بایگانی بخش دانشگاه علوم پزشکی مازندران

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶ -

مصرف مزمن همزمان اتانل و دیازپام موجب کاهش میزان استرس اکسیداتیو در مغز موش سوری می گردد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶ -

تراش روکش های متال سرامیک با تکنیک آسان زاویه ۱۳۵ درجه، نتیجه بهتری از لحاظ کاهش شکاف مارژینال و افزایش انطباق روکش دارد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶ -

ارتباط سوء مصرف مواد با ابتلا به بیماریهای مزمن در سالمندان

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶ -

میانگین شاخصDMFT ( دندانهای پوسیده ، از دست رفته و پر شده ) در خانم های باردار استان مازندران 6±13 است

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

میانگین شاخصDMFT ( دندانهای پوسیده ، از دست رفته و پر شده ) در کودکان اول ابتدایی استان مازندران 08/4 است

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

دهانشویه گیاهی سینامالدهید به اندازه دهانشویه کلرهگزیدین در بهبود وضعیت لثه ای و پلاک دندانی موثر است

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

موفقیت ایمنی درمانی تومورها به حذف سلول های مهاری مشتق از رده میلوئید از محیط تومور بستگی دارد.

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

دهانشویه گیاهی شیرین بیان بدون عارضه جانبی: جایگزینی مناسب برای دهانشویه کلرهگزیدین

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

چاقی، بارداری، بیماری های مزمن ریوی، بیماریهای قلبی وسابقه مصرف کورتون: ریسک فاکتور های عوارض آنفلوانزا

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

تراش۱۳۵ درجه در روکش های متال سرامیک: تکنیکی آسان با کاهش شکاف مارژینال و افزایش انطباق

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

هم افزایی مطلوب ترکیب دارویی میکافانژین و وریکونازول بر علیه گونه های مقاوم کاندیدا در شرایط آزمایشگاهی

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

گونه نوظهور کاندیدا آریس موجب کاندیدیازیس منتشر با بیشترین بار عفونی در بافت کلیه و کشندگی قابل توجه در موش آزمایشگاهی می شود.

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

ضرورت آموزش همگانی و نظارت بر سلامت فراورده های آرایشی

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

کاهش بروز و شدت اضطراب مرگ بیماران سرطانی با آموزش معنویت

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

شناسایی عوامل مرتبط با تاخیر در تشخیص و درمان بیماران مبتلا به سل ریوی در شمال ایران با استفاده از مدل شکنندگی بقا

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

مشاوره مبتنی بر برنامه زندگی باروری، دانش زنان در مورد باروری سالم را افزایش می دهد.

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

ارتباط ابتلا و شدت علائم افسردگی با شدت علائم وازوموتور یائسگی در زنان میانسال

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

ارتباط دیسترس جنسی، افسردگی متوسط تا شدید و علائم یائسگی با اختلال عملکرد جنسی در خانم های میانسال

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

ارتباط پارافنیلن دی آمین موجود در هوای استنشاقی آرایشگاه های زنانه با افزایش آنزیم کبدی آسپارتات آمینو ترانسفراز آرایشگران خانم

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

اثرات سایتوتوکسیسیتی انتخابی عصاره هیدروالکلی گیاه Stevia rebaudiana برعلیه سلولهای سرطانی انسانی کبد، ریه و تخمدان

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

اثر حفاظتی سیلیبینین بر روی کبد با افزایش بیان ژن KLF2 در شرایط آزمایشگاهی ایسکمی ریپرفیوژن

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

استانوس فلوراید و ژل کلرهگزیدین - ضد باکتریهای جایگزین کلسیم هیدروکساید در درمان کانال عفونی ریشه دندان

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

در شرایط آزمایشگاهی، استفاده از سم پرمترین با حامل نانو مزیت اثربخشی با دوز مصرفی کمتر را نشان می دهد.

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

در شرایط آزمایشگاهی ویتامینهای Eو C سمیت سلولی ناشی از سم آفت کش کارباریل را کاهش می دهند

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

هنردرمانی مبتنی بر مرور زندگی: درمانی غیر دارویی برای سالمندان با نشانه های بروز افسردگی

صفحه 1 از 4    
اولین
قبلی
1