بایگانی بخش دانشگاه علوم پزشکی کردستان

img_yw_news
شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

نگرش ایمنی در کارکنان فوریت‌های پزشکی در سطح پایینی قرار داشت.

img_yw_news
شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۸ -

سطح آگاهی، نگرش و عملکرد دندانپزشکان در رابطه با بیماری هپاتیت و AIDS/HIV بالا بود.

img_yw_news
شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۸ -

شاخص‌های میکروبی و شیمیایی مرکز دیالیز بیمارستان شهید بهشتی قروه کمتر ازحد استاندارد بود.

img_yw_news
شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۸ -

تحصیلات والدین و شغل آنها نقش برعکسی در انسجام خانواده دانشجویان داشتند.

img_yw_news
شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۸ -

آموزش بهداشت در مدارس با چالش ها و موانع زیادی مواجه بود.

img_yw_news
شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۸ -

مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای در آموزش از دیدگاه اساتید دانشگاه علوم پزشکی کردستان تبیین شد.

img_yw_news
چهارشنبه ۷ فروردین ۱۳۹۸ -

موانع رفتارهای تغذیه‌ای سالم از دیدگاه دانشجویان پزشکی شامل سه دسته موانع فردی، اجتماعی و فرهنگی بود.

img_yw_news
سه شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۸ -

عصاره هیدروالکلی یاس رازقی در موش صحرایی اثر ضددردی داشت.

img_yw_news
سه شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۸ -

بیش از نیمی از زنان مبتلا به سرطان پستان در استان کردستان افسردگی متوسط تا شدید داشتند.

img_yw_news
سه شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۸ -

وجود بیماریهای زمینه ای می‌تواند احتمال ابتلا به هپاتیت A را حدود 3 برابر افزایش دهد.

img_yw_news
سه شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۸ -

موانع مصرف میوه و سبزیجات در شهرستان سنندج در چهار سطح فردی، بین فردی، محیطی، کلان گسترده بودند.

img_yw_news
سه شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۸ -

عملکرد اورژانس هوایی استان کردستان در زمینه ملاک های اعزام، زمان های انتقال و رسیدگی به بیماران حین انتفال مطلوب بود.

img_yw_news
سه شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۸ -

بیش از نیمی از خانوارهای شهر سنندج از حضور کارشناسان سلامت روان و تغذیه و خدمات رایگان آنها در مراکز جامع سلامت هیچ اطلاعی نداشتند.

img_yw_news
شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷ -

یک روش کمی جدید برای اندازه گیری ترکیبات محصولات فرعی حاصل از کلرزنی به آب‌های آشامیدنی معرفی شد.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷ -

طراحی پرسشنامه شناسایی علل گرایش جوانان به قلیان

img_yw_news
یکشنبه ۹ دی ۱۳۹۷ -

ماماهای شاغل در شهر سنندج از نظر آگاهی از اصول اخلاق حرفه‌ای در وضعیت مطلوبی قرار داشتند.

img_yw_news
یکشنبه ۹ دی ۱۳۹۷ -

جاذب انوساختار آلژینات سدیم/ بیوسیلیکا/ مگنتیت کارایی بالایی جهت حذف کادمیوم از محیط های آبی را داشت.

img_yw_news
یکشنبه ۹ دی ۱۳۹۷ -

بیشترین میزان خطای انجام شده توسط دانشجویان در اتاق عمل عدم رعایت تکنیک استریل گزارش شده بود.

img_yw_news
یکشنبه ۹ دی ۱۳۹۷ -

در زمان 5 دقیقه بعد از بی حسی نخاعی اسپاینال فشارخون سیستولیک، دیاستولیک و متوسط دست راست و پای راست تقریباً برابر بودند.

img_yw_news
یکشنبه ۹ دی ۱۳۹۷ -

سه علت اول مرگ مادران باردار بر اساس نتایج اتوپسی شفاهی خونریزی، آمبولی، اکلامپسی بود.

img_yw_news
یکشنبه ۹ دی ۱۳۹۷ -

کلامیدیا تراکئوماتیس با زایمان زودرس ارتباط داشت.

img_yw_news
یکشنبه ۹ دی ۱۳۹۷ -

میزان هوش معنوی اکثر دانشجویان مطلوب ولی سلامت روانی اکثر آنها در وضعیت نامطلوب قرار داشت.

img_yw_news
یکشنبه ۹ دی ۱۳۹۷ -

بین مولفه‌های یادگیری خود راهبر با ابعاد محیط یادگیری سازنده گرا ارتباط وجود داشت.

