بایگانی بخش دانشکده علوم پزشکی مراغه

img_yw_news
سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

نمونه های شیر پاستوریزه (توزیع شده در دانشکده علوم پزشکی مراغه در سال 1396) در تمام فصول سال آلودگی بالای آفلاتوکسی را نشان می دهد

img_yw_news
سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

داروی پریدنیزولون در دوز ساپتوکسیک توانست مرگ سلولی برنامه ربزی شده را در رده سلولی مقاوم به لوسمی لنفوبلاستیک القا کند

img_yw_news
سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

رزوراترول در دوزهای سابتوکسیک در رفتاری وابسته به روزو زمان مرگ سلولی برنامه ریزی شده را القا کرد

img_yw_news
یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸ -

باتوجه به نتیجه مطالعه بعداز آسیب نخاعی میزان پروتئین S100b تغییر می کند

img_yw_news
یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸ -

کوریکولوم فوریت پزشکی با توجه به نتیجه طرح نیاز به اصلاح دارد

img_yw_news
شنبه ۸ دی ۱۳۹۷ -

شیوع سندرم متابولیک در زنان مبتلا به سندرم پلی کیستیک تخمدان بیشتر از افراد سالم می باشد.

img_yw_news
شنبه ۸ دی ۱۳۹۷ -

پلی مورفیسم ژن FOXP3 با تعداد و عملکرد تی تنظیمی در بیماران آرتریت رومائوتید در جمعیت ایران مرتبط می باشد

img_yw_news
دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷ -

شیوع سندرم متابولیک در زنان بعد از یائستگی بیشتر از زنان قبل از یائستگی می باشد.

img_yw_news
دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷ -

خطر ابتلا به سندرم متابولیک در افراد مبتلا به لوپوس منتشر بیشتر از افراد سالم می باشد.

img_yw_news
دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷ -

شیوع سندرم متابولیک در زنان مبتلا به سندرم پلی کیستیک تخمدان بیشتر از افراد سالم می باشد.

img_yw_news
دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷ -

خطر ابتلا به سندرم متابولیک در افراد مبتلا به رماتیسم مفصلی بیشتر از افراد سالم می باشد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶ -

بررسی میزان رعایت اصول کنترل عفونت در اتاق عمل توسط کادر اسکراب شده در سال ۱۳۹۴

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶ -

حساس سازی سلول های سرطانی کبد HepG۲ با استفاده از خاموش سازی ژن p۵۳R۲ به وسیله siRNA اختصاصی در مقابل داروی دوکسوروبیسین Suppression of p۵۳R۲ gene expression with s

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶ -

مطالعه میزان تولید اسیدگلوکورونیک، اسید سیتریک و خواص آنتی باکتریال نوشیدنی کامبوچا در طی تولید و نگهداری

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶ -

تهیه ی آنتی بادی تک زنجیره ای ضد EGFR متصل به اگزو توکسین PE-۴۰ وارزیابی اثر آن روی سلولهای سرطانی بیان کننده ی EGFR

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶ -

ارزیابی پاسخ های ایمنی بر علیه دومین اتصال به گیرنده اگزوتوکسین A نوترکیب سودوموناس آنروژینوزا در موشC/BALB

img_yw_news
شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۶ -

بررسی ارتباط احساس تنهایی با سلامت عمومی در دانشجویان دانشکده علوم پزشکی مراغه در سال ۱۳۹۵