بایگانی بخش دانشگاه علوم پزشکی کردستان

img_yw_news
دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ -

فرایند بررسی افراد در تماس با بیماران مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت، دارای نقایصی از قبیل مشکلات در ثبت و پیگیری می باشد.

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ -

افزایش پذیرش اورژانس بیماری های قلبی و تنفسی بر اثر طوفان های گرد و غبار در استان کردستان

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ -

اکثر دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی واکسیناسیون هپاتیت B خود را کامل کرده اند.

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ -

پرستاران برای مقابله بحرانها و بلایا به چه میزان آمادگی رضایت بخشی ندارند

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ -

فیلم های آموزشی به تنهایی نمی‌تواند به افزایش تغذیه انحصاری کودک با شیرمادر کمک کند.

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ -

میزان آلودگی آب یونیت­ها بالاست

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ -

تجویز ویتامین D در بیماران با تشخیص RA باید به صورت روتین انجام شود.

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ -

بین وقفه‌های تنفسی خواب و فشار خون بالای مادران مبتلا به دیابت بارداری ارتباط وجود دارد.

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ -

مواجهه با آلاینده های استنشاقی با ظرفیتهای عملکرد ریوی کارگران کارخانه ذوب آهن کردستان ارتباط دارد.

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ -

روند بروز مرگ و میر کودکان در استان کردستان کاهش داشته است

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ -

انگل زدایی سبزی ها قبل از مصرف به خوبی انجام شود.

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ -

نمره کیفیت زندگی پس از زایمان در روش زایمان واژینال و سزارین دارای اختلاف معنی دار نمی باشد.

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ -

بین وقفه‌های تنفسی خواب و فشار خون بالای مادران مبتلا به دیابت بارداری ارتباط وجود دارد.

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ -

تجویز ویتامین D در بیماران با تشخیص RA باید به صورت روتین انجام شود.

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ -

جاذب سنتز شده کامپوزیت نانولوله های کربنی- دندریمر می‌تواند به عنوان یک جاذب با ظرفیت جذب بالا جهت رنگبری پساب های رنگی مورد استفاده قرار گی

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ -

اثر دونپزیل بر بیان ژن های Bax و Bcl-2 در نخاع موش های صحرایی طی پروسه ایجاد تحمل به اثرات ضد دردی مورفین

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ -

اکثر دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی واکسیناسیون هپاتیت B خود را کامل کرده اند.

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ -

میزان بار ذهنی کار و ناراحتی‌های اسکلتی– عضلانی در کارمندان بانک بالا است.

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ -

بین کلر باقیمانده و کدورت آب آشامیدنی رابطه خطی وجود دارد

img_yw_news
شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ -

جذب نیکل توسط بیوفیلم بیش از کروم است.

img_yw_news
شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ -

تجربیات زنان تن‌فروش از رفتارهای پرخطر و علل بروز این رفتارها از دیدگاه آنان و مسؤولان مرکز مشاوره

img_yw_news
شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ -

زنان برخوردار از سلامت روان مناسب تر، از نظر رضایتمندی زناشویی وضعیت بهتری دارند.

img_yw_news
شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ -

فرایند بررسی افراد در تماس با بیمار مسلول اسمیر مثبت دارای نقایصی از قبیل مشکلات در ثبت و پیگیری می باشد.

img_yw_news
شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ -

میزان آلودگی آب یونیت­ها بالاست

img_yw_news
شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ -

تفاوت معنی داری بین انتظارات و ادراکات بیماران در تمامی ابعاد مدل سروکوال وجود دارد

img_yw_news
شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ -

نقاشی بر کاهش اضطراب کودکان سرطانی بستری در بیمارستان تاثیر دارد

img_yw_news
شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ -

دانشجویان بر اهمیت خصوصیات فردی در اثر بخش بودن تدریس اساتید تأکید بیشتری دارند.

img_yw_news
شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ -

عصاره گل سرخ در موش های آزمایشگاهی نر در برابر فرمالدهید اثرات محافظتی دارد.

img_yw_news
شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ -

روش مداخله ای STOP کاهش رفتارهای ناایمن کارگران را در پی دارد.

img_yw_news
شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ -

مواجهه با آلاینده های استنشاقی با ظرفیتهای عملکرد ریوی کارگران کارخانه ذوب آهن کردستان ارتباط دارد.

img_yw_news
شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ -

در بیماران همودیالیزی بین وضعیت تیتر HBSبا سابقه واکسیناسیون هپاتیت اختلاف معنی دار وجود دارد.

img_yw_news
شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ -

تولید علم در دانشگاه‌های شهرستان سنندج گرچه سیر صعودی دارد، اما از میانگین کشوری کمتر است.

img_yw_news
شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ -

شاخص های dmft و DMFT دندان در دانش آموزان مقاطع ابتدایی و راهنمایی شهر کامیاران بیشتر از استانداردهای جهانی سازمان بهداشت جهانی است

img_yw_news
شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ -

افزایش پذیرش اورژانس بیماری های قلبی و تنفسی بر اثر طوفان های گرد و غبار در استان کردستان

img_yw_news
شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ -

کارآیی نانوکاتالیست اکسید روی آلایش شده با اکسید مس در تجزیه اسید هیومیک از محیط آبی

img_yw_news
شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ -

حداقل یک نوع چسبیدن در سویه های ایکولا ی جدا شده از نمونه های بالینی به سلول HEp-2 وجود دارد.

