بایگانی بخش دانشگاه علوم پزشکی گلستان

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۶ -

اعتبار یابی و ترجمه نسخه کوتاه "مقیاس سوگ حوالی تولد": به عنوان یک مقیاس معتبر برای شناسایی زنان با تجربه از دست دادن بارداری

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ -

ارتباط معناداری بر مبنای حضور VZV DNA بین بیماران MS و افراد گروه کنترل در شمال ایران وجود ندارد

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ -

بررسی CMV فعال در بیماران مبتلا به HIV/HBV در درمان و کنترل بیماری مدنظر قرار گیرد.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ -

کیفیت زندگی در بین مادرانی که دارای فرزند اوتیسم هستند نسبت به والدینی که فرزند سالم دارند در برخی از ابعاد و حیطه های کیفیت زندگی، پایین تر

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ -

بیان ژن VEGF در هر سه گروه هدف نسبت به گروه کنترل کاهش نشان داد

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ -

کاهش بیان یک ژن تاثیر گذار بر آنژیوژنزیس می تواند بر تغییر بیان دیگر پروتئین ها اثر گذار باشد.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ -

بیان پروتئین نو ترکیب با SDS-PAGE و وسترن بلات با استفاده ار آنتی بادی اختصاصی ضد پروتئینGMCSF تأیید گردید

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ -

شناسایی زود هنگام مادران با سابقه بیماری ها و اختلالات باعث کاهش بروز نارسی در نوزادان می گردد.

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

تعیین قدرت ابزار جداسازی ایرانی (PWT) در پیشگویی پیامد جداشدن بیماران از دستگاه تهویه‌ی مصنوعی در بخش‌های مراقبت ویژه

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

در افراد ساکن روستاها و رتبه تحصیلات پایینتر شیوع IgG مثبت بالاتر میباشد و همچنین در خانه دار ها میزان Avidity بالاتراست.

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

طراحی و ارزیابی روش HDA-ELISA بر روی لیشمانیوزیس پوستی

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

مقاومت متالوبتالاکتامازی در ایزوله های کلینیکی سودوموناس آئروژینوزای مقاوم به کارباپنم وجود دارد.

img_yw_news
پنجشنبه ۷ دی ۱۳۹۶ -

استفاده همزمان AdCD80 و Ad4-1BBL ،Adp53 بر ترشح سایتوکین توسط لنفوسیتها تاثیر دارد.

img_yw_news
پنجشنبه ۷ دی ۱۳۹۶ -

اضطراب و تصویر بدنی پس از عمل ماستکتومی ریسک فاکتور ناتوانی ناشی از درد می باشد.

img_yw_news
پنجشنبه ۷ دی ۱۳۹۶ -

بین افزایش ناراحتی های عضلانی اسکلتی با اختلالات سایکولوژیک رابطه معنی داری وجود دارد.

img_yw_news
پنجشنبه ۷ دی ۱۳۹۶ -

ویروس آنکولایتیک ممکن است بعنوان یک کاندیدا برای طراحی در درمان سرطان دارای توانمندی بالایی باشد

img_yw_news
پنجشنبه ۷ دی ۱۳۹۶ -

تجویز آتوروواستاتین سبب بهبود یادگیری و عملکرد حافظه در زمان آموزش و به یادآوری در موش های نژاد ویستار می گردد.

img_yw_news
پنجشنبه ۷ دی ۱۳۹۶ -

ریسک آلودگی در غذاهای خام و همچنین پخته آماده مصرف با لیستریا بالا می باشد.

img_yw_news
پنجشنبه ۷ دی ۱۳۹۶ -

قرص سیناست 30 میلی گرمی شرکت سبحان دارو و قرص 30 میلی گرمی مرجع بدلیل شباهت فارماکوکینتیکی با همدیگر هم ارزی زیستی دارند.

img_yw_news
پنجشنبه ۷ دی ۱۳۹۶ -

. بین بعضی پلی مورفیسم آنزیم پارااکسوناز1 و بیماری آلزایمر ارتباط معنی داری وجود دارد.

img_yw_news
پنجشنبه ۷ دی ۱۳۹۶ -

بین بعضی پلی مورفیسم آنزیم پارااکسوناز1 و بیماری دیابت ملیتوس نوع 2 ارتباط معنی داری وجود دارد.

img_yw_news
چهارشنبه ۶ دی ۱۳۹۶ -

فقدان جایگاه ژن HLA-DQ ( DQ-B1 جایگاه 0602 ) می تواند به عنوان یکی از ریسک فاکتورهای ابتلا به پره اکلامپسی باشد.

img_yw_news
چهارشنبه ۶ دی ۱۳۹۶ -

ژن PER3 ممکن است باعث سرعت بخشیدن روند بیماری در بیماران مشکوک به MS شود.

img_yw_news
شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ -

آنتی بیوتیک ونکومایسین می تواند به عنوان داروی انتخابی برای کنترل عفونت های حاصل از استافیلوکوک های کوآگولاز منفی استفاده شود.

img_yw_news
شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ -

غذای مصرفی بیماران مبتلا به دیابت از کفایت تغذیه ای مطلوب بر خوردار نیست.

صفحه 1 از 3    
اولین
قبلی
1