بایگانی بخش دانشگاه علوم پزشکی گلستان

img_yw_news
شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸ -

بین مال آکلوژن و اختلال مفصل گیجگاهی- فکی اختلاف معنی داری وجود ندارد

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ -

بین نوعی از لنفوسیتهای تنظیمی با عود بیماری آرتریت روماتوئید ارتباط وجود دارد.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ -

با استفاده از داربست های نانوفایبری هیبریدی می توان به کشت سه بعدی سلول های سرطانی کولورکتال دست یافت.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ -

بین متغیرهای NOS3 G894T، T-786C و 4a / 4b و بیماریهای عروق کرونر در جمعیت ایرانیان ارتباطی وجود ندارد.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ -

متغیرهای سن مادر، سن همسر، درآمد خانواده، وضعیت سلامتی، نوع مراقبت، از عوامل تعیین‌گر مراقبت قبل از بارداری می باشند.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ -

آموزش­های گروهی مبتنی بر فنون شناختی-رفتاری ترس از زایمان در تمامی حیطه ها را کاهش می دهد.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ -

مشاوره گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی، بر کیفیت خواب مادران باردار تأثیر دارد.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ -

مشاوره مبتنی بر خودآگاهی می تواند سبب بهبود کیفیت زندگی، علائم وازوموتور و مسائل جنسی زنان یائسه گردد

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ -

توانمندسازی روانشناختی و مشارکت، سبب ایجاد رضایت شغلی و تعهد پرستاران می شود.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ -

هوش هیجانی با عملکرد کارکنان با توجه به نقش میانجی رضایت شغلی و اعتماد مرتبط می باشد.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ -

دو روش یادگیری مبتنی بر زمینه و روش یادگیری مشارکتی بر رفتار حرفه‌ای و تفکر انتقادی دانشجویان هوشبری موثر است.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ -

آزمون الکترونیکی نسبت به آزمون قلم کاغذی مورد توجه دانشجویان است.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ -

تصفیه تکمیلی پساب تصفیه خانه بابل به روش نیزار طبیعی تو سط پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی گلستان و بابل انجام شد.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ -

شیوع سندرم تونل کارپال با بالا رفتن سن مادر،تعدد بارداری، و بالا بودن وزن مادر ارتباط دارد

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ -

اکثر والدین آگاهی مثبتی درزمینه آموزش پیشگیری از آزار جنسی در کودکان دارند.

img_yw_news
یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸ -

استرس روانی طی 1 ماه اخیر می تواند ساختار کندیل مندیبل (مفصل گیجگاهی-فکی) را تغییر دهد

img_yw_news
یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸ -

خوددرمانی بویژه با داروهای مسکن در بین جمعیت بالغ ساکن شهر گرگان بالا می باشد

img_yw_news
سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸ -

سبک فرزندپروری و تعارضات زناشویی، پرخاشگری را در کودکان پیش بینی می کند

img_yw_news
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

ویژگی های بالینی فرد نقش تعیین کننده در موفقیت شیمی درمانی (بیماران مبتلا به سرطان پستان مرحله 2 و بالاتر) قبل از عمل دارند.

img_yw_news
سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

در درمان بیماران مبتلا به پلورال افیوژن بدخیم تفاوت معنا داری بین درمان تالک و بلئومایسین وجود ندارد.

img_yw_news
دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

بررسی وضعیت مارکرهای هورمونی می تواند روش مناسبی برای ارزیابی نتایج شیمی درمانی در بیماران مبتلا به سرطان پستان باشد.

img_yw_news
دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

بررسی ویژگی های فردی و بالینی در مبتلایان سرطان مری می تواند در برنامه ریزی بهبود ارائه خدمات و کیفیت زندگی این بیماران کمک کننده باشد.

img_yw_news
دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

در بسیاری از بیماران مبتلا به سرطان پستان شیمی درمانی موفقیت آمیز بوده است.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ -

میزان بهره مندی مردان از خدمات سلامت (خدمات سرپایی و بستری) در کشور، کمتر از بهره مندی زنان است.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ -

استفاده از سرویور داخل دهانی به نحو موثری در کاهش زمان کار کلینیکی و هزینه های مصرفی، افزایش راحتی بیماران و دقت کار موثر است

img_yw_news
چهارشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ -

در درمان کانال ریشه میزان دقت اپکس لوکیتور وود پکر و کوکسو، با روت زادیکس تفاوت معنا داری ندارد.

