بایگانی بخش دانشگاه علوم پزشکی کرمان

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷ -

مداخلات آموزشی می‌تواند بر روی نگرش، هنجارهای انتزاعی و قصد رفتاری افراد تاثیرگذار باشد.

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷ -

محدودیت جریان خون همراه با ورزش استقامتی خفیف می‌تواند بر شاخص های قلبی و عروقی افراد پیر نقش مثبت داشته باشد.

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷ -

گرسنگی متناوب (یک روز در میان) بر کاهش فشار خون را در موش های صحرایی پیر نشان نقش داشت.

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷ -

مسیر غیرژنومیک استروژن بر روی اختلالات قلبی عروقی ناشی از دیابت اثرات مفید و ضدالتهابی داشت.

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷ -

تجزیه فتوکاتالیستی آسپرین از محلول های آبی با استفاده از نانو ذره اکسید روی (ZnO) تحت تابش اشعه ماوراء بنفش(UV)

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷ -

اکثریت زندانیان زن دارای سازگاری خیلی پایین بودند و با افزایش سازگاری بهداشتی و عاطفی زندانیان زن معتاد، عزت نفس آنها هم افزایش پیدا کرد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷ -

خطر بروز بیماری فشارخون و ایجاد گرفتگی در عروق کرونر با سطح پلاسمایی اندوتلین-22 و پلیمورفیسم برخی ژن ها، ارتباط ‌مستقیم داشت.

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷ -

عملکرد داروسازان در مشاوره دادن به بیماران و دادن اطلاعات صحیح و مناسب راجع به مولتی ویتامین ها باید بهبود یابد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷ -

مایعات یونی می‌توانند بخارات مضر تولوئن از هوای محیط کار جذب و حذف کنند.

img_yw_news
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷ -

سبک‌های رهبری مدیران در بیمارستان‌های آینده باید متناسب با تغییرات، انتخاب شود.

img_yw_news
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷ -

میزان پلاسمایی miR-210 و miR-517c با بیماری پره کلامپسیا ارتباط داشت.

img_yw_news
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷ -

روش آرام سازی بنسون می تواند بر کاهش اضطراب و شدت درد ناشی از تعوبض پانسمان موثر باشد.

img_yw_news
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷ -

منطقه سرآسیاب به عنوان یک کانون قدیمی و الله آباد یک کانون جدید در حال شکل گیری از لیشمانیوز پوستی (سالک) در شهر کرمان می‌باشد.

img_yw_news
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷ -

بیشترین سمیت سلولی بر رده های سلولی A549 و MCF7 دیده شد.

img_yw_news
سه شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۷ -

تجویز بربرین می‌تواند منجر به بهبود اختلالات حرکتی و شناختی از جمله یادگیری در موشهای صحرایی که در دوران نوزادی MK-801 دریافت کرده اند شود.

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷ -

:ﻣﯿﺰان ﮐﻠﯽ ﻣﺼﺮف ﺳﯿﭙﺮوﻓﻠﻮﮐﺴﺎﺳﯿﻦ ﺗﺰریﻘﯽ و ﻫﺰیﻨﻪ ﻧﺎﺷﯽ از آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دیﮕﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد. ﻟﺬا اﺳﺘﻔﺎده از راﻫ

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷ -

تبعیت رژیم درمانی افرادی که با HIV زندگی می کنند: انالیز محتوی کیفی بر اساس مدل اطلاعات انگیزه مهارتهای رفتاری

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷ -

سموم ارگانوکلره در القای استرس اکسیداتیو، تغییر متیلاسیون ژن های سرکوب کننده ی تومور و پروتئین های هیستونی و در نتیجه بروز سرطان پستان نقش د

img_yw_news
یکشنبه ۹ دی ۱۳۹۷ -

راهبردهای تنظیم هیجان، تاب آوری و مهارت های حل مسئله در مردان معتاد با همتایان عادی شهر سیرجان انجام شد

img_yw_news
یکشنبه ۹ دی ۱۳۹۷ -

اثربخشی درمان نگهدارنده با متادون بر سلامت روان و کاهش گرایش به اعتیاد معتادان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر تهران می باشد

img_yw_news
یکشنبه ۹ دی ۱۳۹۷ -

مدلسازی تغییرات افت شنوایی توسط الگوریتم های داده کاوی، وزن و تاثیر بالای فرکانس 4KHz را در تغییرات افت شنوایی پیش بینی کرد و با توجه به صحت با

img_yw_news
یکشنبه ۹ دی ۱۳۹۷ -

اثر مهاری داروی دوستاکسل به عنوان یک داروی رایج شیمی درمانی سرطان سینه و کامفرول به عنوان یک ترکیب مشتق از گیاهان بر روی جمعیت سلول های بنیاد