img_yw_news
شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ -

میانگین غلظت فلز جیوه در بافت ماهیچه هر دو گونه کپور معمولی و کپور نقره ای از حد مجاز استانداردهای WHO و FAO برای مصرف انسان کمتر است.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ -

قرار گرفتن در معرض ذرات معلق کمتر از 10 میکرون می تواند میزان مرگ و میر را افزایش دهد.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ -

1a شایعترین ژنوتیپ هپاتیت C در ایران می باشد.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ -

نانو ذرات اکسیدروی روشی مطمئن در حذف فتوکاتالیستی باکتری اشریشیاکلی از محیط آبی می باشد.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ -

کارایی مبتنی بر تکنیک اقتصاد سنجی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کردستان در وضعیت مناسبی قرار ندارد.

img_yw_news
سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ -

غلظت فلزات سنگین در تنباکو و آب قلیانهای مورد استفاده در قهوه خانه ها بالاست.

img_yw_news
سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ -

خوشه بندی موارد سرطان پستان در زنان استان کردستان

img_yw_news
سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ -

افراد با مقاطع تحصیلی پایین تر استرس شغلی بیشتری را متحمل می شوند.

img_yw_news
سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ -

ضرورت راه اندازی پروتکلی به منظور گزارش و پیگیری خشونت در دانشجویان دانشکده پرستاری

img_yw_news
سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ -

گیاهان دارویی مؤثر بر پیشگیری و درمان سرطان

img_yw_news
سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ -

جو سازمانی با رضایت شغلی ارتباط دارد.

img_yw_news
سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ -

ارتباط غلظت سلنیوم در بیماران مبتلا به هیپوتیروئیدی مادرزادی با بالانس اکسیداتیو

img_yw_news
سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ -

نانوذرات سنتز شده کارائی بالایی در تخریب رنگزا در مقایسه با دی اکسید تیتانیوم خالص دارند.

img_yw_news
سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ -

مسئولیت پذیری زنان مبتلاء به پوکی استخوان در قبال سلامتی خودشان تک عاملی نبوده بلکه چند بعدی می باشد.

img_yw_news
سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ -

مسئولیت پذیری زنان مبتلاء به پوکی استخوان در قبال سلامتی خودشان تک عاملی نبوده بلکه چند بعدی می باشد.

img_yw_news
سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ -

عملکرد فرایندهای الکتروکواگولاسیون/ فلوتاسیون با جریان پالسی متناوب در حذف دیازینون از محلول‌های آبی

img_yw_news
سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ -

رفتار مدرسین بر میزان یادگیری بالینی تاثیر دارد.

img_yw_news
سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ -

کیفیت کارآموزی و کارورزی رشته پزشکی اجتماعی از نظر دانشجویان پزشکی کردستان خوب می باشد.

img_yw_news
سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ -

دانش پرستاران در رابطه با زخم بستر در سطح متوسط است.

img_yw_news
سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ -

غلظت فلزات سرب و کادمیوم در نمونه های عضلانی ماهیچه های گوسفندی کمتر از حداکثر غلظت قابل قبول در کمیسیون اروپایی (EC) میباشد.

img_yw_news
سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ -

برآورد جذب روزانه و پتانسیل خطر فلزات سنگین در بافت های مختلف ماهیان رودخانه گاماسیاب

img_yw_news
سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ -

کارآیی حذف رنگزای کاتیونی Cat Blue 41 توسط فرآیند الکترو کواگولاسیون از محیط های آبی

img_yw_news
سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ -

کارایی بیومس کلزا در حذف کروم شش ظرفیتی از محلول های آبی

img_yw_news
سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ -

پایین بودن بودجه اختصاص یافته به مراکز بهداشتی درمانی نسبت به میانگین هزینه تمام شده این مراکز در سال 1393

img_yw_news
سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ -

بین عدالت رویه ای و رفتارشهروندی سازمانی رابطه وجود دارد.

img_yw_news
سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ -

پیشنهاد مشاوره های روانشناسی برای بیماران مبتلا به صرع به منظور کاهش اختلالات خلقی-رفتاری در آنان

img_yw_news
سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ -

کارایی حذف رنگزای اسیدی قرمز 18 در فرایندهای فتوکاتالیستی نانوذرات اکسید روی سنتز شده با pH اسیدی، افزایش می یابد.

img_yw_news
سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ -

تهیه ی نقشه ی جامع کیفی منابع آب شرب روستاهای شهرستان سقز

img_yw_news
سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ -

تجارب دانشجویان درباره وابستگی به اینترنت

img_yw_news
سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ -

طراحی و ساخت نرم افزار آموزشی آناتومی مقطعی مغز و جمجمه

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ -

شیوع بالای کمبود سرمی ویتامین D در دانشجویان دختر و پسر

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ -

ساخت و اصلاح غشای نانو الیافی الکتروریسی شده با نانو ذرات اکسید فلزی و بررسی توانایی آن در حذف دیازینون از مدیای آبی

