بایگانی بخش دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

img_yw_news
شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ -

ساختار آلی فلزی برپایه کادمیوم می‌تواند یک جاذب کارآمد در زمینه حذف یونهای فلزات سنگین از محلول های آبی باشد.

img_yw_news
شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ -

پماد حاوی عصاره های اتانولی اندام هوایی اسفرزه می‌تواند به عنوان یک روش درمانی جایگزین برای سالک پیشنهاد شود.

img_yw_news
شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ -

وضعیت آگاهی، نگرش و عملکرد معلمان ابتدایی مدارس شهر یاسوج به ترتیب ضعیف، متوسط و خیلی ضعیف ارزیابی شد.

img_yw_news
شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ -

با انجام مداخلات ارگونومیک ساده در مشاغل گاوداری تا حد قابل توجهی ریسک فاکتورهای عوارض اسکلتی عضلانی در کارگران می‌تواند قابل کنترل باشد.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ -

خودکشی منجر به مرگ در زنان خانه دار و مردان بیکار از سایرین بیشتر بود.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ -

عمل جراحی واریکوسل بروش زیر مغبنی از نظر کمتر بودن زمان عمل نسبت به روش مغبنی ارجحیت داشت.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ -

زنان جوانتر از میزان حمایت اجتماعی کمتری برخوردار بودند و در مناطق روستایی و حاشیه شهرها، حمایت اجتماعی بیشتر بود.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ -

مصرف همزمان دو دارو ‌سیستون و هیدروکلروتیازید باعث افزایش میزان کارایی داروی سیستون در دفع سنگ های دستگاه ادراری ‌نشد.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ -

خودکشی منجر به مرگ در زنان خانه دار و مردان بیکار از سایرین بیشتر بود.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ -

غشاء اسمز معکوس نانوکامپوزیتی لایه نازک اصلاح شده با نانو زئولیت عملکرد خوبی برای نمکزدایی آب شور داشت.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ -

متفورمین از داروهای رایج در درمان دیابت، با افزایش مواد آنتی اکسیدان قادر است به بهبود عملکرد کبد کمک نماید.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ -

نتایج مدل‌ روش کنترل گروهی داده‌ها برای پیش‌بینی حذف رنگ سانست یلو بوسیله کربن فعال تهیه شده از چوب درخت بلوط بهتر از مدل رگرسیون خطی چندگ

img_yw_news
چهارشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ -

جاذب متخلل با ساختار آلی فلزی برپایه ۱،۱َ-کربونیل دی ایمیدازول و کادمیوم می تواند یک جاذب مناسب برای جذب سطحی رنگ بریلیانت گرین از محلول آبی

img_yw_news
چهارشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ -

در روش غربال گری لوله ای، بیشتر واکنش ها مربوط بـه زیرگـروه هـای Rh بـخـصوص e,E وگـروه هـای Kell ، گزارش گردید.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ -

بین دو زیر حیطه خود انگیختگی و همدلی با موفقیت تحصیلی دانشجویان پزشکی رابطه مستقیم وجود داشت.

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ -

محققین، روش استخراج سریع برای اندازه گیری همزمان تیمول و کارواکرول از عصاره های گیاهی بومی منتخب را با موفقیت به کار گرفته اند.

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ -

ثبت شیب کندیلی به روش رادیوگرافی پانورامیک و روش رکوردهای ایینتر اکلوزال به همدیگر مرتبط نمی باشند

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ -

بارگذاری همزمان ترکیبات کورکومین و سیس‌پلاتین در نانوسامانه‌های لیپوزومی باعث افزایش فعالیت ضدسرطانی و آپوپتوزی این ترکیبات در یک سامانه

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ -

در بیماری کبد چرب غیر الکلی فاکتورهای اکسیدانی افزایش و فاکتورهای آنتی اکسیدانی کاهش یافت.

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ -

گیاه شاهی آبی از گیاهان سنتی رایج و بومی است که با افزایش مواد آنتی اکسیدان قادر است به بهبود عملکرد کبد کمک نماید.

