بایگانی بخش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 2015 | تعداد کل بازدید های مطالب: 87,662 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
پنجشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۶ -

عفونتهای بیمارستانی شایع (پنومونی- عفونت ادراری-عفونت گردش خون-عفونت زخم جراحی) و الگوی مقاومت میکروبی ارگانیسمهای ایجاد کننده آنها

img_yw_news
پنجشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۶ -

رابطه بین خودکارآمدی، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و انگیزه پیشرفت با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان

img_yw_news
پنجشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۶ -

اثر نانوذره انسولین در کپسول های کوت شده با اودراژیت L100 بر بیومارکرهای آسیب اکسیداتیو خون در مقایسه با انسولین تزریقی زیر جلدی درموش های ص

img_yw_news
پنجشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۶ -

پلی مورفیسم ژن CFH و C3،چه در سطح آللی و چه در سطح ژنوتیپی،دارای همراهی معنا داری با TTP نمی باشند.

img_yw_news
پنجشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۶ -

ملاتونین به عنوان یک ترکیب طبیعی می تواند بعنوان یک ترکیب مهم در کنترل تهاجم، متاستاز و تکثیر سلول های بنیادی سرطانی مورد توجه قرار گیرد.

img_yw_news
پنجشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۶ -

بین شدت و اندازه لکه لیزر در جراحی شبکیه با توان و زمان تابش ارتباط مستقیم وجود دارد.

img_yw_news
پنجشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۶ -

مورفین میتواند بر ویژگی های سنتز استروئیدی و رگ زائی در سلول های بنیادی عصبی اثر کرده و تغییرات غیر طبیعی ایجاد نماید

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۶ -

ررسی واریانتهای عملکردی foxp3 و رخداد Pre-Eclampsia

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۶ -

تاثیرضد میکروبی پپتیدها ی ایمنی ذاتی

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۶ -

بررسی فعالیت ضد میکروبیال عصاره اسپند بر استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین جدا شده از بیماران بستری در بخش آی سی یو و ارزیابی سمیت آن بر

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۶ -

بررسی تنوع کاست کروموزومی mecAدر استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین جدا شده از بیماران بستری در بخش آی سی یو بیمارستانهای شهر تهران در سال 1

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۶ -

بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن پری پروگرلین (Leu72Met) و سطح سرمی گرلین با نفروپاتی دیابتی و دیابت نوع 2 با عملکرد طبیعی کلیه

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۶ -

بررسی ارتباط بین نمره فریمن گالوی و پارامترهای هیپر آندروژنیسم بیوشیمیایی در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک: یک مطالعه مرور سیستم

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۶ -

مدل موش صحرایی مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک القاء شده توسط هورمون ها (مطالعه مروری)

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۶ -

ویژگی های بیماران فراری از بیمارستان و بار مالی ناشی ازآن

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۶ -

استراتژی ممیزی و بازخورد به همراه برنامه های آموزشی، به عنوان مداخله مناسب جهت بهبود رفتار دستوردهی تست های غیر ضروری پزشکان موثر است.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۶ -

اعتبار یابی و ترجمه نسخه کوتاه "مقیاس سوگ حوالی تولد": به عنوان یک مقیاس معتبر برای شناسایی زنان با تجربه از دست دادن بارداری

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۶ -

ویتامین D می تواند اثرات ضد التهابی و کاهنده استرس اکسیداتیو در بافت چربی موش های دریافت کننده ویتامین D داشته باشد.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۶ -

استفاده از تصویر سی تی میانگین، در روند تصحیح تصویربرداری قفسه سینه

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۶ -

ضرورت مطالعه بیشتر بر روی عملکرد داروی اینترفرون بتا بر روی سلول‌های بنیادی در بیماران مبتلا به ام اس از نظر بازسازی بافت آسیب‌دیده

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۶ -

بر اساس تحقیقات انجام شده، منعقد کننده هیبرید کاراترین منعقد کننده بهتری جهت حذف رنگ از فاضلاب رنگی می باشد.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۶ -

خانواده و ساختار آن مهمترین علت در نقصان عزت نفس افراد مبتلا به اعتیاد است.

img_yw_news
سه شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۶ -

ایمونوتوکسین دیفتری- هرسپتین با تاثیر دو برابر هرسپتین خالص سلولهای سرطانی سینه دارای گیرنده HER2 را از بین می برد.

img_yw_news
سه شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۶ -

هورمون اریتروپویتین از راه افزایشMBP،PLP با افزایش الیگودندروسیت میلین زایی مجدد اکسون های جسم پینه ای را درمدل کوپریزون ام اس افزایش میدهد

img_yw_news
دوشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۶ -

آموزش مهارتهای مقابله با استرس بر سیستم ایمنی اثر تقویت کننده ای دارد و موجب کاهش درد در بیماران مبتلا به سرطان پستان میشود.

صفحه 4 از 81