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ -

میزان سلنیوم در بافت پستان با سرطان پستان رابطه دارد ولی میزان سلنیوم خون با سرطان پستان ارتباطی ندارد.

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ -

انجام آزمایش روی مایع اطراف ریه برای بررسی فاکتور التهابی اینترلوکین، روش مناسبی برای تعیین بدخیم بودن تومور نیست.

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ -

تشخیص بدخیمی توده های تیروئید با استفاده از آزمایش خون می تواند کمک کننده باشد.

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ -

انجام آزمایش روی مایع اطراف ریه برای بررسی فاکتور رشد عروقی، روش مناسبی برای تعیین بدخیم بودن تومور نیست.

img_yw_news
دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ -

پرسشنامه سنجش آگاهی و نگرش پزشکان عمومی درباره ی ناهنجاری شکاف لب و کام و درمان طراحی گردید.

img_yw_news
دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ -

استفاده از نانوحامل نیوزومی در انتقال موثر ایندول کربینول 3 به سلول های هدف نقش دارد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ -

ویتامین D منجر به کاهش سلول های لنفوسیت کمکی نوع 17 در بیماران آرتریت روماتوئید می گردد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ -

استفاده از نانوحامل نیوزومی در انتقال موثر لنفلونوماید به سلول های هدف نقش دارد.

img_yw_news
یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸ -

ترکیبات بر پایه ترپن گیاهان تیره نعناییان عامل موثر در اثر ضد هرپس ویروسی می باشند.

img_yw_news
یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸ -

بروز سرطانهای پستان و روده در استان گلستان در حال افزایش است

img_yw_news
شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ -

آلودگی کبد به ویروس هپاتیت ب می تواند بر ذخیره آهن کبد تاثیر بگذارد.

img_yw_news
شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ -

داروی گیاهی نوروهلپ درمان مکمل موثر و بی عارضه برای بیماران مبتلا به نوروپاتی دیابتی می باشد.

img_yw_news
شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ -

فراوانی کانال دوشاخه فک پایین در آقایان بیشتر است، و بیشترین آن، از نوع رو به جلو می باشد.

img_yw_news
شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ -

استفاده از دگزامتازون قبل از جراحی دندان عقل میزان عوارض بعد از جراحی را کاهش میدهد

img_yw_news
شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ -

آگاهی خانواده ها از پروسه درمانی و سن مناسب جراحی در پایین آمدن عوارض ناشی از درمان دیر هنگام شکاف لب و کام تاثیر دارد

img_yw_news
شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ -

در ضدعفونی کردن کانال ریشه، هیپوکلریت سدیم نقش موثرتری نسبت به لیزر بر روی باکتری انتروکوکوس فکالیس دارد

img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۸ -

ویروس پاپیلومای انسانی(HPV)تیپ 6، شایع ترین تیپ نوع زگیل تناسلی است.

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۸ -

سیاستگذاری بر روی کارکنان در پیشگیری از ابتلا به بیماریهای مزمن و به خصوص قلبی عروقی اهمیت زیادی دارد.

img_yw_news
شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۸ -

مواجهه با سموم آفت کش احتمال ابتلا به اختلالات روانی را در کارگران شاغل در کارخانجات تولید کننده سموم آفت کش افزایش می دهد.

img_yw_news
شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۸ -

آموزش بهداشت

img_yw_news
شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۸ -

آموزش خودمراقبتی و اهمیت آن برای کنترل قند خون در بیماران دیابتی ضروریست.

img_yw_news
شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۸ -

التهاب لثه به طور قابل ملاحظه ای باعث افزایش سطح HbA1c در افراد غیردیابتی می شود.

img_yw_news
شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۸ -

اضطراب و بسیاری از اختلالات شخصیتی در بیماران مبتلا به اختلال گیجگاهی فکی به میزان معناداری بیشتر از افراد غیر مبتلا می باشد

img_yw_news
سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷ -

تکنیک قالب گیری T1 جهت پروتز ثابت دقت بیشتری نسبت به تکنیک های T2 و T3 دارد.

