بایگانی بخش دانشگاه علوم پزشکی فسا

:: بررسی کاربردهای بالینی و اثرات بیولوژیک گیاه پلم (Sambucus ebulus) در طب سنتی ایرانی و بیومدیسن - ۱۳۹۶/۶/۲۹ -
:: بررسی گیاهان دارویی پشنهاد شده از منظر طب سنتی ایران در درمان هموروئید: مطالعه مروری مبتنی بر شواهد - ۱۳۹۶/۶/۲۹ -
:: ارتباط طول دوره شیردهی و شاخص توده بدنی در مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهری شیراز - ۱۳۹۶/۶/۲۸ -
:: بیماران مبتلا به استئوآرتریت شانس بالاتری برای ابتلا به سندرم متابولیک دارند. - ۱۳۹۶/۶/۲۷ -
:: مقایسه علل و انواع خشونت علیه پرسنل اتفاقات بیمارستان ولی عصر و مرکز اورژانس 115 فسا - ۱۳۹۶/۶/۲۶ -
:: بررسی انواع سوء رفتار نسبت به سالمندان شهر شیراز و فسا در سال 1395 - ۱۳۹۶/۶/۲۶ -
:: بررسی عوامل مرتبط با انجام ازمایش خون مخفی در مدفوع جهت غربالگری سرطان کولورکتال براساس سازه های مدل اعتقاد بهداشتی و میزان حمایت اجتماعی - ۱۳۹۶/۶/۲۶ -
:: پایگاه نتایج پژوهش‌های سلامت دانشگاه راه اندازی شد - ۱۳۹۶/۴/۱۲ -