بایگانی بخش دانشگاه علوم پزشکی گناباد

img_yw_news
چهارشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ -

باکتری های گرم مثبت نسبت به گرم منفی در برابر نانوذرات اکسید تیتانیوم، حساس تربودند.

img_yw_news
دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ -

از نیترات آمونیوم بعنوان یک عامل فعال کننده جدید برای تهیه جاذب PWAC برای حذف موثر جیوه(II) از محیط های آب استفاده شد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ -

اصلاح متوالی جاذب با نیترات آمونیوم و سود به عنوان روشی کارامد برای حذف سرب از محیط‌های آبی مورد استفاده قرار گرفت.

img_yw_news
دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ -

ارائه اولویت های آموزش پاسخگو ابزاری مناسب جهت استفاده بهینه از منابع مالی در راستای کاربردی کردن آموزش ها است

img_yw_news
دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ -

سواد سلامت به عنوان عاملی مهم در ارتقاء و بهبود و بازتوانی مؤثر در بیماران انسدادی مزمن ریه می باشد

img_yw_news
یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸ -

آموزش خودمدیریّتی در استفاده از تلفن همراه را بر کاهش وابستگی به آن در دانش آموزان پسر موثر است

img_yw_news
یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸ -

مدیریت پسماندهای بهداشتی درمانی شهر تربت جام در وضعیت

img_yw_news
یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸ -

یادگیری خود مراقبتی و شناسایی عوامل خطر بیماری‌های قلبی عروقی می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی در کاهش بیماری‌های قلبی عروقی داشته باشد

img_yw_news
شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ -

بیهوشی اسپاینال با داروی مارکائین می‌تواند باعث افزایش فاصله QTC در محدوده نرمال شود.

img_yw_news
شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ -

در پژوهشی اثرات تزریق حاد و مزمن عصاره کلاله زعفران و مخلوط کروسین سافرانال بر اضطراب بررسی شده است

img_yw_news
شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ -

کیفیت هوای اتاق های عمل و بخش ICU بیمارستان منتصریه مشهد در سطح تمیز قرار دارد

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷ -

کیفیت آب حداکثر چاههای کشاورزی منطقه گناباد برای مصارف آبیاری نامطلوب بود.

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷ -

بیشترین حوادث و فوریت های پزشکی چند سال گذشته شهرستان گناباد حوادث مربوط به حمل و نقل بوده است.

img_yw_news
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷ -

فرایند الکتروکوآگولاسیون از کارایی بالایی در حذف کدورت از نمونه آب برخوردار بود.

img_yw_news
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷ -

ارتباط مستقیمی بین کیفیت خواب با آزردگی صوتی وجود داشت.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷ -

میزان گردوغبار هوای شهر گناباد نشان از آلودگی هوا دارد

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷ -

کاهش احساس تنهایی در بهبود سبک زندگی سالمندان نقش مؤثری داشت.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷ -

ضرورت آموزش دانشجویان بالینی در خصوص عفونت های بیمارستانی

img_yw_news
سه شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۷ -

بین ویژگی های شخصیتی روان نژندی افراد با آزردگی صوتی ارتباط مستقیمی وجود داشت.

img_yw_news
سه شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۷ -

تعاملات و تجارب تحصیلی و اجتماعی دانشجویان با همکلاسی‌ها و سایر مجموعه دانشگاهی می‌تواند بر ارزشیابی دانشجو از استاد تأثیرگذار باشد.

img_yw_news
شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۷ -

فاکتورهای ویروالنسی نظیر اگزوتوکسین ها یک هشدار جدی برای مراکز درمانی

img_yw_news
شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۷ -

قارچ کامبوجیا به عنوان روشی کارآمد و اقتصادی جهت تصفیه پساب های حاوی کادمیوم

img_yw_news
شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۷ -

تعدد دارویی و عدم تبعیت از رژیم دارویی یک مشکل شایع در سالمندان

img_yw_news
سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷ -

احتمالا آسیب DNA در لنفوسیت‌های خون ناجیان غریق بدلیل مواجهه با ترکیبات کلر و موادآلی موجود در آب بیش از سایر افراد می باشد.

img_yw_news
سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷ -

یکی از راهکارهای تشخیص ضایعات سرطانی پستان در مراحل ابتدایی با ماموگرافی، استفاده از کامپیوتر در تفسیر تصاویر ماموگرام می‌باشد.

