بایگانی بخش دانشگاه علوم پزشکی شیراز

img_yw_news
چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷ -

سطح سرمی روی ، مس و سلنیوم در بیماران مبتلا به کراتوکونوس پیشرفته در مقایسه با گروه کنترل پایین تر است

img_yw_news
چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷ -

اجرای استراتژی مدیریت دانش در محیط های آموزشی می تواند منجر به رشد و توسعه همه جانبه دانشجو شود. در چنین محیطی پرورش خلاقیت و باروری ایده ها

img_yw_news
چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷ -

تعیین انتظارات و ادراکات دانشجویان در مورد خدمات آموزشی دانشگاه، به مسئولان در جهت ارائه راهکار برای بهبود وضعیت خدمات آموزشی و به تبع آن

img_yw_news
چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷ -

فاکتورهای WBC، RBC، MCHC و serum albumin بطور معنادار (با برازش بهترین مدل پارامتری آماری، یعنی لگ نرمال) بر بقای بیماران همودیالیزی تاثیر دارند.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷ -

برنامه آموزشی مثبت اندیشی بر امیدواری و کیفیت خواب بیماران مبتلابه تالاسمی ماژور تاثیر دارد.

img_yw_news
دوشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۶ -

پایگاه نتایج پژوهش‌های سلامت دانشگاه راه اندازی شد

پایگاه نتایج پژوهش های سلامت دانشگاه راه اندازی شد. هدف از راه اندازی این پایگاه ارایه دستاوردهای پژوهش های انجام شده در دانشگاه به مخاطبان می باشد. لطفا منتظر انتشار اخبار بعدی باشید.