بایگانی بخش دانشگاه علوم پزشکی مشهد

img_yw_news
شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ -

درمان ترکیبی هورمون رشد و هورمون آزادکننده گنادوتروپین، در رشد قدی دختران با بلوغ زود هنگام موثر بوده و کاربرد آن توصیه می شود.

img_yw_news
شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ -

اثر اکولیزوماب بر بیماری سندروم همولیتیک اورمیک دربیشتر مطالعات،نرمال سازی تعداد پلاکت ها، وضعیت بدون وقایع TMA و بهبودeGFR بود.

img_yw_news
شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ -

از نظر آماری تفاوت معناداری در درجه ناتوانی میان آتل های دست ساز و پیش ساخته به نفع آتل های پیش ساخته وجود داشت.

img_yw_news
یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

تعداد گلبول های قرمز می تواند عامل پیشگویی کننده مهمی در پیش آگهی آسفیکسی نوزادای باشد .

img_yw_news
یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

عدم وجود هماچوری در بیماران ترومایی با قطعیت بالایی می تواند رد کننده ی آسیب های کلیوی باشد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

شایع‌ترین علائم بالینی بیماران مبتلا به سندروم نفروتیک به ترتیب شامل ادم و دیستانسیون شکم، ضعف و بی‌حالی، تب،افزایش فشارخون و ... بود.

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

ماده موثره زعفران بر افزایش پروتئین پلاسمایی (CETP) موثر نبود و این موضوع به معنای عدم تاثیرات مثبت زعفران بر سندرم متابولیک نیست .

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

از بین سه نوع عرق گیاهی مورد آزمون، بیشترین مشکلات کیفی و میکروبی مربوط به عرق نعناع بود.

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

در بیماران دیابتی، ویژگیهای فقدان اشتیاق، ناامیدی و نگاه بدبینانه به موقعیت ها و ناتوانی در انجام مسئولیتها باید مورد توجه و درمان قرارگیرد

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

نانوذرات اکسید سریم پوشانده شده با پلی اتیلن ایمین، کاندید مناسبی جهت انتقال ژن و دارو، ژن درمانی و تشخیص هدفمندمی باشد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

داروی کرایزین باعث ریکاوری آنزیم های مختلف عملکرد کبد شده و در متعادل ساختن فاکتورهای پایه ایمنولوژی تاثیر به سزایی داشت.

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

میزان آگاهی، نگرش و عملکرد اعضای هیئت علمی، کارشناسان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در خصوص سرقت ادبی ضعیف بود.

img_yw_news
شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

میانگین سطح ویتامین D سرمی قبل از درمان در بیماران مبتلا به اگزمای آتوپیک و گروه کنترل کمتر از سطح سرمی آنها بعد از درمان بود .

img_yw_news
شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

گیاه زیره سبز و چویل می‌تواند به دلیل خواص آنتی باکتریال طبیعی و بی ضرر علیه برخی استرپتوکوک های دهانی مورد استفاده قرار گیرد.

img_yw_news
شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

نتیجه غربالگری دانشجویان دندانپزشکی مشهد از نظر اختلال کم توجهی/ بیش فعالی مثبت بود.

img_yw_news
شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

گیاه محلی علف سیم کش یا Onosma longilobum، اثرات ضد قارچی و ضد باکتریایی بسیار قوی دارد و در طب محلی جهت درمان زخم های عفونی پوست کاربرد دارد.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

استفاده از ایمپلنت های کوتاه روشی سریع تر، ایمن تر و با پیچیدگی های کمتر بود که نیاز به جراحی بازسازی فک و سینوس لیفت را کاهش داد.

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

درمان فیس ماسک در بیماران دارای عقب ماندگی ماگزیلا، باشکاف دهانی صورتی و یا بدون آن، باعث بهبود ناحیه ی نازوفارنژیال شده است.

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

تقریبا 79 درصد از جمعیت 15 تا 35 ساله شهر مشهد دارای آنتی‌بادی ضد ویروس آبله مرغان - زونا در سرم خود می‌باشند.

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

نودوهفت درصد افراد 15-35 ساله در مشهد دارای آنتی‌بادی ضد سیتومگالوویروس در سرم خود می‌باشند.

