بایگانی بخش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

img_yw_news
شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ -

مکانیزم آموزش مجازی، شناسایی و آشنایی اجزای مختلف سامانه آموزش مجازی لازم است.

img_yw_news
شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ -

بررسی قابلیت های سامانه آموزش مجازی متن باز مهم است.

img_yw_news
شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ -

میزان بیان ژنی CTRP12 به طور معناداری در زنان چاق در مقایسه با زنان لاغر افزایش می یابد

img_yw_news
شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ -

مصرف سیاه دانه موجب بهبودی بیماری کولیت اولسرو نمیشود

img_yw_news
شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ -

میزان بیان ژنی CTRP3 و CTRP9 به طور معناداری در زنان چاق در مقایسه با زنان لاغر افزایش می یابد

img_yw_news
شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ -

مصرف سیاه دانه می تواند پارامترهای تولید مثلی و هورمون های جنسی در هر دو تا گروه را بهبود ببخشد.

img_yw_news
شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ -

میزان بیان ژنی HDAC5 به طور معناداری در افراد چاق کاهش می یابد

img_yw_news
شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ -

ژن انسولین ارتباط نزدیکی با اختلال میگرن دارد.

img_yw_news
شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ -

علاوه برکروموزم 21 کروموزم های دیگری نیز در بروز سندرم داون موثراند

img_yw_news
شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ -

قند گالاکتوز دریافتی خطر بروز کبدچرب را افزایش می دهد.

img_yw_news
شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ -

ترکیب اسیدهای چرب رژیمی بر ترکیب بدن و چاقی موثر است.

img_yw_news
شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ -

تشخیص ملکولی ژن pilS2 و بررسی ارتباط آن با میزان فراوانی PAPI-1 و پلازمید pKLC102سودوموناس آئروجینوزا ایزوله شده از نمونه های بالینی انجام شد.

img_yw_news
شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ -

استفاده از مکمل رزوراترول سبب افزایش انبساط پذیری عروق می شود.

img_yw_news
شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ -

بررسی میزان آگاهی پزشکان ایرانی از بیماری سیلیاک در مدیریت این بیماری بسیار حائز اهمیت است.

img_yw_news
شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ -

بومی سازی و اعتباربخشی فارسی پرسشنامه بیماری سیلیاک برای اندازی گیری کیفیت زندگی بیماران نیاز است.

img_yw_news
شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ -

فعالیت های فیزیکی منظم، در کاهش احتمال ابتلا به بسیاری از انواع سرطان های گوارشی موثر می باشد.

img_yw_news
شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ -

مواجهه با نرمال هگزان باعث بروز کور رنگی می شود

img_yw_news
شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ -

شبکه متابولیتی نقش متابولیت های مهم در ارتباط با پروتئین های مرکزی شبکه تعاملی حمله قلبی نشان می دهد

img_yw_news
شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ -

ارزشیابی و ارزیابی دارای مفهوم و معنایی متفاوت هستند که بررسی آنها ضروری است.

img_yw_news
شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ -

بهره گیری از آموزش مجازی، چالش هایی همراه است که شناسایی آنها مهم است.

img_yw_news
شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ -

آموزش مجازی دارای مزیت های زیادی است که شناسایی آنها مهم است.

img_yw_news
شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ -

افراد مبتلا به اعتیاد غذایی بیشتر دچار چاقی می شوند.

img_yw_news
شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ -

تیپ دانشگاهی با افت تحصیلی و رضایت دانشجویان از رشته ی خود، رابطه ی معکوس دارد

img_yw_news
شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ -

کلاسهای اینتگرونی در باکتریهای گرم منفی جدا شده از بالین در ایران شیوع دارد

img_yw_news
شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ -

مکمل کلسیم و ویتامین در التیام علایم فیزیکی و روانی سندروم پیش از قاعدگی می توانند نقش داشته باشند.

img_yw_news
شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ -

می توان ابتلا به پره اکلامپسی را با فاکتورهای کارامد پیشگیری نمود.

img_yw_news
شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ -

پلی اتیلن ایمین آزاد شده از داربست نانوفیبری می تواند موجب تمایز اندوتلیالی سلولهای پیش ساز قلبی شود

img_yw_news
شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ -

تروماهای دوران کودکی و دشواری در تنظیم هیجان در ولع مصرف هروئین در افراد مصرف کننده هروئین نقش دارند

img_yw_news
شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ -

آکسوتومی سبب القاء تغییرات حرکتی در شاخ قدامی نخاع می گردد.

img_yw_news
شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ -

مصرف مکمل پروبیوتیک قبل و بعد از عمل جراحی بای پس معده باعث بهبود وضعیت بیمار میگردد ولیکن پس از قطع مکمل اثرات آن از بین می رود.