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷ -

روش ترکیبی جدید برای شناسایی سریعتر و دقیقتر نوزادان مبتلا به گالاکتوزومی معرفی شد

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷ -

روش های مولکولی مانند PCR می تواند روشی سریع و مطمئن برای تشخیص HPVدر مراحل اولیه باشد

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷ -

بعضی از قطعاتMIRU می توانند تا حدی قدرت باکتری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در مقاومت به داروهای موثر در درمان سل را پیش بینی کنند

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷ -

میزان ریزترک عاجی ایجاد شده حین درمان ریشه توسط فایل Neolix کمتر می باشد.

img_yw_news
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷ -

عوامل متعددی از جمله جنسیت، وضعیت تاهل، سن، وضعیت درآمد و وضعیت شغلی افراد در کیفیت زندگی سالمندان تاثیرگذار می باشد.

img_yw_news
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷ -

ارائه آموزش­های ایمنی بیمار، به صورت حضوری و هم غیر حضوری مفید خواهد بود

img_yw_news
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷ -

بیشترین علت بروز تروما در شهر گرگان طی سال های 90 و 91، ضربه و حوادث ترافیکی بوده است.

img_yw_news
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷ -

آگاه سازی خانواده ها در رابطه با بروز زردی نوزادان و درمان زودهنگام به منظور تشخیص به موقع ضروری است.

img_yw_news
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷ -

ویروس درمانی در عفونت های ادراری بیماران بستری لوله گذاری شده

img_yw_news
یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷ -

شناسائی عوامل تحکم آمیز در محیط عملکرد بالینی پرستاران گامی موثر در افزایش انگیزه کاری آنان و بهبود عملکرد بالینی پرستاران در محیط کار می با

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷ -

MIC نانوذره نقره در ایزوله های اشرشیا کلی جدا شده در شمال ایران پائین است

img_yw_news
یکشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۷ -

جهت پوشاندن تجهیزات پزشکی به‌منظور جلوگیری از کلونیزاسیون باکتری‌ها می توان از نانوذره اکسید روی استفاده نمود.

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۷ -

اثر ضد سرطانی گلیپیزاید بر رشد سلولهای سرطانهای گوارش

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۷ -

ارتباط پاسخ های ایمنی لنفوسیتهای T با مراحل بیماری در بیماران مبتلا به سرطان مری

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۷ -

با پیوند لوپ های CDR آنتی بادی های ناپایدار بر روی نواحی Framework آنتی بادی های ذاتا پایدار می توان آنتی بادی های نوترکیب پایدار بدست آورد

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۷ -

هوای شهر گرگان در طی ماه های سرد سال که تغییرات دمایی وجود دارد ناسالم برای گروه های حساس می باشد.

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۷ -

فرایند هیبریدی UV/O3/SBR ایده مناسبی برای تصفیه فاضلاب های با بار آلی بالا و مواد غیرقابل تجزیه بیولوژیکی می باشد

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۷ -

استفاده از پروتکل ضد عفونی کل دهان می تواند باعث کاهش وقوع عود گاستریت پس از درمان شود.

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷ -

روش جذب سطحی برای حذف سرب توسط نانورس مونت موریلونیت می تواند یک روش موثر و ارزان برای حذف سرب از منابع آبی آلوده باشد

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷ -

فراوانی مقاومت آنتی بیوتیکی چندگانه (MDR) در ایزوله های بالینی اسینتوباکتر بومانی بالا است

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷ -

انتشار اولین گزارش برنامه ملی ثبت سرطان

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷ -

در بیماری MS پهنای اسپلنیوم کاهش میابد و کاهش اسپلنیوم با فروانی ژنوتایپی TG و GG اینترلوکین 2 و فراوانی ژنوتایپ GG و AG اینترلوکین 13 ارتباط دارد

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷ -

میزان طول عمر بیماران مبتلا به سرطان مری با برخی عوامل از جمله محل سکونت ارتباط دارد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷ -

توانمند سازهای دانش بر فرایند مدیریت دانش تاثیر دارند

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷ -

مدیریت کیفیت جامع (فراگیر) بر بهره وری نیروی انسانی تاثیر دارد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷ -

مشاوره مهارت ارتباطی بر کیفیت زندگی زنان باردار تاثیرگذار است

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷ -

آموزش مهارتهای زندگی به دانشجویان بر برخی فاکتورهای روانشناختی مانند عزت نفس و منبع کنترل تاثیر گذار نمی باشد

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷ -

استفاده از انگشتان جهت آموزش حالتهای باز، بسته و غیرفعال دریچه کانال های یونی برای درک بهتر دانشجویان می تواند موثر باشد