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

علی رغم شیوع کم بیماری بارتر ، در بیمارانی با اختلال رشد همراه با هیپوکالمی و آلکالوز متابولیک مطرح می شود و باید بررسی های کامل انجام شود.

img_yw_news
دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

لیپوزومهای حاوی ترکیب ونکومایسین و سیس 2-دسنوئیک اسید در فعالیت ضد میکروبی بسیار موثر بودند و شاید بتوان از آن ها جهت حذف بیوفیلم استفاده کرد

img_yw_news
یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

دانشجویان نسبت به کاربردی بودن EBM بر بالین بیمار نگرش منفی داشتند و درحیطه عملکرد پایگاه مدلاین بالاترین میزان استفاده را داشته است.

img_yw_news
یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

شیوع آنتی‌بادی های ضد سرخجه در جمعیت 15 تا 35 ساله شهر مشهد 22/94 درصد بود.

img_yw_news
یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

سطح سرمی عنصر مس در بیماران آلوده به ویروس انسانی لنفوتروپیک سلول تی بیشتر از افراد سالم بود و سطح سرمی روی در دو گروه تفاوتی نداشت.

img_yw_news
یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

میزان شیوع عفونت هلیکوباکتر پیلوری در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس تفاوتی با شیوع آن در افراد دیگر نداشت.

img_yw_news
یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

فاکتور مدت زمان دیالیز می‌تواند برای سنجش میزان آمادگی پیوند در بیماران نارسایی مزمن کلیوی به کار رود.

img_yw_news
یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

داروهای لوزارتان و ترانیلاست می‌توانند با مهار آنژیوزنز و بهبود مارکرهای استرس اکسیداتیو ، سبب کاهش رشد تومور شوند.

img_yw_news
یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

شیوع بیماری پیرونی در بیماران مبتلا به دیابت به طور معناداری بیشتر از بیماران غیر مبتلا به دیابت بود.

img_yw_news
یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

میزان بروز عوارض پس از جراحی بصورت معنی داری در گروه جراحی های باز بالاتر بود.

img_yw_news
یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

جراحی بیماران مبتلا به کیاری مالفورماسیون با میزان ناچیز عوارض همراه است ولی اکثر بیماران از اهمیت پیگیری آگاهی لازم را ندارند.

img_yw_news
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

در بیماری لوکمی، میزان بقا در افراد دچار عود و تب در طول دوره بیماری نسبت به سایر افراد مورد مطالعه کاهش محسوسی داشت.

img_yw_news
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

بیماران دریافت کننده ایمونوتراپی آلرژنی اینترالنفاتیک بهبودی قابل توجهی در علائم آلرژیک فصلی نشان دادند .

img_yw_news
سه شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۸ -

آزمون تصویری بیان دستور زبان فارسی، برای تشخیص کودکان دچار اختلال زبانی در محیط بالینی مورد استفاده قرار گرفت.

img_yw_news
شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ -

روش جراحی گوتیوتومی می‌تواند باعث کاهش بیشتر فشار چشمی ، کاهش استفاده از داروها جهت کنترل گلوکوم و بهبود معیا‌رهای تصویربرداری چشمی شود.

img_yw_news
یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ -

جهش های ژنتیکی شناخته شده ای که مسبب سندروم نفروتیک بودند، و موتاسیون ژن CLCNKB در کودک مبتلا به سندروم بارتر یافت شد.

img_yw_news
یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ -

استفاده از اسپیرونولاکتون به عنوان جزئی از درمان روتین بیماران مبتلا به PAH ایدیوپاتیک توصیه نمی‌شود.

img_yw_news
یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ -

اصلاح کبد چرب غیر الکلی به شیوه کاهش وزن و اصلاح سبک زندگی، علاوه بر کاهش در استئاتوز و فیبروز، باعث آسیب به سلول های کبدی شد.

img_yw_news
یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ -

سیستم‌های نوبت‌دهی با ایجاد مزایایی مانند گرفتن نوبت در زمان و تاریخ مناسب و دسترسی 24 ساعته به سیستم باعث افزایش رضایت بیماران شد.

