بایگانی بخش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 3393 | تعداد کل بازدید های مطالب: 237,942 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

طرح تحول نظام سلامت با ایجاد بار مالی سنگین، توانایی سازمان های بیمه گر را جهت بازپرداخت به بیمارستان ها و عمل به تعهدات خود کاهش داد.

img_yw_news
یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

میزان تحصیلات، پایبندی به دین، عدم وجود متاستاز و حمایت خانواده در سازگاری بیماران مبتلا به سرطان موثر است.

img_yw_news
یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

آموزش تئوری محور به روش ایفای نقش بر ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده درمصرف تنقلات کم‌ارزش در دانش‌آموزان تأثیر دارد.

img_yw_news
یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

داروی دکسمدتومیدین می تواند پیشگیری بهتری از خونریزی و فشار خون فراهم کند ولی مدت ریکاوری (بهبودی) با استفاده از آن طولانی تر می گردد.

img_yw_news
یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

تولید آنتی بادی منوکلونال علیه عقرب همیسکورپیوس لپتوروس

img_yw_news
یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

در زایمان بدون درد به دو روش اپیدورال آنالژزی و اسپاینال آنالژزی اختلافی از نظر مرحله دوم زایمانی دیده نشد.

img_yw_news
یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

ضرورت یکسان سازی و استاندارد سازی خدمات مشاوره ای معنوی برای بیماران مبتلا به سرطانِ که تحت شیمی درمانی قرار دارند.

img_yw_news
یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

نقش اشتغال، تاهل و هویت جنسی در بروز رفتارهای پرخطر می‌بایست مورد توجه و بررسی بیشتر قرار بگیرد.

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

آگاهی مدیران پرستاری از اختلالات عضلانی- اسکلتی مرتبط با حمل بیمار می تواند زمینه ای برای برنامه ریزی در پیشگیری و کنترل این اختلالات باشد.

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

در کودکان با اختلال خواندن، احتمال بیشتری برای از دست دادن تعادل و افتادن در زمان انجام فعالیت های عملکردی و جود دارد.

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

توصیه می شود درمانگران مداخلات تعادلی در افراد دارای صافی کف پا را به ویژه در شرایط تکلیف دوگانه مد نظر قرار دهند.

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

مطالعات بیشتری برای نشان دادن شیوع واقعی عفونت XMRV با توزیع جغرافیایی و جمعیت های مختلف مورد نیاز است.

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

استفاده از ممانتین پیش از عمل جراحی برای پیش گیری از درد عمل جراحی توصیه می شود.

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

پایش افراد دارای سرطان سر و گردن از لحاظ وجود عفونت با پاپیلوماویروس انسانی (HPV) و همچنین تعیین وضعیت فیزیکی ژنوم HPV ضروری می باشد.

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

جراحی گاستریک بای پس نتایج معنی داری در کاهش وزن، شاخص توده بدنی و درصد چربی در خانم های با چاقی مفرط دارد.

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

پایش میزان تابش و دریافت اشعه: نخستین گام برای حفاظت پرتوی بیماران و کادر درمانی بخش های رادیولوژی مداخله ای

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

آموزش پرستاران جهت اصلاح الگوی فعالیت های کاری می تواند نقش مهمی در کاهش اختلالات عضلانی اسکلتی داشته باشد.

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

نانوذرات اکسیدآهن با پوشش طلا به عنوان حساس کننده ی پرتویی قوی برای روش ترکیبی رادیوتراپی و هایپرترمیا به شمار می آید.

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

عملکـرد حافظه فعال در گروه تحت درمان متادون از گـروه بهنجار ضعیفتر ولی از گروه سـوء مصرف کننـدگان مواد بهتر اسـت.

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

برخی از موانع آموزش مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی درمانی قائمشهر، چالش‌های ساختاری و روش های آموزشی ناکارآمد ‌است.

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

کیفیت سیلر جدید Endoseal MTA از لحاظ تغییر اندک رنگ تاج دندان مطلوب است.

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

نانوذرات طلا متصل شده به فولات در ترکیب با فتوترمال تراپی و رادیوتراپی اثر قابل ملاحضه ای دردرمان سرطان دارد.

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

شناسایی آستانه تفاوت و مدت زمان فعالیت عضله در حرکت های سریع تک مفصلی آرنج در جهات مختلف با توجه به نیروی گرانش با استفاده از الکترومیوگرافی

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

Endoseal MTA : انتخابی مناسب برای پرکردن کانال ریشه دندان در شرایط مرطوب

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

فرایند چاپ کتب و امتیازدهی به کتب چاپ شده دارای ایراداتی است که منجر به نارضایتی اعضای هیات علمی و سایر محققان وابسته به دانشگاه می شود.

صفحه 3 از 136