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ -

گیاه رزماری از گیاهان سنتی رایج و بومی است که با افزایش مواد آنتی اکسیدان قادر است به بهبود عملکرد کبد کمک نماید.

img_yw_news
دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ -

عصاره هیدروالکلی گیاه بیلهرمی‌تواند ازطریق القاءآپوپتو وکاهش بیان ژن EGFR مانع رشد و تکثیر رده های سلولی SW1116 و SW48 سرطان کلورکتال انسانی شود.

img_yw_news
دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ -

ورزش پیلاتس می‌تواند موجب کاهش شدت درد در بیماران مبتلا به سوختگی شود.

img_yw_news
دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ -

مصرف عصاره موسیر به دلیل خواص آنتی اکسیدانی قوی در درمان سمیت کلیوی ناشی از سیس پلاتین موثر بود.

img_yw_news
دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ -

مصرف عصاره هیدروالکلی ناخنک به دلیل خاصیت شلاتوری، به میزان زیادی باعث کاهش میزان آهن سرم موش گردید.

img_yw_news
دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ -

هیپنوتراپی گروهی و آموزش مؤلفه‌های هوش معنوی در کاهش اضطراب صفتی و اضطراب موقعیتی دانشجویان مؤثر بود.

img_yw_news
دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ -

شیوع خشونت خانگی در شهر یاسوج نسبت به متوسط کشوری بالاتر و بیشترین و کمترین نوع خشونت به ترتیب خشونت کلامی و جسمی بود .

img_yw_news
دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ -

نانوذرات کیتوزانی عصاره آویشن دنایی با داشتن سمیت کمتر نسبت به عصاره آزاد دارای اثرات ضدالتهابی و خاصیت آنتی اکسیدانی بیشتری در رده سلول

img_yw_news
دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ -

خطرات تهدید کننده برای مصرف کنندگان آب شهر یاسوج در مناطق پنج گانه مورد مطالعه، وجود نداشت.

img_yw_news
دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ -

عصاره هیدروالکلی گیاه دافنه الوئیده و ترکیب خالص بتولین باعث درمان فیبروز ریوی القاء شده توسط بلئومایسین در موش های صحرایی نر نژاد ویستار

img_yw_news
دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ -

عصا ره هیدروالکلی اندام هوایی سنبله کرک دار (Stachys pilifera. Benth) بر سمیت کبدی القاء شده توسط سیس پلاتین در موش صحرایی نر تاثیر دارد و با عث بهبود سم

img_yw_news
دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ -

عصاره هیدروالکلی اندام هوایی گیاه سنبله ای کرکدار Stachys pilifera Benth و ویتامین E به دلیل وجود ترکیبات آنتی اکسیدانی بر فیبروز ریوی القاء شده تو

img_yw_news
دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ -

افراد با رنگ پوست روشن بیشتر از رنگ تیره در معرض ابتلای احتمالی به بیماری ام اس قرار دارند. ضمنا اکثر بیماران ام اس درجاتی از اختلال در عملکرد

img_yw_news
دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ -

شیوع کم خونی در شیرخواران 12-6 ماهه مناطق روستایی شهر یاسوج 36 درصد و در حد متوسط کشوری بود.

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷ -

مداخله طراحی شده بر اساس بازاریابی اجتماعی، قصد انجام زایمان سزارین در بین زنان شهری و روستایی را کاهش داد.

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷ -

برای اولین بار نقش IRF5 بعنوان بیومارکر در بیماران پیوند کبد با بیماری زمینه ای هپاتیت خود ایمن ارایه و IRF9 در هر دو گروه کاهش نشان داد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷ -

میزان شیوع سرمی توکسوپلاسما گوندی در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی و بیماران همودیالیزی در شهر یاسوج نسبت به افرادسالم بالا نبود.

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷ -

میزان شیوع اختلالات چربی خون در ایران بالا است و بالا بودن چربیهای خون از عوامل خطرزای شناخته شده بیماریهای قلبی عروقی هستند.

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷ -

شایع ترین عامل بیماری عود کننده التهابی دستگاه تناسلی زنان 45-15 سال در شهر یاسوج نوعی قارچ تحت عنوان کاندیدا آلبیکنس بود.

img_yw_news
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷ -

تزریق داروی رمی فنتانیل و کتامین می‌توانند باعث جلوگیری از افزایش قند خون حین و بعد از عمل جراحی شوند.

img_yw_news
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷ -

میزان شیوع سرمی آلودگی به انگل توکسوپلاسما گوندی در زنان باردار دهدشت، نسبت به سایر نقاط کشور کمتر بود.

