بایگانی بخش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 6315 | تعداد کل بازدید های مطالب: 471,391 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷ -

عمل جراحی هیسترکتومی حوالی زایمان عوارض مادری و نوزادی زیادی خواهد داشت

img_yw_news
دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷ -

استفاده از داروی بیهوشی پروپوفول در اعمال جراحی لاپاراسکوپیک پیوند کلیه با زمان بستری کمتر و ترخیص سریع تر بعد از عمل همراه بود.

img_yw_news
دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷ -

از اندازه گیری سطح آنتی بادی RM به عنوان کیت ایمونوهیستوشیمی جهت تشخیص CEA در بافت های سرطان کولورکتال می توان استفاده کرد

img_yw_news
دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷ -

راه اندازی و بکارگیری In-House Multiplex Real Time PCR به منظور شناسائی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس از مایکوباکتریهای غیر توبرکلوزیس روش مناسبی است.

img_yw_news
دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷ -

از درمان زردی نوزاد بصورت خودسرانه و بی مورد خودداری کنید.

img_yw_news
دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷ -

تمرینات نوروفیدبک بعنوان یک روش بالقوه کاربردی بالینی برای کاهش پرخاشگری و تکانشگری در کودکان دبستانی مبتلا به نارسایی توجه / بیش فعالی می ت

img_yw_news
دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷ -

گیرنده های شبه دوپامینی در ناحیه هیپوکمپ پشتی بر روند بازگشت به مصرف مورفین توسط استرس نقش دارند

img_yw_news
دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷ -

با یافتن مسیرهای جدید پاتوژنز در بیماری مالتیپل اسکلروزیس میتوان هدفهای دارویی جدید طراحی کرد.

img_yw_news
دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷ -

پرسشنامه مدیریت دانش پرستاری ابزاری روا و پایا برای بررسی وضعیت دانش پرستاری است

img_yw_news
دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷ -

اثر مثبت لیزر بر درد ناشی از نورالژی

img_yw_news
دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷ -

نتایج پروتزهای پلی سل و پروتزهای تیتانیوم در جراحی بازسازی استخوانچه های گوش میانی porp یکسان است.

img_yw_news
دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷ -

شایع ترین ارگانیسم های عامل کانژانکتیویت استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس، ای کولای و استاف اورئوس می باشد.

img_yw_news
دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷ -

شیمی درمانی میتواند باعث کاهش عناصر کمیاب ضروری بدن شود.

img_yw_news
دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷ -

رابطه معنی داری بین فشار چشم و ضخامت مرکزی قرنیه در کودکان وجود دارد.

img_yw_news
دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷ -

پلی مورفیسم های کانال SNAP25 در ایجاد اوتیسم نقش دارند

img_yw_news
دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷ -

بررسی تاثیر مکمل کلسیم دی در کنترل قند بیماران مبتلا به دیابت بارداری مراجعه کننده به بیمارستان بهار شاهرود در سال 1396

img_yw_news
دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷ -

تفاوتی بین فایل Neoniti و RaCe (دوابزار برای گشادنمودن کانال ریشه دندان) در ایجاد خطای جابجایی کانال وجود ندارد.

img_yw_news
دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷ -

نانوسیل (نوعی ماده ضد عفونی کننده) در کاهش باکتر ی های آب یونیت دندانپزشکی از لیسترین موثر تر است.

img_yw_news
دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷ -

غربالگری استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین در بیماران مبتلا HIV دارای اهمیت می باشد.

img_yw_news
دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷ -

حدود 9 درصد از ورزشکاران مبتلا به پارگی رباط زانو از پای پرانتزی رنج می برند.

img_yw_news
دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷ -

استفاده از سیستم پکس می توان روند ثبت لاک بوک دستیاران رادیولوژی را خودکار کرد.

img_yw_news
دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷ -

شیوع بالای رفتار پرخطر در نوجوانان حاشیه شهر

img_yw_news
دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷ -

پلی مورفیسم های TPH1 با خودکشی در ایران مرتبط است

img_yw_news
دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷ -

از نانو جاذب سیلیکاتی در جذب رنگ های کاتیونیک از محلول های آبی می تواند استفاده شود

img_yw_news
دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷ -

مصرف روغن بذر کتان می تواند باعث کاهش فشار خون و پراکسیداسیون لیپیدی در بیمران مبتلا به سندرم متابولیک گردد.

صفحه 1 از 253    
اولین
قبلی
1
...