img_yw_news
شنبه ۸ دی ۱۳۹۷ -

رفتارهای غذایی پیشگیری کننده از چاقی با انسجام خانواده در زنان ارتباط داشت.

img_yw_news
شنبه ۸ دی ۱۳۹۷ -

میانگین سواد اطلاعاتی دانشجویان در سطح پایینی قرار داشت.

img_yw_news
شنبه ۸ دی ۱۳۹۷ -

میانگین نمره هوش اجتماعی دانشجویان دانشگاه کردستان در حد متوسط بود.

img_yw_news
شنبه ۸ دی ۱۳۹۷ -

بیشترین میزان خطای انجام شده توسط دانشجویان در اتاق عمل عدم رعایت تکنیک استریل گزارش شده بود.

img_yw_news
شنبه ۸ دی ۱۳۹۷ -

هزینه آموزش دانشجویان دندانپزشکی در دانشگاه علوم پزشکی کردستان بالا بود.

img_yw_news
شنبه ۸ دی ۱۳۹۷ -

بیماران همودیالیزی در استان کردستان کمترین و بیشترین آسایش را به ترتیب در حیطه‌ محیطی وحیطه روانی - معنوی داشتند.

img_yw_news
شنبه ۸ دی ۱۳۹۷ -

آموزش از راه دور در بیماران دیابتی در بهبود خود مراقبتی و افزایش میانگین نمره کیفیت زندگی آنها مؤثر بود.

img_yw_news
چهارشنبه ۵ دی ۱۳۹۷ -

نگهداری سبزیجات برگی پس از آبکشی در محلول 20 درصد سرکه سفید به مدت 10 دقیقه باعث کاهش میزان نیترات به مقدار 48 درصد گردید.

img_yw_news
چهارشنبه ۵ دی ۱۳۹۷ -

اجرای طرح مدیریت هزینه لوازم مصرفی از نظر مالی، اداری و تسریع در دسترسی به مواد در واحدهای بهداشتی درمانی موثر بوده است.

img_yw_news
چهارشنبه ۵ دی ۱۳۹۷ -

الزام بیمارستانها به اجرای استانداردهای محیط‌زیستی در برنامه اعتباربخشی دستیابی به استانداردهای بیمارستان های سبز را ممکن ساخت.

img_yw_news
چهارشنبه ۵ دی ۱۳۹۷ -

دندریمر خصوصیات لازم از لحاظ قطر و شارژ سطحی برای جذب بالای فلزات را داشت.

img_yw_news
چهارشنبه ۵ دی ۱۳۹۷ -

سرطان تیروئید با چاقی، سابقه ابتلا به سرطان تیروئید در خانواده، مصرف داروی لووتیروکسین، و سطح هورمونی محرکه تیروئید (TSH) ارتباط داشت.

img_yw_news
چهارشنبه ۵ دی ۱۳۹۷ -

میزان فرسودگی شغلی در بین ماماها در سطح متوسط بود.

img_yw_news
چهارشنبه ۵ دی ۱۳۹۷ -

اکثریت پرستاران از حساسیت اخلاقی متوسطی برخوردار بودند.

img_yw_news
چهارشنبه ۵ دی ۱۳۹۷ -

ماماهای شاغل در شهر سنندج از نظر آگاهی از اصول اخلاق حرفه‌ای در وضعیت مطلوبی قرار داشنند.

img_yw_news
سه شنبه ۴ دی ۱۳۹۷ -

میزان هوش معنوی اکثر دانشجویان مطلوب ولی سلامت روانی اکثر آنها در وضعیت نامطلوب قرار داشت.

img_yw_news
سه شنبه ۴ دی ۱۳۹۷ -

زندگی توام با خوشبینی در زتان شهر سنندج در سطح متوسط است.

img_yw_news
دوشنبه ۳ دی ۱۳۹۷ -

بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در سیستم پرستاری بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی کردستان رابطه مثبت وجود دارد.

img_yw_news
دوشنبه ۳ دی ۱۳۹۷ -

به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با نوآوری کارکنان در واحدهای تابعه دانشگاه علوم‌پزشکی کردستان رابطه مثبت داشت.

img_yw_news
دوشنبه ۳ دی ۱۳۹۷ -

آموزش و ارزشیابی به روش پورتفولیو می‌تواند موجب بهبود یادگیری، کاهش شکاف تئوری و بالین و ارتقا رضایت دانشجویان گردد.

img_yw_news
دوشنبه ۳ دی ۱۳۹۷ -

آموزش مهارت‌های تاب آوری بر امید به زندگی و کاهش استرس مادران کودکان عقب مانده ذهنی موثر بود.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷ -

