بایگانی بخش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 6256 | تعداد کل بازدید های مطالب: 466,378 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷ -

استفاده از داروی دولوکستین سبب کاهش شدت درد شکمی ناشی از نفخ و یبوست در سندرم روده تحریک پذیر می شود.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷ -

بررسی بیان نسبی فاکتورهای رونویسی لنفوسیت های T4، برای انتخاب مداخله درمانی بهینه در بیماران آرتریت روماتویید مفید است.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷ -

تاثیر شدت COPD بر پیامدهای جراحی CABG

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷ -

اثربخشی سیلیمارین بر میزان باروری آزمایشگاهی و قابلیت حیات اسپرم در موش‌های مواجهه شده با نیکوتین

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷ -

تاثیر مثبت درمان نگهدارنده با متادون در پدران وابسته به مواد مخدر افیونی بر سلامت روان فرزندان و رابطه آنها با پدران

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷ -

سورفاکتانتهای مختلف با ایجاد شدتهای متفاوت تعادل هیدروفیلی‌لیپوفیلی، بر فراهمی زیستی داروی متفورمین اثر می گذارند.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷ -

میانگین غلظت سم آفت کش دیازینون در سه گونه ماهی کپور، سفید و کفال در ایستگاههای صیادی حاشیه مرکزی دریای خزر از مقدار مجاز استاندارد کمتر است.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷ -

در موش صحرایی نر یک رژیم پرکالری-پرچرب، فعالیت تشنجی را بطور مستقل از وزن و سطوح TNF-α افزایش میدهد.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷ -

در رستوریشن های CAD/CAM ساخته شده به دو روش اسکن داخل دهانی و اسکن از کست، اسکن مستقیم تطابق بهتری نسبت به غیر مستقیم دارد

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷ -

شناسایی مولکولی تنیا اندوتوراسیکوس جدا شده از رومبومیس اوپیموس با استفاده از ژن‌های میتوکندریال cox1 و nad1

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷ -

کنترل بیماری سالک (لیشمانیازیس) وعوامل عفونی آن برای اولین بار در جهان در موشی عون با کمک چندین زیرمجموعه ازTreg ها در تیموس و خون محیطی می باش

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷ -

گزینه‌های سیاستی اصلاح آموزش پزشکی، بهبود زیرساخت‌ها در مناطق روستایی و محروم، و حمایت مالی از پزشکان بالاترین اولویت برای بهبود ماندگاری

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷ -

بروز واریانتهای نادر ژن LOXL1 در تشخیص سندروم اکسفولیاسیون (XF ) شایع ترین ریسک فاکتور شناخته شده در بروز بیماری گلوکوم ثانویه نقش بالقوه دارد.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷ -

آلل (ژن کنترل کننده) در سرطان پروستات نقشی مهم دارد و می توان از آن به عنوان مارکری مناسب و غیرتهاجمی برای تشخیص زودهنگام افراد استفاده نمود.

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷ -

مواجهه با امواج رادیویی می تواند باعث ایجاد استرس اکسیداتیو در موش های باردار شود و پراکسیداسیون لیپیدی و آسیب DNA را افزایش دهد.

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷ -

آموزش به روش ایفای نقش می تواند بر پیامدهای یادگیری دانشجویان پرستاری بر اساس مدل ارزشیابی کرک پاتریک تاثیرگذار باشد.

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷ -

برای به کار گیری توصیه های راهنمای بالینی خدمات معنوی در بیماران مبتلا به سرطان، می توان از برنامه اجرایی تدوین شده استفاده نمود.

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷ -

خطاهای دارویی دانشجویان پرستاری درسطح کم و دیسترس اخلاقی از نظرشدت و تکرار در سطح متوسط بود

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷ -

استفاده از پماد نیتروگلیسریل 0/2 درکاهش درد بعد از جراحی هموروییدکتومی موثر است.

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷ -

شاخص کار، نسبت هاسنر و زاویه استراحت به عنوان پارامترهای دقیقی برای بررسی جریان پودرها نمی باشند.

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷ -

پرستاران بخش های اورژانس بیمارستان های سطح اهواز اطلاعات متوسطی در مورد روش های تریاژ دارند.

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷ -

افزایش سطح بیان miR-27a وmiR-301a و کاهش سطح بیان miR301a یک نشانگر موثر درتشخیص مبتلایان به سندرم تخمدان پلی کیستیک

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷ -

اهمیت و لزوم استفاده از کشت سه بعدی در تحقیقات سرطان

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷ -

ترکیب گیاهان زیره سیاه، اسطوخودوس و بذر خیار درمجاورت سوسپانسیون باکتری بسیاری از مواقع اثرات هم افزایی یکدیگر را خنثی میکنند.

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷ -

اثرات مهارکنندگی IL-6 بر کاهش جمعیت رده های سلولی سرطانی سینه

صفحه 3 از 250