بایگانی بخش دانشگاه علوم پزشکی مازندران

img_yw_news
یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ -

در بیماران تحت عمل جراحی سرطان قسمتهای تحتانی رکتوم به روش رزکسیون داخل اسفنکتر، ایجاد مسیر دفع مدفوع به روش آپاندیکوستومی پیشنهاد می شود.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ -

موسیلاژ به دانه می تواند به عنوان یک عامل زیست چسب همراه با اثرات کنترل کننده رهش در فرمولاسیون قرص های زیست چسب داخل گونه ای مد نظر قرار گیرد

img_yw_news
چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ -

مراجعه بیماران با قند خون بالا به دندانپزشکی، جهت معاینه لثه ها مفید می باشد.

img_yw_news
شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۶ -

در دو بیمارستان آموزشی امام خمینی و بوعلی سینا دانشگاه علوم پزشکی مازندران، انطباق کیفی پرتونگاری مهره های کمری بالا است.

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶ -

مصرف مزمن همزمان اتانل و دیازپام موجب کاهش میزان استرس اکسیداتیو در مغز موش سوری می گردد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶ -

تراش روکش های متال سرامیک با تکنیک آسان زاویه ۱۳۵ درجه، نتیجه بهتری از لحاظ کاهش شکاف مارژینال و افزایش انطباق روکش دارد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶ -

ارتباط سوء مصرف مواد با ابتلا به بیماریهای مزمن در سالمندان

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶ -

میانگین شاخصDMFT ( دندانهای پوسیده ، از دست رفته و پر شده ) در خانم های باردار استان مازندران 6±13 است

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

میانگین شاخصDMFT ( دندانهای پوسیده ، از دست رفته و پر شده ) در کودکان اول ابتدایی استان مازندران 08/4 است

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

دهانشویه گیاهی سینامالدهید به اندازه دهانشویه کلرهگزیدین در بهبود وضعیت لثه ای و پلاک دندانی موثر است

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

موفقیت ایمنی درمانی تومورها به حذف سلول های مهاری مشتق از رده میلوئید از محیط تومور بستگی دارد.

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

دهانشویه گیاهی شیرین بیان بدون عارضه جانبی: جایگزینی مناسب برای دهانشویه کلرهگزیدین

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

چاقی، بارداری، بیماری های مزمن ریوی، بیماریهای قلبی وسابقه مصرف کورتون: ریسک فاکتور های عوارض آنفلوانزا

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

تراش۱۳۵ درجه در روکش های متال سرامیک: تکنیکی آسان با کاهش شکاف مارژینال و افزایش انطباق

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

هم افزایی مطلوب ترکیب دارویی میکافانژین و وریکونازول بر علیه گونه های مقاوم کاندیدا در شرایط آزمایشگاهی

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

گونه نوظهور کاندیدا آریس موجب کاندیدیازیس منتشر با بیشترین بار عفونی در بافت کلیه و کشندگی قابل توجه در موش آزمایشگاهی می شود.

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

ضرورت آموزش همگانی و نظارت بر سلامت فراورده های آرایشی

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

کاهش بروز و شدت اضطراب مرگ بیماران سرطانی با آموزش معنویت

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

شناسایی عوامل مرتبط با تاخیر در تشخیص و درمان بیماران مبتلا به سل ریوی در شمال ایران با استفاده از مدل شکنندگی بقا

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

مشاوره مبتنی بر برنامه زندگی باروری، دانش زنان در مورد باروری سالم را افزایش می دهد.

