بایگانی بخش دانشکده علوم پزشکی اسفراین

img_yw_news
چهارشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۷ -

استفاده از داروی پروپوفل – فنتانیل، بیش از داروی میدازولام – پتدین می‌تواند سبب کاهش درد در فرآیند سنگ شکنی برون اندامی شود.

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۷ -

مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان اسفراین از خدمات ارائه شده در این مراکز رضایت دارند.

img_yw_news
سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷ -

آسیب های نفوذی جلدی ناشی از وسایل نوک تیز پزشکی آلوده به خون بیماران در کارکنان فوریت های پزشکی استان خراسان شمالی در سال 1392 شایع بوده است

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷ -

ویتامین C بصورت واضح باعث افزایش غلظت آلبومین و پروتئین توتال در کبد موش سوری می گردد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷ -

آموزش بالینی به روش انفرادی تجویز شده، سبب ایجاد انگیزه در دانشجویان پرستاری به منظور ارائه خدمات بهتر می‌شود.

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ -

پایگاه نتایج پژوهشهای سلامت دانشکده علوم پزشکی اسفراین راه اندازی گردید