بایگانی بخش دانشگاه علوم پزشکی گلستان

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ -

استفاده از مواد آرایشی و بهداشتی توسط دانشجویان دختر با عزت نفس آنها ارتباط ندارد.

img_yw_news
دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ -

رابطه بین اختلالات تیروئیدی و فعالیت بیماری در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوی سیستمیک (نوعی بیماری خودایمنی مزمن)

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۶ -

اعتبار یابی و ترجمه نسخه کوتاه "مقیاس سوگ حوالی تولد": به عنوان یک مقیاس معتبر برای شناسایی زنان با تجربه از دست دادن بارداری

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ -

ارتباط معناداری بر مبنای حضور VZV DNA بین بیماران MS و افراد گروه کنترل در شمال ایران وجود ندارد

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ -

بررسی CMV فعال در بیماران مبتلا به HIV/HBV در درمان و کنترل بیماری مدنظر قرار گیرد.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ -

کیفیت زندگی در بین مادرانی که دارای فرزند اوتیسم هستند نسبت به والدینی که فرزند سالم دارند در برخی از ابعاد و حیطه های کیفیت زندگی، پایین تر

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ -

بیان ژن VEGF در هر سه گروه هدف نسبت به گروه کنترل کاهش نشان داد

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ -

کاهش بیان یک ژن تاثیر گذار بر آنژیوژنزیس می تواند بر تغییر بیان دیگر پروتئین ها اثر گذار باشد.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ -

بیان پروتئین نو ترکیب با SDS-PAGE و وسترن بلات با استفاده ار آنتی بادی اختصاصی ضد پروتئینGMCSF تأیید گردید

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ -

شناسایی زود هنگام مادران با سابقه بیماری ها و اختلالات باعث کاهش بروز نارسی در نوزادان می گردد.

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

تعیین قدرت ابزار جداسازی ایرانی (PWT) در پیشگویی پیامد جداشدن بیماران از دستگاه تهویه‌ی مصنوعی در بخش‌های مراقبت ویژه

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

در افراد ساکن روستاها و رتبه تحصیلات پایینتر شیوع IgG مثبت بالاتر میباشد و همچنین در خانه دار ها میزان Avidity بالاتراست.

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

طراحی و ارزیابی روش HDA-ELISA بر روی لیشمانیوزیس پوستی

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

مقاومت متالوبتالاکتامازی در ایزوله های کلینیکی سودوموناس آئروژینوزای مقاوم به کارباپنم وجود دارد.

img_yw_news
پنجشنبه ۷ دی ۱۳۹۶ -

استفاده همزمان AdCD80 و Ad4-1BBL ،Adp53 بر ترشح سایتوکین توسط لنفوسیتها تاثیر دارد.

img_yw_news
پنجشنبه ۷ دی ۱۳۹۶ -

اضطراب و تصویر بدنی پس از عمل ماستکتومی ریسک فاکتور ناتوانی ناشی از درد می باشد.

img_yw_news
پنجشنبه ۷ دی ۱۳۹۶ -

بین افزایش ناراحتی های عضلانی اسکلتی با اختلالات سایکولوژیک رابطه معنی داری وجود دارد.

img_yw_news
پنجشنبه ۷ دی ۱۳۹۶ -

ویروس آنکولایتیک ممکن است بعنوان یک کاندیدا برای طراحی در درمان سرطان دارای توانمندی بالایی باشد

img_yw_news
پنجشنبه ۷ دی ۱۳۹۶ -

تجویز آتوروواستاتین سبب بهبود یادگیری و عملکرد حافظه در زمان آموزش و به یادآوری در موش های نژاد ویستار می گردد.

img_yw_news
پنجشنبه ۷ دی ۱۳۹۶ -

ریسک آلودگی در غذاهای خام و همچنین پخته آماده مصرف با لیستریا بالا می باشد.

img_yw_news
پنجشنبه ۷ دی ۱۳۹۶ -

قرص سیناست 30 میلی گرمی شرکت سبحان دارو و قرص 30 میلی گرمی مرجع بدلیل شباهت فارماکوکینتیکی با همدیگر هم ارزی زیستی دارند.

img_yw_news
پنجشنبه ۷ دی ۱۳۹۶ -

. بین بعضی پلی مورفیسم آنزیم پارااکسوناز1 و بیماری آلزایمر ارتباط معنی داری وجود دارد.

img_yw_news
پنجشنبه ۷ دی ۱۳۹۶ -

بین بعضی پلی مورفیسم آنزیم پارااکسوناز1 و بیماری دیابت ملیتوس نوع 2 ارتباط معنی داری وجود دارد.

img_yw_news
چهارشنبه ۶ دی ۱۳۹۶ -

فقدان جایگاه ژن HLA-DQ ( DQ-B1 جایگاه 0602 ) می تواند به عنوان یکی از ریسک فاکتورهای ابتلا به پره اکلامپسی باشد.

img_yw_news
چهارشنبه ۶ دی ۱۳۹۶ -

ژن PER3 ممکن است باعث سرعت بخشیدن روند بیماری در بیماران مشکوک به MS شود.

img_yw_news
شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ -

آنتی بیوتیک ونکومایسین می تواند به عنوان داروی انتخابی برای کنترل عفونت های حاصل از استافیلوکوک های کوآگولاز منفی استفاده شود.

