بایگانی بخش دانشگاه علوم پزشکی اراک

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 72 | تعداد کل بازدید های مطالب: 4,868 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷ -

محاسبات دوز در الگوریتمهای محاسباتی درمان فوتونی در سیستم طراحی درمان ایزوگری در سرطانهای سر و گردن انجام شد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷ -

فیلم دزیمتری یکی از روشهای اندازه گیری آهنگ دوز در میدانهای کوچک در پرتوهای الکترونی می باشد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷ -

فیلم دزیمتری یکی از روشهای اندازه گیری و مقایسه دوز محور مرکزی یا دوز در جهتهای inline و crossline در شتابدهنده های مختلف می باشد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷ -

مکمل یاری منیزیم بر روی مسیر سیگنالینگ مرتبط با انسولین و چربی در زنان مبتلا به دیابت بارداری انجام شد

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷ -

در بیماران سرطان سینه شناساگر 133 افزایش می یابد

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷ -

miR-125 و miR-145 به صورت ترکیبی می توانند حساسیت سلولهای سرطانی A549 ریه به مهار کننده تیروزین کیناز EGFR را افزایش دهند

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷ -

استعداد ژنتیکی در ابتلا به بیماری سرطان معده موثر میباشد

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷ -

جنس کولیماتور و قطر حفره آن منجر به بهبود حساسیت و وضوح تصاویر در پزشکی هسته ای می شود.

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷ -

برای انجام محاسبات دوز رادیوتراپی در میدانهای منظم و نامنظم درمانی می توان از الگوریتمهای طراحی درمان استفاده کرد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷ -

داروی دکسمدتومیدین نسبت به دگزامتازون و کتامین بر جلوگیری از تهوع و استفراغ حین و پس از سزارین تحت بی حسی نخاعی اثر بهتری داشته است.

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷ -

نگهداری انگل در مایع کیست هیداتیک تغییر قابل توجهی را در مدت ماندگاری و میزان بقای تاکی زوییت ها اعمال نمی کند.

img_yw_news
چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷ -

آیا سطح آهن قلب وکبد قابل اندازه گیری با T2*MRI با سطح سرمی ویتامین D3 در بیماران تالاسمی ماژور ارتباطی دارند؟

img_yw_news
چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷ -

بررسی اثر ترکیب ویتامین D بر پروفایل متابولیک ،فاکتورهای التهابی و بیومارکرهای استرس اکسیداتیو در بیماران مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستی

img_yw_news
سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷ -

اسانس آویشن می تواند سبب کنترل رشد انگل دیکروسلیوم دندریتیکوم شود

img_yw_news
دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ -

اختلال عملکرد بطن چپ در کودکان چاق بدون فشارخون بالا با روش اکوکاردیوگرافی TDI اشکار می‌شود.

img_yw_news
دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ -

حرکت طولی بطن چپ در نوزاد پره ترم و ترم با اندازه‌گیری MAPSE و محاسبه Z-scores ارزیابی شد

img_yw_news
دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ -

شیوع اختلالات صوتی در معلمان دبستان های شهر اراک حدود 3/33 درصد می باشد

img_yw_news
دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ -

آنتی بادیهای تک دومینی با شاخصهای فیزیکوشیمیایی نسبت به آنتی بادیهای معمول مناسب ترمی‌باشند.

img_yw_news
دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ -

شایعترین علت مرگ در بیماران حوادث ترافیکی بر اساس اتوپسی پزشکی قانونی ضربه به سر است.

img_yw_news
دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ -

عوامل موثر در افزایش طول عمر بیماران همودیالیزی تعیین گردیده است

img_yw_news
دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ -

مصرف داروی پنتاپرازول بر سطح بارآهن قلب وکبد قابل اندازه گیری با T2* MRI، در بیماران تالاسمی ماژورو اینترمدیا موثر است .

img_yw_news
دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ -

میزان استرس اکسیداتیو در نوزادان نارس با نقص تنفسی افزایش چشم گیری دارد

img_yw_news
دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ -

داروی آسپیرین بر روی سلول های سرطان کولورکتال تاثیر بازدارندگی دارد

img_yw_news
یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ -

شناسایی باکتریها و قارچ های منتقله توسط هوا در بخش های مختلف بیمارستان امیرکبیر اراک انجام شد.

img_yw_news
یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ -

گیاه آویشن می تواند سبب آسیب به انگل فاسیولا هپاتیکا شود

صفحه 1 از 3    
اولین
قبلی
1