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

ارتباط ابتلا و شدت علائم افسردگی با شدت علائم وازوموتور یائسگی در زنان میانسال

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

ارتباط دیسترس جنسی، افسردگی متوسط تا شدید و علائم یائسگی با اختلال عملکرد جنسی در خانم های میانسال

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

ارتباط پارافنیلن دی آمین موجود در هوای استنشاقی آرایشگاه های زنانه با افزایش آنزیم کبدی آسپارتات آمینو ترانسفراز آرایشگران خانم

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

اثرات سایتوتوکسیسیتی انتخابی عصاره هیدروالکلی گیاه Stevia rebaudiana برعلیه سلولهای سرطانی انسانی کبد، ریه و تخمدان

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

اثر حفاظتی سیلیبینین بر روی کبد با افزایش بیان ژن KLF2 در شرایط آزمایشگاهی ایسکمی ریپرفیوژن

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

استانوس فلوراید و ژل کلرهگزیدین - ضد باکتریهای جایگزین کلسیم هیدروکساید در درمان کانال عفونی ریشه دندان

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

در شرایط آزمایشگاهی، استفاده از سم پرمترین با حامل نانو مزیت اثربخشی با دوز مصرفی کمتر را نشان می دهد.

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

در شرایط آزمایشگاهی ویتامینهای Eو C سمیت سلولی ناشی از سم آفت کش کارباریل را کاهش می دهند

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

هنردرمانی مبتنی بر مرور زندگی: درمانی غیر دارویی برای سالمندان با نشانه های بروز افسردگی

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

نانو ذرات لیپیدی بارگیری شده با وریکونازول، موجب کاهش معنا دار حداقل غلظت مهاری دارو در ایزوله های حساس و مقاوم به داروی آسپرژیلوس فومیگاتو

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

در شرایط آزمایشگاهی، امکان تصویربرداری اختصاصی سلولهای سرطانی انسانی گلیوبلاستوما با پپتیدD(DGR) نشاندار شده با تکنسیوم99m فراهم است.

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

وارنیش فلوراید- گزینه ای جدید برای سیلر کانال ریشه دندان با ویژگیهای چسبندگی مناسب به عاج، اثر ضد پوسیدگی و قیمت مناسب

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

در شرایط آزمایشگاهی مشتقات ایندول دی برمو ایزاتین اثرات سیتوتوکسیک بالایی بر علیه سلولهای سرطانی سرویکس و کبد نشان دادند.

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

پیش بینی سریعتر آسیب کلیوی با اندازه گیری مارکرهای سرمی IL10 و NGAL و MCP1

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

تدوین راهنمای عملی توسعه و ارتقای نظام اطلاعات مدیریت بیمارستان در دانشگاه علوم پزشکی مازندران

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

برندینگ سازمانی، مناسب ترین استراتژی برندینگ قابل اجرا در صنعت داروسازی ایران است.

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

در شرایط آزمایشگاهی نانو ذره کورکومین (ماده اصلی زردچوبه) با زیست فراهمی بالا، اثر درمانی خوبی بر سمیت سلولی و ژنتیکی ناشی از سم ارگانوفسفره

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

فرمولاسیون موضعی داروی ناپروکسن با استفاده از حاملهای لیپیدی نانوساختار امکان پذیر است.

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

پژوهش های بیشتری برای شناسایی مواجهه(های) منجر به آسیب DNA میتوکندری در کارگران صنایع ریخته گری لازم است

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

بیومارکر آنژیوپویتین- 2 ارزش تشخیصی بالایی در پیش بینی عوارض بیماری لپتوسپیروز دارد.

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

افزایش بیان ژنهای AtrF و AfuMDR1-4 در سویه های Aspergillus fumigatus مقاوم به آزول ها: هدفی برای تولید داروهای ضد قارچ نوین

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

تصویربرداری با رادیوایزوتوپ بومبزین نشاندار شده با تکنسیوم-m99 حساسیت تشخیصی سرطان پروستات در مراحل اولیه را افزایش می دهد.

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

بهبود رهایش داروی آتورواستاتین با استفاده از تکنیک مایع به جامد و حامل پلی اتیلن گلیکول 200(PEG-200)

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

مشتقات ایندول- چالکون در شرایط آزمایشگاهی توانایی مها ر اختصاصی رشد سلول‌های سرطانی را دارند.