img_yw_news
شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ -

غذای مصرفی بیماران مبتلا به دیابت از کفایت تغذیه ای مطلوب بر خوردار نیست.

img_yw_news
یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۶ -

ترکیب داروی متفورمین و آتورواستاتین در پیشگیری از ایجاد تشنج القا شده به وسیله پنتیلن تترازول تاثیر ندارد.

img_yw_news
پنجشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶ -

تاثیر تورین بر میزان formation ROS و آپوپتوز ناشی از پیرازینامید در کبد و مغز موش صحرایی

img_yw_news
پنجشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶ -

عوامل مرتبط با شروع مصرف قلیان در زنان

img_yw_news
پنجشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶ -

تاثیر بیان RNA غیررمزگذار بلند (Long non- coding RNA)ARA درنمونه های بافت توموری سرطان پستان در مقایسه با بافت سالم حاشیه تومور

img_yw_news
پنجشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶ -

آنتی بیوتیک های آمپی سیلین و سیپروفلوکساسین و بیوسورفاکتانت رامنولیپید بر خواص سطحی اشریشیا کولای های ادراری و مدفوعی تاثیر دارد.

img_yw_news
پنجشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶ -

بین میزان بیان miR204 وmiR 107 در بیماران مبتلا به دیابت تیپ 2 و سندروم متابولیک ارتباط وجود دارد.

img_yw_news
پنجشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶ -

واریانت های ژنPON1 در کدون 55 با بیماری عروق کرونر و همچنین بیان کم آنزیم PON1 مرتبط می باشند.

img_yw_news
پنجشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶ -

عصاره سنبل بیابانی از آسیب سلولی و آپوپتوز ناشی از بتا آمیلوئید در مدل القایی آلزایمر جلوگیری می کند.

img_yw_news
پنجشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶ -

تورین اثر حفاظتی و درمانی بر نقص حافظه اجتنابی مهاری و تراکم پلاکهای آمیلوئیدی ناشی از اسکوپولامین دارد.

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶ -

نانوذرات کیتوسان جاذب مناسبی برای حذف ارسنیک از محلول های آبی می باشند.

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶ -

روش انعقاد الکتریکی در تصفیه شیرابه شکل گرفته در محل دفن زباله موثر می باشد.

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶ -

داروی فیلگراستیم بر روی میزان بیان ژن استیل کولین استراز و استیل کولین ترانسفر از در ناحیه هیپوکامپ تاثیر ندارد.

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶ -

داروی فیلگراستیم در بهبود اختلال حافظه ایجاد شده توسط اسکوپولامین تاثیر ندارد

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶ -

داروی فیلگراستیم در بهبود اختلال حافظه ایجاد شده توسط اسکوپولامین اثر ندارد.

img_yw_news
شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶ -

تاثیر همسانه سازی، بیان آزمایشگاهی پروتئین نو ترکیب فاکتور محرک کلونی گرانولوسیت - منوسیت انسانی (rh GMCSF) در اشریشیاکلی

img_yw_news
شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶ -

خاموش سازی بیان ژن cIAP2 باعث کاهش تکثیر و پروتئوم رده سلولی MDA-MB-231 در بیماران مبتلا به سرطان پستان می شود

img_yw_news
شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶ -

ژن hPTTG در تومور زایی و تکثیر سلولی اهمیت دارد.

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶ -

تاثیر آموزش مهارت حل مسئله براضطراب زنان کاندید درمان تلقیح داخل رحمی

img_yw_news
چهارشنبه ۵ مهر ۱۳۹۶ -

تعیین فراوانی فنوتیپی و ژنوتیپی مقاومت بتالاکتامازی AmpC در سویه های اشریشیا کلی جدا شده از عفونت ادراری در شهر گرگان

img_yw_news
سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶ -

بررسی میزان شیوع مصرف همزمان مواد آمفتامینی و داروهای مورد استفاده در درمان نگهدارنده در بین مراجعین مراکز درمان سوءمصرف مواد با داروهای آگ

img_yw_news
سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶ -

بررسی پلی مورفیسم در گیرنده های TLR2 در مبتلایان به سل ریوی در استان گلستان

img_yw_news
سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶ -

بررسی میزان پوسیدگی دندان اول آسیای دائمی در کودکان 12 ساله شهرستان گرگان

img_yw_news
دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶ -

تاثیر روایت نویسی بر استرس همراهان بیماران بستری در بخش های مراقبت های ویژه

img_yw_news
شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ -

اثرات داروهای والپروات و کاربامازپین بر سطح سرمی ویتامین دی،کلسیم،فسفرو آلکالن فسفاتاز در بیماران مبتلا به صرع

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۶ -

ارتباطی بین نسبت نوتروفیل به لنفوسیت خون با فعالیت بیماری در بیماران مبتلا به لوپوس وجود ندارد.

img_yw_news
دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ -

بررسی وضعیت بیماریهای بافت اطراف دندان در بیماران مبتلا به لوپوس مراجعه کننده به درمانگاه صیاد شیرازی

img_yw_news
دوشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۶ -

پایگاه نتایج پژوهش‌های سلامت دانشگاه راه اندازی شد