بایگانی بخش دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

img_yw_news
یکشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۶ -

عسل و روغن زیتون باعث بهبود زخم پای دیابتی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو می شود.

img_yw_news
سه شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۶ -

فرایند فتوکاتالیستی UV/ZnO چه در معرض تابش لامپ UV-C و چه در معرض تابش نور طبیعی خورشید می تواند یک فرایند کارآمد در زمینه حذف آنتی بیوتیک جنتاما

img_yw_news
سه شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۶ -

: نتایج این پژوهش نشان داده است که فرآیند فتوکاتالیستی UV+ Fe3O4/SiO2/TiO2 به‌طور بسیار مؤثر می‌تواند در حذف کامل آلاینده آنیلین از محیط‌های آبی به

img_yw_news
سه شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۶ -

اثر بخشی هیپنوتراپی شناختی به شیوه گروهی بر بهزیستی روانشناختی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس(MS) شهر یاسوج

img_yw_news
سه شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۶ -

بررسی ارتباط بین کیفیت خواب قبل از جراحی و شدت سردرد بعد از بی حسی نخاعی در اعمال جراحی سزارین در بیمارستان امام سجاد(ع) یاسوج

img_yw_news
سه شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۶ -

میزان شادکامی دانشجویان حاکی از سطح متوسط شادکامی دانشجویان مورد مطالعه بوده است. درصد کمی از دانشجویان سطح شادکامی خوب و درصد زیادی از سطح

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶ -

روغن گیاه قدومه موجب تمایز سلولهای بنیادی عصبی جنینی به الیگودندروسیت میگردد که در بیماریهای تخریب کننده میلین میتواند استفاده شود.

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶ -

تخم شوید نسبت به اکسی توسین تأثیر بهتری در پیشرفت روند زایمان داشته است

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶ -

میزان شیوع سندروم متابولیک طبق معیار IDF در زنان بیشتر از مردان بود.

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶ -

شیوع بالای اختلالات بینایی در سنین کودکی و قابلیت پیشگیری و درمان موثر با توجه به علل قابل رفع آن در صورت تشخیص به موقع

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶ -

باکتریهای سودوموناس آئروژینوزا و استافیلوکوکوس اورئوس مهمترین عوامل عفونت های سوختگی در بخش سوختگی بیمارستان شهید بهشتی هستند.

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶ -

میزان فراوانی استافیلوکوکوس ارئوس در بینی کارکنان بیمارستانهای شهید بهشتی و امام سجاد شهر یاسوج، 44/21 درصد بود.

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶ -

براساس یافته های به دست آمده کیفیت میکروبی هوای بیمارستان امام سجاد (ع) یاسوج مطلوب نمی باشد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶ -

بررسی روند خودحذفی محرمانه اهداکنندگان در پایگاه انتقال خون استان کهگیلویه و بویراحمد

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶ -

تأثیر حرکات غیرفعال اندام تحتانی بر پارامترهای همودینامیکی و تهویه‌ای بیماران تحت ونتیلاتور بستری در بخش مراقبت‌های ویژه

img_yw_news
دوشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۶ -

پایگاه نتایج پژوهش‌های سلامت دانشگاه راه اندازی شد

پایگاه نتایج پژوهش های سلامت دانشگاه راه اندازی شد. هدف از راه اندازی این پایگاه ارایه دستاوردهای پژوهش های انجام شده در دانشگاه به مخاطبان می باشد. لطفا منتظر انتشار اخبار بعدی باشید.