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ -

کاهش سن اقدام به خودکشی: ضرورت توجه جدی مسئولین ذی ربط و مدیران سلامت در جهت شناسایی و رفع دلایل مرتبط با آن

img_yw_news
یکشنبه ۵ آذر ۱۳۹۶ -

بخور استخودوس در کاهش درد حین ساکشن موثر است.

img_yw_news
شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶ -

عدم آگاهی دختران دبیرستانی از فقر آهن

img_yw_news
چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶ -

بحث گروهی روشی موثر و تاثیر گذار بر درک بهبود خود مراقبتی در کاهش عوارض بیماری دیابت نوع ۲

img_yw_news
شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶ -

جذب زیستی روش مناسب و مقرون بصرفه برای رفع آلودگی از فاضلاب است

img_yw_news
چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶ -

ماساژبازتابی پا در افزایش حجم شیر مادران با نوزاد نارس تاثیری ندارد

img_yw_news
دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۶ -

پیامک تاثیر مثبت بر ارتقاء رفتارهای تغذیه ای پیشگیرانه از پوکی استخوان را دارد

img_yw_news
دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۶ -

تخلیه گازهای معده در بیماران تحت تهویه مکانیکی با تغدیه از راه لوله بینی- معده ای بر تحمل تغذیه روده ای تاثیر مثبت دارد

img_yw_news
شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۶ -

میزان بار کاری در فرسودگی شغلی کارکنان بهزیستی موثر است .

img_yw_news
شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۶ -

کم شدن آسیب های احتمالی جسمی روانی کودکان در پروسه از شیر گرفتن با آموزش به مادران

img_yw_news
دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۶ -

تقویت هوش معنوی بر استرس مراقبین سالمندان تاثیر مثبت دارد

img_yw_news
دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۶ -

میزان بار کاری در فرسودگی شغلی کارکنان بهزیستی موثر است .

img_yw_news
دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۶ -

نگرش مثبت به یائسگی باعث کیفیت زندگی زنان یائسه می شود

img_yw_news
دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۶ -

بیماران مبتلا به COPD ، دارای سبک زندگی ارتقادهنده سلامت پایینی iهستند

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶ -

مداخله آموزشی بر مبنای سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده میتواند بر قصد باروری زنان دارای تک فرزند اثرگذار باشد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶ -

آموزش فرزندپروری به والدین با روش مبتنی بر وظیفه بر سبک فرزندپروری والدین موثر است.

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶ -

رفلکسولوژی پا باعث کاهش زردی فیزیولوژیک نوزادان سالم می شود .

img_yw_news
یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶ -

فرایند انجماد غیر مستقیم بر کاهش پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب گناباد موثر است.

img_yw_news
یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶ -

عوامل محیطی به عنوان مهم‌ترین ابعاد تأثیر‌گذار در عدم رعایت معیار‌های اخلاق حرفه‌ای

img_yw_news
یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶ -

انتقال عوامل بیماری زا از دستگاه های خودپرداز به افراد

img_yw_news
شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۶ -

استفاده از گرمای موضعی در خونگیری از پاشنه پای نوزاد، می تواند درد حین و درد بعد از خونگیری را کاهش دهد.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۶ -

کمپرس سرد و گرم به تنهایی و همراه با کمپرس گیاه ختمی هردو بر احتقان پستان تاثیر دارند

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۶ -

هیدروکورتیزون و دگزا متازون با اثرات مشابه بر لارنگواسپاسم، سرفه، استریدور بعد از خروج لوله تراشه موثر است

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۶ -

آسیب DNA لنفوسیت های خون ناجیان غریق بیشتر از سایر شناگران می باشد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۶ -

گرما درمانی موضعی، بر عملکرد گوارش در بیماران تحت تغذیه از راه سوند بینی- معده ای تاثیر مثبت دارد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۶ -

خاکستر بذر citrullus colocynthis به عنوان یک جاذب ارزان و در دسترس در فرآیند جذب برای حذف فنول

img_yw_news
دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۶ -

کتیرای حاصل از گون سفید میتواند به عنوان یک کمک منعقدکننده طبیعی در حذف کدورت موثر واقع شود.

img_yw_news
سه شنبه ۷ شهریور ۱۳۹۶ -

استفاده از خاکستر بذر citrullus colocynthis جهت حذف ترکیبات بسیار سمی از جمله فنول در فاضلاب های صنعتی

img_yw_news
دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ -

دمای اتاق عمل بر شدت لرز و دمای بدن بیمار تاثیر دارد.

img_yw_news
یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ -

درصد قابل توجهی از دانشجویان پرستاری دچار تعلل ورزی و فرسودگی تحصیلی می باشند.

img_yw_news
یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ -

استفاده از فرایند سونوالکتروشیمیایی در تصفیه شیرابه تازه پسماند شهری و حذف بیشتر مواد جامد معلق و ترکیبات آلی آن موثر است.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۶ -

تاثیر آموزش سبک فرزندپروری به والدین با روش مبتنی بر وظیفه بر احساس تنهایی نوجوانان

img_yw_news
چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۶ -

ارزیابی اثرات زیست محیطی جایگاه دفن زباله های شهری با استفاده ازماتریس لئوپولد، مطالعه موردی شهر گناباد در سال ۱۳۹۳

img_yw_news
دوشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۶ -

پایگاه نتایج پژوهش‌های سلامت دانشگاه راه اندازی شد

پایگاه نتایج پژوهش های سلامت دانشگاه راه اندازی شد. هدف از راه اندازی این پایگاه ارایه دستاوردهای پژوهش های انجام شده در دانشگاه به مخاطبان می باشد. لطفا منتظر انتشار اخبار بعدی باشید.