img_yw_news
شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ -

گیاه آویشن و اسطوخدوس و مواد موثره آنها دارای پتانسیل بالقوه‌ در تنظیم پاسخ‌های ایمنی بوده و می‌تواندکاندید مناسبی در درمان بیماری MS است.

img_yw_news
سه شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۷ -

نانوذرات اکسید سریم موجب کاهش بقا و همچنین افزایش مرگ سلول های سرطان فیبروسارکوما می­ شود و می تواند جهت درمان سرطان مورد استفاده قرار گیرد.

img_yw_news
سه شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۷ -

بیشترین درخواست خدمات اورژانس برای بیماری های غیرواگیر و بالاترین تعداد خدمات درخواستی مربوط به مرکز رضویه گزارش شد.

img_yw_news
دوشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۷ -

نتایج حاصل از بررسی 14 ساله مواد موجود در آب نشان از افزایش شوری ، رسوبات و مواد معدنی شامل سولفات و منیزیم داشت.

img_yw_news
یکشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷ -

از آمپول ترانگزامیک اسید، به عنوان یک داروی کمکی در پیشگیری از خونریزی بعد از زایمان استفاده شد.

img_yw_news
یکشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷ -

اثربخشی داروی میزوپروستول در آماده سازی سرویکس نسبت به اکسی توسین بهتر و استفاده از دارو بر آپگار نوزاد بدون اثر بود.

img_yw_news
یکشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷ -

سلول های لایه آمنیوتیک در بهبود زخم سوختگی درجه سه رت ها موثر نبود.

img_yw_news
یکشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷ -

تجویز داروی البندازول قبل از عمل بر روی حیات اسکولکس ها در کیست هیداتید کبدی موثر نبود.

img_yw_news
یکشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷ -

پاپ کوییزها تأثیری بر نمرات حاصل از آزمون پایانی دانشجویان علوم پایه پزشکی نداشت، ولی باعث کاهش اضطراب دانشجویان ‌شد.

img_yw_news
یکشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷ -

کورکومین بر روی فاکتورهای التهابی و لیپید بیماران قلبی و عروقی، اثر کاهش دهنده ای داشت.

img_yw_news
یکشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷ -

استفاده از جایگزین سویا و آواکادو که یک ترکیب گیاهی است می‌تواند به جای سلکوکسیب در درمان بیماری استئوآرتریت زانو، مورد استفاده قرار گیرد.

img_yw_news
یکشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷ -

وزیکولهای جداسازی شده از بتاولگاریس(چغندر)،با خواص ضداکسیدانتی،ضد التهابی و ضد سرطانی؛ می‌توانندتولید کلاژن درسلولهای پوست راتغییر دهند.

img_yw_news
یکشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷ -

مصرف روی احتمال زردی و شدت ان را در نوزاد کاهش داد.

img_yw_news
یکشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷ -

نرمی استخوان نارسی، شایع بوده وتوجه به آن ممکن است از مشکلات این نوزادان بکاهد.

img_yw_news
سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷ -

درمورد رفتار سازمانی تیم مدیریت بیمارستان بنت الهدی و آموزش های ارائه شده توسط واحد آموزش رضایت چشمگیری وجود داشت.

img_yw_news
سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷ -

طراحی و ساخت سیستم تهویه (تونل باد) در ازمایشگاه تهویه دانشکده بهداشت بر اساس استانداردها.

img_yw_news
سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷ -

هوش اخلاقی دانشجویان سال آخر پرستاری در مقایسه با دانشجویان سال اول ارتقا نیافته بود.

img_yw_news
سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷ -

از بین رفتارهای دانشجویان، رفتار تمسخرآمیز با استادان بیشترین شدت از نظر چالش زا بودن را داشت.

img_yw_news
سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷ -

توانایی دانشجویان در زمینه اطلاعات آماری و روش تحقیق ضعیف ارزیابی شد.

img_yw_news
شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷ -

با نزدیک شدن کودکان به سنین آزمون ورودی دانشگاهها و با افزایش شدت میزان کار نزدیک، تغییراتی قابل توجهی در طول محوری چشم رخ می دهد.

img_yw_news
شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷ -

با افزایش حمایت اجتماعی و خود دلسوزی مادر به خود، کفایت انجام مراقبت های دوران بارداری نیز افزایش می یابد.