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ -

پارامترهای عملیاتی بر کارایی سونوکاتالیستی نانو ذره‌ای دی اکسید تیتانیوم دوپ شده با آهن در حذف دیازینون

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ -

A allele پلی مورفیسم (polymorphism) ربسک فاکتور بالقوه پیشرفت سرطان پستان

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ -

مواجعه نیمی از زنان باردار با خشونت خانگی

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ -

لزوم توجه به مدیریت دانش در دانشگاه ها

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ -

پرستاران برای مقابله بحرانها و بلایا به چه میزان آمادگی رضایت بخشی ندارند

img_yw_news
شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۶ -

با توجه به وجود ارتباط بین سندرم پاهای بیقرار و فشار خون در سالمندان، غربالگری مبتلایان به فشار خون از نظر سندرم پاهای بیقرار ضروری است.

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ -

بین وضعیت تحصیلی با راهبردهای فراشناختی و میزان گرایش به تفکر انتقادی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.

img_yw_news
شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ -

بهای تمام شدۀ خدمت دیالیز در بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کردستان و میزان تعرفۀ سازمان‌های بیمه‌گر با هم فاصله داشته است.

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶ -

اکثر دانشجویان نسبت به کار در رشته تحصیلی خود رضایت دارند

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶ -

بیشترین رضایت شخصی با میزان ترخیص مربوط به بخش اورژانس و کمترین مربوط به بخش انکولوژی است.

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶ -

مهم ترین ویژگی تدریس اثربخش از دیدگاه دانشجویان، تسلط استاد بر موضوع تدریس است

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶ -

دانشجویان از محیط‌های یادگیری بالینی رضایت کافی ندارند

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶ -

نانولوله های کربنی اصلاح شده با دندریمر به بافت آبشش ماهی آسیب می‌رساند

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶ -

مهارت های ارتباطی بین فردی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان نیازمند توجه بیشتری است

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶ -

The Impact of Health Transformation Plan on Out-of-Pocket Payment in Iran

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶ -

افزایش تعداد بارداری‌ها باعث کاهش تراکم استخوان‌های مادر می‌شود

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶ -

طرح تحول نظام سلامت بر میزان سزارین و میانگین هزینه پرداخت شده توسط مادران تأثیرگذار بوده است

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶ -

استفاده از فیلم آموزشی در ارتقای خودکارآمدی بیماران دارای تراکئوستومی موثر است

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶ -

ارتباط بین سندرم پاهای بیقرار و فشار خون در سالمندان

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶ -

روحیه کارآفرینی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کردستان و کرمانشاه بالاتر از حد میانگین است

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶ -

بررسی همزمان عوامل مرتبط با فشارخون سیستولیک، فشار خون دیاستولیک و کلسترول

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶ -

بین مصرف چای و افسردگی در سالمندان ارتباط وجود دارد

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶ -

بین مصرف چای و افسردگی در سالمندان ارتباط وجود دارد

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶ -

آمادگی پرستاران بیمارستان های امام خمینی و تامین اجتماعی سقز در برابر بحران و بلایا در حد متوسط است

img_yw_news
یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۶ -

پایین بودن میانگین غلظت فلزات سنگین (به استثناء فلز سرب) در بافت ماهیچه دو گونه کپور در سد قشلاق سنندج و سلامت این گونه ماهی ها

img_yw_news
جمعه ۲۱ مهر ۱۳۹۶ -

Intervention programs and education on personal and environmental hygiene should be implemented for the prevention and control of protozoa infections in the study area.

img_yw_news
جمعه ۲۱ مهر ۱۳۹۶ -

فلزات سنگین باعث افزایش خطر بیماری های سرطانی و غیر سرطانی برای ساکنان دانشگاه علوم پزشکی کردستان نمی شوند

img_yw_news
جمعه ۲۱ مهر ۱۳۹۶ -

دادن آموزش تغذیه به سالمندان علاوه بر بهبود آگاهی و نگرش سالمندان، سبب تغییر و بهبود رفتار تغذیه‌ای آنان در زندگی می شود

img_yw_news
جمعه ۲۱ مهر ۱۳۹۶ -

میانگین غلظت فلزات سنگین (به استثناء فلز سرب در گونه کپور نقره ای) در بافت ماهیچه دو گونه کپور معمولی و کپور نقره ای در سد قشلاق سنندج از حد مج

img_yw_news
جمعه ۲۱ مهر ۱۳۹۶ -

additive compounds had no effect on the fluoride release into the infusions

img_yw_news
جمعه ۲۱ مهر ۱۳۹۶ -

دانشجویان علوم آزمایشگاهی نسبت به آینده شغلی خود نگران هستند

img_yw_news
جمعه ۲۱ مهر ۱۳۹۶ -

ابعاد "ارتباطات"، "استقلال"، "کیفیت محیط" به عنوان ابعاد اولویت دار جهت اقدامات اصلاحی به منظور بهبود پاسخگویی نظام سلامت تعیین شد

صفحه 1 از 2    
اولین
قبلی
1