بایگانی بخش دانشگاه علوم پزشکی گیلان

img_yw_news
شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶ -

تخمین دیداری روشی ساده و قابل قبول در ارزیابی حجم خونریزی حین عمل جراحی هیسترکتومی ابدومینال است.

img_yw_news
شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶ -

انفیلتراسیون داخل زخم بوپی واکائین روش مؤثری در کاهش درد حاد پس از جراحی الکتیو ناحیه تحتانی شکم در کودکان می باشد.

img_yw_news
شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۶ -

انجام تست‌های غربالگری سرطان‌های شایع از جمله سرطان سرویکس در سیستم بهداشتی کم‌تر از حد انتظار بود.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ -

سبک زندگی کودکان با نمایه توده بدنی آن‌ها در ارتباط است

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ -

بیش از نیمی از مادران نگرش نامطلوب نسبت به شیردهی دارند

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ -

ناکچوری و پلی‌اوری شبانه در دریافت‌کنندگان پیوند کلیه شایع است

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ -

عصاره متانولی گیاه کلاه میر حسن تبریزی (Acantholimon gilliati) در دوزهای پایین دارای اثر محافظتی بر ساختار و عملکرد کبد آسیب‌دیده با فرمالین می‌باشد.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ -

عصاره متانولی جلبک سیستوسرا (C.trinodis)، تاثیر نفروتوکسیک بر روی بافت کلیه دارد

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ -

مشاوره قبل از بارداری بر رفتارهای ارتقا دهنده سلامت زنان سنین باروری مؤثر است.

img_yw_news
سه شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۶ -

گزنه سفید تولید گونه‌های واکنشگر اکسیژن میتوکندریایی در نوتروفیل‌های در حال گردش در رت‌های دیابتی را کاهش نمی‌دهد.

img_yw_news
سه شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۶ -

پلاسمای غنی‌شده با پلاکت در کاهش درد و بهبود عملکرد زانو در بیماران مبتلا به استئوارتریت زانو مؤثر است.

img_yw_news
سه شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۶ -

پیش داروی گاباپنتین خوراکی و ترامادول در کاهش درد حاد بعد از عمل هیسترکتومی ابدومینال مؤثر است.

img_yw_news
سه شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۶ -

درمان با ترانگزامیک اسید قبل از جراحی برداشت پروستات از راه مجرا نیاز به ترانسفیوژن بعد عمل را کاهش می‌دهد.

img_yw_news
سه شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۶ -

فاگرشتروم ابزاری قابل اعتماد برای ارزیابی وابستگی به نیکوتین

img_yw_news
سه شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۶ -

پایش وضعیت بیهوشی بیماران بر اساس معیار BIS نتایج کارآمدتری در کاهش زمان‌های خروج بیماران از وضعیت بیهوشی دارد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶ -

میزان همدلی با بیمار در دانشجویان پرستاری

img_yw_news
سه شنبه ۵ دی ۱۳۹۶ -

مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی پرسید پروسید بر ارتقای رفتارهای ایمن ترافیکی دانش‌آموزان مؤثر است.

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶ -

چای سبز در کاهش اضطراب بعد از عمل جراحی تیبیا مؤثر است.

img_yw_news
دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶ -

موانع شرکت زنان سالمند در هیدروتراپی یا آب درمانی

img_yw_news
دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶ -

تحلیل تجارب یادگیری در دانشجویان پرستاری

img_yw_news
دوشنبه ۶ آذر ۱۳۹۶ -

ارتباط عوامل استرس زا و راهبردهای مقابله‌ای در سالمندان

img_yw_news
چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶ -

سطح لپتین بر روی بروز زایمان زودرس اثر دارد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۶ -

میزان آلودگی صوتی در بخش‌های مراقبت ویژه و ضرورت مشاوره با صاحبنظران در هنگام ساخت این بخش

img_yw_news
شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۶ -

ضرورت به کارگیری استراتژی‌های مناسب برای بهبود کیفیت آموزش بالینی برای دانشجویان رشته پزشکی، پرستاری و مامایی

img_yw_news
شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۶ -

بیش از نیمی از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان دارای نگرش منفی نسبت به ادغام در آموزش دندانپزشکی در دانشجویان دندانپزشکی بودند.

صفحه 1 از 2    
اولین
قبلی
1