img_yw_news
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷ -

شایع ترین عامل عفونت گوش خارجی در بیماران کلینیک مفتح یاسوج نوعی قارچ از جنس آسپرژیلوس به نام آسپرژیلوس توبیجنسیس بود.

img_yw_news
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷ -

متفورمین از داروهای رایج در درمان دیابت، با افزایش مواد آنتی اکسیدان قادر است به بهبود عملکرد کبد کمک نماید.

img_yw_news
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷ -

میزان بقا مبتلایان به سرطانهای تیرویید در استان کهگیلویه و بویر احمد از سال 1390 تا 1394 بالا و کولورکتال کمتر بود.

img_yw_news
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷ -

داروی GANT-۶۱ می‌تواند حساسیت سلولهای سرطانی پانکراس نسبت به داروی ارلوتنیب را بطور قابل توجهی افزایش دهد.

img_yw_news
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷ -

ترکیبات اسانس گیاه پنج انگشت ممکن است تحت تاثیر عوامل اکولوژیکی مانند شرایط محیطی، منشاء جغرافیایی، عوامل ژنتیکی، مراحل رشد و غیره باشد.

img_yw_news
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷ -

ارائه مراقبت های معنوی توام با مراقبت های روتین جسمی و روانشناختی می تواندمیزان امیدواری و سلامت معنوی بیماران مبتلا به سرطان و شیمی درمانی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷ -

مهار بیان مولکول CD73 در موش های تلقیح شده با سرطان سینه بوسیله نانوذرات بارگیری شده با مولکول های siRNA منجر به مهار رشد تومور بواسطه سرکوب فرآی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷ -

شکاف کیفیت خدمات آموزشی در 17 دانشگاه علوم پزشکی وجود دارد و پیشنهاد می شود که هر دانشگاه به تشکیل واحدی به نام

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷ -

ورزش هوازی با شدت متوسط به همراه مصرف عصاره علف چشمه (بکلو) باعث بهبود فعالیت عوامل مقابله کننده با استرس اکسیداتیو می‌گردد.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷ -

آموزش حضوری و کتابچه آموزشی می‌تواند ابعاد کیفیت زندگی و تبعیت از رژیم‌درمانی را بهبود بخشد.

img_yw_news
چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷ -

دو گروه بیماران همودیالیزی و افراد سالم در دریافت غذایی کلسترول ، ویتامین A ، ویتامین B۱۲ ، ویتامین D ،ویتامین C ، ویتامین K و سدیم اختلاف معنی

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷ -

بین عوارض لیبر وشرایط پس از زایمان و عوامل نوزادی با پیامد آسفیکسی نوزادی ارتباط مستقیمی وجود دارد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷ -

وضعیت امنیت غذایی دراکثرزنان شاغل اداره آموزش و پرورش شهر یاسوج پایین است.

img_yw_news
یکشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۷ -

بیشترین علت تروما مربوط به تصادفات جاده ای است که نیاز است تمهیدات ویژه ای در زمینه اصلاح ساختاری و فرهنگ رانندگی صورت گیرد.

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۷ -

سطوح RNAغیر کُد کننده H19 و miR-675 در پلاسمامبتلایان سرطان معده در مقایسه با گروه کنترل افزایش و بیان RNAغیر کُد کننده‌ MEG3و miR-14نسبت به افرادسالم کا

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۷ -

بارگذاری عصاره گیاه عروسک پشت پرده در نانوذرات کیتوزان باعث افزایش پایداری خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره می‌شود

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۷ -

فعالیت بدنی معلمان شهر یاسوج کمتر از متوسط بوده و این کمبود فعالیت در معلمان زن مدارس ، بیشتر است.

img_yw_news
سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ -

با توجه به اینکه اکثر سالمندان از سطح سواد سلامت پایینی برخوردارند لذا ارائه مطالب آموزشی متناسب با سطح درک و مهارت آن ضروری است.

img_yw_news
سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ -

سالمندان شهرستان بویر احمد از نظر سبک زندگی در وضعیت متوسطی قرار دارند لذا ارائه آموزش شیوه‌های زندگی سالم به آنان ضروری است..

img_yw_news
سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ -

کنترل و تنظیم سطح سرمی منیزیم در بیمارا ن دارای سندرم حاد کرونر در جلوگیری از آریتمی و کاهش مرگ میر موثر است.