img_yw_news
شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ -

مصرف سیترولین (اسیدآمینه مشتق شده از هندوانه) به میزان ۲ گرم در روز باعث بهبود کبد چرب و التهاب ناشی از آن میگردد

img_yw_news
شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ -

مصرف ۲ گرم در روز زنجبیل در بهبود علایم بیماری و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به کولیت اولسرو موثر می باشد.

img_yw_news
شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ -

مصرف ترکیب موثره زردجوبه (کورکیومین) به میزان ۱/۵ گرم در روز نمی تواند اثر کاهش وزن در بهبود کبد چرب را بیشتر کند.

img_yw_news
شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ -

درمان یک مورد زخم بستر از 34 هزار تا 200 میلیون تومان هزینه بر نظام سلامت تحمیل می کند

img_yw_news
شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ -

سلولهای بنیادی حاصل از پالپ دندان در درمان اتاکسی تجربی روی موشها تاثیر مثبت نشان داده و موجب بهبود نسبی انها می شوند

img_yw_news
شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ -

توپوگرافی بستر کشت با سفتی بستر و زمان کشت بر توسعه ساختار اسکلتی و رفتار مکانیکی سلولهای بنیادی مزانشیمی اثر متقابل دارد

img_yw_news
شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ -

تجویز خوراکی نانوکورکومین اثربخشی قابل ملاحظه ای در بهبود عوارض رادیوتراپی و پاسخ به درمان مشاهده نشد.

img_yw_news
شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ -

سمعک های جهت دار برای تمامی کم شنوایی ها مفید و موثر می باشد

img_yw_news
شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ -

توانایی بیماران دندانپزشکی در ارزیابی اطلاعات سلامت آنلاین و تشخیص منابع با‌کیفیت از بی‌کیفیت ضعیف است

img_yw_news
شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ -

مواد ژنتیکی با نانوذرات قابل انتقال به سلولهای جانوری و گیاهی می باشند

img_yw_news
شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ -

ساخت داربست نانورشته ژلاتین به عنوان بستری مناسبی برای تکثیر و چسبندگی سلول‌‌های سرتولی و سلول‌های بنیادی رویانی به منظور امکان تمایز و ت

img_yw_news
چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ -

پرسشنامه بسامد خوراک بر روی تلفن های همراه

img_yw_news
چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ -

ارتباط معناداری میان واریانت های rs4821480 و rs4821481 و ACR و GFR در افراد مبتلا به دیابت نوع دو وجود دارد

img_yw_news
چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ -

رفتار رئولوژیکی امولسیون آب در روغن در حضور صمغ کتیرا

img_yw_news
چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ -

طب مکمل به عنوان روشی ایمن و مقرون به صرفه می تواند باعث حمایت مادران شیرده شود.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ -

ویتامین B12 در مواد غذایی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ -

بررسی نظام مند ارتباط رژیم غذایی مدیترانه ای و چاقی شکمی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ -

ارتباط بین وضعیت ویتامین آ با بیماری کبد چرب غیر الکلی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ -

بررسی نظامند اثر ریزمغذی ها بر دیسمنوره اولیه

img_yw_news
چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ -

شدت درد و شاخص ناتوانی پایین کمر با لوردز کمری در بین دندانپزشکان

img_yw_news
چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ -

بررسی مدیریت کنونی و میزان تولید پسماند جامد شهری و پسماند ساخت و تخریب در شهر تهران

img_yw_news
چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ -

راههای کاهش نیترات و نیتریت در سیب زمینی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ -

الگوی مقومت دارویی اشرشیاکلی جدا شده از انسان، دام و محیط

img_yw_news
چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ -

ارتباط هوش هیجانی و نگرش به رشته تحصیلی آینده شغلی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ -

بکارگیری سیستم ویرایش ژنومی CRISPR/cas به عنوان روشی نوین در مطالعات مولکولی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ -

CAR T cell therapy ، یکی از امید بخش ترین نتایج حاصل از ایمنی درمانی سرطان

img_yw_news
چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ -

ترکیبات اروماتیک حلقوی در شیرو محصولات لبنی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ -

تجزیه کاتالیستی تری کلروفنول

img_yw_news
چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ -

تعیین کننده های قصد رفتاری در مورد اهدای عضو در دانشجویان

img_yw_news
چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ -

روان سنجی و اعتباریابی ترجمه فارسی فرم کوتاه مقیاس تجربه بارداری

img_yw_news
چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ -

اثر مصرف بتاگلوکان بر وزن، نمایه توده بدنی، دور کمر و دریافت انرژی: متاانالیز کارازمایی های کنترل شده تصادفی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ -

بررسی سیتماتیک و متاآنالیز میانگین سن یائسگی در زنان ایرانی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ -

