بایگانی بخش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 5676 | تعداد کل بازدید های مطالب: 421,557 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷ -

ژنهای موثر در مالتیپل اسکلروزیس

img_yw_news
شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷ -

ژنهای موثر در اوتیسم

img_yw_news
شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷ -

ژنهای موثر در مالتیپل اسکلروزیس

img_yw_news
شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷ -

ژنهای موثر در اسکیزوفرنیا

img_yw_news
شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷ -

ژنهای موثر در سرطان پستان

img_yw_news
شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷ -

ژن های موثر در سرطان پستان

img_yw_news
شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷ -

ژنهای موثر در سرطان پستان

img_yw_news
شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷ -

ژنهای موثر در اوتیسم

img_yw_news
شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷ -

رهایش فاکتور رشد آنژیوژنیک از داربست هیدروژلی حاوی نانوذرات کیتوزان/ژلاتین-متاکریلات

img_yw_news
چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ -

تفاوت آماری در بین گروه بیماران مبتلا به سنگ صفراوی و گروه شاهد از لحاظ هلیکوباکتر پیلوری وجود ندارد.

img_yw_news
چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ -

در ساکنین نواحی غربی ایران موقعیت فورامن مندیبولار بطور عمده در یک سوم خلفی از راستای عرضی قرار دارد.

img_yw_news
چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ -

دانشجویان فاقدتجربه آموزشی شناخت لندمارک‌های سفالومتری درتصاویر 2بعدی، بهترین صحت ودقت رادرتعیین این لندمارک‌ها درتصاویر سه بعدی داشتند.

img_yw_news
چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ -

در یک پژوهش آزمایشگاهی بیشترین میانگین استحکام باندبرشی مربوط به باند نسل پنج وبراکت سرامیک وکمترین مربوط به باندینگ یونیورسال و براکت فلز

img_yw_news
سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ -

تاثیر دهانشویه های گیاهی در مقایسه با دهانشویه های شیمیایی بر التهاب لثه و رنگ دندان چگونه است؟

img_yw_news
سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ -

بروز پرفشارخون در مبتلایان دیابت نوع 1 اصفهان چگونه است؟

img_yw_news
سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ -

چگونه می توان ضایعات مینای دندان را در موارد ارتودنسی کاهش داد؟

img_yw_news
دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ -

تاثیربحث گروهی برتوانایی خودمدیریتی بیماران همودیالیزی مزمن

img_yw_news
دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ -

دو داروی فتتانیل و سوفتتانیل اینتراتکال به همراه بوپیواکائین در کاهش بروز سردرد پس از عمل جراحی سزارین الکتیو تاثیر نداشتند.

img_yw_news
دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ -

استفاده از داروی آپیژنین می‌تواند به عنوان راه کار درمانی مناسبی برای مبتلایان به افسردگی، مد نظر قرار گیرد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ -

آماده سازی سطحی کوجت به همراه باندینگ یونیورسال باند باعث ایجاد باند مؤثری بین سرامیک زیرکونیا و کامپوزیت شد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ -

کامپوزیت‌های بالک‌فیل با استفاده از «ادهزیو سیستم توتال اچ» و «ادهزیو یونیورسال» در کاهش حساسیت ترمیم‌های پرمولرهای فک‌بالا (MOD)موثراست.

img_yw_news
دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ -

اجرای مراقبت پرستاری کل نگر با رویکرد مدل تسهیل کننده ارتباط درمانی، باعث بهبود میزان رضایت مندی بیماران و اعضا خانواده آنان می شود.

img_yw_news
دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ -

کروستین (کاروتنوئید استخراج شده از گیاه زعفران) آنژیوژنز یا رگزایی را در سلول‌های اندوتلیال انسانی تحریک می‌کند .

img_yw_news
دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ -

تاثیر دوشیدن بندناف که در آن خون بند‌ناف به سمت نوزاد دوشیده و هدایت می‌شودبر پیامدهای نوزادی در نوزادان نارس متولد شده، موثراست.

img_yw_news
دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ -

استفاده از داروی S. Boulardii در رژیم درمانی استاندارد سه‌دارویی جهت درمان هلیکوباکترپیلوری، میزان ریشه‌کنی آن را حدودا 7درصد افزایش می‌دهد.

صفحه 77 از 227