img_yw_news
سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ -

شیوع کمر درد در کارکنان اتاق عمل مرد و متاهل در صورت نداشتن فعالیت منظم ورزشی بیشتر از سایر کارکنان بیمارستان است.

img_yw_news
سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ -

پژوهش حاضر نشان داد که ژنوتیپ‌های H۱۹- rs۲۱۷۷۲۷-TT و MEG۳- rs۷۱۵۸۶۶۳-AA به طور معناداری با بروز دیابت نوع ۲ مرتبط هستند

img_yw_news
سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ -

گیاه آویشن علاوه بردارا بودن خواص ضدمیکروبی می‌تواند در درمان سوء‌هاضمه، بیماری‌های گوارشی، سرفه حاد و خشک، موارد التهابی استفاده شود.

img_yw_news
سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ -

مقاومت انگل تریکوموناس نسبت به داروی مترونیدازول می تواند بدلیل جهش در ژن فریدوکسین انگل باشد.

img_yw_news
سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ -

مستقل تر بودن سالمندان روستایی در انجام فعالیتهای روزانه زندگی می تواند منجر به وضعیت تغذیه ای و روانی بهتری نسبت به سالمندان شهری گردد.

img_yw_news
سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ -

نتایج مطالعه نشان داد رژیم غذایی زنان شیرده از نظر دریافت ویتامین ها ، املاح و اسیدهای چرب ضروری دارای ضعف و کمبود است.

img_yw_news
سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ -

آمادگی بیمارستان های شهر یاسوج از حیث کادر انسانی و مدیریتی در مواجهه با حوادث غیر مترقبه در سطح مطلوبی قرار دارد.

img_yw_news
سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ -

مداخلات ماساژ یخ و باند سی بر میزان تهوع و استفراغ حاد/ تاخیری ناشی از شیمی درمانی تاثیر نداشته است

img_yw_news
دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ -

شیوع HIVدر جمعیت های در معرض خطر از جمله معتادان تزریقی بالاست و برای کنترل این بیماری در جامعه نیاز به آموزش بیشتر و گسترده تر برای همه افراد

img_yw_news
دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ -

شیوع سرمی بیماری کیست هیداتید به میزان ۸% در عشایر شهرستان بویراحمد وجود دارد، که بسیار قابل توجه است و بایستی در این خصوص اقدامات کنترلی منا

img_yw_news
دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ -

بین کیفیت زندگی با سطح سواد، وضعیت اشتغال، شغل همسر ارتباط مستقیم و معناداری وجود داشت بین کیفیت زندگی با وزن مادر، تعداد بارداری و تعداد زا

img_yw_news
دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ -

زنان در مناطق روستایی بر خلاف انتظار حدود یکسال امید به زندگی کمتری از مردان داشته اند و این حاکی از لزوم توجه هر چه بیشتر به سلامت زنان در من

img_yw_news
دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ -

داربست پلی یورتان – کیتوسان با توجه به خاصیت هیدروفیل بودن وزیست سازگاری با سلول های فیبروبلاست احتمالا می تواند داربستی مناسب برای فعالیت

img_yw_news
دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ -

داربست پلی یورتان – کیتوسان با توجه به خاصیت هیدروفیل بودن وزیست سازگاری با سلول های فیبروبلاست احتمالا می تواند داربستی مناسب برای فعالیت

img_yw_news
دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ -

با انجام مداخلات مناسب مانند اصلاح فرآیندها، بهره گیری از گایدلاین های بالینی و تقویت سیستم ارجاع میتوان از بروز بستری های غیرضروری کاسته ک

img_yw_news
دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ -

استفاده از شیوه های فراگیر مدار از قبیل آموزش توسط همتایان درکنار شیوه سخنرانی توسط استاد از رویکردهای مؤثر در تدریس درس بیماریهای زنان و ن

img_yw_news
دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ -

نتایج مطالعه حاظر نشان داد که روش های تشخیصی سرولوژی و روش های تأییدی انگل شناسی و پاتولوژی بعد از جراحی جهت پیگیری وضعیت بیماران مورد استفا

img_yw_news
سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷ -

مداخلات تن آرامی پیشرونده عضلانی و پیاده روی آرام باعث افزایش میزان امید به زندگی و خودکارآمدی سالمندان ساکن در سراهای سالمندی شده است.

