بایگانی بخش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 2015 | تعداد کل بازدید های مطالب: 87,644 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶ -

عزت نفس بیماران تحت درمان با همودیالیز پایین تر از گیرندگان پیوند کلیه است.

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۶ -

فراوانی تروما در کودکان1 تا 15 سال در سال های 1390 تا 1395 در شهرستان های آبادان و خرمشهر 1994 نفر می باشد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۶ -

میزان شیوع بیماری سل در سه شهر آبادان، شادگان و خرمشهر 22/34 در صد هزار نفر می باشد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۶ -

تیمول به صورت وابسته به دوز سمیت کبدی ناشی از مواجهه با نانوذرات تیتانیوم دی اکسید کاهش می دهد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۶ -

میزان مواجهه شغلی پرسنل اتاق عمل به گاز بیهوشی ایزوفلوران پایین تر از حد مجاز مواجهه شغلی ملی بدست آمد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۶ -

افسردگی پس از زایمان با کیفیت زندگی ارتباط دارد.

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶ -

سطح اسید ریبونوکلئیک اینترلوکین 17 ادراری در بیماران پیوند کلیه باعملکرد پایدار کلیه پیوندی ارتباط معکوس دارد.

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶ -

ترانگزامیک اسید موضعی به همراه لیزر در درمان ملاسما مؤثر است ولی لیزر مدت اثر آن را تغییری نمی دهد و یا به عبارت دیگر، لیزر روی عود ملاسما اثر

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶ -

پیشنهاد استفاده از سرم ایزوتونیک (نرمال سالین) به جای هایپوتونیک (1/3 2/3) به عنوان سرم نگهدارنده کودکان بعد از جراحی

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶ -

با راهکارهای آموزشی می توانیم استرس دانشجویان پرستاری را کاهش دهیم

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶ -

آنتی ژنهای نوترکیب rk26 ، rk39 در تشخیص عفونت های علامت دار و بدون علائم لیشمانیوز احشائی انسان و سگ از کارائی و تکرار پذیری مطلوب برخوردار است.

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶ -

دعا بر کیفیت زندگی افراد مبتلا به دیابت تاثیر مثبت دارد

img_yw_news
شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶ -

تخمین دیداری روشی ساده و قابل قبول در ارزیابی حجم خونریزی حین عمل جراحی هیسترکتومی ابدومینال است.

img_yw_news
شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶ -

انفیلتراسیون داخل زخم بوپی واکائین روش مؤثری در کاهش درد حاد پس از جراحی الکتیو ناحیه تحتانی شکم در کودکان می باشد.

img_yw_news
شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶ -

آرایشگران زن بیشتر از جامعه عمومی در معرض اگزمای دست می باشند.

img_yw_news
شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶ -

مهم ترین موانع رعایت اخلاق حرفه ای در دانشجویان پرستاری و پرستاران دانشکده علوم پزشکی آبادان مربوط به حیطه محیطی می باشد.

img_yw_news
شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶ -

جهش جانوس کیناز 2 در بیماران مبتلا به نئوپلاسم های میلوپرولیفراتیو مزمن استان آذربایجان غربی شایع است.

img_yw_news
شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶ -

شیوع خودکشی در زنان شهرستان آبادان 2.01 و در مردان این شهرستان در هر صد هزار نفر می باشد. 4.95

img_yw_news
شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶ -

سلولهای بنیادی مزانشیمی پیوند شده از طریق پنجره گرد به مدت 1 هفته در اندولنف کوکله آ موش صحرایی کم شنوا زنده هستند

img_yw_news
شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶ -

محور کموتاکتیک CXCR4/SDF بر خانه گزینی سلولهای بنیادی مزانشیمی در کوکله آ در موشهای کم شنوا و همچنین در میزان مهاجرت این سلولها دراندولنف حلزون

img_yw_news
شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶ -

برنامه گرم کردن به همراه کشش ممکن است دلیل اختلال در حس وضعیت و آسیبهای بیشتر زانو در این افراد باشد.

img_yw_news
شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶ -

مقایسه اثربخشی اسپری بینی فلوتیکازون و مومتازون در بهبود علایم التهاب بینی آلرژیک

img_yw_news
شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶ -

مورفین میتواند میزان سنتز هورمونهای جنسی را در سلول های بنیادی عصبی موش تغییر دهد.

img_yw_news
شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶ -

اثر سینرژیست دو داروی مهار کننده تیروزین کیناز و آنتاگونیست گیرنده نوع 1 آنژیوتنسین II در بهبود فیبروز کبدی القاء شده در موش

img_yw_news
شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶ -

منیزیم می تواند در کم کردن میزان خون از دست رفته در پایان عمل موثر باشد.

صفحه 3 از 81