بایگانی بخش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 1980 | تعداد کل بازدید های مطالب: 85,263 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۶ -

روش تصویربرداری CBCT روشی مناسب در تعیین آناتومی کانال ریشه در دندان های نیش فک پایین است.

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۶ -

ویژگیهای آناتومیک استخوانهای صورت با سن تقویمی و جهش رشدی فرد ارتباط دارد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۶ -

سن و جنس در محل قرارگیری شریانهای موجود در منطقه فک بالا نسبت به استخوان موثرند.

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۶ -

پوشش هیبریدی ارگانیک-غیر ارگانیک استحکام دندان مصنوعی را به میزان قابل توجهی بالا می برد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۶ -

نوع ماده قالبگیری و زاویه ایمپلنت بر دقت قالبگیری تاثیر قابل توجهی دارد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۶ -

قدرت مهروموم کنندگی سرامیک سرد در ترمیم ریشه دندان بیشتر از گوتاپرکا است.

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۶ -

روش پردازش تصاویر در رادیوگرافی دیجیتال دقت تشخیصی را تغییر می دهد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۶ -

ریشه دندان بیرونی فک بالا خمیدگی قابل توجهی دارد که با روشتصویربرداری CBCT قابل ارزیابی است.

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۶ -

روش‌های جراحی بافت سخت با لیزر و پیزوالکتریک می‌توانند آینده جراحی دندان آسیای نهفته را روشنتر کنند.

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۶ -

آگاهی دقیق از ابعاد اتاقک ریشه و همچنین از سطوح خارجی دندان تا اتاقک ریشه احتمالا باعث کاهش شکست درمان ریشه خواهد شد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۶ -

غلظتهای مختلف سمان CEM اثر ضدقارچی بر روی کاندیدا آلبیکنز دارد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۶ -

شناخت و درمان اختلالات رفتاری و روانی می تواند در جلوگیری از خودکشی موثر باشد

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۶ -

ادغام برنامه پیشگیری از خودکشی در شبکه مراقبت های بهداشتی اولیه می تواند منجر به کاهش نرخ خودکشی در کشور شود.

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۶ -

نقش دانش،نگرش و عملکرد پرستاران دراحساس کاهش درد بیماران

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۶ -

استفاده از لیزر کم توان در حیواناتی که تحت آسیب نخاعی قرار گرفته اند میتواند فعالیت حرکتی را بهبود و درد را کاهش دهد

img_yw_news
شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ -

تاثیر تلویزیون بر هوش هیجانی و سلامت روان دانش آموزان نوجوان

img_yw_news
شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ -

آوای قرآن باعث افزایش شادکامی دانش‌آموزان می‌شود

img_yw_news
جمعه ۱۳ مرداد ۱۳۹۶ -

افسردگی در سالمندان امید به زندگی را کاهش می دهد.

img_yw_news
جمعه ۱۳ مرداد ۱۳۹۶ -

تعیین چالشها و راهکارهای ارائه خدمات سلامت باروری از دیدگاه ارائه دهندگان خدمات، می تواند در طراحی و اجرای برنامه های ارتقا نقش بسزایی داشت

img_yw_news
چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۶ -

مصرف مجدد سیگار با مصرف سیگار توسط اعضای دیگر خانواده ارتباط دارد

img_yw_news
چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۶ -

استفاده از مداخلۀ فیزیوتراپی کینزیوتیپ، به‌عنوان روشی جهت پیشگیری از ابتلا به آسیب‌های ورزشی حین پریدن و دویدن

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ -

بین مصرف سیگار و افسردگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ارتباط وجود دارد

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ -

پایگاه نتایج پژوهشهای سلامت دانشکده علوم پزشکی اسفراین راه اندازی گردید

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ -

تهیه و راه اندازی نرم افزار ثبت اطلاعات سرطان جمعیتی

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ -

عوامل زمینه ساز آسم در کودکان 6 تا 12 سال

صفحه 76 از 79