بایگانی بخش دانشگاه علوم پزشکی قم

:: ضرورت افزایش انگیزه و علاقمندی به پژوهش در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم - ۱۳۹۶/۶/۵ -
:: سالمندان برای بهبود کیفیت زندگی، نیازمند حمایت اجتماعی بیشتر از سوی کلیه سازمان‌ها و آموزش مناسب می باشند. - ۱۳۹۶/۶/۴ -
:: بخش عمده ای از کاهش کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی بدلیل افسردگی و اضطراب است. - ۱۳۹۶/۶/۴ -
:: تدوین و به کارگیری برنامه جامع مدیریت استرس شغلی و آموزش رفتارهای صحیح ارگونومیک "ویژه کارگران" ضروری است - ۱۳۹۶/۶/۲ -
:: معرفی "ممان اینرسی" بعنوان یک ویژگی به منظور بررسی دقیق‌تر باندهای فرکانس بالا در سیگنال مغزی - ۱۳۹۶/۶/۲ -
:: هنجارهای انتزاعی و قصدرفتاری؛ دو عامل تاثیرگذار بر رفتار تغذیه انحصاری با شیر‌مادر - ۱۳۹۶/۶/۲ -
:: شبکه عصبی‌عمیق؛ یکی از دقیق‌ترین تکنیک داده‌کاوی در در رده‌بندی باکتری‌های مقاوم به گرما - ۱۳۹۶/۵/۳۰ -
:: پارک‌های بازی شهر قم؛ نیازمند ایمنسازی - ۱۳۹۶/۵/۳۰ -
:: آزمون ارزیابی شناختی مونترال(MoCA) اثربخشی بهتری نسبت به آزمون MMSE در تشخیص آسیب شناختی خفیف در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونری دارد - ۱۳۹۶/۵/۲۹ -
:: معرفی SLHEI به عنوان شاخصی جدید برای بررسی موقعیت منابع از لحاظ اثرات بهداشتی منتسب - ۱۳۹۶/۵/۲۹ -
:: میکروارگانیسم های بتالاکتاماز مثبت؛ شایع‌ترین سویه های عفونت ادراری در بیمارستان کودکان حضرت معصومه (س) قم - ۱۳۹۶/۵/۲۹ -
:: با استفاده از آموزش بر مبنای مدل اعتقاد بهداشتی می‌توان وضعیت بهداشت و تغذیه‌ دختران نوجوان را ارتقاء بخشید. - ۱۳۹۶/۵/۲۹ -
:: سبک های مقابله مذهبی با کیفیت زندگی در زوجین نابارور مرتبط است - ۱۳۹۶/۵/۲۹ -
:: شیوع بالای ناقلین بینی استاف اورئوس را در بین کارکنان بیمارستانی - ۱۳۹۶/۵/۲۹ -
:: آدیپونکتین قادر است شکل­‌پذیری سیناپسی را با تشدید القای LTP و ممانعت از القای LTD تحت تاثیر قرار دهد - ۱۳۹۶/۵/۲۸ -
:: فعالیت فیزیکی و مدیریت تنش؛ چالشهای موجود در وضعیت رفتارهای ارتقا دهنده سلامت زنان - ۱۳۹۶/۵/۲۸ -
:: پایگاه نتایج پژوهش‌های سلامت دانشگاه راه اندازی شد - ۱۳۹۶/۴/۱۲ -