بایگانی بخش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 4617 | تعداد کل بازدید های مطالب: 342,910 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷ -

احتمالا سلکوکسیب باعث کاهش آپوپتوز و حفظ دانسیته نورونی در ناحیه CA1 هیپوکمپ موش های نر مدل پارکینسونی می شود

img_yw_news
سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷ -

مدل وایبل تعدیل یافته (مدل پیشنهادی) برای تحلیل داده های مخاطرات رقیب، مدلی شناسه پذیر بوده و از همگرایی خوبی برخوردار است.

img_yw_news
سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷ -

بیماری سلیاک علتی ناشایع در بیماران مراجعه کننده با شکایت افزایش گاز روده ای می باشد.

img_yw_news
سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷ -

پیش درمان خوراکی با تریگونلین می تواند از پیشرفت بیماری آلزایمر در مدل تجربی آن جلوگیری نماید.

img_yw_news
سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷ -

آموزش مبتنی بر نرم افزار گوشی هوشمند می تواند موجب ارتقاء درک خطر و ابعاد آن و خودکارآمدی در زنان مبتلا به دیابت بارداری شود.

img_yw_news
سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷ -

بین انگیزه ی پیشرفت دانشجویان پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران با سلامت عمومی آنان ارتباط معنادار وجود دارد.

img_yw_news
سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷ -

مسیر آنزیمی متابولیسم اسیدهای چرب غیر اشباع زنجیره بلند، نقش مهمی را در کنترل پاسخ های التهابی در بیماری مالتیپل اسکلروزیس (MS) ایفا می کنند.

img_yw_news
سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷ -

عوامل روان شناختی و جمعیت شناختی می توانند در بروز احساس غربت در دانشجویان ایرانی موثر باشند.

img_yw_news
سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷ -

مردانی که همسر آنها با روش لقاح آزمایشگاهی باردار شده اند، نگرانی ها و نیازهایی دارند که باید مورد توجه قرار گیرد.

img_yw_news
سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷ -

بین درمان توده های مترشحه پرولاکتین در هیپوفیز با عوارضی همچون افزایش وزن، اختلال سوخت و ساز و افزایش فشار خون ارتباط معنا داری وجود دارد.

img_yw_news
سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷ -

لجن های دفعی از تصفیه خانه های فاضلاب شهری با فرایند لجن فعال با هوادهی گسترده، در بیشتر مواقع تثبیت نشده هستند.

img_yw_news
سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷ -

اجرای برنامه آموزش خودمراقبتی می تواند باعث بهبود کیفیت زندگی بیماران دارای استومی گوارشی شود.

img_yw_news
سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷ -

همراه کردن 2-فنیل اتانول و داروهای ضد قارچی متداول می تواند اثر ضد قارچی آنها را به خصوص درمورد نمونه های مقاوم به درمان افزایش دهد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷ -

با توجه به قابلیت های بالای روش های تصمیم گیری چند معیاره، تصمیم گیران حوزه سلامت می توانند به شکل وسیعتری از این روش ها استفاده نمایند.

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷ -

در مواقع عدم دسترسی به متخصصین، پزشکان عمومی می توانند از سیستم خبره فازی برای تشخیص بیماری اسکلروزیس متعدد استفاده کنند.

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷ -

فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی بیشترین محورهای پژوهش در سال های اخیر درمقالات آی.اس.آی مدیریت اطلاعات سلامت بوده اند.

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷ -

میزان مستندسازی پرونده های پزشکی توسط دستیاران، قبل از ارائه بازخورد مثبت (تشویق) و بعد از بازخورد تفاوت معنا داری را نشان می دهد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷ -

میزان عزت نفس و تعهد سازمانی کارکنان مدارک پزشکی بیمارستان های آموزشی شهر تهران درحد متوسط می باشد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷ -

میزان آموزش های ارائه شده به دانشجویان پرستاری در خصوص مقابله با حوادث شیمیایی، بیولوژیک و هسته ای از نظر دانشجویان کافی به نظر نمی رسد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷ -

روش های داده کاوی برای پیش بینی عودسرطان پستان، بدون بازخورد و همکاری متخصصان بالینی مجرب، بی فایده خواهند بود.

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷ -

سیستم اطلاعاتی مبتنی بر وب و پویا مانند ICD11 می تواند به هم کنش پذیری سیستم های اطلاعات بیمارستان در کشور کمک کند.

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷ -

استفاده از روش ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم هوش جمعی ذرات، نتایج حاصل از طبقه بندی بیماری نئوپلازی پروستات را ارتقاء می دهد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷ -

تمامی مطالعات به رایانش ابری نگاه مثبت داشته و از آن به عنوان یک عامل پیشرفت سیستم های اطلاعات سلامت نام می برند.

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷ -

هشت موضوع اصلی به عنوان موانع پیش روی پرستاران در استفاده از پایگاه های اطلاعاتی برخط در پرستاری مبتنی بر شواهد وجود دارد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷ -

وضعیت مدیریت اطلاعات نظام کشوری مراقبت مرگ مادری در حد مطلوب است.

صفحه 3 از 185