بایگانی بخش دانشگاه علوم پزشکی کردستان

img_yw_news
یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۶ -

پایین بودن میانگین غلظت فلزات سنگین (به استثناء فلز سرب) در بافت ماهیچه دو گونه کپور در سد قشلاق سنندج و سلامت این گونه ماهی ها

img_yw_news
جمعه ۲۱ مهر ۱۳۹۶ -

Intervention programs and education on personal and environmental hygiene should be implemented for the prevention and control of protozoa infections in the study area.

img_yw_news
جمعه ۲۱ مهر ۱۳۹۶ -

فلزات سنگین باعث افزایش خطر بیماری های سرطانی و غیر سرطانی برای ساکنان دانشگاه علوم پزشکی کردستان نمی شوند

img_yw_news
جمعه ۲۱ مهر ۱۳۹۶ -

دادن آموزش تغذیه به سالمندان علاوه بر بهبود آگاهی و نگرش سالمندان، سبب تغییر و بهبود رفتار تغذیه‌ای آنان در زندگی می شود

img_yw_news
جمعه ۲۱ مهر ۱۳۹۶ -

میانگین غلظت فلزات سنگین (به استثناء فلز سرب در گونه کپور نقره ای) در بافت ماهیچه دو گونه کپور معمولی و کپور نقره ای در سد قشلاق سنندج از حد مج

img_yw_news
جمعه ۲۱ مهر ۱۳۹۶ -

additive compounds had no effect on the fluoride release into the infusions

img_yw_news
جمعه ۲۱ مهر ۱۳۹۶ -

دانشجویان علوم آزمایشگاهی نسبت به آینده شغلی خود نگران هستند

img_yw_news
جمعه ۲۱ مهر ۱۳۹۶ -

ابعاد "ارتباطات"، "استقلال"، "کیفیت محیط" به عنوان ابعاد اولویت دار جهت اقدامات اصلاحی به منظور بهبود پاسخگویی نظام سلامت تعیین شد

img_yw_news
جمعه ۲۱ مهر ۱۳۹۶ -

رضایت شغلی کارکنان رسمی در سطح پایین است.

img_yw_news
جمعه ۲۱ مهر ۱۳۹۶ -

مهارتهای زندگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان نیازمند تقویت است

img_yw_news
پنجشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶ -

بالا رفتن تعداد بارداری‌ها بویژه بیش از 5 فرزند می تواند باعث کاهش تراکم استخوانهای مادر شود

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶ -

استفاده از فیلم آموزشی در ارتقای خودکارآمدی بیماران دارای تراکئوستومی مؤثر است

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶ -

: با توجه به وجود ارتباط بین سندرم پاهای بیقرار و فشار خون در سالمندان، غربالگری مبتلایان به فشار خون از نظر سندرم پاهای بیقرار ضروری است

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶ -

روحیه کارآفرینی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کردستان و کرمانشاه در سال 1394 در سطح بالایی قرار داشت

img_yw_news
شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ -

در خدمات بیمارستانی کشور شکاف کیفیت وجود دارد.

img_yw_news
شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ -

به‌کارگیری فناوری اطلاعات بر نوآوری کارکنان تأثیر مثبت دارد

img_yw_news
جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ -

نیازهای خود مراقبتی مادران باردار مبتلابه التهاب لثه تبیین شد

img_yw_news
جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ -

افزایش افسردگی و اضطراب مرگ، کیفیت زندگی را کاهش میدهد

img_yw_news
جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ -

طرح تحول نظام سلامت باعث افزایش دسترسی مردم به خدمات سلامت شده است

img_yw_news
جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ -

طرح تحول نظام سلامت باعث کاهش سزارین در بیمارستان های دانشگاهی و غیر دانشگاهی استان کردستان شده است.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ -

مراجعه کنندگان به مطب‌ها و موسسات خصوصی شهر سنندج از رعایت منشور حقوق بیمار در سال 1395 رضایت دارند.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ -

با سنجش ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان در محیط‌ های تحصیلی می توان آنها را از قرار گرفتن در معرض آسیب‌های روان شناختی دور نگه داشت

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ -

موانع رفتارهای تغذیه ای سالم از دیدگاه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان تبیین شد

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۶ -

فرسودگی شغلی در میان پرستاران شایع است

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۶ -

بین وضعیت تحصیلی با راهبردهای فراشناختی و میزان گرایش به تفکر انتقادی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد

صفحه 1 از 2    
قبلی
1