img_yw_news
شنبه ۸ دی ۱۳۹۷ -

شیوع مصرف مواد مخدر قبل از برقراری رابطه جنسی برآورد گردید و تاثیر عوامل مؤثر برشدت استفاده ازمواد مخدر قبل یا حین برقراری رابطه جنسی در زنا

img_yw_news
شنبه ۸ دی ۱۳۹۷ -

تاثیر متغیرهای مختلف روی اولین رابطه جنسی خارج از ازدواج در جوانان 19-29 ساله کشور ایران مورد بررسی قرار گرفت

img_yw_news
شنبه ۸ دی ۱۳۹۷ -

نتایج نشان داد که تولید الکتریسیته زیستی و تصفیه فاضلاب صنعت کنسروسازی به وسیله تکنولوژی سلول سوخت میکروبی بدون واسطه و کاتالیست، به عنوان

img_yw_news
شنبه ۱ دی ۱۳۹۷ -

مراقبت ایمن پرستاران با تفکر سیستمی آنان مرتبط می‌باشد

img_yw_news
دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷ -

کار تیمی در مراقبت از بیماران مبتلا به نارسایی قلبی تحت تأثیر فاکتورهای متفاوتی از جمله سن، جنس و میزان سابقه کار مراقبین بهداشتی است

img_yw_news
شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷ -

به طور اختصاصی بر روی سلول های سرطانی Semenovia suffruticosa عصاره متانولی گیاه دارای اثر سیتوتوکسیتی می باشد

img_yw_news
شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷ -

استفاده از روش انحراف فکر به وسیله باد کردن بادکنک حین خون گیری وریدی می تواند باعث کاهش درد در کودکان ‌شود

img_yw_news
شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷ -

کلونینگ و ترانسفورم ژن BCHE در پلاسمید pCMV3-BCHE-His با موفقیت انجام شده است.

img_yw_news
شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷ -

لزوم اجرای برنامه کنترل لارو ناقلین مالاریا در مانداب رودخانه‌ها و مانداب‌های ناشی از بارندگی در استان خوزستان

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ -

استفاده از تزریق سلولهای بنیادی مزانشیمی بافت چربی می تواند سبب افزایش سرعت ترمیم و بازسازی استخوان ساعد و بهبود عملکرد آن می شود

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ -

ادغام افقی در برنامه علوم پایه مقطع دکتری حرفه ای دندانپزشکی ضروری بنظر می رسد

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ -

شیوع مصرف ماده مخدر پان پراک در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان پایین و اکثریت افراد سابقه مصرف هیچگونه ماده ای ندارند

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ -

تعهد سازمانی می تواند با کیفیت زندگی پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه ارتباط داشته باشد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷ -

سطح سرمی کادمیوم در افراد مبتلا به کانسر مثانه بالاتر از افراد گروه کنترل هستند

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷ -

تمرین هوازی کم شدت همراه با BFR می تواند اثر مثبتی بر ساختار پیوندگاه عصب و عضله ، بگذارد و منجر به کاهش اثرات ناشی از سالمندی شود

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷ -

توسعه صلاحیت های حرفه ای و تعهد سازمانی برای با صلاحیت تر و متعهدتر شدن پرستاران حیاتی هست

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷ -

عفونت مزمن T. gondii سلول های ایمنی باعث ایجاد التهاب عصبی از طریق سیتوکین می شود

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷ -

برگزاری آموزش مداوم در زمینه مدیریت درد برای کلیه پرستاران شاغل امری ضروری میباشد.

img_yw_news
شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷ -

در صورت افزایش استرس شغلی سطح تصمیم گیری بالینی کاهش می یابد

img_yw_news
سه شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷ -

میزان پوسیدگی دندان دانش اموزان دارای اختلال بینایی بیش از میانگین شاخص پوسیدگی دندان در این گروه سنی می‌باشد.

img_yw_news
سه شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷ -

بین رفتارهای پیشگیری کننده از پوکی استخوان و سلامت عمومی در پرستاران ارتباط وجود دارد

img_yw_news
سه شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷ -

آلاینده های صنعتی هوا باعث بیماریهای تنفسی می شود

img_yw_news
سه شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷ -

کاهش ساعت کاری پرستاران وشرکت درکلاسهای آموزشی باعث افزایش رضایت بیماران و رضایت شغلی پرستاران میشود

img_yw_news
سه شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷ -

شناسایی خطاهای ارسال اطلاعات از سیستم های اطلاعات بیمارستانی به پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان

img_yw_news
سه شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷ -

درشیرهای پاستوریزه حرارت دیده نسبت به شیرهای خام مقادیر کمتری هورمون 17B وجود دارد

img_yw_news
سه شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷ -

عصاره گیاه کاکتوس خصوصاً عصاره الکلی آن، دارویی مؤثر برای پیشگیری از سنگ کلیه از نوع کلسیم اگزالات می باشد.

