بایگانی بخش دانشکده علوم پزشکی لارستان

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶ -

حمایت اجتماعی ضعیف، بویژه عدم حمایت از جانب همسر، مهمترین عامل شیوع افسردگی پس از زایمان در زنان است

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

سلولهای بنیادی (MenSCs) مشتق شده از خون قاعدگی یک منبع واقعی برای طراحی تمایز به سلول های اپیدرمی است

img_yw_news
شنبه ۶ آبان ۱۳۹۶ -

فعالیت آنتی اکسیدانی آنزیم های اکسیداتیو در حضور داروی ایزونیازید در بافت کبد موش صحرایی کاهش می یابد.

img_yw_news
سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶ -

نانوذرات سلنیوم، اکسید آهن و نقره به صورت وابسته به دوز ایزونیازید منجر به کاهش فعالیت آنزیم های اکسیداتیو در بافت کلیه موش های صحرایی می گر

img_yw_news
سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ -

از نانو ذرات لیپیدی جامد حاوی داروی لووتیروکسین و کنترل رهایش دارو می توان جهت درمان بیماری کم کاری تیروئید استفاده نمود.

img_yw_news
سه شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۶ -

میزان شیوع استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین در بیمارستانهای لارستان 14 درصد می باشد.

img_yw_news
سه شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۶ -

با افزایش ضریب شهر نشینی، نرخ بیکاری، نرخ بی سوادی و نرخ مهاجرت، میزان ابتلا به بیماری سل افزایش می یابد.

img_yw_news
شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ -

با افزایش ضریب شهرنشینی بروز سرطان افزایش می یابد.