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ -

جهت کنترل و بهبود وضعیت مقاومت انسولینی و FGF۲۱سرمی کودکان چاق غیرفعال از تمرینات ورزشی مختلف به ویژه تمرینات استقامتی و ترکیبی می توان استف

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ -

ورزش به خصوص ورزش از نوع استقامتی و ترکیبی قادر است در کنترل چربی و میزان چاقی کودکان چاق غیر فعال بکار گرفته شود

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ -

باتوجه به تحقیق صورت گرفته ترکیب عصاره گیاهی(آلوئه‌ورا، انزروت و زیتون ) تاثیر بسزایی بر زخم‌های سوختگی درجه۲ در موش صحرایی نر از نظر شکل، ا

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ -

مطالعه ژنتیکی گونه تریکواسترونژیلوس ویترینوس از دامهای کوچک استان تغییرات قابل توجهی را در بین جدایه های مختلف نشان داد اما تفاوت قابل توجه

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ -

استفاده از جذب آلاینده ها بر روی کربن نانو لوله اصلاح شده و دکوره شده با نانو ذرات روش برای حذف همزمانی چندین آلاینده ی آلی و فلزات سنگین کارخ

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ -

در طرح بررسی جذب آلاینده ها بر روی کربن نانو لوله اصلاح شده و دکوره شده با نانو ذرات برای حذف همزمانی چندین آلاینده ی آلی و فلزات سنگین کارخان

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ -

تأثیر آموزش حضوری و کتابچه آموزشی بر تبعیت از رژیم‌درمانی و کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دوم

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ -

عصاره هیدروالکلی اندام هوایی سنبله کرک دار (Stachys pilifera. Benth) باعث درمان سمیت کلیوی القاء شده توسط داروی سیس پلاتین در موش صحرایی نر می شود.

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ -

بین فرهنگ رفتار شهروندی سازمانی و سلامت سازمانی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج رابطه وجود دارد.

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ -

خروج زودهنگام از تخت نسبت به خروج تدریجی توأم با فعالیت در تخت و نیز روند مرسوم برای خروج بیمار از تخت متعاقب عمل جراحی گاسترکتومی آستینی در

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ -

میزان آگاهی پزشکان عمومی شهر یاسوج از تشخیص و درمان هلیکوباکترپیلوری باید افزایش یابد

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ -

۲۶.۷درصد از واحدهای تشخیصی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از نظر رعایت استانداردهای حفاظت پرتویی و دزیمتری در سطح مطلوب قرار دارند.

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ -

سه ورزش عضلات کف لگن، ذهن آگاهی و ورزش عضلات کف لگن توأم با ذهن‌آگاهی سبب بهبود عملکرد جنسی زنان مبتلا به اسکلروز می شود.

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ -

رویکردهای شناختی رفتاری (تجسم هدایت شده و حساسیت زدایی)با حرکات چشم و پردازش مجدد توانسته اند تاحدودی شدت درد و بیخوابی بیماران را کاهش دهد.

img_yw_news
پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ -

بررسی رابطه بین گرایش به مدرنیته و سلامت روان مردم استان کهگیلویه و بویراحمد

img_yw_news
پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ -

آموزش تاب‌آوری به دو شیوه تدریس برگشتی و سرویس پیام کوتاه موجب کاهش استرس در مادران دارای کودک عقب مانده ذهنی آموزش پذیر گردید.

img_yw_news
پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ -

بررسی میزان افلاتوکسین توتال در برنج های ایرانی مصرفی شهر یاسوج

img_yw_news
پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ -

با توجه به اینکه دانشگاه علوم پزشکی یکی از سازمان های بزرگ در کشور می باشد در این وضعیت بدون هماهنگی مناسب و ایجاد ارتباطات منطقی میان وظایف

img_yw_news
پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ -

رواندرمانی فردی با محوریت خودکارآمدی بر کیفیت زندگی بیماران تالاسمی تأثیر داشته است

img_yw_news
پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ -

مصرف روغن دانه گلرنگ باعث افزایش تکثیر سلولی سلولهای بنیادی عصبی و تمایز بیشتر این سلولها به نورون ها و بقای آنها در ناحیه هیپوتالاموس می شو

img_yw_news
پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ -

: بررسی رابطه فرهنگ سازمانی بر اساس مدل هافستد و ترور شخصیت در بین کارکنان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در سال۱۳۹۶

صفحه 1 از 2    
اولین
قبلی
1