بایگانی بخش دانشکده علوم پزشکی آبادان

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۶ -

فراوانی تروما در کودکان1 تا 15 سال در سال های 1390 تا 1395 در شهرستان های آبادان و خرمشهر 1994 نفر می باشد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۶ -

میزان شیوع بیماری سل در سه شهر آبادان، شادگان و خرمشهر 22/34 در صد هزار نفر می باشد.

img_yw_news
شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶ -

مهم ترین موانع رعایت اخلاق حرفه ای در دانشجویان پرستاری و پرستاران دانشکده علوم پزشکی آبادان مربوط به حیطه محیطی می باشد.

img_yw_news
شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶ -

شیوع خودکشی در زنان شهرستان آبادان 2.01 و در مردان این شهرستان در هر صد هزار نفر می باشد. 4.95

img_yw_news
دوشنبه ۴ دی ۱۳۹۶ -

بیشترین سطح درک رفتارهای مراقبتی دانشجویان پرستاری آبادان تکنیکی- حرفه ای، صمیمیت و حمایتی می باشد.

img_yw_news
دوشنبه ۴ دی ۱۳۹۶ -

69.3 درصد از زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان آبادان آگاهی ضعیفی نسبت به نگهداری خون بند ناف دارند.

img_yw_news
دوشنبه ۴ دی ۱۳۹۶ -

شیوع خشونت روانشناختی در بین زنان متاهل شهرستان آبادان 71.1 درصد می باشد.

img_yw_news
شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ -

فراوانی آلودگی با عفونت ویروس هرپس سیمپلکس و سیتومگالو ویروس در آبادان بیشتر از سایر نقاط ایران است.

img_yw_news
شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ -

سن و سابقه کار از عوامل موثر بر افت شنوایی کارکنان شرکت پالایش نفت آبادان می باشد

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶ -

شیوع آنتی بادی ضد HCV در بین بیماران تالاسمی در آبادان 11.17 درصد بود.

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶ -

مکان یابی استقرار بیمارستان های صحرایی با استفاده از روش ماتریس لئوپولد : یکی از روش های ارزیابی چند گزینه با یکدیگر

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶ -

بیشترین موارد عقرب زدگی در شهرستان باغمک در روستاها و در ماه های فصل تابستان (مرداد ماه) اتفاق می افتد و بیشترین محل گزش دست ها می باشند.

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶ -

درصدکمی از دانش آموزان روزانه مسواک می زنند: ضرورت طراحی مداخلات آموزشی به منظور ارتقای سلامت بهداشت دهان و دندان

img_yw_news
دوشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۶ -

پایگاه نتایج پژوهش‌های سلامت دانشگاه راه اندازی شد

پایگاه نتایج پژوهش های سلامت دانشگاه راه اندازی شد. هدف از راه اندازی این پایگاه ارایه دستاوردهای پژوهش های انجام شده در دانشگاه به مخاطبان می باشد. لطفا منتظر انتشار اخبار بعدی باشید.