بایگانی بخش دانشکده علوم پزشکی اسفراین

img_yw_news
شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸ -

افزایش سلامت معنوی، سبب کاهش افسردگی در بین دانشجویان می شود

img_yw_news
شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸ -

استفاده از فضای مجازی تاثیری بر وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی اسفراین نداشت.

img_yw_news
شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸ -

دانشجویان دختر دانشکده علوم پزشکی اسفراین نسبت به دانشجویان دانشگاه های غیر علوم پزشکی، نگرش بهتری به انجام زایمان طبیعی دارند.

img_yw_news
شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸ -

بیشترین میزان خوددرمانی دانشجویان دانشگاه های شهرستان اسفراین، مربوط به مصرف داروهای سرماخوردگی و آنتی بیوتیک می باشد.

img_yw_news
شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸ -

کارکنان پایگاه ها و خانه های بهداشت شهرستان اسفراین نگرش خوبی نسبت به رعایت اخلاق حرفه ای دارند

img_yw_news
شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸ -

بیش از نیمی از دانشجویان دانشکده علوم پزشکی اسفراین نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی خود نگرش متوسطی داشتند.

img_yw_news
شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸ -

بیش از نیمی از پرستاران دارای طیفی از فرسودگی شغلی می باشند.

img_yw_news
شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸ -

استفاده از فلاشینگ پیوسته و وقفه ای، تاثیر یکسانی بر مدت زمان باز ماندن کاتتر ورید محیطی در بیماران بستری در بیمارستان دارد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ -

افزایش آگاهی سالمندان مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریه، می‌تواند توان خود مراقبتی آنها را افزایش دهد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ -

مصرف مواد غذایی پروتئینی در وعده صبحانه سبب منظم شدن مصرف این وعده می شود

img_yw_news
دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ -

رضایت شغلی بهورزان و مراقبین سلامت اسفراینی در حد متوسط بود.

img_yw_news
دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ -

بین سبک تغذیه و سن یائسگی زنان اسفراینی ارتباطی یافت نشد.

img_yw_news
شنبه ۸ دی ۱۳۹۷ -

علت اصلی ترخیص از بیمارستان با میل شخصی در بیماران بستری می تواند بدلیل بهبودی نسبی بیمار باشد.

img_yw_news
شنبه ۸ دی ۱۳۹۷ -

رضایت شغلی کارکنان دانشکده علوم پزشکی اسفراین در سطح متوسط است.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۷ -

استفاده از داروی پروپوفل – فنتانیل، بیش از داروی میدازولام – پتدین می‌تواند سبب کاهش درد در فرآیند سنگ شکنی برون اندامی شود.

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۷ -

مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان اسفراین از خدمات ارائه شده در این مراکز رضایت دارند.

img_yw_news
سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷ -

آسیب های نفوذی جلدی ناشی از وسایل نوک تیز پزشکی آلوده به خون بیماران در کارکنان فوریت های پزشکی استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۲ شایع بوده است

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷ -

ویتامین C بصورت واضح باعث افزایش غلظت آلبومین و پروتئین توتال در کبد موش سوری می گردد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷ -

آموزش بالینی به روش انفرادی تجویز شده، سبب ایجاد انگیزه در دانشجویان پرستاری به منظور ارائه خدمات بهتر می‌شود.

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ -

پایگاه نتایج پژوهشهای سلامت دانشکده علوم پزشکی اسفراین راه اندازی گردید