ارتباط منبع کنترل سلامت با باورهای بهداشتی زنان درمورد غربالگری پاپ اسمیر

img_yw_news
چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ -

ارتباط پلی مرفیزم های ژنی مرتبط با مصرف گوشت قرمز با سرطان کولون

img_yw_news
چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ -

قابلیت کاربرد موثر باکتریوسین ها در گوشت و محصولات گوشتی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ -

پالس نوری و مواد غذایی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ -

نیسین و مواد غذایی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ -

نشاسته اصلاح شده با اکتنیل سوکسینات انیدرید

img_yw_news
چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ -

رژیم غذایی پرکالری احتمالا به واسطه تغییر در بیان miR-122 کبدی و ژن های لیپوژنیک موجب بیماری NAFLD می گردد.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ -

ارزیابی خطر سلامت ناشی از هیستامین در تن ماهی

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ -

تغییرات دموگرافیک در طول دو بازه زمانی ۷ ساله اهدای عضو در ایران

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ -

موارد ناموفق اهدای عضو پس از انتقال به واحد فراهم آوری

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ -

نقش درمانی تزریق متیل پردنیزولون در موارد مرگ مغزی ناپایدار از نظر همودینامیکی

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ -

وضعیت اهدای کبد از دهندگان مرگ مغزی مارژینال

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ -

برررسی هزینه و تست های ویروس شناسی دراهداکنندگان مرگ مغزی

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ -

رابطه یافته های رادیوگرافی ریه با یافته های برونکوسکوپی در اهدا کنندگان باالقوه مرگ مغزی

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ -

پیامدهای درگیر نمودن تعداد بیشتری از هماهنگ کنندگان اهدای عضو در امر رضایتگیری‌ توسط نیرو های جدید و باتجربه

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ -

مقایسه سایر دهندگان عضو با دهندگان مرگ مغزی دچار مسمومیت

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ -

تشخیص زودرس سرطان ریه غیرکوچک (NSCLC) به وسیله ژنهای miR205 ,miR21 و پروتئینVEGF به عنوان مارکر

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ -

نقش پارامترهای بیوفیزیکی پوست در افراد سیگاری و غیرسیگاری

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ -

ارتباط بین انگل های روده ای و بیماری سل

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ -

ارتباط یافته های سی تی اسکن عفونت ریوی مایکوباکتریوم آتیپیک و نمونه خلط

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ -

نقش آللهای HLA-DR در بیماری سیستیک فیبروزیس

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ -

استفاده از دو اسید چرب EPA و DHA برای تاثیرگذاری بر روی میزان آپوپتوزیس

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ -

جستجوی بیومارکرهای miRNA ایی در اگززومها بعد از عفونت با مایکوباکتریوم

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ -

مانیتورینگ اشباع اکسیژنی مغز در حین بیهوشی هایپوتنسیو در جراحی آندوسکوپی سینوس

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ -

بررسی غلظت آلاینده هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای (PAHs) در قلیان خانه های سطح شهر تهران

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ -

رابطه الگوی متیلاسیون ژنهای SIRT1 ، HDAC9 ، ALOX5 ، FOXO1 با افراد مبتلا به بیماری شریان کرونری

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ -

آموزش مجازی روش شناسی تحقیق

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ -

آنالیز ژنهای شناخته شده ایجاد کننده فرم اتوزومی مغلوب بیماری گلوکومای مادرزاد در ده خانواده مبتلا

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ -

قرارگیری در معرض تیمروزال موجود در واکسن ها و بسیاری از فرآورده های دارویی و بهداشتی ، طی دوره تکوینی می تواند باعث آثار سوء رفتاری و بافتی

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ -

مطالعه اثرتنظیم ایمنی میکروپارتیکل های کیتین بر سلولهای التهابی مولد بیماری MS

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ -

مطالعه اثر ایمونوادجوانتی میکروپارتیکل های کیتین در ایمونیزاسیون علیه بیماری سالک

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ -

تاثیر استرس مادر بر بیان تلومراز و طول نسبی تلومر در جفتهای حاصل از حاملگی های پیچیده با IUGR

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ -

اثر پپتیدهای ضدمیکروبی (ماگانین و پارادوکسین) بر روی آنتی‌ژن O سویه‌های باکتری گرم منفی (اشرشیا کولای و سودوموناس ائروژینوزا) به روش تجربی ب

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ -

بررسی فراوانی عفونت CMV در مبتلایان به کولیت اولسرو در بیمارستان های خاتم الانبیاء ، ایران مهر و میلاد تهران در سال 96

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ -

سموم باکتریها به منظور کشتن سلول‌های سرطان سینه

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ -

بررسی القاء مرگ برنامه ریزی شده در سلول‌های سرطانی بواسطه سموم باکتری ها

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ -

بررسی تاثیر سموم باکتریایی بر چرخه سلولی سلول‌های سرطانی

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ -

استفاده از سونوگرافی در تشخیص سکته مغزی ایسکمیک از هموراژیک با تعیین قطر عصب اپتیک

صفحه 1 از 7    
اولین
قبلی
1