بایگانی بخش دانشگاه علوم پزشکی همدان

img_yw_news
چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶ -

دانشجویان حدودا بین 1 تا 5 ساعت در روز از شبکه های مجازی استفاده می کنند و بیشترین دلیل و انگیزه آنها سرگرمی و وقت گذرانی است.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶ -

اثر تعدیل کنندگی نانو ذره اکسید سریم بربیومارکرهای استرس اکسیداتیوو ایمونوهیستوشیمی مغزدر مسمومیت تحت مزمن با پاراکوات در موش صحرایی نر

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۶ -

افسردگی پس از زایمان با کیفیت زندگی ارتباط دارد.

img_yw_news
شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶ -

اثر سینرژیست دو داروی مهار کننده تیروزین کیناز و آنتاگونیست گیرنده نوع 1 آنژیوتنسین II در بهبود فیبروز کبدی القاء شده در موش

img_yw_news
پنجشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۶ -

عفونتهای بیمارستانی شایع (پنومونی- عفونت ادراری-عفونت گردش خون-عفونت زخم جراحی) و الگوی مقاومت میکروبی ارگانیسمهای ایجاد کننده آنها

img_yw_news
پنجشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۶ -

رابطه بین خودکارآمدی، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و انگیزه پیشرفت با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان

img_yw_news
پنجشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۶ -

اثر نانوذره انسولین در کپسول های کوت شده با اودراژیت L100 بر بیومارکرهای آسیب اکسیداتیو خون در مقایسه با انسولین تزریقی زیر جلدی درموش های ص

img_yw_news
چهارشنبه ۶ دی ۱۳۹۶ -

اثر میدان مغناطیسی بر کورتیزول و قند خون

img_yw_news
سه شنبه ۵ دی ۱۳۹۶ -

تعیین کننده های روانشناختی مرتبط با مصرف مجدد به مواد اعتیادآور

img_yw_news
سه شنبه ۵ دی ۱۳۹۶ -

شیرابه معضلی برای محل دفن بهداشتی زباله همدان

img_yw_news
سه شنبه ۵ دی ۱۳۹۶ -

میزان رضایتمندی دریافت‌کنندگان خدمات از سیستم فوریت‌های پزشکی شهر همدان

img_yw_news
سه شنبه ۵ دی ۱۳۹۶ -

تاثیر مهار miR-200c بر حساسیت به شیمی درمانی (5- فلورواوراسیل) درسلول های سرطانی کلورکتال

img_yw_news
سه شنبه ۵ دی ۱۳۹۶ -

تاثیر چای کیسه ای (دمنوش نعناع), کرم نعناع و شیردوشیده مادر بر ترمیم شقاق سینه در دوران شیردهی

img_yw_news
سه شنبه ۵ دی ۱۳۹۶ -

احتمال کاهش میزان پاسخ سلولهایTh17 و Treg سیستم ایمنی در اثر مواجه با امواج الکترو مغناطیس وجود دارد.

img_yw_news
سه شنبه ۵ دی ۱۳۹۶ -

تاثیر رزوراترول بر پارامترها و کروماتین اسپرم در رت های نر دیابتی نوع 2 القا شده با استرپتوزوتوسین - نیکوتین آمید

img_yw_news
سه شنبه ۵ دی ۱۳۹۶ -

غلظت فلزات سرب، کادمیوم، جیوه، روی، مس و آرسنیک در شیر مادران در شهر همدان

img_yw_news
سه شنبه ۵ دی ۱۳۹۶ -

قیمت تمام شده اوراق کاغذی مورد استفاده در پرونده بیماران بستری بیمارستان شهیدبهشتی همدان در سال 94

img_yw_news
سه شنبه ۵ دی ۱۳۹۶ -

عوامل موثر بر آلودگی مجدد به شپش سر در دانش آموزان دختر

img_yw_news
سه شنبه ۵ دی ۱۳۹۶ -

کاربرد مدل توام طولی- بقای در مدل‌سازی تعداد سلول‎های CD4 و زمان تا رخداد در بیماران HIV+

img_yw_news
سه شنبه ۵ دی ۱۳۹۶ -

میزان آلودگی لبنیات محلی مورد استفاده در مناطق شهری و روستایی شهرستان همدان از نظر باکتری بروسلا

img_yw_news
سه شنبه ۵ دی ۱۳۹۶ -

احتمال کاهش میزان پاسخ سلولهایTh17 و Treg سیستم ایمنی در اثر مواجه با امواج الکترو مغناطیس وجود دارد.

img_yw_news
سه شنبه ۵ دی ۱۳۹۶ -

عوامل مرتبط با رفتارهای غربالگری سرطان پروستات در بین مردان 50 تا 70 سال شهر همدان بر اساس تئوری انگیزش محافظت

img_yw_news
سه شنبه ۵ دی ۱۳۹۶ -

اثربخشی سیستم تهویه دمشی – مکشی در کنترل آلاینده های منتشره در واحد الکترولیز گرم صنایع روی

img_yw_news
سه شنبه ۵ دی ۱۳۹۶ -

کیوی بر بیان ژن و فعالیت آنزیم پارااکسوناز و آنزیم کلستریل استر ترانسفر پروتئین(CETP )در همستر های تغذیه شده با رژیم پر چرب تاثیر دارد.

img_yw_news
سه شنبه ۵ دی ۱۳۹۶ -

میزان بیان ژنهای IL1β، IL2، IL4، IL6، IL8، IL10، IL17، TGF-β، TNF-α و IFN-δ در خون بیماران مبتلا به اوتیسم در مقایسه با افراد سالم

صفحه 1 از 4    
اولین
قبلی
1