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷ -

نانولوله های کربنی چند جداره (MWCNT) عامل دار شده با نانوذرات Co۳O۴ و NiO به عنوان حاملی در دارورسانی معرفی می‎شود.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷ -

خاموش سازی همزمان ژنهای بتاکاتنین و Bcl-۲ در سلول های توموری کولون بطور معنی داری مرگ سلول های توموری کولون را در شرایط هایپوکسی افزایش می دهد

img_yw_news
سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷ -

فشار خون بالا ازطریق افزایش سطح آنژیوتانسین با کاهش فعالیت سیستم کولینرژیک مغز که نقش مهمی در یادگیری دارد و سبب اختلال در حافظه می گردد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷ -

شیوه فرزندپروری والدین نقش مهمی در تکامل ویژگی های روانی اجتماعی نوجوانان نظیر منبع کنترل و عزت نفس دارد

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷ -

تجربه زیسته (تبعیت از رژیم درمانی تجویز شده) بیماران مبتلا به بیماری مزمن در توسعه برنامه مراقبتی مناسب بوده و نتایج درمان را بهبود می بخشد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷ -

القاء دیابت در دوره بارداری سبب افزایش بیان ژن‌های فرآیندها و مسیرهای مهم تکامل قلب در رویان‌های حاصل از این مادران می‌گردد

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷ -

شربت سورگوم قابلیت جایگزینی تا ۵۰ درصد شکر را در فرمولاسیون بیسکویت و نان قندی دارد

img_yw_news
شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷ -

احتمالا بین جنسیت نوزاد با روزه داری مادر در مرحله ی فولیکولی آخرین قاعدگی ارتباط وجود دارد.

img_yw_news
شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷ -

مشاوران مامایی با ارائه خدمات مشاوره گروهی مدیریت استرس، کیفیت زندگی و ابعاد جسمی و روانی را در زنان باردار بهبود می بخشند.

img_yw_news
شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷ -

دو فایل نیکل تیتانیومی OneShape و Neolix در درمان ریشه دندان انحنا دار مناسب می باشند

img_yw_news
شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷ -

مادران بارداری که از حمایت اجتماعی بالایی برخوردار هستند کمتر با افسردگی و اضطراب دوران بارداری روبرو می شوند.

img_yw_news
یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

دیابت بارداری سبب افزایش ژن BMP شده که می تواند باعث اختلال در روند تکامل قلب رویان با مادران مبتلا به دیابت بارداری گردد.

img_yw_news
یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

عفونت ادراری یا آنالیز ادراری مثبت در زنان باردار مبتلا به دیابت بارداری به طور معناداری بیشتر از زنان باردار بدون دیابت می‌باشد.

img_yw_news
یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

از الگوی فرانظریه ای Trans Theoretical Model می توان در برنامه های ترک سیگار استفاده کرد.

img_yw_news
یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

داروی تورین می تواند افزایش غلظت پروتئین tau فسفریله ناشی از داروی اسکوپولامین را در مغز موشهای صحرایی تقلیل دهد.

img_yw_news
یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

خاصیت آنتی باکتریال عصاره گل انار در غلظت های مختلف متفاوت می‌باشد.

img_yw_news
یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

پرسنل اتاق عمل حفظ شان و منزلت بیمار را در روند مراقبت مورد توجه قرار می‌دهند.

img_yw_news
یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

تعدیل شرایط کاری پرستاران، زمینه را برای کاهش خطاهای دارویی آنها به وجود می آورد.

img_yw_news
پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ -

در جراحی کوله سیستکتومی به روش لاپاراسکوپی،ترکیب بوپیواکائین و مورفین نسبت به بوپیواکائین به تنهایی یا هیدروکورتیزون اثر ضد درد بهتری دار

img_yw_news
پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ -

انجام روایی و پایایی آزمون های صلاحیت بالینی می تواند موجب برطرف کردن مشکلات یادگیری دانشجویان پرستاری گردد.

img_yw_news
پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ -

اسپیرولینا با اثرات هیپو لیپیدمیک لیپیدها میتواند گزینه مناسبی جهت جلوگیری از عوارض ناشی از دیابت گردد.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ -

القای دیابت در دوره بارداری موش صحرایی، سبب افزایش معنی دار بیان ژن های هایپرتروفیک عضله قلبی می شود.

صفحه 1 از 2    
اولین
قبلی
1