img_yw_news
سه شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷ -

دانشجویان دانشگاه باید از عواقب مصرف سیگار و قلیان به عنوان عوامل خطرساز حاملیت مننگوکوکی آگاهی یابند.

img_yw_news
دوشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷ -

در حال حاضر یکی از روش های تولید آنزیم بوتیریل کولین استراز انسانی استفاده از پلاسمای خون است

img_yw_news
دوشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷ -

نانولوله‌های کربنی چند جداره به عنوان یک جاذب موثر در حذف پنی‌سیلین G از محیط های آبی قابل طرح و استفاده می باشند.

img_yw_news
دوشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷ -

خواص ضد باکتری کامپوزیت های قابل سیلان باعث کاهش فعالیت استرپتوکوک موتاس می شود

img_yw_news
شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷ -

عفونت با HPV حداقل ژنوتیپهای 18و16 نمی‌تواند یکی از دلایل ایجاد سرطان پروستات باشد.

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷ -

خطاهای دارویی دانشجویان پرستاری درسطح کم و دیسترس اخلاقی از نظرشدت و تکرار در سطح متوسط بود

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷ -

Rs3804099 ممکن است آسیب پذیری را به عفونت H. pylori، به ویژه با سلول های CagA + تاثیر بگذارد

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۷ -

بیش از 75% از سطح سالن قوطی سازی و تولید دارای تراز صدایی بالاتر از 85 دسی بل می باشند

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷ -

موانع متعددی برای غربالگری منظم سرطان پستان وجود دارد

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷ -

توجه به راندمان نسبتا بالای روش ازن زنی با پراکسید کلسیم در حذف فلزات سنگین روش مذکور بعنوان روشی موثر در حذف آلاینده ها

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷ -

دو نوع باکتری(گرم مثبت و منفی) نسبت به نانوذرات اکسید روی حساس بودند

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۷ -

چای سبز درمان کمکی موثری همراه با داروی کوتریموکسازول در درمان عفونت مجاری ادراری در خانم ها می باشد.

img_yw_news
سه شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۷ -

همراهی ورزش استقامتی سبک همراه با BFR با تغییر در بیان گیرنده های آنژیوتانسین II و APJ وسایر تغییرات احتمالی، موجب سطح جدیدی از تعادل درسیستم RAS

img_yw_news
سه شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۷ -

تفاوتی در تاثیر توامان ناندرولون و ورزش استقامتی شنای شدید در مقایسه با ورزش استقامتی شنای خفیف همراه با ناندرولون، بر پارامترهای قلبی مور

img_yw_news
یکشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۷ -

بستر آسیب زای سلامت: موانع غربالگری سرطان پستان از دیدگاه رابطین بهداشتی

img_yw_news
یکشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۷ -

استانداردسازی پرسشنامه کالبدگشایی شفاهی در ایران

img_yw_news
یکشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۷ -

تاثیر فاکتورهای رفتاری- اجتماعی بر پوسیدگی دندانی در کودکان3تا 6 ساله شهر کرمان

img_yw_news
یکشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۷ -

تاثیر آموزش مدیریت زمان بر تعارض کار- خانواده در پرستاران بخش‌های مراقبت ویژه

img_yw_news
یکشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۷ -

شیوع ابتلا به قربانیان خشونت شغلی در زنان ایرانی

img_yw_news
یکشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۷ -

به نظر می رسد که DHIS2 دارای نقاط قوت خود در جنبه های فنی و کاربردی سیستم است

img_yw_news
یکشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۷ -

سینامیک اسید به عنوان یک ترکیب مشتق از گیاهان می تواند نسبت به FOLFOX در کاهش سلول های شبه بنیادی سرطانی و بیان مارکرهای سلول های بنیادی سرطانی

img_yw_news
یکشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۷ -

تجویز سیتی کولین در سکته مغزی ایسکمیک حاد می توند با تغییرات همودینامیک در عروق مغزی همراه باشد

img_yw_news
شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ -

نحوه برخورد با داده های گمشده در مدلهای درختی

img_yw_news
شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ -

هزینه های پیاده سازی نقشه راه درمان ایران مورد بررسی قرار گرفت

img_yw_news
شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ -

عوامل مهاجرت روستاییان به شهر در شهرستان رفسنجان مورد بررسی قرار گرفت

img_yw_news
شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ -

سطح سرمی آرسنیک در افراد مبتلا به کانسر مثانه بالاتر از افراد گروه غیربیمارهستند

img_yw_news
شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ -

بنظر می رسد که ترکیب MST-312 و دوکسوروبیسین بتواند یک استراتژی درمانی مفید برای درمان ALL باشد