img_yw_news
شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷ -

استفاده از هولدر لوله تراشه باعث کاهش عوارض و رضایت بیشتر پرستاران می شود.

img_yw_news
شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷ -

با توجه به عملکرد موفقیت آمیز این زیست حسگر برای تشخیص تاکرولیموس، می تواندجهت تشخیص میزان تاکرولیموس در سرم خون بیماران استفاده شود.

img_yw_news
شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷ -

گیاه آویشن خراسانی نمی تواند در پیشگیری و درمان سرطان مفید باشد.

img_yw_news
شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷ -

نانوذره نقره برای طراحی سنسور کانانمایسین مناسب نیست.

img_yw_news
شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷ -

میزان حمایت اجتماعی در گروه حاملگی خواسته و ناخواسته یکسان است .

img_yw_news
شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷ -

با تعمیم دادن مدل درخت تصمیم برای بیان عوامل مرتبط با بیماری فشار خون، امکان مدیریت بهتر بیماری فشار خون فراهم می گردد.

img_yw_news
شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷ -

کاربرد آموزش مبتنی بر نظریه ی شناختی اجتماعی می‌تواند بر بهبود و رضایت زناشویی در زنان باردار موثر باشد.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷ -

تنها 2 مورد (1 درصد) از تعداد کل افراد ، دارای عفونت همزمان توکسو کارا و توکسو پلاسما بودند و هر دو هیچ گونه سقطی نداشتند.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷ -

آموزش مهارت حل مسئله می‌تواند بر ابعاد همسرآزاری (فیزیکی، غیر فیزیکی) و کاهش همسرآزاری موثر باشد.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷ -

هرچقدر سطح سواد سلامت افراد بالاتر بود، افراد آگاهی بیشتری نسبت به بیماری دیابت داشتند.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷ -

رفلکسولوژی دست یا پا روشی ارزان و مکمل در درمان درد دوره‌ای پستان بوده و می‌تواند به عنوان یک توصیه بهداشتی برای عموم مورداستفاده قرار گیرد

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷ -

داروی بروملین در بهبود شدت دیسمنوره اولیه و کاهش میزان خونریزی قاعدگی موثر بوده است .

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷ -

سطح سرمی مارکر soluble LAG3 در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید بالاتر از افراد نرمال بود.

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۷ -

شخصیت مصدومان به عنوان یک عامل انسانی در بروز تصادفات موثر بود.

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۷ -

نیازهای برنامه آموزشی دانشجویان پزشکی در زمینه طب مکمل و جایگزین نسبت به درمانهای رایج و مدرن در اولویت هستند.

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۷ -

سطح سرمی مارکر soluble LAG3 در بیماران مبتلابه آرتریت روماتوئید در مقایسه با افراد سالم بالاتر بود.

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۷ -

میزان عفونت پس از عمل جراحی در افراد عمل شده در هفته اول بستری نسبت به افراد عمل شده در هفته دوم بستری کاهش داشت.

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۷ -

شیوع لوفومونا بلاتروم در بیماران مبتلا به رینیت آلرژیک شایع‌تر بود.

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۷ -

پلی‌مورفیسم rs2868371 از ژن HSPB1 با بروز سندروم متابولیک ارتباط داشت.

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۷ -

نتایج بینایی، رفرکشن، توپوگرافی، توموگرافی و بیومکانیک قرنیه بدنبال کارگذاری ICRS در بیماران کراتوکونوس، مخاطرات و عوارض کمتری را نشان داد.

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۷ -

برای تشخیص افتادن جسم خارجی در مجاری تنفسی، شرح حال مهم‌ترین راهنماست و شایع ترین علامت بالینی در کودکان سرفه مزمن است.

img_yw_news
سه شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۷ -

فراوانی اختلالات گوارشی نظیر ریفلاکس و درد شکمی در بیماران دیالیز صفاقی بالا بود.

img_yw_news
شنبه ۸ دی ۱۳۹۷ -

آموزش و آگاهی والدین در مورد عوامل موثر بر پیشگیری از یبوست، می‌تواند در کاهش شیوع یبوست اطفال موثر باشد.