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

APTEDB نشاندار شده با تکنسیوم-m99 پتانسیل تصویربرداری هدفمند تومور در انسان را دارد.

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

شیوع سرمی توکسوپلاسموزیس در خانم های باردار و دختران در سنین باروری در ایران به ترتیب 43 % و 33 % است.

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

نانوذرهPEG-Serine : درمانی نوید بخش برای کاهش عوارض و شدت مسمومیت ناشی از سموم ارگانوفسفره

img_yw_news
سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ -

استفاده از باندینگ موجب کاهش قابل توجه ریز نشت شیارپوشهای دندانی می شود.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

در شرایط آزمایشگاهی ملاتونین بر بهبود اسپرماتوژنزیس بعد از پیچ خوردگی طناب اسپرماتیک موثر است.

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶ -

مداخله گروه درمانی شناختی رفتاری بر کاهش نگرانی پاتولوژیک مادران کودکان سرطانی موثر است.

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶ -

شیوع سرمی بیماری کیست هیداتید در جمعیت انسانی ایران هفت درصد است.

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶ -

ارزش تشخیصی یافته های رادیوگرافی در تشخیص شکستگی آرنج بیشتر از یافته های بالینی است.

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶ -

تنوع ژنتیکی گونه های قارچی کریپتوکوکوس جدا شده از نمونه های محیطی درختان اکالیپتوس و کبوتران در ایران بررسی شد.

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶ -

ضرورت برنامه ریزی برای پیشگیری و کنترل عفونتهای زئونوتیک مرتبط با شیوع نسبتا بالای انگل های روده ای در گرازهای استان مازندران

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶ -

تحریک گیرنده های گابائرژیک در مغز موش سوری، تشنج ناشی از ترامادول را کاهش می دهد.

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶ -

شیوع اختلالات افسردگی، اضطراب و استرس در بزرگسالان با شکایت درد های شکمی راجعه و غیراختصاصی بالا است.

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶ -

افقی نو در تصویربرداری مولکولی تومور هایی با بروز بالای گیرنده اپیدرمال رشد انسانی HER2

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶ -

اولین بررسی اپیدمیولوژیک بیماران ترومایی ارجاع شده به بخش اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان ساری

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶ -

پپتید FROP نشاندار شده با تکنسیوم رادیواکتیو و با سیستم کولیگاند ترکیب تریسین و EDDA قادر به هدف گیری و تشخیص سلولهای توموری سرطان سینه در مدل حی

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶ -

برای فرمولاسیون قرص زیست چسب داخل گونه ای سینامالدئید، پلیمر هیدروکسی پروپیل متیل سلولز با توجه به الگوی بهینه در سرعت رهش دارو و قدرت مخاط

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶ -

برگزاری دوره های بازآموزی برای ارتقای سطح دانش دندانپزشکان نسبت به موضوع ترومای دندانی ضرورت دارد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶ -

روش فلپ لیمبرگ به عنوان یک تکنیک جراحی انتخابی برای ترمیم نقص بافت پوستی باقیمانده پس از برداشتن سینوس پایلونیدال پیشنهاد می شود.

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶ -

مصرف دیوسمین خوراکی ( نوعی داروی گیاهی فرآوری شده از کرفس) موجب کاهش درد پس از عمل هموروئیدکتومی و با کمترین عوارض جانبی می شود.

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶ -

گوش دادن بیماران دیالیزی به موسیقی آرام بخش مورد علاقه شان، شدت درد ناشی از سوزن زدن به فیستول را کاهش می دهد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶ -

افزایش رضایت شغلی، بروز علایم جسمانی غیر اختصاصی به هنگام کار در ساختمانهای اداری را کاهش می دهد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶ -

مشاوره روانشناسی تاثیر مثبتی بر کاهش استرس درک شده زنان نابارور و افزایش تعداد اووسیت و میزان لقاح حین درمان کمک باروری دارد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶ -

پماد شیرین بیان اثر مثبتی بر ترمیم زخم حاد پوستی در خوکچه هندی دارد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶ -

رعایت پایین نگه داشتن سطح صدا و یا عدم ایجاد صدا توسط پرسنل بیمارستان و مراجعه کنندگان به کاهش آلودگی صوتی بیمارستانها کمک می کند.

