بایگانی بخش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 2643 | تعداد کل بازدید های مطالب: 179,781 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

سرطان‌های مثانه، کولورکتال، پستان و پوست: از شایع‌ترین انواع سرطان در کشور

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

بررسی ارتباط عوارض بارداری با میزان خطر ابتلا به بیماری عروق کرونر بر اساس روش محاسبه خطر فرامینگهام در زنان مراجعه کننده به مراکز تحت پوشش

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

بررسی تاثیر به کارگیری دستورالعمل های پیشگیری نوع اول بیماری عروق کرونردرکاهش سطح فاکتورهای خطر ومیزان خطر ابتلابه بیماری درکلینیک های پیش

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

بررسی تاثیر افزایشی 940-miR بر میزان بیان هموگلوبین F و شاخص های رده اریتروئیدی در رده سلولی k562

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

تشخیص بافت تومورال با استفاده از کندوسوز لیزری بافت‌های سرطانی روده و معده انسان

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

بررسی مدیریت اجرایی و شناخت کمیت و کیفیت پسماندهای ساختمانی و عمرانی شهر تهران

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

اثر محافظتی رسوراترول بر اختلالات کلیه

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

بررسی قابلیت تکثیرانتخابیﺁدنوویروس تیپ 5 در سلول های سرطانی سینه با قراردادن توالی های مکمل microRNA-145 درانتهای ژن E1A

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

بررسی رابطه بین مولفه های مدیریت دانش، خلاقیت و نوآوری سازمانی در کارکنان بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

بررسی radiosensitivity توسط روش G2-chromatid breakage و فسفریلاسیون پروتئین SMC1 جهت شناسایی ناقلین بیماری آتاکسی تلانژکتازی، و همچنین بررسی بیان ژن های درگیر

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

میزان خسارت‌های جانی ناشی از حوادث ترافیکی و عوامل موثّر بر آن

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

بررسی تأثیر حمایت کننده کمری- خاجی بر روی استراتژی های کنترل پاسچر و یکپارچگی حسی در افراد مبتلا به کمر درد

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

عوامل مرتبط با شدت فلبیت ناشی از کاتتر وریدهای محیطی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

مطالعه تأثیر جایگزینی برخی آمینواسیدهای لوپ 140-131 در ساختار آنزیم کندروئیتیناز ABC I با پرولین بر فعالیت و پایداری دمایی آنزیم

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

مقایسه ظرفیت تام آنتی اکسیدان بزاق بین بیماران

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

مرور سیستماتیک رده سنی مناسب جهت غربالگری آمبلیوپی (تنبلی چشم) در کودکان و عوامل موثر بر تشخیص بهنگام آن

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

مقایسه خاصیت ضد میکروبی 5 نوع محلول شستشودهنده کانال ریشه (نرمال سالین٬ کلرهگزیدین 0.2%، کلوئید نانوسید 100ppm ، اسانس اویشن 2%٬ اسانس نعناع 2%) در

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

اثر عصاره آبی و فراکسیون‌های مختلف گیاه بلاوری

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

بررسی استحکام باند فایبر پست به کامپازیت کور: اثر آماده سازی سطح با لیزر Er,Cr:YSGG و ترموسایکل

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه "آموزش موضوعات اخلاقی، روانشناختی و اجتماعی با استفاده از فیلم" به دانشجویان پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تهرا

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

تأثیر بحث گروهی بر توانایی خودمراقبتی و عزت نفس

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

تحلیل وضعیت کارآفرینی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران : دانشگاه تیپ یک

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

ظرفیت آنتی اکسیدانی تام بزاق در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

مداخله های روانشناختی برای پرسنل شاغل در بخش مامایی ضروری به نظر می رسد

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

روانسنجی ابزار سنجش کارتیمی بین حرفه ای مبتنی بر تئوری تغییر رفتار برنامه ریزی شدهTPB

صفحه 77 از 106