بایگانی بخش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 854 | تعداد کل بازدید های مطالب: 69,244 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ -

ضایعات عروقی خوش خیم، درصد کمی از ضایعات دهان و فک وصورت را به خود اختصاص داده اند.

img_yw_news
یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ -

مقدار بار میکروبی یونیت های دندانپزشکی بیش ازحد استاندارد می باشد.

img_yw_news
یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ -

برنامه های چندرسانه ای الکترونیکی روش آموزشی جذابی برای تسریع در بهبود بیماران مبتلا به سندرم کرونری حاد می باشد

img_yw_news
یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ -

تشخیص پلی‌مورفیسم‌های ژنی FADS با استفاده از روش High Resolution Melting می‌تواند یک ابزار پیش‌بینی‌کننده برای جلوگیری از دیابت نوع ۲ باشند.

img_yw_news
یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ -

آگاهی والدین در مورد انتخاب و استفاده از خمیر دندان بایستی افزایش یابد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷ -

وضعیت بهداشت دهان و دندان در بین عشایر فریدونشهر نامطلوب می باشد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷ -

میزان توجه دندان پزشکان به بیماری های پریودنتال پائین است.

img_yw_news
یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷ -

به کارگیری روشهای پیشگیری از سل در بیمارستانها و محل کار توسط دانشجویان پزشکی و پزشکان ضروری است.

img_yw_news
یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷ -

مولفه های اجتماعی بر شناخت نوجوانان در استفاده از مواد مخدر اثر دارد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷ -

وضعیت بهداشت دهان و دندان در بین عشایر فریدونشهر نامطلوب می‌باشد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷ -

عدم تطابق میزان مواجهات کارآموزان پزشکی با مهارتهای بالینی مورد انتظار باعث کاهش کیفیت آموزش بالینی می شود.

img_yw_news
یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷ -

​آموزش مهارت بالینی باعث بهبود بینش و سطح آگاهی دانشجویان دندانپزشکی می شود.

img_yw_news
یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷ -

​آگاهی ، نگرش و عملکرد مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی درمانی در مورد جرمگیری چگونه است؟وضعیت عملکرد مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی درمان

img_yw_news
شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ -

با ارتقاء توانایی انجام کار، در قسمت های نیازمند چنگش قدرتی می‌توان از ناتوانی و خروج زودرس کارگران از محیط کار جلوگیری نمود.

img_yw_news
شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ -

اسید اوریک سرم بالا در اغاز پیشگویی کننده بروز پرفشاری خون در مبتلایان به دیابت نوع ۲ نیست.

img_yw_news
شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ -

میزان اضطراب دروالدین کودکان دارای کاشت حلزون بالا است در حالیکه این عمل اثر مستقیمی بر روی یادگیری کودکان خواهد داشت.

img_yw_news
شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ -

میزان درک وتبعیت پرستاران از دستورالعمل‌های بهداشت دست در مراقبت ازبیماران مبتلا به سرطان پایین است.

img_yw_news
شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ -

برنامه ذهن آگاهی می‌تواند بر روی سلامت عمومی بیماران تحت درمان با همودیالیز موثر باشد.

img_yw_news
یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷ -

ثبت تصاویراپتیکی شبکیه و فلورسین آنژیوگرافی می‌تواند تحلیل محل آسیب‌های عروق چشمی ناشی از دیابت را بهبود بخشد.

img_yw_news
یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷ -

رویکرد جدید برای درونیابی تصاویر باینری با استفاده از مدل تیخنوف محدود شده وجود دارد.

img_yw_news
یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷ -

مدل شبکه عصبی مصنوعی می تواند به طور متوسط مقدارتقاضای اکسیژن شیمیایی(COD)پساب، کربوهیدرات و تولید پروتئین را پیش بینی کند

img_yw_news
یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷ -

تمایل برای سیگار کشیدن در میان پسران نوجوان تحت تاثیر ذهن آگاهی و خود تنظیمی عاطفی می باشد.

img_yw_news
یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷ -

روش Ivoclean و ایزوپروپانول ۹۶% در مقایسه با سایر روشها اثر تمیزکنندگی بیشتری بر گیرکوپینگ‌های‌زیرکونیایی متکی بر ایمپلنت آلوده به بزاق دارند

img_yw_news
یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷ -

پیش بینی متاستاز در کارسینوم های پیشرفته کولورکتال با استفاده ازداده های تطبیقی هیبریداسیون ژنومی امکان پذیر است.

img_yw_news
یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷ -

سرمایه های اجتماعی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت نوع دوم تاثیر گذار است

صفحه 33 از 35