img_yw_news
چهارشنبه ۵ دی ۱۳۹۷ -

در دوره درمان ارتودنسی علاوه بر مسواک و خمیر دندان، بهتر است از مواد آنتی باکتریال نظیر کلر هگزیدین نیز استفاده شود.

img_yw_news
چهارشنبه ۵ دی ۱۳۹۷ -

کاهش حجم ماده حاجب باعث کاهش کیفیت و میزان حاجب شدن در تصاویر سی تی آنژیوگرافی بیماران مشکوک به آمبولی ریه نمی‌شد.

img_yw_news
سه شنبه ۴ دی ۱۳۹۷ -

تفاوتی از نظر کمبود ویتامین D بین سه گروه افراد سالم، تالاسمی ماژور و بینابینی وجود نداشت.

img_yw_news
سه شنبه ۴ دی ۱۳۹۷ -

داروهای آنتی گلوکوم رایج بصورت موضعی تاثیری بر ضخامت لایه کروئید در افراد سالم نداشتند.

img_yw_news
سه شنبه ۴ دی ۱۳۹۷ -

داروی کورکومین تاثیری بر درمان کبدچرب غیرالکلی نداشت.

img_yw_news
سه شنبه ۴ دی ۱۳۹۷ -

آگاهی و عملکرد متخصصین زنان در ارتباط با تفسیر تست های سرولوژی توکسوپلاسموز قبل از بارداری خوب بود ولی ارائه مشاوره به بیمارمناسب نبود.

img_yw_news
سه شنبه ۴ دی ۱۳۹۷ -

نور آبی به عنوان یکی از طیفهای نور مرئی جهت درمان ضایعات پلاکی بیماری پسوریازیس می‌تواند موثر باشد.

img_yw_news
سه شنبه ۴ دی ۱۳۹۷ -

تزریق اینتراپریتونئال مارکائین بر درد شانه بعد از عمل در جراحی کوله سیستکتومی لاپاراسکوپیک موثر بوده است.

img_yw_news
سه شنبه ۴ دی ۱۳۹۷ -

جواب مثبت SWI مبنی بر وجود ریم هایپوسیگنال برای تشخیص ضایعه فعال MS بسیار ارزشمند و تشخیصی است.

img_yw_news
دوشنبه ۳ دی ۱۳۹۷ -

داروی دکسمدتومیدین در اعمال جراحی به روش اسپینال، بی دردی بسیار خوبی بعد از عمل برای بیمار ایجاد کرد.

img_yw_news
دوشنبه ۳ دی ۱۳۹۷ -

تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای می‌تواند به عنوان درمان مکمل در اختلال وسواسی جبری به کار رود.

img_yw_news
دوشنبه ۳ دی ۱۳۹۷ -

بیماری ام اس (MS) منجر به کاهش حجم منتشر در سیستم عصبی می‌شود که در نخاع به صورت کاهش در سطح مقطع خود را نشان می‌دهد.

img_yw_news
دوشنبه ۳ دی ۱۳۹۷ -

جراحی کرانیکتومی دکمپرسیو، روشی کارامد برای درمان بیماران مبتلابه ترومبوز وریدهای مغزی بود.

img_yw_news
دوشنبه ۳ دی ۱۳۹۷ -

درمان ترکیبی پردنیزولون و هیدروکسی کلروکین (درمان پایه‌ای لوپوس) می‌تواند شدت بیماری و علائم کلینیکی بیماری لوپوس را کاهش دهد.

img_yw_news
دوشنبه ۳ دی ۱۳۹۷ -

بیومارکرهای جدید با حساسیت و اختصاصیت قابل قبولی قادر به شناسایی ژن های جدید عامل بیماری سل در نمونه خلط بیماران بودند.

img_yw_news
دوشنبه ۳ دی ۱۳۹۷ -

پروتز اولیه بای‌پولار می‌تواند یک درمان مناسب در شکستکی ناپایدار اینترتروکانتریک بیماران مسن باشد.

img_yw_news
دوشنبه ۳ دی ۱۳۹۷ -

ویتامین C با فعالیت آنتی اکسیدانی خود قادر به حذف رادیکال‌های آزاد اکسیژن و در نتیجه بهبود در تغییرات سمی ایجاد شده توسط مالاتیون گردید.

صفحه 1 از 3    
اولین
قبلی
1