img_yw_news
شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ -

شناسایی نیازهای آموزشی و با برنامه ریزی مداخلات اموزشی مستمر و ضمن خدمت برای پرستاران در مورد مراقبت های تسکینی، زمینه را برای ارائه مراقبت

img_yw_news
شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ -

درد حاد که با استفاده از آزمون hot-plate: انجام گرفت در رت های مبتلا به PTSD به صورت معناداری نسبت به رت های گروه کنترل بالاتر بود

img_yw_news
چهارشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۷ -

بررسی فراوانی ژنهای TEM،SHV و CTX-M در کلبسیلا پنومونیه تولید کننده بتالاکتاماز های وسیع الطیف جدا شده از نمونه های بالینی بیمارستانهای شهر کرما

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷ -

حذف رنگ راکتیو نارنجی 16 با استفاده جاذب طبیعی اسفرزه

img_yw_news
سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷ -

تجزیه فتوکاتالیستی ناپروکسن از محلول های آبی با استفاده از نانو ذره اکسید روی (ZnO) تحت تابش اشعه ماوراء بنفش(UV)

img_yw_news
سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷ -

میزان هورمون استروژنی 17β- استرادیول در شیر تولیدی استان کرمان انجام شد

img_yw_news
سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷ -

هزینه های پیاده سازی نقشه راه درمان ایران مورد بررسی قرار گرفت

img_yw_news
سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷ -

اولین بار مصرف شیشه در جوانان 19-29 ساله ایرانی مورد بررسی قرار گرفت

img_yw_news
سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷ -

عوامل مهاجرت روستاییان به شهر در شهرستان رفسنجان مورد بررسی قرار گرفت

img_yw_news
سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷ -

رفتارهای بهداشتی و نظرات مادران بچه های مهدکودک های شهر کرمان در زمینه انتقال باکتری از دهان مادر به کودک بررسی شد

img_yw_news
سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷ -

نیازهای درمانی بهداشتی، سلامت دهان و دندان و رفتارهای مرتبط با سلامت دهان کودکان دارای اختلال بینایی بررسی شد

img_yw_news
سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷ -

آگاهی دانشجویان دندانپزشکی کرمان در رابطه با Avulsion دندانی انجام شد

img_yw_news
دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ -

کارایی جذب کربن نانوتیوب چند دیواره عامل دار شده برای نمونه برداری از تری کلرواتیلن در هوا ضروری است

img_yw_news
دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ -

فاکتورهای اصلی در عدم پاسخ به درمان بیماران مبتلا به لیشمانیوزیس جلدی، نوع پاسخ ایمنی میزبان به بیماری می باشد

img_yw_news
دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ -

پرتوهای فرابنفش نوع A در فصل برداشت خرما

img_yw_news
دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ -

امید درمانی بر شادکامی-بیماران دیابتی

img_yw_news
دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ -

سطح سلامت دهان و دندان دانش آموزان با اختلال بینایی شهرستان کرمان انجام شد

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

کاهش فعالیت آنتی بیوفیلم و افزایش بیان ژن rhlR در جدایی های سوختگی P. aeruginosa ارتباط مستقیم دارد

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

دکونکس و بنزآلکانیوم ‌کلرید برخلاف نانوذره مس ‌مورد استفاده در این تحقیق دارای خاصیت ضد میکروبی مناسبی می باشند

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

کاهش قابل توجه زمان استخراج LPS، عدم نیاز به آنزیم های هضم کننده از مهمترین مزایای روش فنل داغ می باشند

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

C. albicans مخمر غالب مخلوط شده در حفره دهانی بیماران مبتلا به ویروس نقص ایمنی بدن انسان (HIV) و افراد سالم است.

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

پیش درمانی با ایبوپروفن همراه با تزریق بی حسی بلاک عصب اینفرا آلوئولار و اینفیلتراسیون باکال به طور کامل موجب بی حسی دندانها مولر مندیبول می

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

بهترین تخمین از اندازه میله داخل کانالی مورد نیاز در شکستگی فمور را روش گریتر تا پاتلا بدست می دهد

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

ترکیبی درمانی آکاربوز، متفورمین و انسولین گلارژین می تواند قند خون را در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 که کنترل خوبی ندارند، بهبود دهد

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

قطر عصب مدین حداقل در بعضی موارد با شاخص توده بدنی و طول ساعد ارتباط دارد

صفحه 1 از 2    
اولین
قبلی
1