بایگانی بخش دانشگاه علوم پزشکی کردستان

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶ -

اکثر دانشجویان نسبت به کار در رشته تحصیلی خود رضایت دارند

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶ -

بیشترین رضایت شخصی با میزان ترخیص مربوط به بخش اورژانس و کمترین مربوط به بخش انکولوژی است.

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶ -

مهم ترین ویژگی تدریس اثربخش از دیدگاه دانشجویان، تسلط استاد بر موضوع تدریس است

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶ -

دانشجویان از محیط‌های یادگیری بالینی رضایت کافی ندارند

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶ -

نانولوله های کربنی اصلاح شده با دندریمر به بافت آبشش ماهی آسیب می‌رساند

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶ -

مهارت های ارتباطی بین فردی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان نیازمند توجه بیشتری است

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶ -

The Impact of Health Transformation Plan on Out-of-Pocket Payment in Iran

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶ -

افزایش تعداد بارداری‌ها باعث کاهش تراکم استخوان‌های مادر می‌شود

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶ -

طرح تحول نظام سلامت بر میزان سزارین و میانگین هزینه پرداخت شده توسط مادران تأثیرگذار بوده است

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶ -

استفاده از فیلم آموزشی در ارتقای خودکارآمدی بیماران دارای تراکئوستومی موثر است

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶ -

ارتباط بین سندرم پاهای بیقرار و فشار خون در سالمندان

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶ -

روحیه کارآفرینی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کردستان و کرمانشاه بالاتر از حد میانگین است

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶ -

بررسی همزمان عوامل مرتبط با فشارخون سیستولیک، فشار خون دیاستولیک و کلسترول

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶ -

بین مصرف چای و افسردگی در سالمندان ارتباط وجود دارد

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶ -

بین مصرف چای و افسردگی در سالمندان ارتباط وجود دارد

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶ -

آمادگی پرستاران بیمارستان های امام خمینی و تامین اجتماعی سقز در برابر بحران و بلایا در حد متوسط است

img_yw_news
یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۶ -

پایین بودن میانگین غلظت فلزات سنگین (به استثناء فلز سرب) در بافت ماهیچه دو گونه کپور در سد قشلاق سنندج و سلامت این گونه ماهی ها

img_yw_news
جمعه ۲۱ مهر ۱۳۹۶ -

Intervention programs and education on personal and environmental hygiene should be implemented for the prevention and control of protozoa infections in the study area.

img_yw_news
جمعه ۲۱ مهر ۱۳۹۶ -

فلزات سنگین باعث افزایش خطر بیماری های سرطانی و غیر سرطانی برای ساکنان دانشگاه علوم پزشکی کردستان نمی شوند

img_yw_news
جمعه ۲۱ مهر ۱۳۹۶ -

دادن آموزش تغذیه به سالمندان علاوه بر بهبود آگاهی و نگرش سالمندان، سبب تغییر و بهبود رفتار تغذیه‌ای آنان در زندگی می شود

img_yw_news
جمعه ۲۱ مهر ۱۳۹۶ -

میانگین غلظت فلزات سنگین (به استثناء فلز سرب در گونه کپور نقره ای) در بافت ماهیچه دو گونه کپور معمولی و کپور نقره ای در سد قشلاق سنندج از حد مج

img_yw_news
جمعه ۲۱ مهر ۱۳۹۶ -

additive compounds had no effect on the fluoride release into the infusions

img_yw_news
جمعه ۲۱ مهر ۱۳۹۶ -

دانشجویان علوم آزمایشگاهی نسبت به آینده شغلی خود نگران هستند

img_yw_news
جمعه ۲۱ مهر ۱۳۹۶ -

ابعاد "ارتباطات"، "استقلال"، "کیفیت محیط" به عنوان ابعاد اولویت دار جهت اقدامات اصلاحی به منظور بهبود پاسخگویی نظام سلامت تعیین شد

img_yw_news
جمعه ۲۱ مهر ۱۳۹۶ -

رضایت شغلی کارکنان رسمی در سطح پایین است.

صفحه 1 از 2    
اولین
قبلی
1