بهبود عملکرد رفتارهای بهداشتی دهان و دندان دانش آموزان مشارکت والدین، مربیان بهداشت و معلمان را می‌طلبد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷ -

برگزاری دوره های آموزشی از طریق ویدئو کنفرانس در دانشگاه علوم پزشکی کردستان صرفه جویی در هزینه‌ها را در پی داشته است.

img_yw_news
دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷ -

آگاهی مراقبین سلامت و بهورزان در خصوص فرایندهای خدمت در سطح رضایت بخشی نمی باشد.

img_yw_news
شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷ -

برقراری تسهیلات جهت انجام فعالیت های مذهبی و وجود فضا و امکانات در هر بخش می تواند نقش تاثیرگذاری در انجام فرضیه نماز داشته باشد.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷ -

خودشکفتگی زنان با تحصیلات آنها ارتباط دارد.

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۷ -

بین چاقی، سابقه ابتلا به سرطان تیروئید در خانواده، مصرف داروی لووتیروکسین و سطح هورمونی TSH با سرطان تیروئید رابطه معنی داری وجود دارد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷ -

سایتوکاین پیش التهابی یک ریسک فاکتورآترواسکلروز است.

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷ -

میزان فرسودگی شغلی در ماماها در حد متوسط می باشد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷ -

ماماهای شاغل در شهر سنندج از نظر آگاهی از اصول اخلاق حرفه ای در وضعیت مطلوبی قراردارند.

img_yw_news
دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷ -

ماساژ پرینه در دوران حاملگی بر کاهش پارگی های پرینه، کاهش نیاز به اپی زیاتومی و کاهش درد پرینه موثر است.

img_yw_news
دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷ -

تقویت بهینه نظارت های مستمر سازمانی، مهندسی فرایندها و اصلاح آن‌ها و جلوگیری از انحصارطلبی می تواند فساد اداری را کاهش دهد.

img_yw_news
یکشنبه ۱ مهر ۱۳۹۷ -

کلامیدیا تراکئوماتیس در زایمان زودرس نقش دارد.

img_yw_news
یکشنبه ۱ مهر ۱۳۹۷ -

ارتقای آگاهی زنان در جهت پیشگیری از بیماری‌های دهان نه تنها امری فردی بلکه اجتماعی است.

img_yw_news
شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ -

کنترل کلر باقیمانده آب استخرها در محدوده لازم باید به صورت مستمر توسط بازرسین بهداشت محیط انجام شـود.

img_yw_news
شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ -

اختلال ملال پیش از قاعدگی در زنان اقدام کننده به خودکشی بیشتر از سایر زنان است.

img_yw_news
شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ -

میزان آگاهی زنان از عوامل خطر و روش های تشخیص سرطان سینه رضایت بخش نمی باشد.

img_yw_news
شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ -

میانگین وزن بدو تولد نوزادان در مادرانی که به صورت منظم ورزش می کنند بیشتر است.

img_yw_news
شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ -

میزان آگاهی زنان از عوامل خطر و روش های تشخیص سرطان سینه رضایت بخش نمی باشد.

img_yw_news
شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ -

ویژگیهای دمو گرافیک دانشجویان با میزان حضور آنها در کلاس درس رابطه دارد.

img_yw_news
شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ -

آب چاه‌ها و چشمه‌‌های نواحی غربی و جنوب غربی شهرستان دیواندره به مراتب دارای کیفیت بسیار مطلوبی‌تری نسبت به سایر نقاط بودند

img_yw_news
شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ -

می‌توان با کنترل و بهبود کیفیت خواب پرستاران، سطح استرس شغلی در کادر پرستاری را کاهش داد.

img_yw_news
شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ -

پروسه گندزدایی که در بیمارستان های بعثت و توحید شهرستان کردستان انجام می‌شود در پاکسازی بار باکتری موثر نمی باشد.

img_yw_news
شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ -

شیوع مصرف سیگار و قلیان در دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی کردستان پایین است.

img_yw_news
شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ -

اکثریت دانش آموزان زندگی بدون تحرکی دارند.

img_yw_news
شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ -

مردان مصرف کننده آسپرین بیشتر از زنان به خونریزی گوارشی مبتلا می شوند.

img_yw_news
شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ -

الگوی فرانظریه ای چارچوبی کارا و مناسب جهت تعیین رفتار تمیز کردن دندان می باشد.

img_yw_news
شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ -

روحیه کارآفرینی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان و کرمانشاه در سطح مطلوبی قرار دارد.

img_yw_news
شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ -

عوامل فردی، اجتماعی، فرهنگی و روانشناختی نقش تعیین کننده ای در تمکین به درمان زنان مبتلا به پوکی استخوان دارند.

img_yw_news
شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ -

استفاده از شبکه های اجتماعی، آموزش رایگان را برای طیف وسیعی از بیماران فراهم کرده و نابرابریهای آموزشی را کم می کند.

img_yw_news
شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ -

بروسلوز در زنان باردار رابطه ی با سقط جنین خودبخودی ندارد.

img_yw_news
شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ -

سواد اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان رضایت بخش نمی باشد.

img_yw_news
شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ -

دانشجویان نیاز مبرمی به کسب مهارتهای معنوی و مهارتهای زندگی دارند.

