بایگانی بخش دانشکده علوم پزشکی آبادان

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ -

نانوذرات نقره برای حذف جیوه و متیلن آبی از پساب ها مناسب می باشد.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۷ -

لیشمانیوز پوستی یک مشکل بهداشتی در دو شهر آبادان و خرمشهر می باشد.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷ -

آلودگی به انگل های روده ای به عنوان یک معضل بهداشت عمومی در منطقه آبادان و خرمشهر می باشد.

img_yw_news
یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷ -

34.4 از از زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی در سال 95 - 96 در دوران بارداری از داروهای گیاهی استفاده می کردند.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ -

ژن های آپوپتیک مربوط به کشت سلول های اسپرماتوگونی در نتیجه درمان با بتاکاروتن کاهش پیدا می کند.

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷ -

خمیر دندان گیاهی و دهان شویه گیاهی اثر مثبتی بر کاهش بار میکروبی دهان دارد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷ -

بین سواد سلامت و خودمراقبتی و خودمراقبتی بیماران دیابتی ارتباط مستقیم وجود دارد.

img_yw_news
شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷ -

سبک زندگی اسلامی و اخلاق حرفه ای در دانشجویان پرستاری علوم پزشکی آبادان در سطح بالایی قرار دارد.

img_yw_news
شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷ -

دانش و نگرش مدیران اجرایی بیمارستان ها در اعتباربخشی درمانی تاثیرگذار است.

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷ -

خصوصیات فردی فراگیر و مدرسین بالینی از عوامل موثر در آموزش بالینی اثربخش می باشد.

img_yw_news
یکشنبه ۱ مهر ۱۳۹۷ -

سطح صلاحیت بالینی و مهارت در پرستاران شهرستان آبادان در سال 95 از شرایط مطلوبی برخوردار بوده است.

img_yw_news
یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ -

میزان شیوع بیماری سالک در شهرستان خرمشهر (از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۵) ۴۳ در ده هزار نفر می باشد.

img_yw_news
یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

سطح دانش کم علت اصلی انجام ماموگرافی به میزان کم در بین زنان شاغل در دانشکده علوم پزشکی آبادان می باشد

img_yw_news
جمعه ۲۴ فروردین ۱۳۹۷ -

نگرش کارمندان دانشکده علوم پزشکی آبادان نسبت به بیماری های شدید روانپزشکی از دانشجویان و اساتید بیشتر است.

img_yw_news
شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ -

فرآیند نوین تصفیه؛ حذف ۹۹ درصدی سورفاکتانت های آنیونی ( شوینده ها) با استفاده از آنزیم هورس رادیش پراکسیداز از پساب های صنعتی

img_yw_news
شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ -

آموزش، مهم ترین اصل در افزایش آگاهی و حفظ سلامت پرستاران در برابر خطرات پسماندهای بیمارستانی می باشد.

img_yw_news
شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ -

آنزیم استخراج شده از ریشه هورس رادیش می تواند در حذف آلاینده هایی مانند دترجنتها مورد استفاده قرار گیرد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ -

شیوع خودکشی در زنان شهرستان آبادان ۲.۰۱ و در مردان این شهرستان در هر صد هزار نفر ۴.۹۵ می باشد.

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ -

یک گونه حلزون مخروطی از سواحل خلیج فارس دارای سموم دارویی تسکین دهنده درد شناسایی شد.

img_yw_news
شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۶ -

بیشتر مدارس شهر آبادان از نظر وضعیت بهداشت محیط و ایمنی از وضعیت مطلوبی برخوردارند.

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۶ -

فراوانی تروما در کودکان۱ تا ۱۵ سال در سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ در شهرستان های آبادان و خرمشهر ۱۹۹۴ نفر می باشد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۶ -

میزان شیوع بیماری سل در سه شهر آبادان، شادگان و خرمشهر ۲۲/۳۴ در صد هزار نفر می باشد.

img_yw_news
شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶ -

مهم ترین موانع رعایت اخلاق حرفه ای در دانشجویان پرستاری و پرستاران دانشکده علوم پزشکی آبادان مربوط به حیطه محیطی می باشد.

img_yw_news
دوشنبه ۴ دی ۱۳۹۶ -

بیشترین سطح درک رفتارهای مراقبتی دانشجویان پرستاری آبادان تکنیکی- حرفه ای، صمیمیت و حمایتی می باشد.

img_yw_news
دوشنبه ۴ دی ۱۳۹۶ -

۶۹.۳ درصد از زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان آبادان آگاهی ضعیفی نسبت به نگهداری خون بند ناف دارند.

img_yw_news
دوشنبه ۴ دی ۱۳۹۶ -

شیوع خشونت روانشناختی در بین زنان متاهل شهرستان آبادان ۷۱.۱ درصد می باشد.

img_yw_news
شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ -

فراوانی آلودگی با عفونت ویروس هرپس سیمپلکس و سیتومگالو ویروس در آبادان بیشتر از سایر نقاط ایران است.

img_yw_news
شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ -

سن و سابقه کار از عوامل موثر بر افت شنوایی کارکنان شرکت پالایش نفت آبادان می باشد

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶ -

شیوع آنتی بادی ضد HCV در بین بیماران تالاسمی در آبادان ۱۱.۱۷ درصد بود.

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶ -

مکان یابی استقرار بیمارستان های صحرایی با استفاده از روش ماتریس لئوپولد : یکی از روش های ارزیابی چند گزینه با یکدیگر

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶ -

بیشترین موارد عقرب زدگی در شهرستان باغمک در روستاها و در ماه های فصل تابستان (مرداد ماه) اتفاق می افتد و بیشترین محل گزش دست ها می باشند.

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶ -

درصدکمی از دانش آموزان روزانه مسواک می زنند: ضرورت طراحی مداخلات آموزشی به منظور ارتقای سلامت بهداشت دهان و دندان

img_yw_news
دوشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۶ -

پایگاه نتایج پژوهش‌های سلامت دانشگاه راه اندازی شد

پایگاه نتایج پژوهش های سلامت دانشگاه راه اندازی شد. هدف از راه اندازی این پایگاه ارایه دستاوردهای پژوهش های انجام شده در دانشگاه به مخاطبان می باشد. لطفا منتظر انتشار اخبار بعدی باشید.