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶ -

ارتباطی بین اینترلوکین 23 با شاخصهای بیماری التهاب لثه و میزان قند خون(FBS و HbA1C) در بیماران دیایبتیک یافت نشد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶ -

برای بهبود کیفیت هوای مناطق پیرامون شهرکهای صنعتی، نصب سیستم های کنترل دائمی آلاینده های هوا ضرورت دارد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶ -

ترکیب سولفات منیزیم و N- استیل سیستئین در شرایط آزمایشگاهی، استرس اکسیداتیو ناشی از کمبود اکسیژن را در بافت مغزی کاهش می دهد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶ -

بررسی پلی مورفیسم ژن هاپتوگلوبین در تعیین پیش آگهی بیماری عروق کرونری قلب می تواند مفید باشد.

img_yw_news
شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶ -

پیاده‌روی موجب افزایش توانمندی بیماران همودیالیزی در انجام رفتار های خودمراقبتی و نیز بهبود عملکرد جسمانی می شود.

img_yw_news
شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶ -

تشریک مساعی بین سالمندان و مدیران سازمان های متولی امور سالمندان برای پیاده سازی طرح شهرهای دوستدار سالمند ضروری به نظر می رسد.

img_yw_news
شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶ -

با ارتقای سلامت دهان و دندان می توان وضعیت شناختی سالمندان را بهبود بخشید.

img_yw_news
سه شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۶ -

داروی آتورواستاتین در شرایط آزمایشگاهی دارای اثر حفاظت از بیضه ها در مقابل پرتوتابی از طریق فعالیت آنتی اکسیدانی می باشد.

img_yw_news
سه شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۶ -

پلی‌مورفیسم 5640G>A MUC1 می‌تواند به عنوان یک نشانگر مولکولی در تعیین استعداد ابتلای افراد به سرطان معده مطرح باشد

img_yw_news
سه شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۶ -

تحریک مغز با جریان مستقیم الکتریکی از روی جمجمه: راهکاری نتیجه بخش برای بهبودی اختلال وسواسی جبری مقاوم به درمان

img_yw_news
سه شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۶ -

ثبت توالی نوکلئوتیدی region III ژن kahrp پلاسمودیوم فالسی‌پاروم ایزوله های بندر عباس و کشور بروندی در GenBank با شماره‌ های KX453289-KX453295

img_yw_news
سه شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۶ -

تکنیک High Resolution Melting PCR حساسیت بالایی در شناسایی و تعیین گونه انگل های لیشمانیا در بیماران مبتلا به لیشمانیوز پوستی دارد.

img_yw_news
سه شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۶ -

امکان استفاده از مولکولهای Gal-9 و PD-L1 به عنوان یک بیو مارکر مناسب برای بررسی پیش آگهی بیماری لوسمی لنفوسیتی مزمن وجود دارد.

img_yw_news
یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶ -

آرام سازی پیشرونده عضلانی برای بهبود کیفیت خواب بیماران مبتلا به نارسایی مزمن قلبی مفید است.

img_yw_news
یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶ -

سبک دلبستگی ایمن به زندگی سالمندان معنا می بخشد.

img_yw_news
دوشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۶ -

پایگاه نتایج پژوهش‌های سلامت دانشگاه راه اندازی شد

پایگاه نتایج پژوهش های سلامت دانشگاه راه اندازی شد. هدف از راه اندازی این پایگاه ارایه دستاوردهای پژوهش های انجام شده در دانشگاه به مخاطبان می باشد. لطفا منتظر انتشار اخبار بعدی باشید.