4 با بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی

img_yw_news
شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷ -

شیوع بیماری سلیاک در بیماران مبتلا به بیماری های روماتوئیدی

img_yw_news
شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷ -

ارتباط جنبه های ایمونولوژیکی و عفونی با فنوتایپ بیماری سلیاک

img_yw_news
شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷ -

ژنهای موثر در مالتیپل اسکلروزیس

img_yw_news
شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷ -

ژنهای موثر در مالتیپل اسکلروزیس

img_yw_news
شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷ -

ژنهای موثر در سرطان حاد میلوئیدی

img_yw_news
شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷ -

ژنهای موثر در اسکیزوفرنیا

img_yw_news
شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷ -

ژنهای موثر در مالتیپل اسکلروزیس

img_yw_news
شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷ -

ژنهای موثر در اوتیسم

img_yw_news
شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷ -

ژنهای موثر در مالتیپل اسکلروزیس

img_yw_news
شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷ -

ژنهای موثر در اسکیزوفرنیا

img_yw_news
شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷ -

ژنهای موثر در سرطان پستان

img_yw_news
شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷ -

ژنهای موثر در سرطان پستان

img_yw_news
شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷ -

ژنهای موثر در سرطان پستان

img_yw_news
شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷ -

ژنهای موثر در اوتیسم

img_yw_news
شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷ -

رهایش فاکتور رشد آنژیوژنیک از داربست هیدروژلی حاوی نانوذرات کیتوزان/ژلاتین-متاکریلات

img_yw_news
سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷ -

پروتئین‌های کینینوژن، آلفایک و فیبرونکتین ممکن است به عنوان بیومارکر برای تشخیص و درمان سرطان دهان باشند.

img_yw_news
دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷ -

افزایش بیان پروتئین در سلولهای پرده آمنیون پس از قرارگرفتن در معرض IL-1β

img_yw_news
دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷ -

فواید و مضرات مصرف مکملهای تهیه شده از چغندر (Beta vulgaris)

img_yw_news
دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷ -

ژنهای موثر در مالتیپل اسکلروزیس

img_yw_news
دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷ -

تماس با داروهای آنتی نئوپلاسمیک سبب بروز سمیت سلولی در لنفوسیت های خونی پرستاران میشود: نقش آسیب میتوکندریایی و استرس اکسیداتیو

img_yw_news
دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷ -

برادران و خواهران کودکان با اختلال‌های اوتیسم و سندرم داون دارای مشکلات عاطفی‌-‌رفتاری هستند.

img_yw_news
دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷ -

اکسیدنیتریک و سولفید هیدروژن تون عروقی را تنظیم می‌کنند

img_yw_news
دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷ -

پرسشنامه تخصصی بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سلیاک برای نخستین بار در ایران به زبان فارسی برگردان و استاندادسازی شد

img_yw_news
شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ -

ژنهای موثر در صرع

img_yw_news
شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ -

ژنهای موثر در اوتیسم

img_yw_news
شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ -

مهار مسیر پیام‌رسانی P‏I3K سبب القاء مرگ سلولی در رده سلولی مالتیپل میلوما می‌گردد.لولی در دو رده سلولی مالتیپل میلوما

img_yw_news
شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ -

فزایش اثر سایتوتوکسیک ATO در APL از طریق کاهش فعالیت NF-κBیت NF-κBب مهار مسیر فسفاتیدیل اینوزیتول-3 کیناز

img_yw_news
شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ -

اپیدمیولوژیک کاندیدمی پس از جراحی قلب در بیماران دو بیمارستان شهر تهران

img_yw_news
شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ -

نقش تولید دانش در عمکرد صنایع دارویی و مکانیسم اثر ان

img_yw_news
یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

تقویت ویژگیهای شخصی، توانمندیهای حرفه ای ، رهبری و ویژگیهای اخلاقی در پرستاران منجر به ارتقاء کیفیت خدمات آنها می گردد.

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

تنوع ژنتیکی و فیلوژوگرافی ژنوتیپ G3 در بیماری اکینوکوکوس گرانولوزوس ( نوعی بیماری انگلی )

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

کاهش بیان ژن VRK2 در بیماران مبتلا به صرع ، مالتیپل اسکلروزیس و اسکیزوفرنیا نسبت به افراد سالم

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

در حرفه پرستاری حفظ اسرار و حریم خصوصی بیماران از اولویت بیشتر و مشارکت در پژوهشها و استفاده از نتایج پژوهشها از اهمیت کمتری برخوردار است.

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ -

مصرف حبوبات پخته، سه واحد یا بیشتر در هفته در دوران قبل از بارداری، سبب کاهش خطر دیابت بارداری می‌شود

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ -

نقش ژن VMAT در رفتار خودکشی میتواند بی اثر باشد.

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ -

در بیان ژنهای فارنسیل تراسفراز و ژرانیل ژرانیل ترانسفراز نوع 1و2 در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس با افرادسالم تفاوتی مشاهده نشد.

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ -

تولید شبه اندام کبدی در آزمایشگاه به منظور بهره برداری از آن در سامانه های ریز سیال، در پزشکی بازساختی

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۷ -

FGF-23 بعنوان ریسک فاکتور اختلال عملکرد دیاستولیک قلب در بیماران دیالیزی مطرح نیست.

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۷ -

همبستگی رفتار باروری با وضعیت دینداری

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۷ -

آزمون مدل رهبری معنوی پرستاری

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ -

تابش لیزرکم توان همزمان با تجویز کورکومین ( زردچوبه )باعث افزایش و تسریع در التیام زخم باز پوستی در موش‌های دیابتی نوع یک می شود

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ -

بیماران دیابتی ممکن است حدود یک سال از عمر خود را با یا بدون بیماری قلبی عروقی به دلیل دیابت از دست می دهند.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ -

پرداخت یارانه‌ها به صورت نقدی تاثیری بر بهبود امنیت غذایی خانوارهای تهرانی نداشته است.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ -

تولید روغن تک یاخته از صایعات خرما

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ -

تاثیر مهار تلومراز در القاء مرگ سلولی در سلول‌های لوسمی پرومیلوسیتیک حاد

img_yw_news
سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ -

اثر فشار خون بالا و دیابت بر بیماری های قلبی عروقی و میزان مرگ و میر در جمعیت میانسال و مسن ایرانی: نتایج 14 سال پیگیری در مطالعه قند و لیپید ته

img_yw_news
چهارشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۶ -

بررسی بر هم کنش های سه جانبه ژنی در موش صحرایی مدل آلزایمری با روش محاسباتی و آزمایشگاهی

img_yw_news
یکشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶ -

ژنهای موثر در مالتیپل اسکلروزیس

img_yw_news
دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ -

تجربه پرستاران بالینی از مواجهه با خطای پرستاری

img_yw_news
دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ -

بررسی ویژگی های کیفی رشته آشی کم نمک در طول دوره نگهداری

img_yw_news
دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ -

راه اندازی تکنیک Real-time PCR using SYBR® Green جهت تعیین الل های HLA-DQ2 و HLA-DQ8در بیماران مبتلا به سیلیاک

صفحه 1 از 2    
اولین
قبلی
1