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ -

شکاف زیادی بین انتظارات و ادراک بیماران از کیفیت خدمات بیمارستانی در کشور وجود دارد.

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ -

میانگین سرب و کادمیوم در افراد دارای کم خونی بیشتر از سایر افراد جامعه می باشد.

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ -

شیوع فرسودگی شغلی در بین پرستاران بالا می باشد.

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ -

شیوع رفتارهای مرتبط با سلامت دهان و دندان در دوران بارداری پایین است.

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ -

عوامل فردی، اجتماعی، فرهنگی و روانشناختی نقش تعیین کننده ای در تمکین به درمان زنان مبتلا به پوکی استخوان دارند.

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ -

استفاده از شبکه های اجتماعی، آموزش رایگان را برای طیف وسیعی از بیماران فراهم کرده و نابرابریهای آموزشی را کم می کند.

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ -

بیش از نیمی از دانش آموزان رفتارهای تمیز کردن دندان ها را انجام نمی دهند.

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ -

مربیان بهداشت جهت ارائه آموزش موثر در حوزه بهداشت به دانش آموزان به همکاری درون بخشی و برون بخشی نیاز دارند.

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ -

کیفیت زندگی کاری پزشکان خانواده روستایی در سطح رضایت بخشی نمی باشد.

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ -

سرمایه روانشناختی پیامدهای مثبتی برای دانشجویان به همراه دارد.

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ -

رضایتمندی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان از امکانات و شرایط خوابگاهها در حد متوسط است.

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ -

دانشگاه می‌تواند خود پنداره دانشجویان را تغییر داده و افرادی مسئولیت پذیر، هدفمند، دارای اعتماد به نفس و با اراده پرورش دهد.

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ -

پلی مورفیسم کدون 72 از ژن P53 با ابتلا به سرطان در جمعیت ایران ارتباط ندارد.

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ -

عوامل استرس زای آموزشی و فارغ التحصیلی نقش مهمی در ایجاد فرسودگی تحصیلی است.

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ -

موفقیت برنامه های آموزشی در مراکز بهداشتی-‌‌‌درمانی نیازمند همکاری رسانه‌ها، سازمانها، حمایت و توجه جامعه و مسئولان به آموزش است.

img_yw_news
یکشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۷ -

نتیجه حاملگی‌های طول کشیده از نظر افت ضربان قلب جنین، فراوانی آتونی و وزن بدو تولد جنین متفاوت از و حاملگی های ترم هستند.

img_yw_news
یکشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۷ -

میکرو RNAها به عنوان بیومارکر در سیر پیشرف آسیب‌های کبدی بیماران مبتلا به عفونت همزمان اچ ای وی و هپاتیت کابرد داشته باشند.

img_yw_news
شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۷ -

مقاومت آنتی ­بیوتیکی نسبت به داروهای سفتریاکسون و سفوتاکسیم در بیماران بالاست.

img_yw_news
شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۷ -

سابقه خانوادگی سرطان پستان یکی از پیش‌بینی کننده‌های تکرار ماموگرافی در زنان می باشد.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷ -

از دیدگاه دانشجویان کیفیت برگزاری جلسات گزارش صبحگاهی در دانشگاه علوم پزشکی کردستان متوسط می‌باشد.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷ -

خوداظهاری متصدیان مراکز تهیه مواد غذایی در بهبود برخی شاخص های بهداشتی موثر است.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷ -

برنامه‌ی آموزشی مبتنی بر سازه‌های مدل اعتقاد بهداشتی در افزایش آگاهی و تغییر دیدگاه زنان باردار نسبت به زایمان، موفق می‌باشد.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷ -

اجرای حاکمیت بالینی منجر به بهبودکیفیت ارایه خدمات درمانی در مراکز درمانی شهر سنندج شده است.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷ -

میزان عود دیابت در زنان باردار مبتلا به دیابت بارداری که شاخص توده بدنی (BMI) بالایی دارند، بالاست.

صفحه 1 از 4    
اولین
قبلی
1